2004

Persberichten

Unilever Werkt Mee Aan Onderzoek Ondernemingskamer
21-12-2004:

Rotterdam, 21 december.- De Ondernemingskamer heeft in een door haar vandaag gedane uitspraak besloten een onderzoek in te stellen omtrent de 5 eurocent preferente aandelen Unilever N.V.

Unilever Portugal Herstructureert Voedingsmiddelenbedrijf
15-12-2004:

Unilever gaat haar Portugese voedingsmiddelenbedrijf herstructureren samen met haar huidige joint venture partner Jerónimo Martins Groep.

Unilever Verkoopt Diepvriespizza-Activiteiten
01-12-2004:

Unilever heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van haar activiteiten op het gebied van diepvriespizza’s en -baguettes aan Dr. Oetker in Bielefeld, Duitsland. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Waar vereist, moet de transactie worden goedgekeurd door de autoriteiten.

Unilever Kent Europese Mediaplanning & - Inkoop Toe Aan Mindshare
05-11-2004:

Unilever heeft besloten haar mediaplanning en -inkoop in Europa toe te kennen aan MindShare. Dit geldt voor de meeste landen waar het bureau er nog niet verantwoordelijk voor was en is afhankelijk van overeenstemming over de voorwaarden van de overeenkomst. Voor de meeste markten zal deze overeenkomst ingaan op 1 januari 2005.

Q3 resultaten 2004
27-10-2004:

Unilever heeft vandaag haar resultaten over het derde kwartaal en eerste negen maanden van 2004 bekendgemaakt.

Unilevers Resultaten Over Het Derde Kwartaal Teleconferentie / Webcast
25-10-2004:

Unilevers resultaten over het derde kwartaal en interimdividend voor 2004 zullen op woensdag 27 oktober 2004 om 08.00 uur worden gepubliceerd. De volgende instructies gelden voor onderstaande teleconferenties. Alleen analisten zijn in de gelegenheid vragen te stellen tijdens de teleconferentie.

Handelsverklaring Unilever
20-09-2004:

Unilever past de indicatie van haar winstverwachting aan, daarmee blijk gevend van haar vastbeslotenheid om het bedrijf weer te laten groeien. Unilever verwacht nu een "low single digit" winst per aandeel (beia*) over het gehele jaar 2004.

Unilever Nederland Bundelt Activiteiten Werkmaatschappijen in Rotterdam
19-08-2004:

Rotterdam, 18 augustus. - Unilever Nederland heeft het voornemen in het tweede kwartaal van volgend jaar een nieuwe 'Unilever Nederland werkmaatschappij' te vormen. De drie bestaande consumentenwerkmaatschappijen zullen daarin opgaan. Het voornemen is de nieuwe organisatie te vestigen in het pand 'De Brug', dat op dit moment in Rotterdam wordt gebouwd. Hiermee geeft Unilever Nederland invulling aan het streven om wereldwijd tot de vorming van één werkmaatschappij per land te komen, teneinde schaalvoordelen en een simpelere en efficiëntere organisatiestructuur te realiseren. De betrokken medewerkers, ondernemingsraden en vakbonden zijn inmiddels ingelicht. Op dit moment is nog niet bekend wat de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Unilevers resultaten over het tweede kwartaal en eerste halfjaar 2004/teleconferentie
26-07-2004:

Rotterdam, 26 juli.- Unilevers resultaten over het tweede kwartaal en eerste halfjaar 2004 zullen op woensdag 28 juli 2004 om 08.00 uur worden gepubliceerd. De volgende instructies gelden voor onderstaande teleconferenties. Alleen analisten zijn in de gelegenheid vragen te stellen tijdens de teleconferentie.

Resultaten Unilever
15-07-2004:

Rotterdam, 15 juli.- Unilever zal woensdag 28 juli a.s. om 08.00 uur haar resultaten over het tweede kwartaal en eerste halfjaar 2004 op de gebruikelijke wijze bekendmaken.

Bernd Ellmann benoemd tot groepspresident ijs- en diepvriesproducten europa
10-05-2004:

Rotterdam, 7 mei.- Bernd Ellmann (56) is met ingang van 1 juni 2004 benoemd tot groepspresident IJs- en Diepvriesproducten Europa. Hij volgt Kees van der Graaf op die is voorgedragen als lid van de raad van bestuur en die de positie zal gaan bekleden van directeur Voedingsmiddelen.

Unilever resultaten: Eerste kwartaal 2004
28-04-2004:

Unilever heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2004 gepubliceerd. Zie hiervoor het hoofdstuk finance.

Unilevers resultaten over het eerste kwartaal 2004 teleconferentie
26-04-2004:

Rotterdam, 26 april.- Unilevers resultaten over het eerste kwartaal 2004 zullen op woensdag 28 april 2004 om 08.00 uur worden gepubliceerd. De volgende instructies gelden voor onderstaande teleconferenties. Alleen analisten zijn in de gelegenheid vragen te stellen tijdens de teleconferentie.

Anthonie Stal volgt Anthony Simon op als president marketing divisie voedingsmiddelen
26-04-2004:

Rotterdam, 26 april.- Anthony Simon, groepspresident marketing van de divisie Voedingsmiddelen, gaat op 1 augustus a.s. met pensioen na 36 jaar voor Unilever en Bestfoods te hebben gewerkt.

Resultaten Unilever
14-04-2004:

Unilever zal woensdag 28 april a.s. om 08.00 uur haar resultaten over het eerste kwartaal 2004 op de gebruikelijke wijze bekendmaken.

Unilever continueert notering € 0,05 preferente aandelen
26-03-2004:

Rotterdam, 26 maart.- Unilever heeft in overleg met Euronext besloten tot continuering van de notering van de € 0,05 preferente aandelen Unilever N.V. (‘Prefs’) tot uiterlijk het moment dat deze Prefs door Unilever worden ingetrokken.

Unilever converteert € 0,05 preferente aandelen in eerste kwartaal 2005
24-03-2004:

Unilever deelt mee dat zij voornemens is de € 0,05 preferente aandelen om te wisselen in gewone aandelen Unilever N.V. in het eerste kwartaal van 2005. De conversie zal plaatsvinden volgens de voorwaarden die zijn uiteengezet in het originele informatiememorandum en die zijn opgenomen in de statuten van Unilever.

Unilever verkoopt mexicaans bedrijf op het gebied van eetbare olien
09-03-2004:

Unilever Mexico is overeengekomen haar bedrijf op het gebied van eetbare oliën en frituurvet te verkopen aan een Mexicaanse dochteronderneming van Associated British Foods plc, voor een bedrag van US$ 110 miljoen in contanten. De transactie is afhankelijk van goedkeuring van de regelgevende instanties en zal naar verwachting binnen twee maanden worden afgerond.

Unilever en vakverenigingen sluiten principeakkoord voor eenjarige cao
17-02-2004:

Invoering van prestatiegerichte beloning, een eenmalige uitkering afhankelijk van het bedrijfresultaat, het vergoeden door Unilever van een deel van de premie van de aanvullende iektekostenverzekering en een verdere ondersteuning door Unilever van het werk van de vakbonden gericht op de eigen medewerkers. Dat zijn de belangrijkste punten uit het principeakkoord voor een nieuwe CAO die Unilever Nederland en de vakverenigingen vandaag hebben gesloten. Het akkoord, dat door de vakbonden met een positief advies aan de leden zal worden voorgelegd, heeft een looptijd van 1 maart 2004 tot 1 maart 2005. De CAO geldt voor circa 3.300 van de in totaal 5.200 medewerkers die voor Unilever in Nederland werkzaam zijn.

Unilever plaatst vitaliteit in hart van nieuwe missie
12-02-2004:

Nu het laatste jaar van de Weg naar Groei is aangebroken, heeft Unilever haar nieuwe missie voor de jaren na 2004 bekendgemaakt.

Unilever resultaten: vierde kwartaal 2003
12-02-2004:

Unilever heeft vandaag haar resultaten over het vierde kwartaal en jaar 2003 (niet door de externe accountants gecontroleerd en voorlopig) gepubliceerd. Klik hier voor de resultaten op deze website.

Financiële Kalender Unilever
12-01-2004:

De data voor bekendmaking en betaling van de Unilever-slotdividenden voor 2003 en de interimdividenden voor 2004 zijn de volgende:

Bestuursmededeling Unilever
05-01-2004:

Unilever deelt mee dat Charles Strauss (61) kenbaar heeft gemaakt terug te willen treden uit de raden van bestuur van Unilever N.V. en Unilever PLC na de algemene vergaderingen van aandeelhouders op 12 mei 2004. Hij zal dan achttien jaar bij Unilever werkzaam zijn geweest, waarvan de laatste vier als bestuurslid.