Gezondheid en hygiëne | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Door een gebrek aan veilig drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen en hygiënische omstandigheden sterven elk jaar miljoenen mensen, voornamelijk kinderen. Deze sterfgevallen kunnen worden voorkomen.

Naar schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kunnen we minstens 9% van de ziektes wereldwijd, en 6% van alle sterfgevallen, voorkomen als we deze problemen, die nauw met elkaar zijn verbonden, aanpakken. Uit de praktijk blijkt dat mensen gezonder en gelukkiger en gemeenschappen productiever zijn als zij toegang hebben tot betere sanitaire voorzieningen, schoon drinkwater en de basale hygiëne. Dit is cruciaal als we mensen uit de armoede willen halen.

Middels onze merken gericht op gezondheid en hygiëne, zoals Lifebuoy, Domestos, Signal, Pureit en Vaseline, willen we de gezondheid verbeteren door middel van een betere hygiëne. Met onze producten voor dagelijks gebruik – zoals zeep, toiletreinigers en tandpasta – en onze innovatieve waterzuiveraars, kunnen we helpen ziektes te voorkomen en de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. En uiteindelijk zelfs levens redden.

Gezondheid draait echter niet alleen om hygiëne. Wereldwijd hebben veel mensen een gebrek aan zelfvertrouwen en zijn onzeker over hun lichaam. Dit heeft ook invloed op hun persoonlijke levens en hun carriëre. Met Dove, ons meest vooraanstaande merk voor schoonheid en llichamelijke verzorging, helpen wij vrouwen en meisjes zich goed te voelen in hun eigen lichaam en zo meer zelfvertrouwen te krijgen.

Met de pijler Gezondheid en Hygiëne van ons Unilever Sustainable Living Plan (USLP) dragen wij met name bij aan twee van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VNnl. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3) en Schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG 6).

Onze strategie

Wij streven ernaar tegen 2020 meer dan een miljard mensen te helpen hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

Kids washing their hands

De aanpak van gezondheid en hygiëne is ook zakelijk gezien zinvol.

Het aanpakken van sociale uitdagingen is goed voor de maatschappij en goed voor het bedrijfsleven. Veel van onze programma’s hebben direct invloed op de groei van ons bedrijf, zoals onze programma's gericht op verbetering van de mondverzorging, handen wassen en hygiëne. Als meer mensen hun tanden poetsen, regelmatig zeep gebruiken en toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, zal hun gebruik van tandpasta, zeep en toiletreiniger toenemen. Domestos zorgt ervoor dat mensen toegang krijgen tot betere sanitaire voorzieningen, waardoor de markt voor sanitaire producten groeit en wij meer producten verkopen.

Veel van onze initiatieven gericht op het verbeteren van gezondheid en hygiëne vallen onder de merken binnen onze divisie Beauty & Personal Care (BPC). Met een omzet van €20,6 miljard is BPC onze grootste divisie. BPC is goed voor 40% van onze totale omzet en 33% van ons bedrijfsresultaat. Merken als Dove, Signal en Lifebuoy vallen onder BPC. Lifebuoy is ’s werelds beste merk voor antibacteriële zeep.

In 2018 heeft onze divisie Home Care een omzet gegeneerd van €10,1 miljard. Dit is 20% van onze totale omzet. Onze waterzuiveringsmerken Pureit en Truliva (voorheen Qinyuan) en ons merk Domesto,s marktleider op het gebied van toilethygiëne, vallen ook onder Home Care. Domestos zorgt ervoor dat mensen betere toegang krijgen tot toiletten,

Onze aanpak

Het aanbieden van kwalitatieve, betaalbare producten is slechts een onderdeel van de oplossing om gezondheid te verbeteren middels hygiëne. Met producten alleen redden we het niet. Een groot deel van ons werk bestaat uit het aanzetten van mensen tot het aannemen van een gezond leefpatroon. Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen weten dat ze hun tanden twee keer dag zouden moeten poetsen en dat ze hun handen moeten wassen met zeep nadat ze naar het toilet zijn geweest en voor het eten. Toch doen ze het vaak niet.

