Inclusief ondernemen | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
Inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen

Miljoenen mensen helpen bij de inkoop voor en de vervaardiging en de verkoop van onze producten. We willen hen helpen hun mogelijkheden nog meer te benutten, zodat ze zichzelf, hun gemeenschap en ons bedrijf kunnen ondersteunen.

Inclusive business pillar

Het leggen van verbindingen, het opheffen van belemmeringen

Achter al onze producten zit een verhaal: het verhaal van de mensen die de productie van deze producten mogelijk maken.

De mensen die in onze fabrieken en op onze locaties helpen bij het vervaardigen van onze merken, zijn van cruciaal belang. Maar buiten de muren van ons bedrijf bestaat een netwerk van nog eens miljoenen mensen: van de kleinschalige boeren in onze uitgebreide toeleveringsketen tot aan de winkeliers en ondernemers die onze merken aanbieden aan nieuwe en bestaande consumenten.

Over de hele wereld vertrouwen we op en ondersteunen we de mensen die bijdragen aan ons succes. We voelen ons al sterk met hen verbonden en willen deze band graag nog verder versterken. We willen de mensen in onze toeleveringsketen helpen groeien en bloeien door de belemmeringen waar zij tegenaan lopen, op te heffen.

De mogelijkheden van miljoenen mensen benutten

We zijn ervan overtuigd dat we met behulp van technologie, training, een verbeterde toegang tot financiële middelen en markten en betere werkwijzen miljoenen mensen kunnen helpen hun mogelijkheden beter te benutten en al doende kunnen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, waaronder Geen armoede (SDG1) en Goede werkgelegenheid en economische groei (SDG 8).

Het meer inclusief maken van onze organisatie is ook vanuit zakelijk oogpunt zinvol. Het helpt ons de continuïteit van onze grondstoffen te garanderen, het vergroot de markten waarop we onze producten verkopen en vergroot de weerbaarheid van ons bedrijfsmodel in een onzekere wereld.

Onze strategie


We zijn ervan overtuigd dat we met behulp van technologie, training, een verbeterde toegang tot financiële mogelijkheden en markten en betere werkwijzen miljoenen mensen kunnen helpen hun mogelijkheden beter te benutten en al doende kunnen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, waaronder Geen armoede (SDG1) en Goede werkgelegenheid en economische groei (SDG 8).

Het meer inclusief maken van onze organisatie is ook vanuit zakelijk oogpunt zinvol. Het helpt om de continuïteit van onze grondstoffen te garanderen, het vergroot het aantal markten waarop we onze producten verkopen en helpt de weerbaarheid van ons bedrijfsmodel te vergroten in een onzekere wereld.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op de levens van 5,5 miljoen mensen door de levensstandaard van kleinschalige boeren te verhogen, de inkomens van kleinschalige winkeliers te verbeteren en door te zorgen dat er meer jonge ondernemers deelnemen in onze waardeketen.

Voortgang

In 2018 hebben we ongeveer 746.000 kleinschalige boeren en 1,7 miljoen kleinschalige winkeliers toegang verschaft tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethoden of het vergroten van hun inkomens.Ж Φ

Φ  Gemeten vanaf 1 oktober tot 30 september.

Toekomstige uitdagingen

We hebben door middel van certificeringsprogramma’s flinke vooruitgang geboekt met betrekking tot het verbeteren van de landbouwmethoden van veel van de kleinschalige boeren die voor ons werken. Het blijft echter een uitdaging om te bewijzen dat de impact verder strekt dan de landbouwmethoden en dat onze inspanningen ook positieve invloed hebben op gezondheid en voeding. Beiden kunnen nl. een belemmering vormen bij de realisatie van betere levensomstandigheden en vergen een holistische en systematische aanpak. Daarom werken we met een groot aantal partners samen om de systemen en infrastructuren waarbinnen kleinschalige boeren actief zijn, te verbeteren.

Het is daarnaast onze ambitie om de inkomens van kleinschalige winkeliers te verhogen met behulp van programma's als Shakti en Kabisig Summits. We beschikken over aanwijzingen dat onze verkoop door dergelijke initiatieven toeneemt, maar er moet nog meer gebeuren voor we de impact op de inkomens van kleinschalige winkeliers kunnen kwantificeren. Het is ons doel om deze informatie vast te leggen als onderdeel van ons nieuwe leerplatform voor kleinschalige winkeliers. We ontwikkelen momenteel ook nieuwe methoden om de sociale impact die we hebben, te meten, zoals de Lean Data Gender Toolkit. Deze toolkit hebben we in 2018 samen met Acumen ontwikkeld. Meer informatie over de toolkit is te vinden in het hoofdstuk Kansen voor vrouwen.

Financiële inclusie is belangrijk om inclusief te kunnen ondernemen en bij te dragen aan een meer welvarende wereld. Circa 2 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot veel van de financiële basisdiensten. Voor deze mensen is het daarom moeilijk om sturing te geven aan hun leven, om volledig onderdeel uit te maken van de economie en te investeren in hun eigen toekomst.

In 2018 hebben we de handen ineengeslagen met 10 andere bedrijven en organisaties en het CEO-partnerschap voor Financiële Inclusie opgericht. Het doel is om partnerschappen te ontwikkelen, zodat meer vrouwen, boeren en kleinschalige bedrijven toegang tot financiële basisdiensten geboden kan worden. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is ons meest vooraanstaande partnerschap met Mastercard in Kenia, Jaza Duka genaamd. Middels dit partnerschap stellen we winkeliers in staat om renteloos krediet op te nemen, zodat ze voorraden kunnen bestellen. We verwachten in 2019 en de jaren daarna nog meer modellen als het Jaza Duka-partnerschap te ontwikkelen. Meer informatie over Jaza Duka vind je in het hoofdstuk Inkomens van kleinschalige winkeliers verbeteren.


Uitklappen voor meer informatie over Inclusief ondernemen

Doelen en prestaties

Als deel van de pijler Inclusief ondernemen van ons Unilever Sustainable Living Plan hebben we onszelf ambitieuze doelstellingen gesteld met het oog op het creëren van positieve impact in de levens van 5,5 miljoen mensen.

Inclusief ondernemen
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op de levens van 5,5 miljoen mensen door de levensstandaard van kleinschalige boeren te verhogen, de inkomens van kleinschalige winkeliers te verbeteren en de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen te vergroten.

Onze prestatie

In 2018 hebben we ongeveer 746.000 kleinschalige boeren en 1,7 miljoen kleinschalige winkeliers toegang verschaft tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethoden of het vergroten van hun inkomens.Ж Φ

Ons perspectief

We hebben circa 1,7 kleinschalige winkeliers uit ons distributienetwerk toegang verschaft tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun inkomens, met name via onze programma’s Perfect Store, Kabisig Summits in de Filipijnen, en Shakti in India, Nigeria, Pakistan, Colombia en Sri Lanka. Wegens gebrek aan gegevens en de slechte kwaliteit van de gegevens die wel beschikbaar zijn, hebben we niet alle initiatieven met betrekking tot kleinschalige winkeliers opgenomen in onze rapportages.

Als onderdeel van onze toezegging grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw - met name cacao, thee, palmolie, vanille en groentegewassen – blijven we kleinschalige boeren trainingen bieden gericht op het verbeteren van hun landbouwmethoden. Hierdoor zitten we al boven de doelstelling die we onszelf voor 2020 hebben gesteld. Door samen te werken met onze leveranciers en partners hebben we ongeveer 746.000 kleinschalige boeren in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethodes.

Ж In 2018 hebben ongeveer 490.000 vrouwen deel genomen aan initiatieven die georganiseerd werden onder de pijlers Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen.

Φ Gemeten van 1 oktober tot 30 september.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelstellingen

Ga naar Onafhankelijk controle voor meer informatie over ons controleprogramma voor het hele Unilever Sustainable Living Plan.

De levensstandaard van kleinschalige boeren verbeteren

Het is ons doel om ten minste 500.000 kleinschalige boeren te betrekken in ons toeleveringsnetwerk. Wij zullen hen helpen hun landbouwmethodes te verbeteren, waardoor zij beter kunnen concurreren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van hun bestaan verbeteren.

In 2018 hebben we circa 746.000 kleinschalige boeren toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethoden.


Ons perspectief

We gaan door met het uitrollen van programma’s gericht op verbetering van de landbouwmethodes toegepast door kleinschalige boeren. In 2018 hebben we 30.000 kleinschalige boeren meer bereikt dan in 2017, met name door uitbreiding van bestaande programma’s voor kleinschalige boeren, zoals het Initiatief gericht op theeleveranciers in Turkije (Turkey Tea Suppliers Initiative), Tea Sri Lanka, het Trustea initiatief gericht op kleinschalige boeren (Trustea Smallholder Farmer Initiative) in India en het initiatief gericht op kleinschalige boeren die palmolie verbouwen (Palm Oil Smallholder Initiative). We hebben ook ons programma uitgebreid gericht op kleinschalige cacaoboeren in de Ivoorkust, dat we samen met Cargill hebben opgezet. Middels dit programma helpen we boeren hun inkomen te diversifiëren.

Middels onze programma’s proberen we kleinschalige boeren te helpen hun opbrengsten te verbeteren en de kwaliteit en consistentie van hun gewassen te verhogen. Zo kunnen zij hun inkomens verhogen en hebben wij meer zicht op en meer zekerheid wat betreft de leveringen die we nodig hebben.

We beseffen heel goed dat kleinschalige boeren vaak tegen andere problemen aanlopen als ze willen groeien en hun inkomen willen verbeteren. Ze hebben vaak geen toegang tot markten, financiële ondersteuning, informatie en training. Deze problemen moeten op een holistische en systematische manier worden aangepakt. We proberen dit op een aantal manieren te doen: rechtstreeks met de kleinschalige boeren zelf, met een aantal partners en door middel van certificerings- en andere programma’s.


Contact leggen met kleinschalige boeren om hun levensstandaard te verbeteren

Inkomens van kleinschalige boeren verbeteren

We zullen de inkomens voor 5 miljoen kleinschalige winkeliers in ons distributienetwerk genereren en verbeteren.

We hebben ongeveer 1,7 miljoen kleinschalige winkeliers uit ons distributienetwerk toegang verschaft tot initiatieven zoals Perfect Store, Shakti en Kabisig Summits.


Ons perspectief

Het aantal kleinschalige winkeliers dat toegang heeft tot initiatieven is in 2018 licht toegenomen tot 1,7 miljoen, voornamelijk dankzij de verdere uitrol van ons Kabisig Summits programma op de Filipijnen en het Shakti programma in India, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka en onlangs in Colombia. Hoewel deze programma’s wezenlijk bijdragen op lokaal niveau, bereiken ze niet genoeg mensen om ons doel te behalen om tegen 2020 5 miljard kleinschalige winkeliers te bereiken.

Om ons doel toch te kunnen behalen, hebben we in 2018 de RISE Sales Academy opgericht. Met RISE, dat we eerst getest hebben in Nigeria en Sri Lanka, willen we miljoenen kleinschalige winkeliers helpen hun ondernemersvaardigheden te verbeteren. We hebben dit programma opgesteld op basis van alle inzichten die we hebben opgedaan aan de hand van onze wereldwijde programma’s als Perfect Store en lokale programma’s als Kabisig Summits in de Filipijnen. Middels een mobiele app wordt toegang geboden tot cursussen gericht op klantenservice, marketing en het verbeteren van het zelfvertrouwen. En heel belangrijk, de app is zo ontworpen dat hij ook werkt op mobiele telefoons die gebruikt worden op locaties met een lage bandbreedte. Of offline middels videotrainingen. En ingeval er vragen zijn, staan onze lokale medewerkers ter beschikking.

We verwachten vanaf volgend jaar snel meer vorderingen te maken met de verwezenlijking van ons doel, aangezien de RISE Sales Academy op nog meer markten wordt geïntroduceerd.

Kleinschalige winkeliers instaat stellen om te groeien
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE