1920

Tegen het einde van de ‘Roaring Twenties’ bezit Jurgens margarinefabrieken in Schotland, Ierland en Engeland en heeft Lord Leverhulme de zeggenschap over 60% van de zeepfabricage in het Verenigd Koninkrijk.

Deel van het wagenpark van Wall’s bij de fabriekAfnemende vraag naar margarine

Tijdens dit decennium neemt de vraag naar margarine af naarmate boter betaalbaarder wordt. 

Voor zijn dood in 1925 bouwt Lord Leverhulme een eigen portefeuille van bedrijven op, waaronder een aantal die opbrengsten van zijn nieuw verworven landgoed op de eilanden ten westen van Schotland verhandelen. Veel van deze bedrijven, waaronder Mac Fisheries Ltd, zullen uiteindelijk door Lever Brothers worden gekocht.

Aan het eind van het decennium begint de officiële geschiedenis van Unilever. Eerst voegen Jurgens en Van den Bergh zich samen in de Margarine Unie. Dan, twee jaar later – in een van de grootste fusies van die tijd – vormen Margarine Unie en Lever Brothers samen Unilever. 

Hoogtepunten 

1920

Lux wordt geïntroduceerd op de Nederlandse markt.

Lever Brothers verwerft de zeggenschap over de Niger Company, een bedrijf dat later deel zal uitmaken van de United Africa Company. 

1921

Vim wordt geïntroduceerd op de Nederlandse markt.

1922

Lever Brothers koopt Wall's, een populair worstbedrijf, dat ijs gaat produceren om in de zomer te verkopen wanneer de vraag naar worst afneemt.

1923

De ineenstorting van de Duitse economie maakt de marktomstandigheden voor Jurgens en Van den Bergh nog moeilijker. 

1925

Lever Brothers koopt British Oil & Cake Mills, een van zijn grootste concurrenten en de fabrikant van New Pin Soap.

1926

Lever Brothers introduceert zijn Schone Handen Campagne. Deze campagne, die deel uitmaakt van het beleid van het bedrijf om de gezondheid van kinderen te bevorderen, geeft kinderen voorlichting over vuil en ziektekiemen en stimuleert hen hun handen te wassen ‘voor het ontbijt, voor het diner en na schooltijd’. 

1927

Jurgens en Van den Bergh, die al samenwerken met de twee bedrijven Centra en Schicht in Centraal-Europa, bundelen hun krachten en vormen de Margarine Unie. De Unie krijgt al snel nieuwe leden, waardoor een grote groep Europese bedrijven wordt gevormd die zich bezighoudt met de fabricage van bijna alle producten die van oliën en vetten worden gemaakt.

Planters Ltd, een bedrijf van Lever Brothers, brengt de eerste met vitaminen verrijkte margarine – Viking – op de markt.

1928

Margarine Unie verwerft de Frans-Nederlandse Calvé-groep, die fabrieken heeft in Nederland, Frankrijk, België en Tsjechoslowakije. Het jaar daarop verwerft de Unie ook de firma Hartog.

1929

Op 2 september ondertekenen Margarine Unie en Lever Brothers een overeenkomst om Unilever te vormen. Aanvankelijk hebben de bedrijven de bedoeling te onderhandelen over een afspraak om elkaars voornaamste belangen in de zeep- en margarineproductie niet te schaden, maar uiteindelijk besluiten ze in plaats daarvan te fuseren.