Over onze strategie

Bij Unilever willen we ons bedrijf op de juiste manier laten groeien, zodat onze consumenten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en gemeenschappen er allemaal hun voordeel mee doen.

Vrouw die water haalt in een Sunlight-watercentrum

We hebben een specifieke doelstelling om duurzaam leven tot gemeengoed te maken, en een visie om ons bedrijf te laten groeien, terwijl we onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten. Dit alles staat omschreven in onze 'Compass' (Kompas), ons document over onze bedrijfsstrategie.

We geloven dat dit de beste manier is om zakelijke succes te bereiken op de lange termijn, en we zien nu al krachtige resultaten. In 2015 groeiden onze 12 Sustainable Living-merken 30% sneller dan de rest van het bedrijf; in 2016 groeiden ze 40% sneller en waren ze verantwoordelijk voor bijna de helft van onze groei. Sustainable Living-merken zijn merken die een sterk doel combineren met een sociaal of milieuvoordeel, met producten die bijdragen aan ten minste één van onze USLP-doelen.

Wat bedoelen we met duurzaam leven?

We willen meebouwen aan een wereld waarin iedereen goed leeft, binnen de natuurlijke grenzen van de planeet. We zetten duurzaam leven aan het hart van alles wat we doen, waaronder:

Onze merken en productenHoe we ons gedragenWerken met anderen

We creëren merken die uitgebalanceerde voeding en hygiëne bieden en het zelfvertrouwen van mensen vergroot. We maken onze producten toegankelijk en betaalbaar voor consumenten, waar ze ook wonen, en we innoveren om nieuwe producten te vinden die het leven beter maken.

We produceren onze producten duurzaam en op een manier die de natuurlijke bronnen van de aarde beschermt. We behandelen mensen eerlijk en respecteren hun rechten. Dat betekent dat medewerkers, leveranciers en gemeenschappen allemaal voordeel halen uit met werken voor en met ons.

We werken samen met anderen om transformationele veranderingen te bewerkstelligen die verder gaan dan ons bedrijf, terwijl onze brightFuture-campagne miljoenen mensen motiveert dagelijks kleine stappen te zetten die samen een enorm verschil maken.

Een sterke businesscase

Met ruim 7 miljard mensen op onze planeet staan de natuurlijke bronnen van de wereld meer en meer onder druk. Duurzame, rechtvaardige groei vormt het enig acceptabele bedrijfsmodel. Maar groei en duurzaamheid zijn niet in conflict.

Ons model met vier punten geeft weer hoe duurzaamheid bijdraagt aan ons succes als bedrijf.

Meer groei - duurzaamheid creëert kansen om te innoveren, opent nieuwe markten en stelt onze merken in staat op andere manieren het contact aan te gaan met consumenten. Consumenten reageren - onze Sustainable Living-merken groeiden sneller dan de rest van onze activiteiten.

Lagere kosten - door minder afval te produceren en zuinig om te gaan met onze hulpbronnen, kunnen we efficiënter werken, onze kosten verlagen, onze marges te verbeteren en worden we minder kwetsbaar voor schommelingen van grondstoffenprijzen. Door eco-efficiency in onze fabrieken hebben we sinds 2008 meer dan € 700 miljoen aan kosten vermeden.

Minder risico - met duurzame manieren van zakendoen beschermen we onze toeleveringsketen tegen de langetermijnrisico’s van klimaatverandering en het betrekken van grondstoffen. Tegen 2016 betrokken we 51% van onze landbouwgrondstoffen uit duurzame landbouw.

Meer vertrouwen - duurzaamheid centraal stellen in ons bedrijfsmodel, versterkt onze relaties. Het helpt ons onze waarde en relevantie voor consumenten te behouden en tegelijkertijd Unilevers huidige en toekomstige medewerkers te inspireren. In 2016 bijvoorbeeld handhaafden we onze positie als meest favoriete werkgever in de FMG-sector in 34 van de 60 landen waar we rekruteren.

Onze blauwprint - het Unilever Sustainable Living Plan

Ons Sustainable Living Plan is een gedetailleerde blauwprint voor hoe we ons doel willen bereiken. Het dekt alle aspecten van ons bedrijf, elk van onze merken en categorieën en alle landen waar we actief zijn. Het is gemaakt om verandering te creëren in onze waardeketen - van onze bedrijfsvoering tot inkoop en de manier waarop consumenten onze producten gebruiken. Het is ontworpen om winstgevende groei te bevorderen en innovaties aan te wakkeren, en dat op de juiste manier te doen, zodat al onze belanghebbenden de voordelen ervaren.

Het Plan werd gelanceerd in 2010 en is gebouwd rondom drie grote doelen.

Gezondheid en welzijn verbeterenImpact op het milieu verkleinenLevensstandaard verhogen

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.

Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.

Transformationele verandering buiten ons bedrijf

Veel duurzaamheidsuitdagingen zijn complex en globaal van aard. Om ze aan te gaan, is een verandering vereist van hele systemen en manieren van werken. Samenwerkingen tussen bedrijven, overheden, ngo’s en andere partijen zijn cruciaal om verandering te bewerkstelligen - partnerships zoals de World Business Council for Sustainable Development Action 2020, de Tropical Forest Alliance 2020 en de Global Task Force for Scaling up Nutrition.

Ons Sustainable Living Plan biedt de blauwprint voor verandering in onze organisatie en toeleveringsketen. Maar we willen verder gaan en hebben vier belangrijke focusgebieden geïdentificeerd waar we onze schaal en invloed kunnen gebruiken om te helpen met transformationele verandering:

  • actie ondernemen op het gebied van klimaat, en ontbossing tegengaan
  • verbeteren van de levens van vrouwen en het creëren van meer kansen voor vrouwen
  • verbeteren van gezondheid en welzijn
  • bevorderen duurzame landbouw en voedselveiligheid.

Wij steunen de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en Overeenkomst van Parijs tijdens de VN Klimaatconferentie. Door ons Sustainable Living Plan en transformationele veranderingsagenda dragen wij bij aan het realiseren van het doel: een wereld zonder armoede en zonder CO2.

We leren nog elke dag

We hebben goede vooruitgang geboekt met ons Sustainable Living Plan. We weten dat het bijdraagt aan zakelijke groei, omdat we zien dat consumenten reageren op campagnes van merken als OMO, Breyers en Hellmann's over problemen die uiteenlopen van waterschaarste tot duurzame grondstoffen.

We hebben daarnaast veel geleerd over wat wel en wat niet werkt en we blijven veranderingen doorvoeren om het goed te doen. Een van onze grootste uitdagingen is ons vermogen om verandering te stimuleren buiten ons bedrijf - daar waar we niet direct de controle hebben. We hebben bijvoorbeeld goede voortgang geboekt in het terugdringen van broeikasgasuitstoot (BKG) in onze fabrieken en haalden in 2016 onze doelstelling voor 2020, maar de milieu-impact die ontstaat door gebruik van onze producten door de consument is sinds 2010 toegenomen met 8%. We hebben onze BKG-strategie bijgewerkt op basis van wat we geleerd hebben.

We zijn continu op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om de totale waardeketen te beïnvloeden. We weten dat samenwerken met anderen de sleutel is om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en we zullen ons daar in de komende jaren nog meer op richten. Onze transformationele veranderingsinitiatieven helpen ons met het doorvoeren van de systeemveranderingen die nodig zijn om de meest complexe sociale en milieuproblemen aan de kaak te stellen.

Wat anderen denken

We zijn zeer verheugd dat onze strategie is herkend door anderen, waaronder:

  • Dow Jones Sustainability Index (DJSI) - na 15 jaar van industrieleiderschap in de Foods, Beverage Personal Products Industry Group, (out of 16 years’ participation), is Unilever benoemd tot leider van de Household & Personal Products Industry Group met een score van 92 van de 100.
  • We zijn ook geselecteerd als een indexcomponent van de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) in navolging van onze deelname aan de 2016 RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment.

  • GlobeScan/SustainAbility Sustainability Leaders-enquête - we hebben onze toppositie nu al zes achtereenvolgende jaren weten te behouden.
  • CDP - in 2016 kregen we een ‘A’ voor klimaatprestaties in de Climate, Water and Forests Reports van het CDP. We waren ook opgenomen in het Leadership Report on Supply Chain van de CDP.
Terug naar top