Ons doel

De afgelopen 8 jaar is de omzet van Unilever steeds gegroeid, gemiddeld zelfs twee keer zo snel als de totale marktgroei, terwijl we tegelijkertijd onze winstmarge verbeteren.

Toespraak van Paul Polman

Dit is niet makkelijk in de huidige markt. Het is dan ook niet verrassend dat de aandeelhouders meer dan 200% rendement hebben behaald.

Het aandeelhoudersrendement is voor Unilever het resultaat van wat wij doen, maar het is niet de reden waarom wij hier zijn. Het verbeteren van de levens van alle burgers in de wereld, één dag en één persoon tegelijk, is al meer dan honderd jaar ons doel.

Met zijn toezegging om hygiëne gemeengoed te maken en levens te verbeteren, richtte William Lever zich op wat hij ‘gedeelde welvaart’ noemde. Onze missie is sindsdien niet veel veranderd en met het Unilever Sustainable Living Plan laten we nog steeds zien dat er een andere manier is om zaken te doen – een manier gericht op meerdere stakeholders in plaats van enkel op de aandeelhouders.

We hebben grote voortuitgang geboekt. Onze resultaten tonen aan dat duurzaamheid goed is voor ons bedrijf. Het wordt steeds duidelijker dat onze duurzame merken het beter doen. Onze 18 ‘Sustainable Living-merken’ zijn 50% sneller gegroeid en zijn goed voor 60% van de totale groei. We bereiken al honderden miljoenen mensen met onze gezondheids- en hygiëneprogramma’s, en we verbeteren de levensstandaard van nog eens miljoenen, voornamelijk door ons te richten op de zelfontplooiing van vrouwen.

Het USLP is ook leidend voor wat betreft fusies en overnames, zoals de overnames afgelopen jaar van Blueair, een bedrijf dat zich richt op luchtzuivering, en Seventh Generation, een bedrijf in huishoudelijke en persoonlijke verzorging dat gebruik maakt van plantaardige ingrediënten en dat zeven generaties vooruitdenkt bij alles wat het doet.

We laten ons daarnaast ook steeds meer leiden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, SDG’s van de VN die, in het kader van de grootste uitdagingen voor de mensheid, ook een enorme kans bieden voor verantwoorde groei. De ‘Business and Sustainable Development Commission’, onder het bevlogen leiderschap van Mark Malloch Brown, berekende inderdaad dat de SDG’s een marktwaarde van $12 biljoen en meer dan 380 miljoen nieuwe banen kunnen genereren.

In een tijd waarin het steeds meer moeite kost om onze economieën te laten groeien en banen te creëren, komt nietsdoen ons steeds duurder te staan. Als je bedenkt dat 9% van het wereldwijde BBP wordt gebruikt om conflicten en oorlogen te voorkomen, en dat klimaatverandering 5% kost, dan besef je al gauw waarom we, zowel om morele als economische redenen, in actie moeten komen.

Bedrijven die niet aan kunnen tonen dat ze een positieve bijdrage leveren aan de aanpak van uitdagingen als honger, klimaatverandering, gelijkheid van mannen en vrouwen of toegang tot onderwijs zullen naar mijn mening al gauw geen bestaansrecht meer hebben. Er is geen goede onderbouwing voor aanhoudende armoede en geen reden om bedrijven te accepteren die ten koste van anderen winst maken voor een beperkte groep mensen.

Er zijn nog veel uitdagingen te overwinnen, zoals het korte-termijn-denken van de financiële markten, het probleem om echte waarde toe te kennen aan het sociale en ecologische kapitaal en politieke systemen, die te vaak gericht zijn op de nieuwe verkiezingscyclus in plaats van de nieuwe generatie.

De samenwerking met onze vele waardevolle partners heeft ertoe geleid dat we goede voortuitgang hebben kunnen boeken ten opzichte van onze doelstellingen en dat we hebben geleerd van onze ervaringen en onze fouten. Echter, zolang vele van onze medeburgers nog geen menswaardig bestaan kunnen leiden en geen gelijke kansen krijgen, is er nog weinig reden tot juichen.

We vragen u dan ook nederig om ons te blijven steunen. We kunnen de vele uitdagingen enkel oplossen door middel van vergaande partnerschappen - gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect -, integratie en een intergenerationele manier van denken. Meer dan ooit, streven we ernaar om ons doel te leven en we blijven het USLP dan ook gebruiken als een blauwdruk voor groei. Samen kunnen we een betere wereld creëren voor iedereen, nu en voor alle toekomstige generaties.

Paul Polman signature

Paul Polman, Chief Executive Officer, Unilever

Terug naar top