UN Sustainable Development Goals | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland

UN Sustainable Development Goals

We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) omdat wij het strategisch belang ervan inzagen voor ons bedrijf en de wereld. Wij zetten ons in om deze doelen te bereiken.

The Global Goals for Sustainable Development

In 2012 maakte onze voormalig CEO Paul Polman deel uit van het High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda van de V.N. om zeker te stellen dat ook de stem van het bedrijfsleven werd gehoord. Daarna coördineerde Unilever de ontwikkeling van een Post-2015 Business Manifesto (PDF | 3MB) in 2014, dat door meer dan 20 vooraanstaande internationale bedrijven werd onderschreven. Dit manifest formuleerde een visie om het bedrijfsleven beter in staat te stellen een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van de SDG’s.

Later was Unilever medeoprichter van de Business & Sustainable Development Commission in 2016, wat leidde tot de publicatie van een toonaangevend rapport in 2017, Better Business, Better World (PDF | 6MB), over de business case voor actie op het gebied van de SDG’s.

Een nieuwe vorm van kapitalisme

Het bedrijfsleven moet de maatschappij dienen. Maar de huidige vorm van kapitalisme laat teveel mensen in de steek. Het gat tussen de rijken en de armen groeit, de aarde staat onder enorme druk en men heeft nog nooit zo weinig vertrouwen gehad in het bedrijfsleven.

Velen betogen dat het hoog tijd is voor een meer inclusieve vorm van kapitalisme.

Wij zijn het daarmee eens. Wij geloven dat het niet mogelijk is voor een bedrijf om op de lange termijn succesvol te zijn in een wereld die armoede, honger en klimaatverandering kent. Maar kan het bedrijfsleven echt helpen het huidige systeem een nieuwe vorm te geven? Unilever is ervan overtuigd dat het antwoord daarop ‘ja’ is.

Een actieplan voor de wereld

De Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) werden in 2015 door de Verenigde Naties geïntroduceerd en vormen een uitstekend vehikel om deze verandering aan te drijven. Ze vertegenwoordigen een actieplan waardoor de aarde en de maatschappij beide in goede staat van gezondheid verkeren in 2030. Er zijn doelen geformuleerd voor problemen die centraal staan in de menselijke en duurzame ontwikkeling, onder andere op het gebied van armoede, honger en klimaatverandering, evenals gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen en daarnaast ook verantwoorde consumptie en productie.

Een nieuwe manier van zakendoen

We erkennen al heel lang dat het enige aanvaardbare bedrijfsmodel voor Unilever er een is waarin de aarde en de maatschappij gezond zijn. Daarom lanceerden wij in 2010, lang voordat de SDG’s werden geformuleerd, het Unilever Sustainable Living Plan (USLP). Dit is onze blauwdruk voor duurzame groei, die een antwoord vormt op de uitdagingen en kansen van een wereld waarin steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn, die steeds oneerlijker zijn verdeeld.

Onze visie voor een nieuwe manier van zakendoen, waarin groei wordt gerealiseerd door de maatschappij en onze aarde te dienen, sluit sterk aan bij de SDG’s. Door alle merken in alle landen te inspireren een positieve maatschappelijke invloed te hebben en onze milieuvoetafdruk te verkleinen, zet het USLP in op onze schaal en invloed om een betere wereld teweeg te brengen.

Our value chain

Enorme kansen

Dit is geen compromiskapitalisme. Unilever is een bedrijf, geen liefdadigheidsinstelling. Door onze middelen als bedrijf in te zetten om problemen als voeding, sanitaire voorzieningen, hygiëne en klimaatverandering aan te pakken, boeken we op de korte en lange termijn winst voor aandeelhouders en de maatschappij.

Wij zijn ervan overtuigd dat de realisatie van de SDG’s de wereldeconomie en het bedrijfsleven in het algemeen ten goede zal komen. De kansen die voortkomen uit deze transformatie zullen enorm zijn: marktkansen tot wel US$ 12 biljoen per jaar en tot wel 380 miljoen nieuwe banen voor 2030, stelt de Business & Sustainable Development Commission (PDF | 6MB).

Een kracht die niet te stoppen is

Bedrijven hebben nu een unieke kans om de SDG’s te omarmen als driver voor bedrijfsgroei. Als ze de systeemverandering en het inclusieve kapitalisme volgens de Sustainable Development Goals van de VN niet nastreven, zullen de kosten en onzekerheid van zakendoen alleen maar stijgen. Maar als een kritieke massa aan bedrijven zich achter de beweging voor systeemverandering schaart, wordt het tot een kracht die niet te stoppen is.

We zeggen niet dat het makkelijk zal zijn. Verandering is nooit makkelijk. We beweren ook niet dat we er al zijn. Maar we zijn goed op weg en hopen dat vele andere bedrijven met ons de kansen zullen aangrijpen die de SDG’s vertegenwoordigen.

Het bedrijfsleven kan op de lange termijn niet goed gedijen tenzij de wereld voortgang boekt met de SDG’s. In onze ogen betekent dat dat we elk aspect van onze strategie bezien door een SDG-bril: de juiste leiders aanstellen, innoveren om duurzame oplossingen te creëren, producten en services vermarkten die consumenten inspireren duurzame keuzes te maken, en de doelen inzetten om op alle niveaus goed leiderschap te ontwikkelen en de gelijkheid van vrouwen te bewerkstelligen.

Paul Polman, Unilever CEO

Het pad naar 2030

We weten dat we bij onszelf moeten beginnen om deze doelen te realiseren en ervan te kunnen profiteren. Het USLP staat aan de basis van verandering binnen ons bedrijf. Veel van de doelen in het USLP zijn nauw verwant aan de SDG’s. Dat betekent dat actie ten behoeve van het USLP bijdraagt aan de SDG’s. In ons meest recente Sustainable Living Report hebben we laten zien waar de sterkste verbanden liggen en waar we de grootste bijdrage leveren. Het is een begin en we willen in de toekomst op een dieper niveau rapporteren over de SDG’s.

We realiseren ons natuurlijk dat de acties van een enkel bedrijf niet zullen leiden tot de systemische verandering die nodig is om de visie van de SDG’s te realiseren. Dus gaan we naast ons werk in het kader van het USLP aan internationale en lokale samenwerkingsverbanden aan, die erop zijn gericht bestaande bedrijfsmodellen te transformeren en zo armoede, ongelijkheid en milieuproblemen aan te pakken.


Waarom samenwerking voortgang op het gebied van de SDG’s mogelijk zal maken


Rebecca Marmot

Rebecca Marmot, Global Vice President, Advocacy and Partnerships, vertelt hoe SDG17 de sleutel tot voortgang voor alle andere SDG’s is.

Voor transformationele verandering zijn transformationele samenwerkingsverbanden nodig. Dat betekent nieuwe manieren van zakendoen, niet alleen voor ons maar voor iedereen die de visie van de SDG’s wil bewerkstelligen.

De SDG’s zijn geen 17 los van elkaar staande doelen. Het is een universele agenda met 17 onderling verband houdende doelen. Voortgang ten aanzien van een van deze doelen kan afhankelijk zijn van voortgang ten aanzien van een ander doel en dit tegelijkertijd mogelijk maken. Onderling verbonden doelen vereisen bovendien een onderling verbonden benadering.

Bedrijven, overheden en burgers hebben hier allemaal een rol in te spelen, via innovatieve samenwerkingsverbanden met nieuwe vormen van financiering: vanuit meerdere branches, met meerdere stakeholders en een combinatie van publieke en private sectoren. Er is een goede reden waarom samenwerkingsverbanden voor de doelen een van de SDG’s zijn, namelijk Doel 17.

We werken al samen met een groot aantal partners, waaronder NGO’s, overheidsinstellingen en bedrijven. Daarnaast verkennen we vernieuwende benaderingen die de SDG’s helpen versnellen. Zo combineert TRANSFORM, ons samenwerkingsverband met DFID, het Britse Ministerie voor Internationale Ontwikkeling, de creativiteit uit de private sector met een publiek/privaat financieringsmodel om hardnekkige ontwikkelingsproblemen aan te pakken. Het programma wil 100 miljoen mensen in sub-Sahara Afrika en in Azië toegang geven tot producten en services waarvan is aangetoond dat ze gezondheid, inkomen, milieu of welzijn verbeteren. Daarmee richt TRANSFORM zich op een groot aantal SDG’s tegelijk.

Deze onderlinge verbanden komen door ons hele werk voor. Zo is empowerment van vrouwen bijvoorbeeld een belangrijke strategische prioriteit voor ons. Dit willen we realiseren door gendernormen aan de kaak te stellen en het persoonlijke en economische potentieel van vrouwen te ontwikkelen. Onze inspanningen op dit gebied richten zich direct op gendergelijkheid (SDG5) en andere SDG’s waaronder het verlichten van armoede (SDG1) en honger (SDG2), goede gezondheid en welzijn (SDG3) en waardig werk en economische groei (SDG8).

We zetten de kracht van onze merken in om te communiceren welke problemen de SDG’s willen aanpakken. Zo concentreert Domestos zich op het uitbannen van open defecatie, Pureit op toegang tot schoon drinkwater en Lifebuoy op het belang van handenwassen om ziekte en diarree te voorkomen. Samen pakken deze merken water, sanitaire voorzieningen en hygiëne aan (SDG6).

Natuurlijk kan het teweegbrengen van systemische verandering uitdagend zijn, maar we zien dat er duidelijke voortgang is en ons bedrijf daardoor groeit. Het aangaan van nieuwe connecties zodat we door belangenbehartiging en implementatie kunnen bijdragen aan transformatie blijft de sleutel tot succes voor ons bedrijf en de SDG’s.

Echte invloed waar het nodig is

De SDG’s vertegenwoordigen een ambitieuze visie. Er zijn enorme inspanningen op het gebied van implementatie nodig om deze visie te vertalen naar de straten, bedrijven en domeinen waar mensen hun dagelijks leven doorbrengen. Alhoewel de SDG’s een agenda met vele stakeholders vertegenwoordigen, zijn de doelen ontwikkeld met het oog op natiestaten en instellingen die landen overstijgen. Veel van dit werk moet worden geleid door overheden en organisaties als de V.N.

Bedrijven hebben hier echter ook een kritieke rol in te spelen. Terwijl landen over de hele wereld hun best doen om hun beleid af te stemmen op de SDG’s, moet het bedrijfsleven betrokken zijn bij de dialoog en deel uitmaken van de oplossing.

Wij maken het verschil

Unilever is een van de belangrijkste bedrijven ter wereld op het gebied van consumptiegoederen en produceert en verkoopt zo’n 400 merken. Elke dag gebruiken 2,5 miljard mensen onze producten in meer dan 190 landen. Dankzij deze schaalgrootte en ons bereik realiseren we met ons USLP voortgang ten aanzien van veel van de SDG’s.

In 2017 legden we de SDG’s over de negen pilaren van het USLP, waarbij een sterk en direct verband tussen 14 elementen bleek te bestaan. Meer informatie over hoe we actie ondernemen voor deze SDG’s is te vinden in ons Sustainable Living Report. Voor de volledigheid hebben we onze bijdrage aan alle SDG’s hieronder op een rijtje gezet.

Sustainable Development Goals van de V.N.

No Poverty

Alhoewel de wereldwijde armoede sinds 2000 is gehalveerd leven nog steeds 800 miljoen mensen onder de internationale armoedegrens van $ 1,90 per dag. Het succes van alle SDG’s is afhankelijk van de verhoging van het inkomen en de economische veerkracht van mensen in extreme armoede. Dit is ook van groot belang als we toegang willen krijgen tot de $ 12 biljoen aan marktkansen die hieruit voortvloeien. We weten dat ons toekomstige succes afhankelijk is van een groeiende economie en een breder wordende consumentenbasis. Er is simpelweg geen business case voor het alternatief: het voortbestaan van armoede.

Onze producten worden verkocht in meer dan 190 landen. Ze genereren inkomen en werkgelegenheid voor retailers en distributeurs die onze merken aanbieden aan de consument. We hebben de mogelijkheid om de economische kansen van miljoenen mensen te verbeteren en hun inkomen te verhogen, en tegelijkertijd onze eigen verkoop- en toeleveringsnetwerken te verstevigen.

Het doel van ons USLP is een positieve impact te hebben op het leven van 5,5 miljoen mensen door het inkomen te verhogen van kleine boeren die de grondstoffen leveren voor grote merken als Lipton, Wall’s, Magnum en Ben & Jerry’s, de omzet van kleine retailers te verbeteren en de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen te vergroten.

Inclusieve distributiemodellen – waaronder Shakti in India en trainingsprogramma’s voor retailers als Kabisig in de Filippijnen – willen potentieel ontwikkelen door met name vrouwen de gelegenheid te geven hun inkomen te verhogen. Tegelijkertijd vergroten we het bereik van onze verkoopnetwerken en bieden we ondersteuning voor onze verdere groei.

Daarnaast is het belangrijk voor ons dat onze werknemers een leefbaar loon krijgen en alle werkers in onze leveringsketen een eerlijk loon (PDF | 5MB) krijgen.

Zero Hunger

Wereldwijd lijden zo’n 800 miljoen mensen aan ondervoeding. Naar schatting wordt de groei van 155 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar hierdoor belemmerd. Honger op dit niveau in een wereld waarin een derde van het voedsel niet wordt geconsumeerd, is een humanitaire en economische crisis. Ondervoeding heeft een blijvend effect op de ontwikkeling van mens en maatschappij.

Onze visie is er een van Duurzame voeding – levensmiddelen en dranken die goed smaken, goed voelen en goed doen. Via merkprogramma’s, waaronder de samenwerking van Knorr met het Wereldvoedselprogramma en andere projecten willen we meer dan 200 miljard maaltijden met tenminste een van de vijf voornaamste micronutriënten verschaffen voor 2022. En we willen het aandeel van onze portfolio dat voldoet aan de hoogste voedingskundige normen verhogen van 30% tot 60% op basis van internationaal erkende voedingskundige richtlijnen. In 2017 zaten we op 39%.

Maar we geloven dat we nog meer kunnen bijdragen aan Duurzame Voeding voor iedereen als we samenwerken met anderen en zo het wereldwijde voedselsysteem transformeren. Daarom werken we met organisaties als New Vision for Agriculture van het World Economic Forum en de SDG2 Advocacy Hub om het publieke bewustzijn te vergroten en een hervorming van het voedselsysteem te stimuleren. We spelen daarnaast een belangrijke rol in de Food Reform for Sustainability and Health (FReSH) Coalition en de Food and Land Use Coalition.

Duurzame voeding betekent dat we voedselverspilling van boerderij tot bord moeten minimaliseren. Ons doel is voedselverspilling te halveren voor 2025. We hebben een overeenkomst ondertekend om voor 2020 over te stappen op een gestandaardiseerd systeem van houdbaarheidsdata voor voedsel.

Good health and wellbeing

Ondanks de enorme voortgang in de afgelopen decennia sterven er nog steeds miljoenen mensen per jaar door ziekten en aandoeningen die voorkomen kunnen worden. Het overgrote deel van deze doden valt in ontwikkelingsgebieden. Zo dragen gebrek aan veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne bij aan de dood door diarree en longontsteking van 1,4 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar per jaar (zie ook SDG6).

Door een slechte mentale of lichamelijke gezondheid kunnen veel mensen hun volledige potentieel niet ontplooien, wat zijn weerslag heeft op hun gemeenschappen en economie.

Veel van onze bekendste merken, waaronder Lifebuoy, Domestos en Signal, zijn betrokken bij ons USLP-doel om meer dan 1 miljard mensen te helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Zo bereikten we tot 2017 meer dan 600 miljoen mensen. Alleen al de handenwascampagne van Lifebuoy streeft ernaar de hygiënische gewoonten van 1 miljard consumenten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika te veranderen.

Domestos spant zich in om toegang tot sanitaire voorzieningen te verbeteren dankzij een combinatie van samenwerkingsverbanden, market-based modellen en belangenbehartiging. En Signal/Pepsodent promoot mondhygiëne en had in 2017 in totaal al bijna 78 miljoen mensen gestimuleerd om hun tanden beter te poetsen.

Onze programma’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn dragen bij aan een betere gezondheid voor onze medewerkers en de mensen met wie we werken. Daarbij richten we ons op de bestrijding van HIV/AIDS in onze werklocaties in Afrika, waar het HIV-besmettingspercentage nu onder het gemiddelde ligt en het sterftecijfer met tot 50% is gedaald.

Quality Education

Veel van de doelstellingen van SDG4 zijn erop gericht mensen hun leven lang gelijke toegang tot educatie te bieden. Dit betekent onder andere dat de ongelijkheid in het onderwijs tussen mannen en vrouwen moet worden geëlimineerd en mensen de vaardigheden en training moeten krijgen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Het inzetten van educatie om de obstakels weg te nemen die mensen in hun dagelijks leven tegenkomen, speelt een enorme rol in het USLP. Wij zien het als een cruciaal onderdeel van onze toekomstige groei. Vooral de empowerment van vrouwen zal een sleutelrol spelen in onze toekomstige welvaart en de realisatie van de SDG’s.

In onze hele waardeketen werken wij hard om vrouwen meer toegang te geven tot training en vaardigheden. Tegen het eind van 2017 hadden we ongeveer 1,2 miljoen vrouwen toegang gegeven tot initiatieven die hun vaardigheden ontwikkelen. Merken als Radiant, Sunsilk, TRESemmé en Dove spelen hierin een belangrijke rol. Via een verscheidenheid aan programma’s krijgen vrouwen meer zelfvertrouwen, nieuwe vaardigheden en ondernemerstraining. Onder onze programma’s om kleinschalige retailers te steunen met training en vaardigheden (die eind 2017 1,6 miljoen mensen hadden bereikt) zijn Shakti en Kabisig. Beide programma’s helpen vrouwen hun potentieel te ontplooien.

Als onderdeel van onze inspanningen om een meer inclusief bedrijf te worden, hebben we meer dan 700.000 kleine boeren toegang geboden tot initiatieven die hun landbouwpraktijken helpen verbeteren. Hieronder zijn veel vrouwen. Zo heeft onze theedivisie in Kenia alleen al zo’n 86.000 boeren (waaronder 42.000 vrouwen) geholpen hun vaardigheden te verbeteren via de Farmer Field Schools.

Gender Equality

Volgens McKinsey zou het wereldwijde BNP voor 2025 met wel $ 28 biljoen kunnen stijgen door het vergroten van gelijkheid voor vrouwen. Op basis van de huidige trends voorspelt het World Economic Forum echter dat het nog 217 jaar zal duren voordat de genderkloof op de werkvloer is gedicht. Gendergelijkheid realiseren is een morele en economische plicht. Voor Unilever levert gendergelijkheid tastbare zakelijke voordelen op omdat er toegang is tot bredere ervaring en expertise in onze toeleveringsketen en werknemersbestand. De meeste mensen die onze producten kopen zijn vrouwen. Het is dus van kritiek belang voor onze toekomstige groei.

Onze merken grijpen deze mogelijkheden aan door educatie (zie ook SDG4) en programma’s die nieuwe kansen voor vrouwen creëren. Dove, een van de grootste merken van Unilever met 6% groei in 2017, heeft sinds 2004 zo’n 29 miljoen jonge mensen bereikt met haar educatieve programma’s op het gebied van body confidence en eigenwaarde. Deze programma’s vergroten volgens onze data niet alleen het bewustzijn over body confidence. De data suggereren ook een correlatie tussen bekendheid met deze programma’s, zoals het Dove Self-Esteem Project, en een hogere intentie om onze producten te kopen.

Ook binnen ons bedrijf werken we hard aan gendergelijkheid. 47% van ons management bestaat nu uit vrouwen en ons Framework for Fair Compensation (PDF | 449KB) helpt een gelijk salaris te garanderen voor hetzelfde werk.

In het hele distributienetwerk en onze toeleveringsketen steunen we kleine retailers en boeren (waaronder veel vrouwen) om ons bereik te vergroten en te zorgen dat we over voldoende grondstoffen uit de landbouw blijven beschikken. Daarvoor hebben we programma’s als Shakti en Kabisig Summits ingericht, die potentieel vrijmaken door vrouwen te helpen een hoger inkomen te verwerven.

Clean Water and Sanitation

Bijna een miljard mensen hebben geen toegang tot toiletten en ongeveer 2,5 miljard mensen leven zonder goede sanitaire voorzieningen. Het aanpakken van de behoefte aan schoon water, sanitair en hygiëne vertegenwoordigt een grote kans voor Unilever. Een aantal van onze merken richt zich op deze behoeften door middel van vernieuwende samenwerkingsverbanden, die groei stimuleren en een positief effect op grote schaal hebben.

Domestos, dat in 2017 met 10% groeide, zet zich in om 25 miljoen mensen betere toegang te geven tot toiletten. Dankzij onze samenwerking met UNICEF kregen tussen 2012 en 2016 meer dan 10 miljoen mensen toegang tot een toilet. We hielpen ze hun gedrag op het gebied van hygiëne te verbeteren en de capaciteit te vergroten. Dit had een positieve invloed op het beeld dat consumenten van het merk hebben.

Pureit, ons waterzuiveringsbedrijf, is ook een merk dat zich in een goede positie bevindt om de behoefte aan schoon water in India aan te pakken. Sinds 2005 heeft het bedrijf met de verkoop van waterzuiveringssystemen gezorgd voor 96 miljard liter veilig drinkwater. Het is goed op weg om voor 2020 150 miljard liter te leveren.

Lifebuoy is internationaal marktleider op het gebied van antibacteriële zeep en wordt in bijna 60 landen verkocht. De omzet steeg in 2017 met 6%. Het bedrijf is al meer dan een eeuw voorstander van de boodschap dat goede hygiënische gewoontes leiden tot een betere gezondheid. Sinds 2010 heeft het bedrijfsprogramma meer dan 426 miljoen mensen bereikt in scholen, klinieken en community outreach. Dit leidde tot een hogere omzet in landen waarin veel kinderen overlijden door diarree, zoals India.

Affordable Clean Energy

Als we klimaatverandering niet aanpakken, worden de economische groei en voortgang voor alle SDG’s ernstig geschaad. SDG7 gaat deels over overstappen naar een CO2-arme economie en we willen dat ons bedrijf daarin een vooraanstaande rol speelt.

Daarom hebben we onszelf in 2015 het gewaagde doel gesteld voor 2030 CO2-positief te zijn. Sinds die tijd hebben we al veel bereikt. We blijven investeren in energie-efficiëntie en gebruiken steeds meer hernieuwbare energie in onze fabrieken.

In 2017 breidden we onze doelstelling uit van uitsluitend productielocaties naar alle activiteiten, waaronder ook distributiecentra, kantoren, R&D-laboratoria en datacentra. Als we voor 2030 onze energie betrekken uit 100% hernieuwbare bronnen (een belangrijk onderdeel van onze CO2-positieve ambitie) zijn we een competitiever bedrijf en helpen we een betere toekomst te creëren, waarin energie schoon, betrouwbaar en betaalbaar is voor iedereen. In 2017 kwam een derde van ons wereldwijde energieverbruik uit duurzame bronnen.

We zoeken ook naar manieren om de opwekking van meer duurzame energie dan we verbruiken te steunen door het overschot beschikbaar te stellen aan de markten en gemeenschappen waarin we actief zijn. Daarnaast blijven we eraan werken om minder energie te verbruiken per geproduceerde ton. Sinds 2008 hebben we het energieverbruik van onze fabrieksactiviteiten verlaagd met meer dan 25% per geproduceerde ton.

Decent work and economic growth

We willen verder bouwen op de waarde die we nu al creëren en in economisch opzicht delen. Dat betreft de € 5,4 miljard die we betalen aan lonen, de € 34 miljard die we jaarlijks uitgeven aan goederen en diensten en de € 3,9 miljard belasting die we betalen.

Een van de meest vanzelfsprekende manieren waarop een internationaal bedrijf als Unilever kan bijdragen aan de SDG’s is economische groei te helpen stimuleren door onze eigen activiteiten te laten groeien. Het USLP, dat het hart vormt van ons bedrijfsmodel, heeft expliciet het doel duurzame groei te realiseren.

Het is een fundamenteel principe dat groei niet ten koste mag gaan van de aarde of de mens, met name kwetsbare werknemers. Wereldwijd werken er nog steeds 20-40 miljoen mensen in een vorm van slavernij. En 150 miljoen kinderen werken terwijl ze op school zouden moeten zitten. Dit is onaanvaardbaar, net als andere overtredingen van de mensenrechten.

We willen onze invloed in onze eigen toeleveringsketen inzetten om overal waar we actief zijn de mensenrechten te versterken en te promoten. Zo komen we in contact met miljoenen mensen. Onze inspanningen op het gebied van eerlijkheid op de werkvloer worden geleid door het principe dat een bedrijf alleen kan floreren in een maatschappij waarin de mensenrechten worden gerespecteerd en gestimuleerd. Ons Human Rights Report (PDF | 10MB) beschrijft onze voortgang op dit gebied.

Industry innovation and infrastructure

CO2-arme technologieën, circulaire benaderingen en baanbrekende bedrijfsmodellen kunnen het bedrijfsleven ondersteunen en industrieën transformeren, vooral in ontwikkelende landen. Om hierin te slagen moeten we innovatieve technologieën en nieuwe manieren van zakendoen de ruimte geven.

We onderzoeken al nieuwe bedrijfsmodellen die in onze ogen het potentieel hebben om kleinschalige retailactiviteiten te transformeren. Digitale technologie en de kracht van samenwerking kunnen worden ingezet om miljarden consumenten te bereiken via vernieuwende distributiesystemen, die vaak nieuwe ondernemingskansen voor vrouwen bieden. Voor onze ambitie om het wereldwijde voedselsysteem te transformeren is het van groot belang om sterkere banden op te bouwen met kleine boeren. Dit is mogelijk via digitale platforms als mFarmer.

Als fabrikant dragen we natuurlijk ook op andere manieren bij aan deze doelstelling. Onze ambitie om voor 2030 CO2-positief te zijn betekent bijvoorbeeld dat we investeren in schone technologieën, onze energie-efficiëntie vergroten en overstappen naar hernieuwbare energiebronnen. Sinds we in 2014 ons doel bereikten om geen ongevaarlijk afval van onze fabrieken meer naar de vuilstort te brengen, zijn we verder gegaan. In januari 2017 formuleerden we de doelstelling dat 100% van onze plastic verpakkingen voor 2025 ontworpen is om geheel herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar te zijn. Dat is een stap richting een meer circulaire plastic-economie.

Ons bedrijf wordt gevoed door innovatie, gerealiseerd door meer dan 6.000 Unilever R&D-professionals. We investeren jaarlijks ongeveer € 900 miljoen in R&D en hebben meer dan 20.000 octrooien en octrooiaanvragen in onze portefeuille.

Reduced inequalities

De kloof tussen rijk en arm is al te groot, en op veel plekken groeit deze verder doordat rijkdom en kansen oneerlijk worden verdeeld. Dit is simpelweg niet eerlijk en niet duurzaam. Het systeem moet veranderen. Met het USLP richten we ons op nieuwe manieren van zakendoen die bijdragen aan eerlijke groei, een proces dat begint op onze eigen werkvloer.

Ons Framework for Fair Compensation (PDF | 449KB) is gestoeld op onze beleidsdocumenten en Code of Business Principles and Code Policies (PDF | 3MB), die discriminatie verbieden. Het is erop gericht gelijke kansen te bieden voor alle medewerkers en eerlijke, leefbare compensatie te garanderen. En met ons Responsible Sourcing Policy (PDF | 5MB) worden deze principes ook van toepassing op onze leveranciers.

We weten dat beleid, alhoewel van vitaal belang, op zich niet afdoende is. Ongelijke situaties aanpakken betekent dat je de ideeën en stereotypes die deze in stand houden moet aanpakken. We doen dit door schadelijke gendernormen door onze hele waardeketen aan de kaak te stellen. Dit gebeurt soms in de vorm van initiatieven van onze merken. Zo ging ons merk Surf in 2017 bijvoorbeeld een unieke driejarige samenwerking aan met Oxfam om vrouwen en meisjes meer keuzen te geven door de hoeveelheid tijd die zij kwijt zijn aan onbetaalde zorgwerkzaamheden te erkennen, te beperken en te herdistribueren.

Het betreft ook de manier waarop producten op de markt worden gebracht. Onze campagne ‘Unstereotype’, die in 2016 werd gestart, daagde al onze merken uit om onwelkome stereotypen in hun reclameuitingen te vermijden. Een jaar later, in 2017, werkten we mee aan de oprichting van de Unstereotype Alliance, een samenwerkingsverband met UN Women en andere bedrijven dat genderstereotypen helemaal uit de reclamewereld wil bannen.

Sustainable cities and communities

Naar verwachting zullen er in 2030 zo’n 5 miljard mensen in steden wonen. De snelle groei van steden heeft al enorme uitdagingen met zich meegebracht, waaronder sloppenwijken, toegenomen luchtvervuiling en inadequate hygiënische voorzieningen. Wat kunnen we als bedrijf in consumptiegoederen doen om van steden een fijnere plek te maken om te wonen?

Een deel van het antwoord is te vinden bij onze merken op het gebied van gezondheid en hygiëne. Deze bekende namen, zoals Lifebuoy, Domestos en Signal, die alledaagse producten als zeep, toiletreiniger en tandpasta maken, helpen ziekten voorkomen in steden waar de basisfaciliteiten niet beschikbaar zijn. In het USLP staat dat we 1 miljard mensen willen helpen hun gezondheid en hygiëne te verbeteren, en tegen het eind van 2017 hadden we 600 miljoen mensen bereikt.

We kunnen ook zorgen dat onze activiteiten geen negatieve impact hebben op de stadsomgeving. Zo willen we bijvoorbeeld voor 2020 de hoeveelheid afval halveren die voortkomt uit het weggooien van onze producten. Binnen ons eigen wereldwijde fabrieksnetwerk hebben we al bereikt dat er helemaal geen afval meer naar de vuilstort gaat. Op plekken waar weinig infrastructuur is om afval te recyclen, hebben we een aantal programma’s ingesteld om met consumenten, retailers en gemeentelijke instellingen samen te werken. Een voorbeeld is ons Community Waste Bank Programme in Indonesië.

In ons Suvidha Community Hygiene Centre in India (PDF | 2MB) in een van de vele sloppenwijken in Mumbai combineren we een aantal methoden om hygiëne, een gebrek aan wasfaciliteiten en veilig drinkwater en slechte sanitatie aan te pakken. Het demonstreert het soort holistisch denken dat nodig is om het stadsleven te verbeteren.

Responsible consumption and production Als producent van consumptiegoederen zijn we ons goed bewust van de oorzaken en gevolgen van het consumptiemodel van ‘nemen-maken-weggooien’. En we willen dit veranderen.

Het USLP is verankerd in de noodzaak om onze bedrijfsgroei los te koppelen van onze impact op het milieu. Dat heeft ook betrekking op hoe onze producten worden gemaakt en gebruikt.

Een cruciaal onderdeel hiervan is efficiënter gebruik van middelen bij de productie van onze producten. We hebben onszelf ten doel gesteld om onze uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en afvalproductie in het fabricageproces aanzienlijk te verlagen. Sinds 2008 is onze CO2-uitstoot uit energie met 47% afgenomen. We verbruiken 39% minder water en produceren 98% minder afval per geproduceerde ton.

Alhoewel onze inspanningen om efficiënter gebruik te maken van grondstoffen bij het productieproces belangrijk zijn, heeft het gebruik van onze producten de grootste impact. Daarom is onze doelstelling dat 100% van onze plastic verpakkingen voor 2025 ontworpen moet zijn om geheel herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar te zijn. Dit moet leiden tot een meer circulaire plastic-economie (zie ook SDG14). We spannen ons ook in om het waterverbruik en de broeikasgassen geassocieerd met onze producten te verlagen met behulp van innovaties als de SmartFoam-technologie, die het waterverbruik bij het spoelen van kleding verlaagt.

Deze veranderingen zijn nodig en helpen ons bedrijf bovendien te groeien omdat ze ons in contact brengen met de consument. Het ‘Making Purpose Pay’-onderzoek van Unilever toont aan dat meer dan 50% van de consumenten wil kiezen voor merken die duurzamer zijn. Die vraag naar duurzame producten bestaat door demografische en sociaaleconomische groepen heen.

Climate action

Er zijn nog maar weinig mensen die de noodzaak van actie op het gebied van klimaatverandering betwisten. Dit varieert van ‘greening the grid’ (vergroenen van het energienetwerk) tot de bestrijding van ontbossing. Dankzij het Akkoord van Parijs voeren bijna 200 landen CO2-arme hervormingen door. Zo wordt er voor 2030 ongeveer $ 23 miljard vrijgemaakt aan kansen voor slimme klimaatgerelateerde investeringen. Investeren om CO2-uitstoot uit onze activiteiten te elimineren is de slimme keuze voor Unilever. Het verlaagt de kosten en de risico’s. Zo vertegenwoordigen onze milieu-efficiënte maatregelen sinds 2008 een cumulatieve energiebesparing van meer dan € 490 miljoen.

Het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen is al vergroot en we willen steenkool uit onze energiemix bannen voor 2020. Het is onze ambitie om voor 2030 CO2-positief te zijn en de overtollige energie beschikbaar te stellen aan de markten en gemeenschappen waarin we actief zijn.

Unilever erkent al heel lang de onderlinge afhankelijkheid van het klimaat en de wouden. We hebben het Consumer Goods Forum geholpen een nulbeleid op het gebied van ontbossing in te stellen voor vier grondstoffen, waaronder palmolie. We pakken ontbossing in de palmolieindustrie aan middels onze eigen doelstelling en samenwerkingsverbanden ten aanzien van duurzame palmolie. Tussen 2018 en 2022 investeren we tot $ 25 miljoen in de ondersteuning van duurzame consumptiegoederen via het &Green-fonds. Onze investering richt zich voornamelijk op kleine palmolieboeren in Indonesië, wat tegelijkertijd de productie van duurzame palmolie veiligstelt.

Om bredere openbaarheid van klimaatrisico’s mogelijk te maken, heeft Unilever toegezegd aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosure te implementeren. Daarin zijn de impact van de global warming-scenario’s voor 2°C en 4°C opgenomen.

Life below water

Naar schatting sterven er jaarlijks 100 miljoen zeedieren door plastic dat in zee terechtkomt. Tegen 2050 zwerft er waarschijnlijk meer plastic door de wereldzeeën dan er vissen zijn.

De oorzaken van oceaanplastic zijn complex, maar het is duidelijk dat op meerdere vlakken urgent actie moet worden ondernomen. Unilever maakt zich dan ook ernstige zorgen over het feit dat slechts 14% van de wereldwijd gebruikte plastic verpakkingen bij recyclingfabrieken terechtkomt. Een derde blijft rondzwerven in kwetsbare ecosystemen en 40% eindigt op de vuilstort.

We willen de wereld op weg helpen naar een meer circulaire plastic-economie, die afstand neemt van het lineaire ‘nemen-maken-weggooien’ consumptiemodel en zich ontwikkelt richting een model waarin grondstoffen worden hergebruikt in een gesloten proces. In het kader van de systemische verandering die voor deze overgang nodig is, deden we in 2017 de belofte dat 100% van onze plastic verpakkingen voor 2025 ontworpen zal worden om volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar te zijn.

Hiervoor moeten we het technisch mogelijk maken dat al onze plastic verpakkingen worden hergebruikt of gerecycled. Het betekent ook dat we moeten demonstreren dat er bewezen voorbeelden zijn dat het commercieel winstgevend is om het materiaal te recyclen. Deze doelstelling op het gebied van plastic verpakkingen is gebaseerd op de doelstelling in ons Unilever Sustainable Living Plan dat 25% van onze verpakkingen voor 2025 zal bestaan uit hergebruikt plastic.

Life on land

De biodiversiteit neemt wereldwijd af. Volgens de Rode Lijst van IUCN zijn er meer dan 23.000 bedreigde diersoorten. Daaronder zijn 41% van de reptielen, 34% van de coniferen, 25% van de zoogdieren en 13% van de vogels. Ontbossing is een van de voornaamste bedreigingen omdat 80% van de biodiversiteit op onze aarde in wouden leeft. Wereldwijd zijn er 1,6 miljard mensen van de bossen afhankelijk voor voedsel, medicijnen, brandstof, onderdak, werk en inkomen.

Als een van ‘s werelds grootste verbruikers van agriculturele grondstoffen, waaronder thee, groenten en plantaardige oliën, zoals palm- en sojaolie, zijn wij afhankelijk van de ecosystemen waarbinnen deze gewassen worden verbouwd en de welvaart van de gemeenschappen die ook afhankelijk zijn van deze ecosystemen. De business case voor de bescherming van biodiversiteit is dus simpel: zonder biodiversiteit is er geen bedrijfsleven. Toch is de landbouw een van de grootste oorzaken van ontbossing. Dat betekent dat we de manier waarop de landbouw werkt, moeten veranderen.

Het beschermen van de biodiversiteit staat centraal in ons Sustainable Agriculture Programme, waarop ons werk met leveranciers en boeren is gebaseerd. Het is ook het basisprincipe voor onze doelstelling in het USLP om onze grondstoffen duurzaam in te kopen. Daarnaast hebben we ons aangesloten bij andere partijen in onze branche om de netto ontbossing geassocieerd met vier grondstoffen (palmolie, soja, papier/karton en rundvlees) niet later dan 2020 terug te brengen tot nul. We hebben deze doelstelling ook doorgevoerd in onze theebedrijven en toeleveringsketens.

We richten ons met name op de inkoop van palmolie omdat we hier de schaalgrootte hebben om echt een verschil te maken. We werken met leveranciers en kleine boeren samen om voor 2019 100% fysiek gecertificeerde palmolie in te kopen voor onze kernvolumes.

Peace justice and strong institutions

Een vredige en rechtvaardige maatschappij is natuurlijk goed voor de mensen die er leven. Ze zijn ook goed voor bedrijven, die floreren wanneer de mensen eromheen succes hebben. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de opbouw en instandhouding van inclusieve, duurzame maatschappijen waarin de mensenrechten en de rechtstaat worden gerespecteerd. We moeten te allen tijde met integriteit en respect voor de wet handelen overeenkomstig onze waarden en principes.

We willen door onze hele waardeketen een positieve invloed uitoefenen. We willen met leveranciers, distributeurs en alle externe partijen samenwerken om de normen voor zaken als mensenrechten, anti-omkopingsmaatregelen en corruptie naar een hoger niveau te tillen. Onze wens om de mensenrechten te stimuleren middels ons bedrijf is verankerd in ons USLP en wordt ondersteund door onze transparante benadering van rapportage door middel van ons Sustainable Living Report en ons Human Rights Report (PDF | 10MB).

Wij geloven echter dat onze verantwoordelijkheid nog verder reikt. We moeten leiderschap tonen waar systemische verandering nodig is. In veel gebieden over de hele wereld stijgt bijvoorbeeld de ongelijkheid. Arbeiders hebben steeds minder rechten en omkoping en corruptie zijn nog te vaak gewoon. Wereldwijd bestaat er een steeds kwetsbaardere arbeidsbevolking van migranten, wat kan leiden tot mensenhandel en dwangarbeid. Het is onze plicht om deze problemen aan te pakken door samen te werken.

Partnerships for the goals

De sociale en milieutechnische verandering die nodig is om de SDG’s te realiseren kan niet teweeg worden gebracht door één bedrijf dat in zijn eentje optreedt. Geen honger, geen armoede, klimaatactie, het uitbannen van moderne slavernij: dit zijn transformationele doelstellingen waarvoor een transformationele verandering nodig is, die alleen door samenwerking kan worden gerealiseerd. Het bedrijfsleven, de overheid en de burgermaatschappij moeten hierin alle een rol vervullen.

We zijn betrokken bij een groot aantal samenwerkingsverbanden, vaak op basis van nieuwe financieringsvormen en nieuwe werkmethoden, met andere bedrijven of instellingen. Goede voorbeelden van wat mogelijk is zijn de sectorbrede doelstelling van het Consumer Goods Forum om de netto ontbossing voor 2020 terug te brengen tot nul en de Unstereotype Alliance, een samenwerking met UN Women en andere bedrijven om genderstereotypen uit reclame te bannen.

Onze wereldwijde samenwerkingsverbanden met NGO’s en anderen richten zich op problemen variërend van water en sanitaire voorzieningen tot duurzame inkoop en de verbetering van gezondheid en voeding. Veel van deze projecten zetten in op de kracht van onze merken, zoals het Vaseline® Healing Project, een samenwerking met NGO Direct Relief, om de huid van 5 miljoen mensen te helpen genezen voor 2020.

Maar we willen nog veel verder gaan, zowel waar het de impact van onze samenwerkingsverbanden betreft als hun verband met de SDG’s. Een goed voorbeeld hiervan is TRANSFORM, onze samenwerking met het Engelse Ministerie van Internationale Ontwikkeling. Hier wordt een publiek/privaat financieringsmodel ingezet om persistente ontwikkelingsproblemen aan te pakken. Zo’n 100 miljoen mensen in sub-Sahara Afrika en in Azië moeten zo toegang krijgen tot producten en diensten waarvan is aangetoond dat ze een positieve invloed hebben op gezondheid, inkomen, milieu of welzijn.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE