Kansen voor vrouwen | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
Kansen voor vrouwen

Kansen voor vrouwen

We willen graag bijdragen aan een wereld waarin elk meisje en elke vrouw voor zichzelf het soort leven kan creëren dat zij wil leiden en waarin ze niet beperkt wordt door negatieve normen en stereotypen. We zijn van mening dat een wereld waarin vrouwen economisch zelfstandig zijn, een eerlijkere, gelukkigere en meer welvarende plek zal zijn om te leven. En dat ons bedrijf zal floreren in een dergelijke wereld.

Het veranderen van normen en het dichten van de genderkloof

Gezien de mate waarin nu vooruitgang wordt geboekt, zouden vrouwen nog zo'n 108 jaar moeten wachten voordat de kloof tussen mannen en vrouwen is gedicht. Dit is een termijn die, ondanks de vorderingen die op sommige vlakken geboekt zijn het laatste decennium, niet echt korter lijkt te worden. In het jaarlijkse Global Gender Gap Reportdat in november 2017 werd gepubliceerd, constateerde het World Economic Forum dat de grootste uitdaging ligt in het dichten van de kloof tussen mannen en vrouwen op het gebied van economische zelfstandigheid. Volgens het rapport zal het 202 jaar duren voordat deze kloof gedicht is

Dit is onacceptabel voor zowel de huidige als toekomstige generaties meisjes en vrouwen en voor de gemeenschappen en economieën waar zij, en ons bedrijf, onderdeel van uitmaken.

We willen dat onze onderneming een leidende rol speelt bij het dichten van die kloof en dat wij de negatieve normen en stereotypen die een belemmering vormen voor de economische zelfstandigheid van vrouwen en de normen en stereotypen waar mannen mee te maken krijgen en die ook een belemmering vormen, aan de kaak stellen en veranderen.

Hoe we de wereld kunnen veranderen door vrouw economisch zelfstandig te maken

Door vrouwen economisch zelfstandig te maken, kunnen we mensenlevens en gemeenschappen, maar ook ons bedrijf, veranderen. Het vormt een essentieel onderdeel van de agenda voor duurzame ontwikkeling in 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

SDG 5 ‘Gelijke rechten voor mannen en vrouwen’ is gericht op het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen en meisjes. Maar net zoals het versterken van de mondiale samenwerking (SDG 17), loopt het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen als een rode draad door alle SDG’s. Het vormt de basis voor de SDG’s die gericht zijn op het verbeteren van toegang tot vaardigheden en werkgelegenheid en de economische zelfstandigheid die hieruit voortvloeit. Kortom, zoals Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director van UN Women heeft gezegd: “Als we er niet in slagen om de genderkloof te dichten, zullen we de andere doelen waarschijnlijk ook niet behalen."

Ons bedrijf zal eveneens veranderen als vrouwen economisch zelfstandig worden. 70% van ons klantenbestand bestaat uit vrouwen en 50% van het potentiële talent waaruit we ons personeel werven, bestaat uit vrouwen. Vrouwen bekleden belangrijke functies in onze toeleveringsketen en zorgen ervoor dat we de consument bereiken met onze producten. Door kansen voor vrouwen in de samenleving en de economie te ondersteunen en te creëren, kunnen we onze markten, merken en activiteiten laten groeien.

We hebben de belemmeringen onderzocht waar mensen met een beperking (of anders begaafden) tegenaan lopen. In 2018 hebben we ons ten doel gesteld om tegen 2025 wereldwijd door anders begaafden gekozen te worden als meest favoriete werkgever. Daarnaast willen we het percentage anders begaafden in ons bedrijf verhogen naar 5% van het totale aantal werknemers. Hiermee raken we de kern van onze ambitie, namelijk ‘om niemand buiten te sluiten’ en dragen we bij aan de vijf Duurzame Ontwikkelingsdoelen die expliciet gericht zijn op mensen met een beperking en aan de bredere agenda voor duurzame ontwikkeling.

Net zoals de economische zelfstandigheid van vrouwen als een rode draad door de SDG’s loopt, zo is het verbeteren van de kansen voor vrouwen een belangrijk thema in ons hele Unilever Sustainable Living Plan. Een thema waar we nog eens extra aandacht aan schenken middels onze whitepaper over Kansen voor Vrouwen.

Onze strategie

Wij zijn van mening dat het versterken van de positie van vrouwen de sleutel is tot menselijke ontwikkeling en economische groei.

