Over de Unilever Foundation | Over ons | Unilever Nederland

Over de Unilever Foundation

PSI waterworker with villagers washing hands

Het is de missie van de Unilever Foundation de kwaliteit van leven te verbeteren door te voorzien in hygiëne, sanitatie, toegang tot veilig drinkwater en basisvoeding en door het zelfvertrouwen te vergroten.

Bij Unilever streven we ernaar de omvang van ons bedrijf te verdubbelen en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk te verkleinen en onze positieve maatschappelijke impact te vergroten.

De Unilever Foundation is een belangrijk initiatief dat we nemen om bij te dragen aan het realiseren van onze ambitieuze doelstelling om meer dan 1 miljard mensen te helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren en zo te zorgen voor een duurzame toekomst – een van de kerndoelstellingen uit het Unilever Sustainable Living Plan.

"We leven in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de bevolking toeneemt, water steeds schaarser wordt en waar voedselzekerheid een groeiend probleem is. Unilever zet zich in om bij te dragen aan de oplossing van onvervulde maatschappelijke behoeften op gebieden waar ons bedrijf een unieke rol kan spelen. Dit geldt vooral voor zich ontwikkelende en opkomende markten, waar wij diep verankerd zijn." , aldus Keith Weed, Chief Marketing & Communications Officer.

De Foundation werkt samen met vijf toonaangevende mondiale organisaties – Oxfam, Population Services International (PSI), Save the Children, UNICEF en het World Food Programme. Door samen te werken, kunnen we op grotere schaal levensreddende oplossingen bieden en zo bijdragen aan systemische en schaalbare maatschappelijke verandering.

Deze vijf mondiale partners zijn onze eerste begunstigden wanneer hulp moet worden verleend bij rampen en in noodsituaties, zodat we snel essentiële middelen kunnen verstrekken wanneer dit het hardst nodig is en in het geval van projecten op de langere termijn kunnen helpen bij de wederopbouw van gemeenschappen.

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met aanzienlijke en complexe problemen ten aanzien van onze kwaliteit van leven en die van toekomstige generaties:

  • Bijna 800 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater.
  • Meer dan 2 miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven ieder jaar aan diarree en acute infecties aan de luchtwegen.
  • Elke vier seconden sterft een kind aan vermijdbare en te behandelen aandoeningen door gebrek aan basisgezondheidszorg.
  • Naar schatting 2,5 miljard mensen beschikken niet over goede sanitaire voorzieningen.
  • Wereldwijd hebben 870 miljoen mensen niet genoeg te eten.

De Unilever Foundation zet haar maatschappelijke investeringen doelgericht in door haar steun te concentreren op deze cruciale problemen om zo het soort verandering te bewerkstelligen dat nodig is om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren.

Hoewel we hebben besloten onze middelen te concentreren op vijf mondiale partnerships, realiseren we ons dat er ook landen zijn die individueel behoefte hebben aan maatschappelijke investeringen op basis van hun unieke omstandigheden. Daarom steunt de Unilever Foundation andere partners in meer dan 50 landen via rechtstreekse financiering, expertise, producten en hulp van medewerkers om te helpen specifieke behoeften van het land aan te pakken die aansluiten bij de missie van de Foundation.

Een duurzame toekomst voor generaties

Al vanaf haar prille begin heeft Unilever zich geïnteresseerd voor de maatschappelijke kwesties van die tijd en heeft zij getracht oplossingen te bieden – in die mate dat dit besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid onderdeel is geworden van ons DNA. Alleen al in de afgelopen tien jaar hebben jaarlijks naar schatting 50 miljoen mensen profijt gehad van onze maatschappelijke investeringen.

Via de Unilever Foundation investeren we in activiteiten om maatschappelijke kwesties aan te pakken op gebieden waar we naar ons gevoel de grootste impact kunnen hebben. Ook veel van onze merken, zoals Domestos, Dove, Lifebuoy, Pureit en Wall’s, hebben zich toegelegd op het investeren in die essentiële maatschappelijke kwesties. Als onderdeel van de groeistrategie van ons bedrijf investeren onze merken in programma’s voor gedragsverandering, campagnes om de betrokkenheid van consumenten te stimuleren en in productvoordelen.

Investeren in de maatschappelijke problemen waarvoor we ons in de 21e eeuw gesteld zien, zal ons helpen bij het realiseren van ons doel: een miljard levens verbeteren en een duurzame toekomst creëren voor de generaties na ons.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE