Nieuws & Media

Samen werken aan kansen voor werkloze jongeren

De gemeente Amsterdam en Unilever Nederland werken samen in Amsterdam City Project om jeugdwerkloosheid terug te dringen en ondernemerschap onder jongeren zonder werk te stimuleren.