Verbeteren van voeding

18% van ons assortiment (qua volume) voldeed aan de criteria voor hoogste voedingsnormen in 2012.

Onze toezegging

Wij zullen blijven werken aan de verbetering van de smaak en voedingswaarde van al onze producten. Tegen 2020 zullen wij het gedeelte van ons assortiment hebben verdubbeld dat voldoet aan de hoogste voedingsnormen, op basis van wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Dit zal honderden miljoenen mensen helpen om gezonder te eten.

Onze prestaties

In 2012 voldeed het merendeel van onze producten aan benchmarks die waren gebaseerd op nationale voedingsaanbevelingen of overtrof deze zelfs. Onze toezegging gaat verder: 18% van ons assortiment (qua volume) voldeed aan de hoogste voedingsnormen, op basis van wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen.

Wat het meeste telt

Voor de toezegging op het gebied van voeding hebben wij drie doelstellingen die voor ons het meest belangrijk zijn: zoutgebruik verminderen, hoeveelheid verzadigde vetten verminderen en hoeveel essentiële vetzuren vergroten. (B) geeft onze meest belangrijke doelstellingen aan.

 • bereikt: 1
 • op koers: 5
 • niet op koers: 1
 • %doel niet gehaald: 2

Ons perspectief

Mensen eten buiten een pastamaaltijdOns streven is om heerlijk smakend voedsel te maken dat een positieve bijdrage levert aan een gezond dieet.

Ons Nutrition Enhancement Programme, dat werd geïntroduceerd als reactie op de actieoproep van de Wereldgezondheidsorganisatie, voorziet in aanmerkelijk minder zout, verzadigde vetten, transvetten en suiker in onze producten. In 2010 verhoogden wij onze normen nog verder door een benchmark uit te voeren van onze vorderingen in vergelijking met de hoogste voedingsnormen, op basis van wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen.

Dit heeft ons geïnspireerd om gezondere producten te ontwikkelen die mensen willen eten. Wij introduceerden onze Europese saladedressings opnieuw om de hoeveelheid zout te verminderen en tegelijkertijd een heerlijke smaak te leveren en ons nieuwe "Specially for Kids"-logo op ijsjes stelt ouders in staat om beter geïnformeerde keuzes te maken.

Onze prestaties rapporteren op basis van volume

Wij zijn tevens overgestapt op een meer geautomatiseerd rapportagesysteem, waardoor wij de omvang van onze analyses aanzienlijk konden uitbreiden.

Samen leveren deze veranderingen een uitgebreidere en diepgravendere analyse op van ons assortiment Foods and Refreshment (Voedingsmiddelen en IJs en dranken).

In 2012 schakelden wij over van rapportage per product (of 'voorraadeenheid') op rapportage per volume (aantal tonnen verkocht). Rapportage per volume geeft beter de relatieve impact van onze voedingsmiddelen en dranken op het dieet van mensen aan.

Voldoen aan de hoogte voedingsnormen

In 2012 voldeed 18% van ons assortiment aan de hoogste voedingsnormen, op basis van wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Dit cijfer valt niet te vergelijken met de 25% die wij meldden voor 2011 vanwege de aanzienlijke veranderingen in ons bereik. Dit nieuwe bereik noopt ons om onze toekomstige acties nader te onderzoeken.

Vooruitkijkend, gaan wij door met het verbeteren van het voedingsprofiel van ons assortiment, hoewel wij moeten toegeven dat dit soms moeilijk is. Samenwerking tussen industrie, overheid en organisaties in de gezondheidszorg is nodig om complexe kwesties met betrekking tot dieet en levensstijl aan te pakken.

Het zoutgehalte verminderen (B)

Vóór 2010 hadden we het zoutgehalte van onze producten al aanzienlijk verminderd. Onze doelstelling is het gehalte nog verder te verlagen om consumenten te helpen het aanbevolen gehalte van 5 g zout per dag, dat is gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen, te halen.

 • Onze eerste mijlpaal was het terugbrengen, eind 2010, van het zoutgehalte naar een tussentijdse doelstelling van 6 g per dag. Dit vereiste verlaging tot 25%. Onze ambitie is om dit nog eens met gemiddeld 15-20% terug te brengen om de doelstelling van 5 g zout per dag te halen tussen 2015 en 2020.
 • Eind september 2012 voldeed 80% van ons assortiment Foods and Refreshment (Voedingsmiddelen en IJs en dranken) qua volume aan een zoutgehalte dat equivalent is aan 5 g per dag; voor ons assortiment Foods (Voedingsmiddelen) alleen, bereikte meer dan 50% de streefwaarde van 5 g per dag.*

Meer informatie over het verminderen van het zoutgehalte

Ons perspectief

Het zoutgebruik in veel landen blijft veel hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Als wij onze doelstelling willen realiseren, is een aanzienlijke verschuiving in consumentengedrag nodig en moeten verschillende belanghebbenden hun steentje bijdragen.

Wij maken gebruik van het "Five Levers for Change"-model van Unilever om ons te helpen identificeren waar wij moeten handelen. Wij geloven dat wij de meeste impact hebben door producten te vervaardigen die heerlijk smaken. Gewoonlijk verlagen wij het zoutgehalte door het recept volledig opnieuw te ontwerpen zodat het niet alleen beter smaakt maar ook gezonder is.

Onze voedingsmetingen omvatten onze producten van Foods and Refreshment om een compleet beeld van ons assortiment te bieden. De producten in onze categorie Refreshment, die ijs en dranken omvat, draagt maar in zeer beperkte mate bij aan het zoutgebruik. Wij identificeren het gedeelte van ons assortiment Foods dat 5 g per dag heeft bereikt omdat dit het meest relevante gebied voor verlaging van het zoutgebruik vormt.

Saladedressings met minder zout

Fles met Hellmann's vinaigretteIn 2012 pasten wij het recept van onze uitgebreide reeks van saladedressings in Europa – Knorr, Hellmann’s, Calvé, Amora en Ligeresa – aan voor een zoutgehalte dat voldoet aan onze ambitieuze doelstelling van 5 g per dag. Wij zijn erin geslaagd de hoeveelheid zout met maar liefst 35% te verlagen en tegelijkertijd een heerlijke smaak te bieden. Deze producten zullen begin 2013 op de markt worden gebracht.

Ontketenen van de echte smaak via producten met minder zout

Voedingsmiddelen die zout nodig hebben voor conservering of bereiding kunnen op aanzienlijke wijze bijdragen aan het zoutgebruik. Maar mensen motiveren om producten met minder zout te kiezen is moeilijk.

Unilever hield consumentenenquêtes over vermindering van zoutgebruik onder 6000 consumenten in zeven landen. De resultaten leidden ertoe dat een reeks van gemeenschappelijke workshops met de Internationale Union of Nutritional Sciences, waarin wetenschappers, beleidsmakers, de voedingsmiddelenindustrie en consumentengroepen zijn verenigd, overgingen tot uitgebreide communicatie over vermindering van het zoutgebruik door consumenten.

Onze enquêtes onthulden dat 80% van alle mensen de noodzaak om het zoutgebruik te verminderen niet inzien. De resultaten van de workshops bevestigden dat wij smaak tot de kern van onze aanpak moeten maken aangezien mensen bang zijn dat voedingsmiddelen met minder zout niet zo goed zullen smaken.

*Dit aantal is niet te vergelijken met de 61% die werden gerapporteerd voor 2011 gemeten per product (voorraadeenheid)

Verzadigde vetten verminderen (B)

Wij streven ernaar de vetsamenstelling van onze producten te verbeteren door de hoeveelheid verzadigd vet zoveel mogelijk te verminderen en de hoeveelheid essentieel vet zo veel mogelijk te vergroten.

 • Tegen 2012 zullen onze toonaangevende spreads minder dan 33% verzadigd vet bevatten als aandeel van de totale hoeveelheid vet.

 • Een dagelijkse portie levert ten minste 15% van de essentiële vetzuren die worden aanbevolen door internationale voedingsrichtlijnen.
 • 92

  Eind september 2012 bevatten 92% van onze toonaangevende spreads (per volume) minder dan 33% verzadigd vet bevatten als aandeel van de totale hoeveelheid vet.