Als vrouwen gegarandeerd zijn van gelijke rechten en gegarandeerd toegang krijgen tot dezelfde vaardigheden en mogelijkheden, en als de normen en stereotypen waar vrouwen door belemmerd worden, worden aangepakt en overwonnen, zal dat een grote verandering teweegbrengen. Het zal een positief effect hebben op hele gemeenschappen, op individuen en hun gezinnen en op ons bedrijf.

Economisch zelfstandige vrouwen: het creëren van een beter bedrijf en een mooiere toekomst

Economisch zelfstandige vrouwen spelen een cruciale rol bij de creatie van de welvarende economieën waarin ons bedrijf kan groeien. Door de kansen van deze vrouwen te vergroten zal ons bedrijf verder kunnen groeien. Wereldwijd zijn vrouwen verantwoordelijk voor 64% van de consumentenuitgaven. Het is de snelst groeiende groep consumenten. Gelijkheid op de werkvloer zou tegen 2025 volgens het McKinsey Global Institute $ 28 triljoen opleveren voor de wereldeconomie. Dit betekent een grote kans voor elk bedrijf, zeker voor ons bedrijf, aangezien meer dan 70% van onze klanten uit vrouwen bestaat.

Maar zoals het Global Gender Gap Report 2018 van het World Economic Forum aantoont, wordt de kloof niet snel genoeg gedicht. Hoe komt dat nou eigenlijk?

Het aankaarten van de gendernormen die een negatieve invloed hebben op de groei

Het High-Level Panel van de VN verklaarde in het rapport over het versterken van de economische positie van vrouwen dat "het veranderen van normen bovenaan de agenda voor 2030 zou moeten staan om de economische kansen van vrouwen te vergroten". Ons eigen onderzoek ondersteunt het groeiende bewijs dat negatieve sociale normen en stereotypen ten grondslag liggen aan hardnekkige genderongelijkheid en dat deze normen en stereotypen de verwachtingen van wat vrouwen kunnen of zouden moeten doen, inperken. Deze verouderde normen, die discriminerend zijn voor vrouwen, worden overal om ons heen toegepast en ze zijn diepgeworteld.

Het aankaarten en veranderen van die normen is daarom een belangrijk onderdeel van onze strategie. We voorzien een wereld waarin elk meisje en elke vrouw het soort leven voor zichzelf kan creëren dat zij wil leiden en waarin ze niet beperkt wordt door negatieve normen en stereotypen. Een wereld waarin ook mannen niet beperkt worden door negatieve sociale normen en stereotypen en waarin economieën ontstaan waarbinnen gelijke kansen voor mannen en vrouwen worden gecreëerd.

Het versterken van de positie van vrouwen in onze waardeketen

Er ligt een enorme kans voor ons om te helpen bij de realisatie van deze wereld waarin het potentieel van vrouwen in onze uitgebreide waardeketen en in de samenleving volledig wordt benut. We beginnen met de implementatie van vooruitstrevende beleidslijnen en werkwijzen op onze eigen werkvloer en binnen de activiteiten in onze toeleveringsketen. We bouwen verder op deze basis door samen te werken met anderen om kansen te creëren voor vrouwen binnen onze uitgebreide toeleveringsketen middels onze distributienetwerken, onze merken en onze producten. Door partnerschappen aan te gaan, kennis te delen en ons bezig te houden met belangenbehartiging, zetten we de kracht van collectieve acties in om een wezenlijke en duurzame verandering teweeg te brengen.

In ons rapport van 2017 inzake Kansen voor vrouwen, hebben we uiteengezet hoe we, door de hele waardeketen aan te pakken, het volgende willen bereiken:

 • creëren van een organisatie waar mannen en vrouwen gelijke kansen hebben, waarbij de focus ligt op managementfuncties
 • promoten van veiligheid voor vrouwen in de gemeenschappen waar wij werken
 • bevorderen van toegang tot trainingen en de ontwikkeling van vaardigheden
 • vergroten van de kansen in onze waardeketen voor de detailhandel
 • samenwerken met anderen om verouderde gendernormen en stereotypen aan te kaarten.
Een mondiaal streven waarbij partnerschappen van doorslaggevend belang zijn

Wij moeten met zijn allen in actie komen om eerlijke en evenwichtige gendernormen en een vooruitstrevende beeldvorming met betrekking tot meisjes en vrouwen te stimuleren. De belanghebbenden uit verschillende sectoren moeten hiervoor samenwerken en het bedrijfsleven moet onderdeel uitmaken van de oplossing. We nemen deel aan platforms die ons inzichten verschaffen over Unilever en delen deze kennis met de wijde wereld. Veel van onze partnerschappen worden beschreven in het hoofdstuk 'Actie ondernemen' van dit rapport. Een aantal van die belangrijke platforms die zich richten op het teweegbrengen van een verandering binnen systemen en sectoren zijn:

 • we werken samen met het High-Level Panel van de secretaris generaal van de VN aan de economische zelfstandigheid van vrouwen, en nemen deel aan werkgroepen die zich richten op het aan de kaak stellen van negatieve normen en het veranderen van de bedrijfscultuur
 • we zijn betrokken bij de HeForShe-beweging van UN Women om de positie van vrouwen te verbeteren. De beweging wil gelijkheid voor mannen en vrouwen creëren door jongens en mannen als aanjagers van verandering in te zetten en actie te ondernemen tegen de nadelige ongelijkheden waar meisjes en vrouwen mee te maken hebben
 • TRANSFORM onze publiek-private samenwerking met het Britse departement voor internationale ontwikkeling (Department for International Development; DFID) omvat een gezamenlijke investering van £ 40 miljoen. De samenwerking heeft als doel op marktwerking gebaseerde oplossingen te ontwikkelen waarmee tegen 2025 100 miljoen mensen uit Sub-Saharaans Afrika en Azië toegang kunnen worden geboden tot producten en diensten waarvan bewezen is dat zij de gezondheid, levensstandaard, het milieu of het welzijn verbeteren. Een belangrijk doel van TRANSFORM is de emancipatie van vrouwen
 • we zijn lid van de Unstereotype Alliance, een partnerschap van Unilever en andere marktleiders, waaronder WPP, IPG, Facebook, Google, Mars, Microsoft en J&J, dat geïnitieerd is door UN Women. Middels dit partnerschap proberen zij stereotype beeldvorming van mannen en vrouwen in reclames en andere communicatie-uitingen van merken, uit te bannen.
Een kernprioriteit voor ons hele Unilever Sustainable Living Plan

Het creëren van kansen voor vrouwen is geen opzichzelfstaand doel. Sterker nog, het loopt als een rode draad door het hele Unilever Sustainable Living Plan en maakt een essentieel onderdeel uit van veel van onze transformationele duurzame ontwikkelingsdoelen. Daar zijn in dit hele rapport voorbeelden van terug te vinden, zoals bijvoorbeeld de manier waarop Dove bijdraagt aan de ontwikkeling van een gevoel van eigenwaarde bij jongeren en er voor zorgt dat zij zich lekker voelen in hun eigen vel, hoe we middels ons Enhancing Livelihoods Fund ervoor zorgen dat de vrouwen die werkzaam zijn in onze landbouwtoeleveringsketen betere toegang hebben tot training en de vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze nodig hebben en hoe we middels de Shakti- en Jaza Duka-initiatieven, die beschreven worden in het hoofdstuk Inclusief Ondernemen, economische kansen creëren voor vrouwen door ze deel te laten nemen aan het ontwikkelingsnetwerk van onze klanten.

Het versterken van de positie van vrouwen maakt ook een belangrijk onderdeel uit van onze merk- en strategische activiteiten op het gebied van gezondheid en hygiëne, zoals de campagnes van Lifebuoy waarmee we willen stimuleren dat in geboortencentra de handen met zeep worden gewassen, en verbetering van de voeding. En het maakt een belangrijk onderdeel uit van ons streven om de mensenrechten te bevorderen en ervoor te zorgen dat medewerkers eerlijker behandeld worden op de werkvloer, zowel binnen als buiten ons bedrijf.

Inzicht in de impact die we creëren: betere gendergegevens

Hoewel we er vertrouwen in hebben dat de vele verschillende activiteiten van Unilever een verschil maken, kunnen we niet altijd berekenen, of aantonen, hoeveel verschil precies. In 2018 zijn we samen gaan werken met impact investeerder Acumen, al sinds jaar en dag onze partner, aan de ontwikkeling van een enquête tool waarmee we beter kunnen meten hoeveel verschil onze programma’s uiteindelijk maken.

Het resultaat hiervan is de Lean Data Gender Toolkit, die ontwikkeld is met behulp van de ervaring van Acumen’s Lean Data-afdeling op het gebied van het verzamelen en vertalen van kwalitatieve en kwantitatieve informatie die van belang is voor maatschappelijk georiënteerde programma’s. Bij de ontwikkeling is daarnaast ook rekening gehouden met de technische inzichten opgedaan door het International Center for Research on Women. Met de toolkit richten we ons op het vergaren van daadwerkelijk opgedane ervaringen van zowel mannen en vrouwen. Vergeleken met de informatie die de bestaande methoden opleveren, die met name het aantal mensen tellen waarvoor het verschil is gemaakt, biedt deze toolkit hele nieuwe inzichten.

In 2018 hebben we de toolkit voor het eerst getest. We hopen meer te weten te komen over de impact die we genereren na grondige analyse van de resultaten.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken door meer kansen voor vrouwen te creëren binnen onze activiteiten, hun veiligheid te bevorderen, hen te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en meer kansen te creëren binnen onze waardeketen voor de detailhandel.

Voortgang
 • We hebben het evenwicht tussen mannen en vrouwen in ons bedrijf verbeterd. In 2018 was 49% van de managers een vrouw.
 • Door samen te werken met anderen hadden we tegen 2018 1,85 miljoen * vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun veiligheid te vergroten, hun vaardigheden te ontwikkelen of hun mogelijkheden uit te breiden.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

* In 2018 hebben ongeveer 490.000 vrouwen gebruik gemaakt van initiatieven die onderdeel uitmaken van de pijlers Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen

Toekomstige uitdagingen

Zoals aangetoond in het Global Gender Gap Report 2018 van het World Economic Forum is er ondanks de vooruitgang met betrekking tot gendergelijkheid die de afgelopen jaren bij ons in het bedrijf en in de algehele samenleving is geboekt, geen ruimte om ongestoord achterover te leunen en deze vooruitgang mag dan ook niet als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Om er voor te zorgen dat de wereld er tegen 2030 zo uitziet als we voor ogen hebben, moeten we een gendergelijke samenleving creëren. Dat betekent dat we meer moeten doen dan alleen ervoor zorgen dat we Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 5 van de VN inzake gendergelijkheid behalen. We moeten gendergelijkheid creëren en de positie van meisjes en vrouwen versterken als onderdeel van alle SDG’s om het succes daarvan te kunnen waarborgen.

Er moet niet alleen op holistische wijze, maar ook gezamenlijk actie worden ondernomen. We moeten ons blijven inspannen om de gendergerelateerde barrières in onze waardeketen te doorbreken. Diepgewortelde negatieve sociale normen en genderstereotypes kunnen echter alleen verdwijnen als overheden, burgermaatschappijen en bedrijven samenwerken.

Unilever, en iedere andere partij die de positie van vrouwen wil versterken en hen de mogelijkheid wil bieden om zich te ontplooien, moet steeds nieuwe manieren vinden om dit doel te behalen. Dat betekent dat we nieuwe manieren moeten vinden om onze sociale impact te meten en zo efficiënt mogelijk en op schaal te beheren, zoals middels onze nieuwe Lean Data Toolkit die hierboven wordt beschreven. Het betekent ook dat we nieuwe partnerschappen moeten sluiten met andere partijen, zoals de overheid en de burgermaatschappij. Daarnaast moeten we met name de collectieve invloed van het bedrijfsleven benutten, zodat we kunnen helpen de positie van vrouwen op de wereld te verbeteren.

We hebben drie prioriteitsgebieden in kaart gebracht om gendergelijkheid te bevorderen en de positie van vrouwen te versterken in de privésector. Ten eerste vragen we bedrijven om genderbewust te zijn. Ze moeten ervoor zorgen dat ze over de juiste informatie en gegevens beschikken om beleidsmaatregelen op te kunnen stellen. Ten tweede vragen we ze om zich genderactief op te stellen door de juiste beleidsmaatregelen vast te stellen en de juiste methoden toe te passen, zodat de rechten van de vrouw worden gerespecteerd en vrouwen worden gestimuleerd om zich op professioneel en persoonlijk vlak te ontwikkelen. En ten derde vragen we bedrijven om zelf de norm te zijn door ervoor te zorgen dat negatieve normen niet in stand worden gehouden als gevolg van een verouderde bedrijfsvoering en door een positievere beeldvorming van vrouwen in de gehele waardeketen te promoten om stereotypes te bestrijden.

Zie ons whitepaper over Kansen voor vrouwen voor meer informatie.


Uitklappen voor meer informatie over Kansen voor vrouwen
Kansen voor vrouwen
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken door meer kansen voor vrouwen te creëren binnen onze activiteiten, hun veiligheid te bevorderen, hen te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en meer kansen te creëren binnen onze waardeketen.

Onze prestatie

We hebben het evenwicht tussen mannen en vrouwen in ons bedrijf verbeterd. In 2018 was 49% van de managers een vrouw. Door samen te werken met anderen hadden we tegen 2018 1.846.098 †* (of ongeveer 1,85 miljoen) vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun veiligheid te vergroten, hun vaardigheden te ontwikkelen of hun mogelijkheden uit te breiden.

Ons perspectief

Onze aanpak om de positie van vrouwen te versterken is gebaseerd op de drie pijlers: rechten, vaardigheden en kansen. Vrouwenrechten moeten worden gerespecteerd en vrouwen moeten kunnen beschikken over de juiste vaardigheden en de mogelijkheden geboden krijgen om te kunnen slagen.

Om de vrouwenrechten te beschermen is er in December 2018 een wereldwijd kader opgesteld voor de veiligheid van vrouwen in plattelandsgebieden. Dit baanbrekend kader is, met steun van Unilever, opgesteld door UN Women en wordt in 2019 beschikbaar gesteld aan de wereldwijde theesector en aan andere waardeketens. Er bestaat een betere kans om de landbouwopbrengsten te vergroten en onze leveringen te waarborgen als vrouwen eerlijk worden behandeld op basis van gelijke rechten en beschikken over de juiste vaardigheden en mogelijkheden. Door vrouwen economisch zelfstandig te maken, kunnen hele families en gemeenschappen uit de armoede komen.

Om de positie van vrouwen te kunnen versterken en ons bedrijf te laten groeien, moeten hele systemen veranderen. Die verandering moeten we teweegbrengen middels onze eigen bedrijfsactiviteiten en initiatieven en door op mondiaal en nationaal niveau samen te werken met andere sectoren.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelstellingen

Ga naar Onafhankelijke Vaststelling voor meer informatie over ons controleprogramma voor het hele Unilever Sustainable Living Plan.

Het creëren van een organisatie waar mannen en vrouwen gelijke kansen hebben, waarbij de focus ligt op managementfuncties

We zullen bouwen aan een organisatie waar mannen en vrouwen gelijke kansen hebben, waarbij de focus ligt op managementfuncties.

In 2018 bedroeg het percentage vrouwelijke managers bij Unilever 49% .


Ons perspectief

We hebben onszelf het duidelijke doel gesteld dat tegen 2020 50% van onze managementfuncties zal worden bekleed door vrouwen. Eind 2018 bestond 49% van ons totale management uit vrouwen. Dit percentage bedroeg 47% in 2017.

Op het hoogste managementniveau staat ons echter nog werk te doen, aangezien die percentages niet zo hoog zijn: in 2018 was 23% van onze top 92 executives vrouw en vijf van onze 13 bestuursleden (38%).p>

We hebben als onderdeel van ons programma voor moederschaps- en vaderschapsverlof ons wereldwijde norm voor vaderschapsverlof geïntroduceerd, waarin is vastgelegd dat nieuwe vaders drie weken betaald vaderschapsverlof op kunnen nemen. En om de belemmeringen weg te nemen waar mensen met een beperking (of anders begaafden) tegenaan lopen, hebben we onszelf de ambitieuze doelen voor 2025 gesteld: om door anders begaafden gekozen te worden als meest favoriete werkgever en om het aantal anders begaafden in ons bedrijf te verhogen naar 5% van het totaal aantal werknemers.

Diversiteit en integratie bevorderen

Veiligheid van vrouwen verbeteren in de gemeenschappen waarin we actief zijn

We willen de veiligheid van vrouwen verbeteren in de gemeenschappen waarin wij actief zijn.

Tegen 2018 hadden we ongeveer 8.891 vrouwen in staat gesteld om deel te nemen aan initiatieven gericht op het verbeteren van hun veiligheid.


Ons perspectief

Nadat uit onderzoek in Kenia is gebleken dat de veiligheid van vrouwen in de gemeenschappen waarin we actief zijn, een belangrijk probleem is, hebben wij in 2014 een nieuwe doelstelling geïntroduceerd gericht op veiligheid.

Onze aanpak blijft onveranderd systematisch en inclusief, en we blijven zij aan zij werken met de gemeenschappen waarin we actief zijn. We blijven samenwerken met externe deskundige organisaties om onze inspanningen verder te verbeteren, bewustwording te creëren, meer informatie te verschaffen over wat seksuele intimidatie inhoudt en meisjes meer kansen te geven om deel te nemen aan sociale activiteiten.

In 2016 zijn we een wereldwijd partnerschap aangegaan met UN Women omtrent de veiligheid van vrouwen. Naar aanleiding van onze gezamenlijk inspanningen op theeplantages in Assam in India en Kericho in Kenia, hebben we in december 2018 een wereldwijd kader voor de veiligheid van vrouwen in plattelandsgebieden geïntroduceerd. Dit baanbrekend kader is, met steun van Unilever, opgesteld door UN Women en wordt in 2019 beschikbaar gesteld aan de wereldwijde theesector en aan andere waardeketens.

Veiligheid van vrouwen verbeteren

De toegang tot training en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van vaardigheden verbeteren

We zullen binnen onze hele waardeketen de toegang tot training en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van vaardigheden verbeteren.

Tegen 2018 hadden we 1.723.800 †*^ (ongeveer 1,72 miljoen) vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het ontwikkelen van hun vaardigheden.


Ons perspectief

Het is essentieel dat we ons doel behalen gericht op het vergroten van de deelname van vrouwen aan de economie.

Een van de belangrijkste factoren waarom vrouwen niet deelnemen aan training is het feit dat ze er geen toegang toe hebben. Daarom zijn onze trainingen zo ingericht dat vrouwen worden aangemoedigd om volledig en op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de training. We doen dit bijvoorbeeld door de trainingen te organiseren op geschikte tijden, op toegankelijke locaties of door online cursussen aan te bieden. We werken ook samen met partners, waardoor we meer vrouwen kunnen bereiken en van elkaar kunnen leren.

Wij hanteren een holistische visie wat betreft de training en de vaardigheden die we aanbieden. We bieden namelijk waar mogelijk ook vervolgtrainingen aan. Zo ontwikkelen we een landbouwtraining voor gezinnen van kleinschalige boeren, die wordt aangevuld met een opleiding over voeding om zo een gevarieerder eetpatroon te bevorderen. Steeds meer van onze merken, zoals Sunsilk, TRESemmé, Radiant en Fair & Lovely ontwikkelen doelstellingen met betrekking tot duurzaam leven die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen. Of ze richten zich op het aanpakken van de normen met betrekking tot onbetaald huishoudelijk werk, zoals Surf.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

* In 2018 hebben circa 490.000 vrouwen deelgenomen aan initiatieven georganiseerd onder de pijlers Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen

^ Ga naar Unilever’s Grondslagen voor meer informatie over het totale aantal vrouwen dat in 2018 heeft deelgenomen aan programma’s waarbij virtuele training of training op afstand werd geboden

Toegang tot training en ontwikkelen van vaardigheden verbeteren voor vrouwen Middels onze merken ondernemersvaardigheden en sociale vaardigheden verbeteren

Kansen uitbreiden in onze waardeketen voor de detailhandel

We zullen de kansen voor vrouwen uitbreiden in onze waardeketen voor de detailhandel.

In 2018 hadden we ongeveer 113.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het uitbreiden van hun kansen binnen onze waardeketen voor de detailhandel.


Wij zullen het aantal ondernemers dat wij aantrekken, trainen en tewerkstellen binnen ons Shakti programma uitbreiden van 45.000 in 2010 naar 75.000 in 2015.

93

Eind 2015 verkochten 70.000 micro-ondernemers die deelnamen aan het Shakti programma onze producten in India.


Ons perspectief

In 2018 is ons netwerk van vrouwelijke ondernemers die deelnamen aan het Shakti-programma gegroeid tot circa 113.000. Shakti is een programma dat gericht is op het stimuleren van de welvaart op het platteland, en tegelijkertijd voordelen oplevert voor ons bedrijf, door vrouwen de mogelijkheid te bieden onze producten te distribueren in de dorpen. Het programma dient nu als model voor het bereiken van consumenten met een laag inkomen, die wonen op het platteland in ontwikkelende en opkomende markten, zoals Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

We blijven zoeken naar nieuwe modellen gericht op het genereren van positieve sociale impact. Hiermee doelen we ook op publiek-private modellen voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, zoals TRANSFORM, een gezamenlijk initiatief van Unilever en het Britse departement voor internationale ontwikkeling (DFID). Een voorbeeld van zo’n model is Kasha, een mobiel e-commerce - en content platform opgericht in Rwanda, dat via een innovatief systeem gezondheids- en persoonlijke verzorgingsproducten voor vrouwen verkoopt en levert. Sinds 2016 hebben we bijna 20.000 klanten bereikt met dit platform.

Kansen uitbreiden in onze waardeketen voor de detailhandel
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE