Duurzaamheid verankeren

We integreren duurzaamheid in onze merken, marketing en innovaties en ontdekken nieuwe ideeën en benaderingen om de doelen van het Unilever Sustainable Living Plan te bereiken.

Boeren verbouwen duurzame tomaten voor Knorr

Medewerkers spelen een cruciale rol. We geven hen de kennis en de tools die ze nodig hebben om ons te helpen met het bevorderen van duurzame groei, vooral onze marketingteams die centraal staan in de ontwikkeling van merken met een Sustainable Living-doel. We willen met onze marketing positieve gedragsveranderingen bewerkstelligen en delen wat we op dit gebied hebben geleerd.

We integreren duurzaamheid in de manier waarop we mensen betrekken, trainen en belonen en we hebben duurzaamheid verankerd in onze governance-structuren. En we werken samen met anderen in vier gebieden waarvan we hebben geïdentificeerd dat we onze schaal en invloed kunnen gebruiken om verandering te bewerkstelligen in hele systemen.

Merken met een duurzaam doel helpen met de groei

Duurzaam leven centraal stellen in onze merken, inspireert onze consumenten en stimuleert onze verkoop. Het concept van 'merken met een missie’ is niet nieuw. Bij onze eigen merken Lifebuoy en Ben & Jerry’s heeft al sinds hun bestaan een maatschappelijke of milieugerichte missie centraal gestaan.

Maar in de complexe wereld van vandaag waar alles en iedereen met elkaar is verbonden, is een krachtige missie alleen niet genoeg en moeten merken naar hun impact over de hele breedte kijken. Merken kunnen niet maatschappelijk goed doen en tegelijk schade toebrengen aan onze planeet, of het leven verbeteren van de vrouwen die onze producten kopen zonder oog te hebben voor de arbeidsomstandigheden van de vrouwen die deze producten maken.


Doelgerichte merken

Keith Weed

 

Onze Chief Marketing & Communication Officer, Keith Weed, leidt zowel onze marketingafdeling als ons Sustainable Business & Communications-team.

“Door missie aan het hart te zetten van onze merken, kunnen we van 'marketing voor consumenten' naar 'belangrijk voor mensen' gaan. Doelgerichte merken helpen bij de groei van ons bedrijf, verbinden ons met onze consumenten en maken een positieve sociale impact.”

Hoe definiëren we een Sustainable Living-merk

Daarom heeft Unilever gedefinieerd wat een echt Sustainable Living-merk is. Zo’n merk moet niet alleen een duidelijke missie hebben die bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijk of milieuprobleem. Het product zelf moet ook een bijdrage leveren aan een of meer van de doelen die we ons hebben gesteld in het Unilever Sustainable Living Plan.

Om producten en missie goed te kunnen beoordelen, hebben we een methodiek ontwikkeld waarmee we kunnen bepalen hoe, en in welke mate, elk merk presteert ten aanzien van de twee criteria. Zo kunnen we de voortgang voor deze merken met betrekking tot maatschappelijke en milieufactoren systematisch weergeven. In 2016 hebben we onze topmerken met behulp van deze methodiek geanalyseerd.

Uit onze analyse bleek dat onze 12 Sustainable Living-merken in 2015 verantwoordelijk waren voor bijna de helft van onze totale groei. Daarnaast groeiden ze maar liefst 30% sneller dan de rest van het bedrijf. Deze merken waren ook in 2016 verantwoordelijk voor bijna de helft van onze groei, maar dit keer groeiden zij 40% sneller.

We denken dat we een grootschalige verandering alleen kunnen bereiken door grote, succesvolle, merken die karakteristiek zijn voor hun categorie herkenbaar duurzaam te maken. Onze grote merken, zoals Dove, Dirt is Good, Knorr, Hellmann's en Lipton, zijn alle vijf Sustainable Living-merken.

Spotlight

Lipton logo
Missie en product in actie: Lipton

Missie: Lipton steunt boeren door te werken aan het verhogen van hun levensstandaard en die van hun gezinnen en tegelijk de planeet te beschermen met het oog op de toekomst.

Product: Eind 2015 werd alle thee voor de melanges in onze Lipton-theezakjes betrokken van plantages gecertificeerd door Rainforest AllianceTM, een belangrijke stap voor het grootste theemerk ter wereld.

De voorbeelden van Lipton en Domestos laten zien hoe elk merk een missie heeft die zich richt op een specifieke maatschappelijke of milieukwestie. En hoe zij hun producten hebben veranderd en verbeterd om een specifieke doelstelling uit het Unilever Sustainable Living Plan aan te pakken. Ons werk met Sustainable Living-merken is gebaseerd op gedetailleerde analyse van de milieuvoetafdruk van onze merken durende hun hele levenscyclus. Zie 'Levenscyclusbeoordeling' voor meer over onze aanpak.

Spotlight

Domestos logo
Missie en product in actie: Domestos

Missie: Tegen 2020 de toegang tot een toilet helpen verbeteren voor 25 miljoen mensen door de voordelen van het gebruik van schone toiletten uit te dragen en toiletten toegankelijk te maken.

Product: We gebruiken tot 15% minder plastic in onze Domestos-flessen, waardoor ze lichter, maar toch nog even stevig zijn. Zodra dit wereldwijd binnen het hele assortiment een feit is, zal dat een besparing van rond 1000 ton plastic per jaar opleveren.

Consumenten geloven dat duurzaamheid belangrijk is

In 2015 hebben we onderzocht of de mening van consumenten over duurzaamheid zich vertaalt naar daadwerkelijke aankoopkeuzes.1 De meeste mensen met wie we hebben gesproken, geloven niet alleen dat duurzaamheid belangrijk is, maar zetten ook stappen om duurzamer te leven. Ons onderzoek toonde ook aan dat consumenten belang hechten aan duurzaamheid, zowel in ontwikkelde als in opkomende markten. Dit ondersteunt onze visie dat duurzaamheid bedrijven groeikansen biedt.

1 Unilever-onderzoek in 2015 door Flamingo en Europanel

Terug naar top