Als een van ’s werelds grootste fabrikanten van consumentenproducten, dat producten maakt voor dagelijks gebruik, begrijpen we welke triggers en motivatoren er nodig zijn en welke hindernissen er overwonnen moeten worden om een blijvende verandering in gedrag teweeg te brengen. Onze aanpak is gebaseerd op ons gedragsveranderingsmodel, de Vijf instrumenten voor verandering. Dit model bestaat uit een aantal uitgangspunten die, als ze consequent worden toegepast, de kans op een blijvende gedragsverandering aanzienlijk vergroten. We gebruiken deze kennis en onze expertise op het gebied van marketing en grootschalige campagnes om een blijvende verandering teweeg te brengen in dagelijks gedragspatronen.

Het bereik van tv

Lifebuoy heeft een van ‘s werelds grootste programma’s opgezet gericht op het wassen van handen. Om ons doel van 1 miljard te behalen, zoeken we naar manieren om een daadwerkelijke verandering teweeg te brengen in de manier waarop mensen hun handen wassen, tegen nog lagere kosten. We zijn er lange tijd van overtuigd geweest dat al onze marketingactiviteiten, inclusief toepassing van grootschalige tv-reclame, bijdroegen aan een verandering van de manier waarop mensen hun handen wassen.

Om dit te testen, hebben we onderzoek (een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek) gedaan in India, onze grootste afzetmarkt, om de effectiviteit te beoordelen van de tv-reclames van Lifebuoy, die speciaal zijn opgezet om een verandering teweeg te brengen in de manier waarop mensen hun handen gewassen. We hebben dezelfde methodiek gebruikt die we ook toepassen om onze programma’s in het veld te evalueren.

Middels tv-reclames worden mensen er continue aan herinnerd dat ze hun handen moeten wassen met zeep om bacteriën te verwijderen op momenten dat hygiëne belangrijk is. In de tv-reclame van Lifebuoy wordt het probleem uitgelegd door aan te tonen dat er bacteriën bestaan en wat er gebeurd als je ziek wordt. De reclame laat ook zien dat als je je handen wast met Lifebuoy zeep, je de bacteriën verwijderd en je zo voorkomt dat je ziek wordt. En door een gerespecteerd persoon met autoriteit, zoals een dokter, aan het woord te laten in de reclame, hebben we er ook voor gezorgd dat de reclame de aandacht van de kijker trekt.

Het onderzoek toonde aan dat mensen na het zien van de reclame aanzienlijk vaker hun handen wasten met zeep op momenten dat hygiëne belangrijk was (met name voor het eten). Deze uitkomst toont aan dat massamedia gezonde gedragspatronen kan stimuleren en op grote schaal een positieve invloed kan hebben op gedrag.

Dit onderzoek werd begin 2019 gepubliceerd door deJournal of Health Communication. We hebben vervolgens het bereik van tv opgenomen in de cijfers van 2018 die onze resultaten met betrekking tot het duurzaam ontwikkelingsdoel Gezondheid en Welzijn weergeven. We hebben ons doel voor Welzijn, het bereiken van meer dan 1 miljard mensen, twee jaar eerder gehaald dan gepland.

Innovatie

We gebruiken onze expertise om innovatieve producten te bedenken waarmee we meer mensen kunnen helpen een gezonder leven te leiden. Zo zuiveren onze waterzuiveraars het water op dusdanige manier dat het niet alleen veilig is en handig in gebruik, maar dat het ook nog eens goed smaakt. We hebben de waterzuiveraars nog aantrekkelijker gemaakt door onze communicatie te focussen op de absolulte veiligheid van het product. Daarnaast hebben we modellen geïntroduceerd om de groeiende problemen aan te pakken, zoals het verwijderen van volledig opgeloste zouten (TDS) uit het drinkwater. Daarnaast hebben we ook modellen geïntroduceerd die de resten van bestrijdingsmiddelen, die regelmatig in het drinkwater worden gevonden, op een nog veel betere manier verwijderen.

belangenbehartiging en partnerschappen

In juli 2010 werd, middels Resolutie 64/292, het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen uitdrukkelijk erkend door de Algemene Vergadering van de VN. De Algemene Vergadering van de VN erkende dat veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen van groot belang zijn om ten volle van het leven en alle mensenrechten te kunnen genieten. Unilever respecteert deze rechten door ervoor te zorgen dat we ons bedrijf op zodanige manier runnen dat we voldoen aan het grondrecht op water, zoals gedefinieerd in het VN-beleid inzake het recht op water. Daarnaast hebben we ook de World Business Council for Sustainable Development WASH Pledge ondertekend om ervoor te zorgen dat de medewerkers in al onze fabrieken en op al onze plantages en werkplekken toegang hebben tot Water, Sanitaire Voorzieningen en Hygiëne (WASH).

In September 2015 kwamen staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld bijeen in New York omde duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 aan te nemen. Dit leidde tot de vaststelling van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDGs). SDG6 is uitsluitend gericht op water en hygiëne. Het doel van SDG6 is om “ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot water en sanitaire voorzieningen en dat dit water en deze voorzieningen op een duurzame manier worden beheerd.” We hebben ons samen met andere partijen ingezet om ervoor te zorgen dat hygiëne een belangrijk onderdeel werd van deze SDG en waren blij toen er ook indicatoren werden opgenomen die meten in hoeverre er toegang is tot faciliteiten waar je je handen met zeep kunt wassen.

Middels onze merken en de speciale programma’s gericht op het teweegbrengen van gedragsveranderingen en door samen te werken met andere partijen rondom evenementen, zoals de Algemene Vergadering van de VN, regionale topbijeenkomsten in het kader van Water, Sanitaire Voorzieningen en Hygiëne en Wereld Toilet Dag, die we samen met onze partners organiseren, dragen we bij aan de realisatie van SDG 6. Het is uitermate belangrijk dat we samenwerken met organisaties die delen in onze ambitie om de gezondheid te verbeteren door middel van hygiëne, zodat onze programma’s op grote schaal positieve resultaten kunnen boeken. We werken op veel verschillende manieren samen met die partners, o.a. door: gezamenlijke belangenbehartigingsprogramma’s om problemen hoger op de agenda te krijgen; het opschalen van bestaande programma’s; het testen van initiatieven; en het regelen van extra financiële middelen om het effect van onze gezamenlijke investering te vergroten.

Bedrijven hebben een goede uitgangspositie om samen te werken met overheden, de burgermaatschappij en ontwikkelingsmaatschappijen om op grote schaal een wezenlijke en blijvende verandering te bewerkstelligen. Of het nou gaat om het feit dat wij begrijpen wat de consument nodig heeft, kennis hebben van gedragsveranderingen, innovatieve producten ontwikkelen, op grote schaal programma’s op kunnen zetten of financiering kunnen bieden, wij beschikken over heel veel middelen en kennis die we in kunnen zetten om onze samenwerkingsverbanden te versterken. In ruil daarvoor verbeteren wij de gezondheid en het welzijn van mensen terwijl ons bedrijf tegelijkertijd groeit.

Wij vonden het met name zinvol om belangengroepen bij elkaar te brengen rond een gezamenlijk doel. Een voorbeeld van zo’n belangengroep, die Unilever mede heeft opgericht, is de Toilet Board Coalition een wereldwijde, bedrijfsgestuurde alliantie van bedrijven, investeerders, sanitairexperts en non-profitorganisaties die duurzame en schaalbare oplossingen wil ontwikkelen voor de sanitaire crisis.

Onze toezegging

Tegen 2020 willen wij meer dan een miljard mensen helpen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Hierdoor zullen er minder vaak levensbedreigende ziektes voorkomen zoals diarree – een van de grootste doodsoorzaken bij kinderen jonger dan vijf jaar.

Voortgang

Acht jaar nadat we ons Unilever Sustainable Living Plan hebben geïntroduceerd, weten we dat het mogelijk is om mensen op grote schaal te bereiken en we hebben ons doel twee jaar eerder behaald dan gepland.

Aan het eind van 2018 hadden we 1,24 miljard mensen bereikt, waarvan 653 miljoen  via onze programma’s in het veld en 587 miljoen via tv-reclames over het wassen van handen: we hadden 1 miljard mensen bereikt met Lifebuoy (waarvan 459 miljoen mensen via onze programma’s in het veld en 587 miljoen via tv-reclames)1; 16,5 miljoen via een verbeterde toegang tot toiletten2; 83,5 miljoen met onze tandpastamerken; meer dan 35 miljoen via de Dove programma’s gericht op het verbeteren van de eigenwaarde; meer dan 4 miljoen via het Healing Project van Vaseline en 55 miljoen met veilig drinkwater van Pureit. Pureit heeft eind 2018 ook 106 miljard liter veilig drinkwater geleverd.


  Deze cijfers zijn onafhankelijk vastgesteld door PWC.

1 Een onderzoek in India toonde aan dat er middels tv-reclame een verandering teweeg gebracht kan worden gebracht in de manier waarop mensen hun handen wassen.

2 De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd door UNICEF conform haar methodiek. Het bereik van directe en indirecte initiatieven in de periode 2012-2017 is ook meegenomen in de resultaten. Net als de 33.000 kinderen die in 2018 zijn bereikt met het Clean Toilets, Brighter Future-programma.

Toekomstige uitdagingen

Wat betreft onze collectie waterzuiveraars richten we ons eerst op het versterken en uitbreiden van onze activiteiten in de bestaande markten. Met de overname van het Chinese waterzuiveringsbedrijf Qinyuan in 2014 – in 2018 hernoemd tot Truliva – hebben we onze capaciteiten nog verder uitgebreid. Om nog meer te kunnen groeien, hebben we betere distributie- en aftersalesservices nodig. Daarnaast moeten we nieuwe partnerschappen aangaan met instanties die microkrediet verstrekken om ervoor te zorgen dat waterzuiveraars beter betaalbaar worden voor consumenten met een laag inkomen.

Schone, veilige toiletten op scholen zijn belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en met name voor de deelname van meisjes in het onderwijs, aangezien slechte toegang tot toiletten een belangrijke reden is waarom meisjes niet naar school gaan of stoppen met school zodra ze ongesteld worden. Om er echter voor te zorgen dat toiletten mettertijd continue worden gebruikt, is echter een fundamentele verandering in gedrag nodig.

We steunen daarom initiatieven waarmee op verschillende manieren een verandering in gedrag wordt gestimuleerd. Zo blijven we het programma van UNICEF ondersteunen dat gericht is op de verbetering van sanitaire voorzieningen. Daarnaast steunen we middels ons Cleaner Toilets, Brighter Futures programma ook het gebruik en onderhoud van toiletten in scholen om ervoor te zorgen dat toiletten op scholen schoon worden gehouden en goed blijven functioneren, zodat ze mettertijd continue kunnen worden gebruikt.

Het is hierbij heel belangrijk dat we overheden steunen om deze verandering in gedrag ook op nationaal niveau toe te passen door bijvoorbeeld regelmatig te controleren of de sanitaire normen in scholen worden nageleefd om een grootschalige institutionele verandering teweeg te brengen. Hiermee zouden alle scholen zijn geholpen en het zou betekenen dat uiteindelijk geen enkele leerling meer ziek hoeft te worden, school hoeft te missen of moet stoppen met school wegens een gebrek aan schone, veilige toiletten.


Klap de tekst uit voor meer informatie over Gezondheid en hygiëne

Doelen & prestaties

We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld om te kunnen voorzien in de behoefte van mensen aan goede gezondheid en hygiëne.

Gezondheid en hygiëne
Onze toezegging

Tegen 2020 willen wij meer dan een miljard mensen helpen hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Hierdoor zullen er minder vaak levensbedreigende ziektes voorkomen, zoals diarree.

Onze prestatie

Aan het eind van 2018 hadden we 1,24 miljard mensen bereikt, waarvan 653 miljoen via onze programma’s in het veld en 587 miljoen via tv-reclames over het wassen van handen: we hadden 1 miljard mensen bereikt met Lifebuoy (459 miljoen mensen via onze programma’s in het veld en 587 miljoen via tv-reclames)*; 16,5 miljoen met verbeterde toegang tot toiletten**; 83,5 miljoen met onze tandpastamerken; meer dan 35 miljoen via de Dove programma’s gericht op het verbeteren van de eigenwaarde; meer dan 4 miljoen via het Healing Project van Vaseline en 55 miljoen met het veilige drinkwater van Pureit. Daarnaast heeft Pureit eind 2018 ook 106 miljard liter veilig drinkwater geleverd.

Ons perspectief

We hebben onze toezegging voor 2020 twee jaar eerder gehaald dan gepland. Eind 2018 hadden we 1,24 miljard mensen bereikt (653 miljoen via onze programma’s in het veld en 587 miljoen via tv-reclames over het wassen van handen*). Dat is een stijging ten opzichte van de 601 miljoen in 2017.

Onze tandpastamerken Signal en Pepsodent hebben hun doel om tegen 2020 50 miljoen mensen te bereiken, eerder gehaald dan gepland. Tegen 2018 hadden de merken al 83,5 miljoen mensen bereikt via de Brush Day & Night campagnes *** en via schoolprogramma’s.

Dove behaalde haar doel voor 2015 een jaar eerder dan gepland en bereikte tegen 2015 bijna 20 miljoen mensen. We hebben in 2016 ons doel bijgesteld en toegezegd nog eens 20 miljoen mensen te willen bereiken – nu is het ons doel om tegen 2020 in totaal 40 miljoen jongen mensen te helpen zekerder te worden over hun lichaam en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Omdat Domestos samenwerkt met UNICEF om meer initiatieven op te zetten voor het verbeteren van sanitaire voorzieningen, hebben we in 2014 een nieuw doel voor sanitaire voorzieningen geïntroduceerd. In de periode 2012-2017 hebben we ervoor gezorgd dat 16,5 miljoen mensen een betere toegang tot een toilet hadden.**

En in 2017 hebben we nog een doel geïntroduceerd: via het Healing Project van Vaseline® trachten we tegen 2020 de huid van 5 miljoen mensen te helpen genezen. Tegen 2018 hadden we in totaal 4 miljoen mensen bereikt via het Healing Project van Vaseline®.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

* Een onderzoek in India toonde aan dat middels tv-reclame een verandering teweeg kan worden gebracht in de manier hoe mensen hun handen wassen.

**De resultaten worden gerapporteerd door UNICEF conform haar eigen methodiek en bevatten het aantal mensen dat in de periode 2012-2017 is bereikt middels directe en indirecte initiatieven. Daarnaast zijn de 33.000 kinderen die in 2018 zijn bereikt met het Clean Toilets, Brighter Futures initiatief ook meegenomen in de resultaten.

*** Ga naar Onafhankelijk controle en onze meetmethoden voor de definitie van ‘bereik’.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke controle en onze meetmethodenvoor meer informatie over ons controleprogramma voor het gehele Unilever Sustainable Living Plan.

Het aantal gevallen van diarree en het aantal mensen dat lijdt aan een luchtwegaandoening verminderen middels het wassen van handen

 • Het merk Lifebuoy streeft ernaar om tegen 2020 de hygiënische gewoonten van 1 miljard consumenten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika te veranderen door de communicatie te focussen op de voordelen van het handen wassen op belangrijke hygiënische momenten. .

In 2015 hebben we ons doel uitgebreid van 2015 naar 2020.

We hebben 1 miljard mensen bereikt: 459 mensen via onze programma’s in het veld en 587 via onze tv-reclames. *


Ons perspectief

Om ons doel van 1 miljard te behalen, zoeken we naar manieren om een daadwerkelijke verandering teweeg te brengen in de manier waarop mensen hun handen wassen, tegen nog lagere kosten. We zijn er lange tijd van overtuigd geweest dat al onze marketingactiviteiten, inclusief grootschalige tv-reclamea, bijdroegen aan een verandering van de manier waarop mensen hun handen wassen.

Om dit te testen, hebben we onderzoek (een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek) gedaan in India, onze grootste afzetmarkt, om de effectiviteit te beoordelen van de tv-reclames van Lifebuoy, die speciaal zijn opgezet om een verandering teweeg te brengen in de manier waarop mensen hun handen gewassen. We hebben daarbij dezelfde methodiek gebruikt die we gebruiken om onze programma’s in het veld te evalueren.

Via tv worden mensen er continue aan herinnerd dat ze hun handen moeten wassen met zeep om bacteriën te verwijderen op momenten dat hygiëne belangrijk is. In de tv-reclame van Lifebuoy wordt het probleem uitgelegd door aan te tonen dat er bacteriën bestaan en wat er gebeurd als je ziek wordt. De reclame laat ook zien dat door je handen te wassen met Lifebuoy zeep, je de bacteriën verwijderd en je zo voorkomt dat je ziek wordt. En door een gerespecteerd persoon met autoriteit, zoals een dokter, aan het woord te laten, hebben we er ook voor gezorgd dat de reclame de aandacht van de kijker trekt.

Het onderzoek toonde aan dat mensen na het zien van de reclame aanzienlijk vaker hun handen wasten met zeep op momenten dat hygiëne belangrijk was (met name voor het eten). Deze uitkomst toont aan dat massamedia gezonde gedragspatronen kan stimuleren en gedrag op grote schaal positief kan beïnvloeden.

Dit onderzoek werd begin 2019 gepubliceerd door deJournal of Health Communication en we hebben het bereik van tv opgenomen in de cijfers van 2018 die onze resultaten met betrekking tot duurzaam ontwikkelingsdoel Gezondheid en Welzijn weergeven. We hebben ons doel voor Welzijn, het bereiken van meer dan 1 miljard mensen, twee jaar eerder gehaald dan gepland.

*Middels een onderzoek in India is aangetoond dat tv een verandering teweeg kan brengen in de manier waarop mensen hun handen wassen.

Gezonde handenwasgewoontes voor het leven

Leveren van veilig drinkwater

Het doel is om tegen 2020 middels onze collectie waterzuiveraars 150 miljard liter veilig drinkwater te leveren.1

Tegen 2018 leverde Pureit 106 miljard liter veilig drinkwater. Alleen in 2018 leverde Pureit al meer dan 10 miljard liter veilig drinkwater.


Ons perspectief

Met onze collectie waterzuiveraars leveren wij veilig drinkwater in 13 landen: Bangladesh, Brazilië, China, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Mexico, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen, Sri Lanka en Vietnam. Alle inwoners van deze landen samen vertegenwoordigen de helft van de wereldbevolking. Tussen 2005 en 2018 leverden we 106 miljard liter veilig drinkwater, waarvan circa 10 miljard liter in 2018.

Met de overname in 2014 van de Qinyuan Groep, het grootste waterzuiveringsbedrijf in China, hebben we onze activiteiten in China verder uit kunnen breiden.2

We blijven ons productassortiment verder verbeteren om ervoor te zorgen dat we producten aanbieden die aantrekkelijk zijn voor consumenten uit verschillende inkomstenklassen en in verschillende markten. In India kost ons goedkoopste model circa €20, terwijl de kostprijs voor een liter veilig drinkwater slechts 30 Indiase paise zijn. Dit is minder dan de kosten voor het koken van water en beduidend minder dan de kosten voor een fles drinkwater.

We willen helpen de armste gemeenschappen in de wereld een betere toegang tot veilig drinkwater te verschaffen. Daarom zijn we in 2017 samen met Water Health International, wereldwijde experts op het gebied van lokale watersystemen, een pilotprogramma gestart. Door lokale waterinstallaties op te richten, kunnen we gezinnen bereiken die het zich niet kunnen veroorloven om een eigen systeem van Pureit aan te schaffen. Samen hebben we een aantal pilotfabrieken opgericht, vier in de stad Tumkur en twee in Ramdurg.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

1 We hebben onze doelstelling in 2014 aangepast om ons te richten op wat het belangrijkst is voor de gezondheid: voortdurend kunnen beschikken over veilig drinkwater. De nieuwe meetmethode stelt ons ook in staat de voortdurende consumptie van veilig drinkwater (in liters) vast te leggen. Deze methode biedt een betere manier voor het berekenen van de blijvende impact op de gezondheid dan de methoden die slechts eenmalig het verbruik meten. Dit is een verbetering ten opzichte van onze oude meetmethode waarbij de verkoopcijfers van waterzuiveraars werden vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal personen per huishouden om uit te rekenen hoeveel mensen gemiddeld per apparaat werden bereikt. In de periode 2005-2013 hebben 55 miljoen mensen gebruik gemaakt van Pureit.

2 Truliva (voorheen bekend als Qinyuan) is nog niet meegenomen in onze berekening van het aantal geleverde liters veilig drinkwater.

Leveren van veilig drinkwater

Verbeteren van toegang tot sanitaire voorzieningen

Tegen 2020 zullen we 25 miljoen mensen helpen betere toegang te krijgen tot een toilet door de voordelen van het gebruik van een schoon toilet te promoten en door toiletten toegankelijker te maken.

In de periode 2012-2017 hielpen we 16,5 miljoen mensen betere toegang tot een toilet te krijgen.*


Ons perspectief

Toen we dit doel in 2014 aan ons Unilever Sustainable Living Plan hebben toevoegd, waren we het eerste bedrijf dat de toezegging deed om sanitaire voorzieningen op grote schaal te verbeteren. In de periode 2012-2017 hebben we door de samenwerking van Domestos met UNICEF een betere toegang tot een toilet kunnen realiseren voor 16,5 miljoen mensen.*

Sanitaire voorzieningen zijn erg moeilijk te verbeteren. Daarom werken we samen met partners om heel snel en op grote schaal kwalitatieve sanitatieprogramma’s op te zetten. Hoewel het bouwen van toiletten heel belangrijk is, is het niet voldoende. We moeten ook veranderen hoe mensen denken en zich voelen over het hebben van (toegang tot) een toilet en ze leren hoe ze een toilet schoon moeten houden, zodat ze zich op hun gemak voelen als ze het toilet gebruiken.

In 2018 hebben we ons wereldwijde partnerschap met UNICEF voortgezet en initiatieven opgezet gericht op het verbeteren van sanitaire voorzieningen in scholen. We hebben geleerd dat als we kinderen uitleggen hoe belangrijk goede hygiënische gewoontes zijn, dit ook invloed heeft op de hygiënische gewoontes van hun families. Via de samenwerking van Domestos met UNICEF zorgen we ervoor dat leerlingen op scholen les krijgen over hygiëne middels het door scholen geleide Total Sanitation programma .

In 2018 hebben we ook het Cleaner Toilets, Brighter Futures programma uitgerold op scholen. Op deze scholen werken we samen met conciërges, leraren en kinderen om ervoor te zorgen dat als toiletten schoon en bruikbaar zijn, ze ook zo blijven. Dusver hebben we met ons Cleaner Toilets, Brighter Futures programma gericht op scholen 644 scholen – en 33.000 kinderen - kunnen helpen hun toiletten schoner en veiliger te maken.

* De resultaten worden gepubliceerd door UNICEF conform hun methodiek. Het bereik van de directe en indirecte initiatieven in de periode 2012-2017 is ook meegenomen in de resultaten.

Toiletten voor een betere toekomst

Mondgezondheid verbeteren

We zullen onze tandpasta- en tandenborstelmerken en onze programma’s gericht op de verbetering van de mondhygiëne inzetten om kinderen en ouders te stimuleren hun tanden ’s ochtends en ’s avonds te poetsen. Het is ons doel om tegen 2020 50 miljoen mensen te bereiken.

We hebben ons doel om 50 miljoen mensen te bereiken eerder behaald. Tegen 2020 is ons totale bereik gestegen naar 83,5 miljoen. We hebben in 2018 meer dan 5 miljoen mensen bereikt.


Ons perspectief

De missie van Smile (ons topmerk gericht op mondhygiëne, waar de merken Signal, Pepsodent, Mentadent, Aim en P/S onder vallen) is het verbeteren van de mondhygiëne door families te stimuleren hun tanden ’s ochtends en ’s avonds met fluoridetandpasta te poetsen.

Onderzoek toont aan dat als kinderen tijdens hun jeugd leren dat ze twee keer per dagen hun tanden moeten poetsen, ze dat altijd zullen blijven doen. Daarom proberen we goede gewoontes al op jonge leeftijd aan te leren en stimuleren we ouders om het goede voorbeeld te geven. Het is bewezen dat door onze Brushing Day and Night campagne, een leuk en boeiend programma voor scholen, de poetsfrequentie met 25% is toegenomen. De materialen voor de Brush Day and Night campagne zijn te vinden op de campagnewebsite, zodat iedereen in staat is kinderen te leren hoe ze hun tanden voor de rest van hun leven goed kunnen poetsen.

Mondgezondheid verbeteren

Verbeteren van het zelfvertrouwen

Middels ons merk Dove helpen we miljoenen jonge mensen zekerder te worden over hun eigen lichaam en meer zelfvertrouwen te krijgen. • Ons doel was om tegen 2015 15 miljoen jonge mensen te helpen. In werkelijkheid hebben we tegen 2015 bijna 20 miljoen mensen bereikt. En in 2016 hebben ons doel uitgebreid naar nog eens 20 miljoen jonge mensen.

Tussen 2005 en 2015 kregen 19,5 miljoen mensen onze hulp. Tegen 2016 hadden we 23 miljoen mensen bereikt en tegen 2017 29 miljoen. Dit aantal groeide in 2018 tot meer dan 35 miljoen. Hiermee zijn we goed op koers om ons doel te behalen om tegen 2020 40 miljoen jonge mensen te bereiken.


Ons perspectief

We hebben 20 miljoen mensen bereikt en daarmee ons doel voor 2015 eerder behaald dan gepland. Om onze toezegging voor de lange termijn te kunnen handhaven, hebben we ons doel in 2016 uitgebreid en toegezegd nog eens 20 miljoen mensen te willen bereiken – daarmee hebben we toezegd tegen 2020 in totaal 40 miljoen mensen te willen bereiken.

In 2018 hebben we het bereik verder uitgebreid en de kwaliteit van het Dove Project gericht op het verbeteren van het zelfvertrouwen verder verbeterd door middel van lokale implementatiestrategiëen die kostenefficïent zijn. We hebben ook nieuwe manieren ontwikkeld om meisjes direct te kunnen bereiken. Een van die manieren is een samenwerking van twee jaar met de veelgeprezen tekenfilmserie ‘Steven Universe’ van Cartoon Networks. Samen hebben we een reeks van zes korte films over de belangrijkste thema’s rondom zelfvertrouwen en een gepersonaliseerd e-book ontwikkeld.

Daarnaast hebben we als merk een Dove keurmerk geïntroduceerd dat gebruikt wordt om mensen te verzekeren dat de foto die ze bekijken niet digitaal bewerkt is om te voldoen aan het schoonheidsideaal. Het symbool wordt gebruikt bij de beelden die Dove gebruikt in haar drukwerk en in haar outdoor-, instore, digitale en sociale media.

In 2018 werd Dove door PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) als diervriendelijk merk gekenmerkt. Het diervriendelijklogo van PETA staat sinds januari 2019 op de verpakkingen van Dove om consumenten ervan te verzekeren dat Dove nooit en te nimmer nergens ter wereld haar producten zal testen op dieren.

Dove is ons grootste merk, dat in 2018 met 7,8% is gegroeid.

Creëren van zelfvertrouwen en eigenwaarde

Helpen verbeteren van de huid

We proberen via het Healing Project van Vaseline® tegen 2020 5 miljoen mensen te helpen hun huid te genezen.

Tegen 2018 hadden we meer dan 4 miljoen mensen bereikt via het Healing Project van Vaseline®, waardoor we goed op weg zijn om ons doel te behalen om tegen 2020 5 miljoen mensen te helpen hun huid te genezen.

Nieuw doel 2017


Ons perspectief

Eind 2018 hadden we meer dan 4 miljoen mensen bereikt via het Healing Project van Vaseline®. Met dit project hebben we sinds 2015 de huid van mensen in 74 landen helpen verbeteren dankzij het doneren van Vaseline® producten en het uitvoeren van hulpmissies, zodat we waar nodig de huid konden behandelen en de lokale gezondheidswerkers konden trainen.

In gebieden waar de nood het hoogst is, zoals in Jordanië, bieden we steun door middel van missies gericht op huidverzorging en het doneren van producten. In 2018 sponsorden we 3-maanden durende stages voor een aantal artsen, waarbij ze werkzaam waren in verschillende Syrische vluchtelingenkampen. Daarnaast boden we in 2018 hulp aan gemeenschappen in Indonesië na diverse aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen en hielpen we Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.

Klaar om in te springen op rampen & noodsituaties
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE