Onze geschiedenis

Unilevers visie – mensen helpen er goed uit te zien, zich goed te voelen en meer uit het leven te halen – geeft aan hoe goed wij als onderneming de consument van de 21e eeuw en diens manier van leven begrijpen. De kern van deze visie loopt als een rode draad door onze gehele geschiedenis.

Part of a Blue Band advert in India

Mensen helpen meer uit het leven te halen

In de jaren ’90 van de negentiende eeuw zette William Hesketh Lever, oprichter van Lever Bros, zijn ideeën op papier voor Sunlight Zeep – een revolutionair nieuw product dat eraan heeft bijgedragen dat de mensen in het Victoriaanse Engeland het belang van hygiëne gingen inzien. Zijn doel was ‘hygiëne tot gemeengoed te maken, het werk voor vrouwen te verlichten alsmede de gezondheid te bevorderen en bij te dragen aan persoonlijke verzorging, zodat het leven meer voldoening en plezier biedt aan de mensen die onze producten gebruiken.’

Dit gebeurde lang voordat de term 'bedrijfsmissie' was uitgevonden, maar deze ideeën hebben altijd centraal gestaan in onze onderneming. Ook al is de formulering – en de gedachte dat alleen vrouwen huishoudelijk werk verrichten – natuurlijk allang achterhaald.

In onze geschiedenis, die zich nu al over drie eeuwen uitstrekt, is Unilevers succes beïnvloed door diverse belangrijke gebeurtenissen – economische welvaart, crisis, wereldoorlogen, de veranderende leefstijl van consumenten en technologische vooruitgang. Al die tijd hebben we producten ontwikkeld die mensen helpen meer uit het leven te halen, waardoor minder tijd nodig is voor huishoudelijk werk, voeding is verbeterd en mensen kunnen genieten van lekker eten en goed voor hun huis, kleding en zichzelf kunnen zorgen.

De balans tussen winst en verantwoord ondernemerschap

Eind 19e eeuw behoorden de bedrijven die later Unilever zouden vormen tot de meest filantropische van hun tijd. Ze zetten projecten op om de positie van hun werknemers te verbeteren en ontwikkelden producten die in sociaal opzicht gunstige effecten sorteerden, doordat ze hygiëne en persoonlijke verzorging tot gemeengoed maakten en voeding verbeterden door de toevoeging van vitaminen aan dagelijkse voeding.

Tegenwoordig is Unilever nog steeds van mening dat succes betekent dat we moeten handelen volgens ‘de hoogste gedragsnormen ten opzichte van onze medewerkers, consumenten en de gemeenschappen en de wereld waarin we leven.’ In de loop der jaren hebben we zelf projecten opgestart of hebben we deelgenomen aan een groeiend aantal initiatieven om duurzaam grondstoffen te betrekken, het milieu te beschermen, plaatselijke gemeenschappen te ondersteunen en nog vele andere.

Door de jaren heen heeft onze merkenportefeuille een hele ontwikkeling doorgemaakt. Aan het begin van de 21e eeuw heeft onze strategie De Weg naar Groei ervoor gezorgd dat we ons meer op onze wereldwijde merken met een hoog groeipotentieel hebben geconcentreerd. Daarnaast heeft onze Vitaliteitsmissie ons in een nieuwe fase in onze ontwikkeling gebracht. Meer dan ooit helpen onze merken mensen ‘zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen’ – een gevoel dat Lord Lever meer dan honderd jaar geleden al na aan het hart lag.

Voortbouwend op dit erfgoed hebben we onze prioriteit nu gelegd bij het inspireren van mensen om kleine, alledaagse acties te ondernemen die samen een groot verschil kunnen maken voor de wereld. Dit kan variëren van wasmiddelenmerken die helpen de hoeveelheid afvalwater en verpakking tot een minimum te beperken, tot maaltijden en tussendoortjes die voedzaam, gemakkelijk te bereiden en betaalbaar zijn.

De negentiende eeuw

Hoewel Unilever pas in 1930 is ontstaan, waren de bedrijven die toen hun krachten bundelden om de onderneming te vormen zoals wij die nu kennen, vóór het begin van de 20e eeuw al gevestigde bedrijven.

De jaren 1900

De bedrijven die Unilever hebben opgericht, maakten producten op basis van oliën en vetten, voornamelijk zeep en margarine. Aan het begin van de 20e eeuw groeiden deze bedrijven zo sterk dat hun vraag naar grondstoffen het grondstoffenaanbod bijna overtrof.

De jaren 1910

Moeilijke economische omstandigheden en de Eerste Wereldoorlog maken het zakendoen voor iedereen moeilijk, wat voor veel bedrijven aanleiding is met elkaar handelscombinaties aan te gaan om hun gemeenschappelijke belangen veilig te stellen.

De jaren 1920

De bedrijven groeien snel en ze beginnen onderhandelingen om af te spreken dat zij niet meer dezelfde soorten producten zullen maken. Uiteindelijk besluiten ze echter met elkaar te fuseren – en zo ontstaat Unilever.

De jaren 1930

Unilevers eerste decennium is niet gemakkelijk: de jaren ’30 beginnen met een grote economische crisis en eindigen met de Tweede Wereldoorlog. Maar hoewel het bedrijf zijn diverse activiteiten bijstelt, gaat het ook door met uitbreiden naar andere productsoorten.

De jaren 1940

Unilevers wereldwijde activiteiten beginnen wat te versnipperen, maar het bedrijf blijft zijn voedingsmiddelenactiviteiten uitbreiden en verhoogt zijn investeringen in research en ontwikkeling.

De jaren 1950

Het bedrijfsleven kent een tijd van grote bloei, doordat nieuwe technologieën en de Europese Economische Gemeenschap zorgen voor een stijging van de levensstandaard in het Westen, terwijl in opkomende economieën overal ter wereld nieuwe markten opengaan.

De jaren 1960

De wereldeconomie breidt zich uit en Unilever doet hetzelfde. Zij ontwikkelt nieuwe producten, betreedt nieuwe markten en gaat van start met een hoogst ambitieus acquisitieprogramma.

De jaren 1970

Moeilijke economische omstandigheden en een hoge inflatie maken de jaren ’70 tot een moeilijke tijd voor iedereen. In de sector van consumentenproducten met een hoge omloopsnelheid (Fast Moving Consumer Goods) is de situatie echter extra lastig, omdat de grote detailhandelaren hun spierballen beginnen te laten zien.

De jaren 1980

Unilever is nu een van ’s werelds grootste bedrijven, maar besluit haar portefeuille te stroomlijnen en haar bedrijven te reorganiseren om zich te concentreren op kernproducten en merken.

De jaren 1990

De onderneming breidt zich uit naar Centraal- en Oost-Europa en concentreert zich nog sterker op een kleiner aantal productcategorieën. Dit resulteert in de verkoop van of terugtrekking uit tweederde van haar merken.

2000 – nu

De jaren 2000 beginnen met de lancering van De Weg naar Groei, een strategisch vijfjarenplan dat in 2004 wordt aangescherpt met Unilevers Vitaliteitsmissie die zich nog sterker richt op de behoeften van consumenten in de eenentwintigste eeuw. In 2009 kondigt Unilever een nieuwe visie aan – Werken aan een betere toekomst, iedere dag – en het bedrijf gaat de jaren 2010 in met een nieuwe strategie: de Compass. Om deze strategie te ondersteunen lanceert Unilever in november 2010 het Unilever Sustainable Living Plan.

Terug naar top