Duurzaam leven

Menigte kinderen in India

Duurzaam leven tot gemeengoed maken

Het is ons doel duurzaam leven tot gemeengoed te maken. We ontwikkelen nieuwe manieren van werken die zorgen voor groei van zowel onze onderneming als lokale gemeenschappen. We voorzien in een steeds toenemende behoefte aan duurzamere producten en werken aan een betere toekomst voor iedereen. Het Unilever Sustainable Living Plan helpt ons de omvang van ons bedrijf te verdubbelen en tegelijkertijd onze milieu-impact te verkleinen en onze positieve maatschappelijke invloed te vergroten. Daarnaast werken we samen in partnerships waardoor we kunnen helpen op mondiaal niveau dingen te veranderen: ontbossing en klimaatverandering; water, sanitaire voorzieningen en hygiëne; en duurzame landbouw en kleinschalige boeren.

De wereld verandert

De klimaatverandering laat zich voelen. Temperaturen stijgen, watertekorten komen vaker voor en voedsel wordt steeds schaarser.

Bevolkingen groeien snel, waardoor basishygiëne en sanitaire voorzieningen een nog grotere uitdaging vormen en de hulpbronnen op deze planeet nog meer onder druk komen te staan.

Bij Unilever zien we hoe mensen overal ter wereld al de gevolgen ondervinden van deze veranderingen. En die veranderingen stellen ook ons voor nieuwe uitdagingen, naarmate goederenprijzen fluctueren, markten onstabiel worden en grondstoffen moeilijker te betrekken zijn.

Er is geen sprake meer van 'business as usual'. De oude economische systemen voldoen niet langer.

Wij maken producten die door miljoenen consumenten worden gebruikt en dat biedt ons een enorme kans om verandering tot stand te brengen; daarom werken we aan de ontwikkeling van een nieuw, duurzaam bedrijfsmodel. Een model waarbij:

 • Werknemersrechten en -kansen worden verbeterd en vrouwen een eerlijke behandeling krijgen
 • De gezondheid en het welzijn van mensen prioriteit is
 • Alle landbouwgrondstoffen worden betrokken uit duurzame bronnen
 • Het milieu wordt beschermd ten behoeve van toekomstige generaties

Unilever Sustainable Living Plan

In 2010 hebben we het Unilever Sustainable Living Plan gelanceerd, dat ons zal helpen de omvang van ons bedrijf te verdubbelen en tegelijkertijd onze milieu-impact te verkleinen en onze positieve maatschappelijke invloed te vergroten. We hebben drie belangrijke doelen geformuleerd. Tegen 2020 zullen we:

 • De gezondheid en het welzijn verbeteren van meer dan een miljard mensen
 • De milieu-impact van onze producten halveren
 • De levensstandaard verhogen van miljoenen mensen die in onze totale waardeketen werken

Unilever visie grafiek

Door duurzaamheid te laten doordringen tot in alle vezels van ons bedrijf, zorgt het Plan voor nieuwe kansen en voor groei, want:

 • Steeds meer mensen kiezen voor merken met een missie, zoals Dove en Lifebuoy
 • Naarmate behoeften van consumenten veranderen richten we ons op innovaties, zoals wasmiddelen waarvoor minder water nodig is
 • We maken onze distriebutieketen stabieler door samen te werken met kleinschalige boeren om landbouwmethodes te verbeteren en levensstandaarden te verhogen

Duurzaam leven bevorderen

Met onze merken stimuleren we mensen ook slimmer in te kopen en thuis duurzame acties te ondernemen.

Echte verandering

Ook partnerships bieden ons de mogelijkheid op wereldwijde schaal verandering teweeg te brengen. We pakken samen met anderen drie grote kwesties aan:

 • Ontbossing en klimaatverandering tegengaan
 • Sanitaire voorzieningen, hygiëne en toegang tot veilig drinkwater verbeteren
 • Duurzame landbouw en de ontwikkeling van kleinschalige boeren ondersteunen

We bevinden ons op een keerpunt in de geschiedenis, een punt waar verandering bittere noodzaak is in het belang van al het leven op deze planeet.

De wereld heeft een nieuw bedrijfsmodel nodig, waarin duurzaamheid centraal staat.

Alleen de bedrijven die dit onderkennen, zullen overleven. Alleen zij die duurzaam groeien, zullen tot volle bloei komen.

Nooit was er een beter moment om te werken aan een betere toekomst.