Voeding verbeteren

31%† van ons assortiment (qua volume) voldeed aan de criteria voor hoogste voedingsnormen in 2013.

Onze toezegging

Wij zullen blijven werken aan de verbetering van de smaak en voedingswaarde van al onze producten. Het merendeel van onze producten voldeed aan benchmarks die waren gebaseerd op nationale voedingsaanbevelingen of overtrof deze zelfs. Onze toezegging gaat nog verder: tegen 2020 zullen wij het gedeelte van ons assortiment hebben verdubbeld dat voldoet aan de hoogste voedingsnormen, op basis van wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Dit zal honderden miljoenen mensen helpen om gezonder te eten.

Onze prestaties

In 2013 voldeed 31%† van ons assortiment (qua volume) aan de hoogste voedingsnormen, op basis van wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen.*

 • bereikt: 1
 • op koers: 6
 • niet op koers: 0
 • %doel niet gehaald: 2

Ons perspectief

Ons streven is om heerlijk smakend voedsel te maken dat een positieve bijdrage levert aan een gezonde voeding. Het merendeel van onze producten voldoet al aan benchmarks die gebaseerd zijn op nationale voedingsaanbevelingen. We hebben een lang gevestigd programma voor het verbeteren van de voedingswaarde van onze producten. In 2013 hebben we besloten om over te gaan van algemene normen voor voedingsstoffen naar productspecifieke normen, zodat we ons beter kunnen richten op de voedingsstoffen die het belangrijkst zijn voor een bepaald product. Deze normen blijven gebaseerd op de wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen.

Tijdens het controleren van deze normen hebben we ook de voedingsstofniveaus van bepaalde producten aangepast zodat deze nu geclassificeerd kunnen worden als hoogste voedingsnorm. We hebben bijvoorbeeld de normen voor verzadigde vetten in spreads en suiker in drinkklare theeproducten aangepast. Dankzij deze veranderingen worden op onze producten nu meer realistische voedingsstoffenniveaus aangegeven en worden R&D-teams ondersteund om wijzigingen in meer producten te bevorderen. Uiteindelijk hebben we zo een grotere impact op de voeding van mensen. Voor deze veranderingen hebben we onafhankelijke voedingsstoffenexperts ingeschakeld.

In al onze productcategorieën staat veel herformulering op stapel. Dit wordt niet altijd aangegeven in de jaarlijkse prestatiecijfers (31% hoger), omdat veel producten pas voldoen aan onze strenge normen als er enkele herformuleringsronden zijn uitgevoerd om zout-, suiker- en vetgehaltes te verlagen.

Als deze veranderingen te snel in één keer worden uitgevoerd, zou dit betekenen dat consumenten zouden overstappen naar andere producten met een hoger zout-, vet- en suikergehalte. Dit zou een averechts effect sorteren op ons bedrijf en vanuit het oogpunt van de volksgezondheid.

We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot onze afzonderlijke doelstellingen voor suiker, zout en vet. Al 86% van onze kinderijsjes bevat 110 kilocalorieën of minder per portie. Sinds 2010 hebben het suikergehalte in drinkklare theeproducten verminderd met 11%. We liggen daarmee op schema voor ons langetermijndoel van 2020.

Het zoutgehalte verminderen

Onze eerste mijlpaal was het terugbrengen, eind 2010, van het zoutgehalte naar 6 g per dag. Hiervoor was een verlaging tot 25% vereist. In 2010 hebben we aangegeven dat het onze ambitie is om het zoutgehalte nog eens met gemiddeld 15-20% terug te brengen om de doelstelling van 5 g zout per dag te halen. In 2013 hebben we onze toezegging uitgelegd.

 • Tegen 2020 zal 75% van ons Foods-assortiment voldoen aan zoutgehaltes om een zoutgebruik van 5 g per dag mogelijk te maken.
 • 55% van ons Foods-assortiment voldeed in 2013 aan de doelstelling van 5 g.

 

Verzadigde vetten verminderen

Wij streven ernaar de vetsamenstelling van onze producten te verbeteren door de hoeveelheid verzadigd vet zoveel mogelijk te verminderen en de hoeveelheid essentiële vetzuren zo veel mogelijk te vergroten.

 • Tegen 2012 zullen onze toonaangevende spreads minder dan 33% verzadigd vet bevatten als aandeel van de totale hoeveelheid vet.
 • Tegen 2017 zal 90% van ons volledige wereldwijde assortiment van zachte spreads op basis van plantaardige olie** niet meer dan 33% vet als verzadigd vet bevatten en ten minste 67% als goed, onverzadigd vet.

  In tropische gebieden, waar geen gekoelde distributie beschikbaar is, wordt de maximale hoeveelheid verzadigd vet ingesteld op 38%, aangezien er een iets hoger gehalte aan verzadigd vet nodig is om de stabiliteit van de spreads te behouden.

 • Een dagelijkse portie levert ten minste 15% van de essentiële vetzuren die worden aanbevolen door internationale voedingsrichtlijnen.

  We willen de vetkwaliteit van al de zachte spreads op basis van plantaardige olie die we verkopen in kuipjes verder verbeteren. In 2013 hebben we onze toezegging uitgebreid.

 • 92Tegen 2012 bevat 92% van onze toonaangevende spreads (qua volume) minder dan 33% verzadigd vet als aandeel van de totale hoeveelheid vet.
 • 82% van ons wereldwijde assortiment van zachte spreads op basis van plantaardige olie** bevatte in 2013 niet meer dan 33% aan verzadigd vet en ten minste 67% goed, onverzadigd vet.
 • 92Tegen 2012 leverde 92% van onze toonaangevende spreads (qua volume) ten minste 15% van de essentiële vetzuren die worden aanbevolen door internationale voedingsrichtlijnen.

 

Hartgezondheid verbeteren

 • Wij streven ernaar om tegen 2020 100 miljoen mensen te motiveren om de Heart Age-test te doen.

  Onze doelstelling is om mensen te motiveren gezonder te eten en te leven, aangezien dit verhoging van de hartleeftijd kan verminderen.

 • Heart Age is in 2013 opgericht binnen Unilever's Global New Business Unit, die zijn eigen raad van bestuur en managementteam heeft. Dankzij deze bedrijfsstructuur kan Heart Age samenwerken met een aantal partners in de publieke en private sector die eveneens de missie hebben om mensen te helpen hun gezondheid te verbeteren.

  We hebben www.heartage.me gelanceerd,(Link opens in a new window) een nieuwe, verbeterde versie van het hulpmiddel, waarin onze nieuwe aanpak met partnerschappen wordt aangegeven.

 

Transvetten verwijderen

 • Tegen 2012 zullen wij uit al onze producten alle transvet hebben verwijderd dat afkomstig is van gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie.
 • In 2012 bevatte 100% van ons assortiment (qua volume) geen transvetten die afkomstig waren van gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie.

 

Suiker verminderen

 • Vóór 2010 hadden wij het suikergehalte al verlaagd in onze drinkklare theeproducten. Tegen 2020 zullen wij nog een extra 25% hebben verwijderd.

 • In 2013 is vastgesteld dat er vanaf 2010 11% minder suiker zit in al onze drinkklare theeproducten.

 

Calorieën verminderen

 • Tegen 2014 bevat 100% van onze kinderijsjes 110 kilocalorieën of minder per portie. Tegen 2012 haalt 60% dit niveau.
 • In 2013 bevatte 86% van onze kinderijsjes 110 kilocalorieën of minder per portie. Dit is een verbetering ten opzichte van 2012, toen een score van 81% werd behaald .

 

Informatie geven over gezonde voeding

Onze doelstelling is om duidelijke, simpele etiketten te leveren op onze producten om consumenten te helpen keuzes te maken voor een evenwichtige voeding. Al onze producten in Europa en Noord-Amerika bevatten volledige voedingsinformatie.

 • Tegen 2015 wordt dit uitgebreid en zal het voor al onze producten wereldwijd gelden. Wij zullen de geleverde energie per portie aan de voorkant van de verpakking vermelden plus acht belangrijke voedingsstoffen en richtlijnen voor de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden (percentage) voor vijf voedingsstoffen achter op de verpakking.

  Onze doelstellingen zullen conform de lokale of regionale industrieafspraken zijn; dit geldt ook voor de wettelijke aspecten op elke markt.

  Factsheet:
  Wetgeving omtrent voedselinformatie voor consumenten – Wat is nieuw?
  (Link opens in a new window) ( 193KB )

 • Wij bieden volledige voedingsinformatie op etiketten in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. In 2013 hebben we voor meer dan de helft van ons assortiment (qua wereldwijd volume) onze toezegging voltooid door vijf ADH's op de achterzijde van de verpakking toe te voegen en een energie-ADH toe te voegen aan de voorzijde van de verpakking.

 

† Onafhankelijk vastgesteld door PwC

* De criteria die ten grondslag liggen aan de hoogste voedingsnormen zijn in 2013 aangepast en zijn nu gericht op het product en niet meer algemeen. Daarnaast zijn de criteria nu op één lijn met onze categoriespecifieke programma's. De criteria blijven gebaseerd op de internationale voedingsrichtlijnen. In 2012 voldeed 31% aan deze herziene aanpak.

** Voor alle andere producten in het spreadsassortiment, inclusief onze melangeproducten, streven we naar het laagste gehalte aan verzadigd vet zonder onze productprestaties en de verwachtingen van de consument/klant in gevaar te brengen.