Toggle Zoeken

 1. Home
 2. Duurzaam leven

Duurzaam leven

DUURZAME GROEI: WAARDE + WAARDEN

Zo veranderen wij onze manier van zakendoen

Het Unilever Sustainable Living Plan

Het Unilever Sustainable Living Plan (USPL) is onze blauwdruk voor het realiseren van onze visie: ons bedrijf laten groeien en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten. In het Plan hebben we ambitieuze doelen opgenomen, zoals hoe wij grondstoffen betrekken en hoe consumenten onze merken gebruiken.


We hebben drie hoofddoelen

Verbeteren van gezondheid
en welzijn
van meer dan

1 miljard mensen

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.


Tegen 2020 helpen we meer dan een miljard mensen om actie te ondernemen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit zal helpen met het terugdringen van het aantal gevallen van levensbedreigende ziekten zoals diarree.

538 miljoen mensen bereikt aan het einde van 2016

 • Diarree en ademhalingsziekten terugdringen door handen wassen

 • Zorgen voor veilig drinkwater

 • Toegang tot sanitaire voorzieningen verbeteren

 • Mondgezondheid verbeteren

 • Zelfvertrouwen vergroten

Meer weten

Wij zullen blijven werken aan de verbetering van de smaak en voedingswaarde van al onze producten. Het merendeel van onze producten voldoet aan normen die zijn gebaseerd op nationale voedingsaanbevelingen of overtreft deze zelfs. Onze toezegging gaat nog verder: tegen 2020 zullen wij het deel van ons portfolio verdubbelen dat voldoet aan de hoogste voedingskundige normen, gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Dit zal honderden miljoenen mensen helpen een gezonder voedingspatroon te realiseren.

35% van ons portfolio gemeten naar volume voldeed aan de hoogste voedingskundige normen in 2016

 • Het zoutgehalte verlagen
Verzadigd vet:
 • De hoeveelheid verzadigde vet verlagen

 • Het gehalte essentiële vetzuren verhogen

 • De hoeveelheid verzadigde vet verlagen in meer producten
 • Transvetten verwijderen
 • Suiker verwijderen
Het aantal calorieën beperken:
 • In kinderijsjes
 • In andere ijsproducten
 • Informeren over gezond eten
Meer weten

Impact
van broeikasgassen
op het milieu

1/2

Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.*

De levenscyclus van onze producten:

De impact halveren van broeikasgassen (BKG) afkomstig van onze producten binnen de totale levenscyclus tegen 2030.

Onze broeikasgasimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* gestegen met circa 8%

Onze productie:

Tegen 2020 zal de CO2-uitstoot uit energie gebruikt in onze fabrieken op of onder het niveau van 2008 liggen, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

43% minder CO2 uit energie per ton productie sinds 2008

CO2-positief worden qua productie:
 • Alle energie betrekken uit hernieuwbare bronnen
 • Netstroom betrekken uit hernieuwbare bronnen

 • Steenkool uit de energiemix verwijderen
 • Energie-overschotten beschikbaar stellen aan gemeenschappen

 • Nieuwe fabrieken
BKG als gevolg van het wassen van kleding verminderen
 • Herformulering
 • BKG als gevolg van transport verminderen

 • BKG als gevolg van het vriesproces verminderen
 • Energieverbruik in onze kantoren terugdringen
 • Zakenreizen terugdringen
Meer weten

Het gebruik van onze producten:

Tegen 2020 het waterverbruik halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten.+

Onze waterimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* gedaald met ongeveer 7%

Onze productie:

Tegen 2020 zal ons wereldwijde netwerk van fabrieken vergeleken met 2008 evenveel of minder water onttrekken, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

37% minder water onttrokken per ton productie sinds 2008

Waterverbruik in ons productieproces verminderen:
 • Nieuwe fabrieken

Waterverbruik tijdens het wasproces verminderen
 • Producten die minder water gebruiken

 • Waterverbruik in de landbouw verminderen

Meer weten

Onze producten:

Tegen 2020 de hoeveelheid afval halveren die gepaard gaat met de verwijdering van onze producten.

Onze afvalimpact per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* met ongeveer 28% afgenomen

Onze productie:

Tegen 2020 zal de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort op of onder de niveaus van 2008 liggen ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

96% minder afval per ton productie sinds 2008

Afval uit onze productie verminderen:
 • Geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort
 • Nieuwe fabrieken
 • Herbruikbaar, gerecycled of composteerbaar plastic verpakkingsmateriaal

 • Verpakking verminderen

Verpakking recyclen:
 • Recycling- en herwinningspercentages verhogen

 • Gebruik van gerecycled materiaal verhogen

 • Afval door sachets aanpakken

 • PVC elimineren

Kantoorafval terugdringen:
 • Recyclen, hergebruiken, herwinnen

 • Papierverbruik verminderen

 • Papier uitbannen uit onze processen

Meer weten

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.

51% van de landbouwgrondstoffen eind 2016 betrokken uit duurzame landbouw

 • Duurzame palmolie

 • Papier en karton

 • Sojabonen en sojaolie

 • Thee

 • Fruit

 • Groenten

 • Cacao

 • Suiker

 • Zonnebloemolie
 • Raapzaadolie
 • Zuivel
 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Vrije-uitloopeieren

 • Duurzame inkoop van kantoorbenodigdheden uitbreiden

Meer weten

Verbeteren van
Levens
van

miljoenen mensen

Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.


Tegen 2020 zullen wij de mensenrechten bevorderen binnen onze eigen activiteiten en in onze uitgebreide toeleveringsketen.

67% van onze inkoopuitgaven vindt plaats via leveranciers die voldoen aan de verplichte vereisten van onze Responsible Sourcing Policy. We hebben mensenrechten nog dieper verankerd, met een focus op 8 belangrijke kwesties in ons mensenrechtenverslag. Ons totale Recordable Frequency Rate voor veiligheid is verbeterd tot 1,01 per miljoen gewerkte uren

 • De VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven implementeren

 • 100% van onze inkoopuitgaven onderbrengen in overeenstemming met onze Responsible Sourcing Policy

 • Een kader opstellen voor eerlijke beloning

 • Gezondheid, voeding en welzijn van onze medewerkers verbeteren

 • Letsel en ongevallen op de werkvloer terugdringen

Meer weten

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken.

920.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven die zijn gericht op het ontwikkelen van hun vaardigheden

 • Bouwen aan een organisatie met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met een focus op het management

 • Veiligheid voor vrouwen stimuleren in gemeenschappen waar wij actief zijn

 • Toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden vergroten

 • Kansen in onze waardeketen uitbreiden

Meer weten

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op het leven van 5,5 miljoen mensen.

650.000 kleinschalige boeren en 1,5 miljoen winkeliers toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van landbouwpraktijken of op het verhogen van de omzet

 • De levensstandaard van kleinschalige boeren verbeteren

 • Inkomens van kleinschalige winkeliers verbeteren

 • Participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen vergroten

Meer weten
Key
 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Onafhankelijk vastgesteld door PwC.
* Onze milieudoelstellingen worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product.
+ In zeven landen met waterschaarste die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Ons doel

Toespraak van Paul Polman

Paul Polman, onze Chief Executive Officer, vertelt waarom wij het stimuleren van duurzame groei als bedrijfsdoel hebben gesteld.

Nieuws over duurzaam leven

Meer en bos in Roemenië

Recente verhalen over wat we doen om duurzaam leven tot gemeengoed te maken.

Ons plan

Man met theebladeren in zijn hand

Het Unilever Sustainable Living Plan is onze blauwdruk voor het realiseren van onze visie: ons bedrijf laten groeien en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

Terug naar top