Duurzaam leven gemeengoed maken voor 8 miljard mensen

Tien jaar geleden begonnen we aan een reis om 's wereld meest duurzame bedrijf te worden. Om te bewijzen dat groei niet ten koste hoeft te gaan van mensen en onze planeet, en om te laten zien dat het bedrijfsleven zich ook met acties kan inzetten voor het goede en niet slechts met woorden. We hebben veel van onze doelen bereikt, maar helaas anderen niet gehaald. Nu, een decennium later, delen we wat we hebben geleerd, en we plaatsen wat we hebben geleerd aan het hart van een nieuwe, nog ambitieuzere strategie.

Terugkijkend op een baanbrekend decennium

In 2010 hebben we het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) geïntroduceerd. Het USLP veranderende alles. In een tijd waarin de meeste bedrijven duurzaamheid en business als twee aparte entiteiten zagen, zagen wij dat ze met elkaar zijn verbonden. Dit was geen duurzaamheidsplan. Het was een plan voor een succesvol, duurzaam bedrijf.

We hebben naar elk aspect van onze waardeketen gekeken en onze aanpak rondom grote doelen gekaderd waarvan we wisten dat ze aan het hart lagen van de wereldwijde agenda voor de ontwikkeling van duurzaamheid, klimaatactie, gendergelijkheid, de gezondheid en voeding van miljarden mensen, respect voor het milieu, en een eerlijkere, welvarendere wereld.

Vervolgens fundeerden we deze doelen met misschien wel de meest uitgebreide reeks duurzaamheidsdoelen die ooit gesteld zijn door een bedrijf van ons formaat.

We hebben gezien hoe de manier waarop wij werken, de wereld om ons heen heeft veranderd - het versterken van de positie van vrouwen, beschermen van bossen, verbeteren van gezondheid en ondersteunen van duurzame landbouw.

En we hebben de voordelen voor ons bedrijf gezien.

Maar al hebben we heel veel bereikt, we hebben ook nog werk te doen.

We hebben niet al onze doelstellingen behaald.

We hebben niet alle doelen bereikt.

En we hebben harde lessen geleerd.

Hoe hebben we het gedaan?

Na tien jaar USLP kunnen we zien wat voor impact we hebben gehad

Het Unilever Sustainable Living Plan

In het Unilever Sustainable Living Plan staat beschreven hoe we onze groei loskoppelen van onze milieuvoetafdruk en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

In ons plan staan drie grote doelen die we willen halen en die worden onderbouwd door negen toezeggingen en doelstellingen die onze prestaties op maatschappelijk, economisch en milieugebied omvatten. We blijven met anderen samenwerken om de gebieden aan te pakken waarbinnen we de grootste verandering kunnen bewerkstelligen en we blijven de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (‘Sustainable Development Goals’, of SDG’s) van de VN ondersteunen.

We hebben drie grote doelen

Verbeteren van gezondheid
en welzijn
van meer dan

1 miljard mensen

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

UN Sustainable Development Goals logo

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN


Tegen 2020 helpen we meer dan een miljard mensen om actie te ondernemen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit zal helpen met het terugdringen van het aantal gevallen van levensbedreigende ziekten zoals diarree.

1,3 miljard mensen bereikt tegen eind 2019

 • Diarree en ademhalingsziekten terugdringen door handen wassen

 • Het leveren van veilig drinkwater

 • Toegang tot sanitaire voorzieningen verbeteren

 • Mondgezondheid verbeteren

 • Zelfvertrouwen vergroten

 • Help de genezing van de huid te verbeteren

Lees meer over gezondheid en hygiëne

Wij zullen blijven werken aan de verbetering van de smaak en voedingswaarde van al onze producten. Het merendeel van onze producten voldoet aan normen die zijn gebaseerd op nationale voedingsaanbevelingen of overtreft deze zelfs. Onze toezegging gaat nog verder: tegen 2020 zullen wij het deel van ons portfolio verdubbelen dat voldoet aan de hoogste voedingskundige normen, gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Dit zal honderden miljoenen mensen helpen een gezonder voedingspatroon te realiseren.

56% van ons portfolio gemeten naar volume voldeed aan de hoogste voedingskundige normen in 2019

 • Het zoutgehalte verlagen

Verzadigd vet:
 • De hoeveelheid verzadigde vet verlagen

 • Het gehalte essentiële vetzuren verhogen

 • De hoeveelheid verzadigde vet verlagen in meer producten

  (Doelen niet langer gemeten of gerapporteerd sinds we in 2018 onze Spreads-activiteiten hebben verkocht.)

 • Transvetten verwijderen

 • Het suikergehalte verlagen

Het aantal calorieën beperken:
 • In kinderijsjes

 • In andere ijsproducten

 • Informeren over gezond eten

Lees meer over het verbeteren van voeding

Onze
milieu-
impact

halveren

Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, en tegelijkertijd ons bedrijf laten groeien.*

UN Sustainable Development Goals logo

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

De levenscyclus van onze producten:

De impact halveren van broeikasgassen (BKG) afkomstig van onze producten binnen de totale levenscyclus tegen 2030.

Onze broeikasgasimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* gestegen met circa 2%

Onze productie:

Tegen 2020 zal de CO2-uitstoot uit energie gebruikt in onze fabrieken op of onder het niveau van 2008 liggen,

65% minder CO2 uit energie per ton productie sinds 2008

CO2-positief worden qua productie:
 • Alle energie betrekken uit hernieuwbare bronnen

 • Netstroom betrekken uit hernieuwbare bronnen

 • Steenkool uit de energiemix verwijderen

 • Energie-overschotten beschikbaar stellen aan gemeenschappen

BKG als gevolg van het wassen van kleding verminderen:
 • Herformulering

 • BKG als gevolg van transport verminderen

 • BKG als gevolg van het vriesproces verminderen

 • Energieverbruik in onze kantoren terugdringen

 • Zakenreizen terugdringen

Lees meer over broeikasgassen

Het gebruik van onze producten:

Tegen 2020 het waterverbruik halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten.+

Onze waterimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* gestegen met circa 1%

Onze productie:

Tegen 2020 zal de CO2-uitstoot uit energie gebruikt in onze fabrieken op of onder het niveau van 2008 liggen, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

47% minder water onttrokken per ton productie sinds 2008

Waterverbruik tijdens het wasproces verminderen:
 • Producten die minder water gebruiken

 • Waterverbruik in de landbouw verminderen

Lees meer over waterverbruik

Onze producten:

Halve the waste associated with the disposal of our products by 2020.

Onze afvalimpact per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* met ongeveer 32% afgenomen

Onze productie:

Tegen 2020 zal de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort op of onder de niveaus van 2008 liggen ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

-96% minder afval per ton productie sinds 2008

Afval en verpakkingsmateriaal
 • Geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort

 • Herbruikbaar, gerecycled of composteerbaar plastic verpakkingsmateriaal

 • Verpakking verminderen

Verpakking recyclen:
 • Gebruik van gerecycled materiaal verhogen

 • Afval door sachets aanpakken

 • Afval door sachets aanpakken

 • PVC elimineren

Kantoorafval terugdringen:
 • Recyclen, hergebruiken, herwinnen

 • Papierverbruik verminderen

 • Papier uitbannen uit onze processen

Lees meer over afval en verpakkingsmateriaal

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.

62% van de landbouwgrondstoffen eind 2019 betrokken uit duurzame landbouw

 • Duurzame palmolie

 • Papier en karton

 • Sojabonen en sojaolie

 • Thee

 • Fruit

 • Groenten

 • Cacao

 • Suiker

 • Zonnebloemolie

 • Raapzaadolie

 • Zuivel

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Vrije-uitloopeieren

 • Duurzame inkoop van kantoorbenodigdheden uitbreiden

Lees hier meer over grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Verhogen
Levensstandaard
verhogen van

miljoenen mensen

Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, en tegelijkertijd ons bedrijf laten groeien.

UN Sustainable Development Goals logo

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN


Tegen 2020 zullen we de mensenrechten bevorderen binnen onze eigen activiteiten en in onze uitgebreide toeleveringsketen.

70% van onze inkoopuitgaven vindt plaats via leveranciers die voldoen aan de verplichte vereisten van onze Responsible Sourcing Policy.


We hebben mensenrechten nog dieper verankerd, met een focus op 8 belangrijke kwesties in ons mensenrechtenverslag


Ons totale Recordable Frequency Rate voor veiligheid is verbeterd tot 0,76 per miljoen gewerkte uren

 • De VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten implementeren

 • 100% van onze inkoopuitgaven doen in overeenstemming met ons Responsible Sourcing Policy

 • Een kader opstellen voor eerlijke beloning

 • Gezondheid, voeding en welzijn van onze medewerkers verbeteren

 • Letsel en ongevallen op de werkvloer terugdringen

Lees meer over eerlijkheid op de werkvloer

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken.

2,34 m vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven die zijn gericht op het ontwikkelen van hun vaardigheden

 • Een organisatie bouwen met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met een focus op het management

 • Veiligheid voor vrouwen stimuleren in gemeenschappen waar wij actief zijn

 • Toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden vergroten

 • Kansen in onze retailwaardeketen uitbreiden

Lees meer over kansen voor vrouwen

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op het leven van 5,5 miljoen mensen.

793.000 kleinschalige boeren en 1,81 miljoen winkeliers toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van landbouwpraktijken of op het verhogen van de omzet

 • De levensstandaard van kleinschalige boeren verbeteren

 • Inkomens van kleinschalige winkeliers verbeteren

Lees meer over inclusief ondernemen
Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

* Onze milieudoelstellingen worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product.

+ In zeven landen met waterschaarste die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Vastgesteld door PricewaterhouseCoopers (PwC). Zie Onafhankelijke vaststelling & onze statistieken.

Ons kompas volgen

Ons USLP komt ten einde in 2020. Waar gaan we nu naartoe?

We gaan verder.

We weten beter dan ooit dat het pad waarop we ons nu begeven, de juiste is - voor ons en voor de wereld. En bewapend met de ervaring van ons USLP willen we een beweging creëren waarin onze leveranciers, klanten en consumenten allemaal meebouwen aan een betere toekomst.

Hoe ziet dat bedrijf eruit?

We geloven dat het doelbewust moet zijn en klaar voor de toekomst - en superieure prestaties moet aansturen. Om daar te komen, volgen we ons nieuwe kompas - een enkele duurzame bedrijfsstrategie gebaseerd op drie kernovertuigingen:

Merken met een purpose groeien

Bedrijven met een purpose duren voort

Mensen met een purpose floreren

We kijken ernaar uit onze reis met je te delen. We gebruiken daarvoor de beste businesspraktijken om een wereld te bouwen zoals we hem allemaal willen zien. Een bedrijf waar we trots op kunnen zijn.