 • 92Eind september 2012 leverden 92% van onze toonaangevende spreads (per volume) ten minste 15% van de essentiële vetzuren die worden aanbevolen door internationale voedingsrichtlijnen.

Meer informatie over verminderen van verzadigd vet

Ons perspectief

Gedekte ontbijttafelDe grootste bijdrage die wij kunnen leveren aan de vermindering van de inname van verzadigd vet is mensen aanmoedigen om over te stappen van boter op margarine. Wij zijn er bij het overgrote merendeel van onze toonaangevende spreads in geslaagd de hoeveelheid verzadigd vet te verminderen tot ongeveer de helft van de hoeveelheid verzadigd vet die aanwezig is in boter.

Onze toonaangevende spreads zijn de spreads die wij verkopen in kuipjes onder merknamen als Flora, Becel, Rama en Blue Band. Deze maken ongeveer tweederde deel van ons volume aan zachte margarine uit.

Het geringe aantal toonaangevende merken dat onze doelstelling niet haalt wordt verkocht in tropische landen. Hier is een hoger gehalte aan verzadigd vet vereist om het product stabiel te maken bij de heersende omgevingstemperaturen. Wij doen onderzoek naar kosteneffectieve technologieën die ons in staat zullen stellen de hoeveelheid verzadigd vet met circa een derde terug te brengen in deze landen, waardoor het gehalte aan verzadigd vet daalt tot 38%, terwijl de producten nog steeds betaalbaar zullen zijn.

Wij gaan door met het verbeteren van de vetsamenstelling van onze producten door het gehalte aan essentiële vetten te verhogen. Om praktische redenen verhogen wij het gehalte aan essentiële vetten gewoonlijk op hetzelfde moment als waarop wij de hoeveelheid verzadigd vet verminderen. Deze twee doelstellingen zijn dus nauw met elkaar verbonden.

Tot 80% minder verzadigd vet dan boter

Vernieuwde Becel LightNa de introductie in 2011 zijn wij doorgegaan met de implementatie van onze Flora/Becel-margarines met vernieuwd recept, die nu in meer dan tien landen beschikbaar zijn. Zij bevatten niet alleen minder calorieën, maar smaken volgens consumentenonderzoek ook beter.

Met behulp van technologische innovatie, de grootste in zijn soort sinds 60 jaar, zijn wij erin geslaagd om de hoeveelheid verzadigde vetten met ongeveer 25% en het aantal calorieën met 20% te verminderen. Zij bevatten tot 80% minder verzadigd vet dan boter. Nu al bedraagt de koolstofvoetafdruk van margarine maar een kwart van die van boter, terwijl ongeveer de helft van het land wordt gebruikt dat voor boter nodig is.* Onze nieuwe recepten zullen deze impact op het milieu nog verder verminderen.

* Nilsson K et al. International Journal of Life Cycle Assessment 2010;15:916-26.

Transvetten verwijderen

 • Tegen 2012 zullen wij uit al onze producten alle transvet hebben verwijderd dat afkomstig is van gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie.
 • In september 2012 bevatte 100% van ons assortiment (qua volume) geen transvetten die afkomstig waren van gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie.

Meer informatie over het verwijderen van transvet

Ons perspectief

Teneinde te waarborgen dat onze prestaties op peil blijven in vergelijking met deze doelstelling, hebben wij de afwezigheid van transvetten ten gevolge van gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie tot een standaard rapportagevereiste voor al onze leveranciers gemaakt.

Suiker verminderen

 • Vóór 2010 hadden wij het suikergehalte al verlaagd in onze drinkklare theeproducten. Tegen 2020 zullen wij nog een 25% hebben verwijderd.

 • 4% vermindering van suiker tegen eind september 2012.

Meer informatie over het verminderen van suiker

Ons perspectief

In 2012 hebben we verschillende kant-en-klare theeproducten van Lipton geïntroduceerd met een langer suikergehalte en dan met name in Europa en Noord-Amerika.

In de meeste hiervan wordt gebruikgemaakt van Stevia (steviolglycociden) – een zoetstof uit natuurlijke bron die een zoete smaak zonder calorieën levert.

Tevens heeft Stevia een kleinere koolstofvoetafdruk dan suiker.

Zoete smaak zonder calorieën

Stevia, een zoetstof uit natuurlijke bron, voldoet aan de vraag van consumenten naar ingrediënten uit natuurlijke bronnen en zorgt tevens voor een vermindering van het suikergebruik. Het vermindert niet alleen het suikergebruik, maar verbetert ook de smaak van veel van onze drinkklare theeproducten van Lipton.

Calorieën verminderen

 • Tegen 2014 bevat 100% van onze kinderijsjes 110 kilocalorieën of minder per portie. Tegen 2012 haalt 60% dit niveau.
 • Eind september 2012 bevatte 81% van onze kinderijsjes 110 kilocalorieën of minder per portie. Dit is een verbetering ten opzichte van eind 2011, toen een score van 73% werd behaald.

Meer informatie over het verminderen van calorieën

Ons perspectief

Man & daugter with Walls ice-creamWij blijven aanzienlijk investeren op dit gebied en zitten op schema om ons doel voor 2014 te halen. Wij werken met name aan nieuwe technologieën die ons in staat zullen stellen het aantal calorieën te verminderen door het vet- en suikergehalte terug te dringen. Als onderdeel van ons strategische Partner to Win-initiatief voor leveranciers, hebben wij een langdurig partnerschap opgebouwd met Barry Callebaut, onze leverancier van cacao- en chocoladeproducten, om coatings op cacaobasis te ontwikkelen met minder verzadigd vet.

In 2013 zijn wij begonnen met de introductie van een Specially for Kids-logo op ijsjes die voldoen aan onze strenge voedingscriteria en toch aantrekkelijk zijn voor kinderen als leuke traktaties door middel van een combinatie van smaak, textuur, vormen en kleuren. Het logo helpt ouders om ijsjes te identificeren waar kinderen van kunnen genieten als onderdeel van een evenwichtig dieet en een actieve levensstijl. Ter bevordering van een actieve levensstijl zijn we een partnerschap aangegaan met een vooraanstaande ontwikkelingspsycholoog voor kinderen om een 'avontuurlijke spelgids' met fantasievolle en actieve spelen te creëren.

Verleidelijke voeding

Kijk zelf hoe het vervangen van één of twee ingrediënten door gezondere voedingsselecties of het aanpassen van de portiegrootte, het totale caloriegebruik in een van uw favoriete gerechten kan verminderen.

Gebruik de Calorie Calculator (Caloriewijzer) als inspiratie voor het verminderen van het caloriegebruik.

Meer informatie op: www.unileverfoodsolutions.us(Link opens in a new window)

Mensen genieten van gezonder eten thuis. Ons onderzoek toont aan dat zij ook graag gezondere opties willen als zij uit eten gaan. Ons professioneel cateringbedrijf, Unilever Food Solutions, werkt samen met restauranthouders over de hele wereld om hun menu's voedzamer te maken met behulp van onze producten.

In samenwerking met voedingsdeskundigen en industrie-organen levert ons Seductive Nutrition-programma receptideeën voor het creëren van voedzame en smakelijke maaltijden, met name bij de bestverkochte gerechten. In het kader van dit programma beloofden meer dan 5.000 restauranthouders in de VS om in 2012 meer dan 450 miljoen calorieën van hun menu's te verwijderen.

De campagne is al actief in 17 landen wereldwijd. Het zal restauranthouders in staat stellen in te spelen op de vraag van consumenten en de omzet te verhogen, terwijl zij tevens bijdragen aan de volksgezondheid.

Krachtige groei

Logo voor krachtige groeiUnilever is de grootste producent van ijsjes ter wereld, met merken in meer dan 40 landen. Onze populaire Max and Paddle Pop-ijsjes blijven het goed doen, met een onderliggende omzetgroei van 20% in 2012, en zullen gebruik gaan maken van ons nieuwe Specially for Kids-logo. Eind 2012 bevatte 81% van onze kinderijsjes 110 kilocalorieën of minder per portie.

Hartgezondheid verbeteren

 • Wij streven ernaar om tegen 2020 100 miljoen mensen te motiveren om de Heart Age-test te doen. [Doelstelling herzien 2013.]

  Onze doelstelling is om mensen te motiveren gezonder te eten en te leven, aangezien dit verhoging van de hartleeftijd kan verminderen.

 • In 2012 sloegen wij de handen ineen met Microsoft om Heart Age als app te introduceren.

Meer informatie over het verbeteren van de hartgezondheid

Ons perspectief

Man en vrouw op strandIn 2009 introduceerden Unilever en de World Heart Federation een simpel online hulpmiddel genaamd Heart Age om de bewustwording op het gebied van hart- en vaatziekten te bevorderen. Dit hulpmiddel bleek een uitstekend mechanisme te vormen voor het persoonlijk relevant maken van de hartgezondheid.

Tot 2011 vormden onze Flora/Becel spreadmerken het fundament voor het vergroten van de bewustwording van Heart Age, maar zij zagen in dat zij niet in staat waren, op eigen houtje, voldoende mensen naar het hulpmiddel te leiden. In ons voortgangsrapport voor 2011 gaven we aan dat deze merken niet langer de enige sponsors zouden zijn van het Heart Age-hulpmiddel en dat Unilever zou gaan samenwerken met een bredere set van externe partners met een gezamenlijk doel op het gebied van hartgezondheid om het potentieel van het hulpmiddel te maximaliseren.

In 2012 ging Unilever samenwerken met Microsoft bij de introductie van de Heart Age-toepassing op het nieuwe Windows 8-platform. Dit biedt ons de mogelijkheid om, naarmate het platform verder groeit, een aanzienlijk aantal mensen te bereiken, het hulpmiddel gezamenlijk te promoten en mogelijkheden te onderzoeken via het in opkomst zijnde gezondheidsplatform van Microsoft.

Na de introductie in december, breiden wij het bereik van Heart Age verder uit via een breed consortium van partners die zijn geïnteresseerd in hartgezondheid en de voortgezette ondersteuning van onze Flora/Becel pro•activ merken en Microsoft.

Informatie geven over gezonde voeding

Onze doelstelling is om duidelijke, simpele etiketten te leveren op onze producten om consumenten te helpen keuzes te maken voor een evenwichtig dieet. Al onze producten in Europa en Noord-Amerika bevatten volledige voedingsinformatie.

 • Tegen 2015, wordt dit uitgebreid en zal het voor al onze producten wereldwijd gelden. Wij zullen de geleverde energie per portie aan de voorkant van de verpakking vermelden plus acht belangrijke voedingsstoffen en richtlijnen voor de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden (percentage) voor vijf voedingsmiddelen achter op de verpakking.*

 • Wij bieden volledige voedingsinformatie in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland; in 2012 hebben wij vooruitgang geboekt in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Meer informatie over het verstrekken van informatie over gezond eten

Ons perspectief

Teneinde ons te helpen ons doel te bereiken, hebben wij eind 2012 een nieuw systeem geïmplementeerd ter verbetering van onze bewaking en tracering van deze informatie.

Onze normen op dit gebied gaan vaak verder dan de nationale voorschriften in de desbetreffende landen en wij bieden vaak meer voedingsinformatie op etiketten dan lokaal is vereist. Voorbeelden hiervan zijn Kenia, de Filipijnen, Turkije, Rusland en bepaalde landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

*Waar van toepassing en wettelijk toegestaan en conform de lokale of regionale industrieafspraken.

Gezondheid en voeding van onze medewerkers verbeteren

Ons Lamplighter-personeelsprogramma streeft naar verbetering van de voeding, fitheid en mentale veerkracht van medewerkers. In 2010 was het al in 30 landen geïmplementeerd, waarbij 35.000 mensen werden bereikt.

 • In 2011 probeerden we Lamplighter uit te breiden naar nog eens acht landen. Tussen 2012 en 2015 zal Lamplighter in 30 nieuwe landen worden geïmplementeerd. Onze doelstelling voor de langere termijn is uitbreiding naar alle landen waarin wij actief zijn.
 • Lamplighter heeft meer dan 50.000 medewerkers in meer dan 50 landen bereikt. In 2012 werd het geïmplementeerd in 12 landen.

Meer informatie over het verbeteren van de gezondheid en voeding van medewerkers

Ons perspectief

Lamplighter is van cruciaal belang voor het aanpakken van de drie belangrijkste gezondheidsrisico's die wij hebben geïdentificeerd binnen ons bedrijf: geestelijk welzijn; factoren die betrekking hebben op de levensstijl (zoals beweging, voeding, roken en zwaarlijvigheid die kan leiden tot aandoeningen als hypertensie, diabetes en hartkwalen); en ergonomische factoren (zoals RSI).

In 2012 stelden wij een wereldwijd rookverbod in voor medewerkers op het werk. Tegen het eind van het jaar voldeed 72% aan de nieuwe norm. Wij streven ernaar in 2013 100% te bereiken.

Lamplighter helpt ons om de gezondheidsrisico's van onze medewerkers te analyseren en stappen te implementeren om deze onder controle te houden. Zo heeft het programma in India bijvoorbeeld het aantal medewerkers in de categorie 'hoog risico' (bijvoorbeeld vanwege zwaarlijvigheid of hypertensie) teruggebracht van 8% tot minder dan 4% in de periode tussen 2007 en 2012.

Het blijkt een waardevol hulpmiddel bij het beschermen van de gezondheid van medewerkers, het verbeteren van de productiviteit en het verlagen van de kosten.

Investeren in de gezondheid van medewerkers

Wij krijgen steeds meer bewijs in handen dat ons Lamplighter-gezondheidsprogramma een gezonde investering is voor onze medewerkers en voor ons bedrijf. Onafhankelijke analyses tonen een investeringsrendement aan van €4,82 voor elke €1 die is geïnvesteerd in het programma in Brazilië, op basis van gecombineerde gezondheidszorg- en productiviteitsbesparingen in de periode tussen 2008 en 2011.

In Singapore bedroeg het investeringsrendement €3:1 tussen 2009 en 2012, en er werd een verlaging vastgesteld van de risicofactoren voor de gezondheid die in verband worden gebracht met hogere zorgkosten, zoals slechte voeding en weinig beweging.

"Industrie moet samenwerken met overheid en organisaties in de volksgezondheid."

Toekomstige uitdagingen

Het verminderen van het zoutgebruik blijft een van de grootste uitdagingen op voedingsgebied voor onze industrie. Mensen zijn geneigd de voorkeur te geven aan de smaak van traditioneel gezouten producten. Als het voedsel niet zout genoeg wordt gevonden, compenseren mensen dit vaak door zout toe te voegen aan tafel.

Wij volgen drie benaderingen:

 • het onderzoeken van technologieën die een alternatief bieden voor natriumzouten

 • het aanpassen van recepten met andere ingrediënten om de smaak te behouden terwijl het zoutgebruik wordt verminderd

 • het veranderen van de consumentenvoorkeur voor zout door geleidelijk aan het zoutgehalte te verlagen.

De 'zoutuitdaging' kan echter niet worden opgelost door één bedrijf alleen. Uiteindelijk is er samenwerking tussen industrie, overheden, organisaties in de volksgezondheid en de wetenschappelijke gemeenschap vereist.

In ontwikkelingslanden en landen in opkomst hebben miljoenen mensen een dieet waaraan essentiële microvoedingsstoffen ontbreken. Het blijft een uitdaging voor ons om meer mensen wereldwijd te bereiken met verrijkte producten die betaalbaar en commercieel levensvatbaar zijn.

Onze aanpak is gericht op het integreren van verrijking in ons basisassortiment van producten. Ongeveer een derde van het verkoopvolume van Unilever (met uitzondering van onze drinkklare theeproducten) bevat ten minste 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van essentiële vitamines of mineralen. Zo zijn bijvoorbeeld onze spreads verrijkt met vitamine A en D, en bevatten zij tevens vitamine E, dat van nature aanwezig is in de plantaardige oliën.