Duurzaam leven

Op weg naar duurzame palmolie

Eind 2014 zal alle palmolie die Unilever wereldwijd inkoopt afkomstig zijn van traceerbare bronnen.

Gezondheid en welzijn verbeteren

USLP health

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren.

Milieu-impact verkleinen

USLP environment

Het is ons doel tegen 2020 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.*

Levensstandaard verhogen

USLP livelihoods

Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van honderdduizenden mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.

† In ons Voortgangsverslag 2011 hebben we onze doelstellingen voor 'mensen en werkplek' gepresenteerd als opzichzelfstaande doelstellingen. In 2012 hebben we ze opgenomen in onze commitments. * In deze hele sectie zijn de milieudoelstellingen weergegeven op basis van 'gebruik per consument'. Dit betekent een eenmalig gebruik of portie van een product. Er is uitgegaan van een levenscyclus met als basis het niveau van 2008.+ In zeven landen met waterschaarste die ongeveer de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen.