Tien jaar van Sustainable Living-prestaties | Unilever Nederland

Water

We hebben het waterverbruik in onze productie bijna gehalveerd sinds 2010. Maar 99% van onze watervoetafdruk is afkomstig van consumenten die onze producten gebruiken – en het is ons nog niet gelukt die hoeveelheid te verminderen.

We werken hier hard aan, en ontwikkelen daarom producten die minder water gebruiken om mensen te helpen zuiniger om te gaan met deze kostbare bron.

Kansen voor vrouwen

We hebben het genderevenwicht in ons bedrijf wereldwijd verbeterd. In 2010 was 38% van onze managers wereldwijd vrouw. Tegenwoordig is dat 51%.

We hebben 2,34 miljoen vrouwen wereldwijd geholpen en ondersteund met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het vergroten van hun kansen.

En we hebben de veiligheid van vrouwen op theeplantages verbeterd.

Uitstoot van broeikasgassen

We werken nu met 100% netstroom uit hernieuwbare bronnen in productie wereldwijd.

We hebben 65% minder CO2 van energie uit productie uitgestoten sinds 2008, maar ongeveer twee derde van onze levenscyclusuitstoot komt van de energie die onze consumenten in hun huis gebruiken.

We hebben onderschat hoe groot de uitdaging is om consumenten te helpen met het veranderen van hun gedrag, maar we werken hieraan met behulp van producten en samenwerkingen.

Eerlijkheid op de werkvloer

We boeken goede vooruitgang in het verankeren van mensenrechten in ons bedrijf en onze supplychain.

We betalen onze medewerkers een menswaardige loon op de meeste plaatsen via ons kader voor eerlijke beloning.

Inclusief ondernemen

Sinds 2010 hebben we 1,8 miljoen kleinschalige winkeliers wereldwijd toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun inkomen.

Nu breiden we onze aanpak uit om hun veerkracht te vergroten en hen voor te bereiden op een digitale wereld door middel van partnerschappen die toegang bieden tot krediet en verzekeringen.

Afval en verpakkingsmateriaal

Onze afvalimpact per consumentengebruikseenheid is sinds 2010 met 32% afgenomen. We hebben goede vooruitgang geboekt in de gebieden die wij kunnen controleren; er wordt geen afval meer naar de vuilstort gebracht van onze fabrieken, en er gaat 96% minder afval naar de vuilstort per ton productie.

Op ons doel dat al onze plastic verpakkingen in 2025 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zullen zijn en ten minste 25% gerecycled plastic te gebruiken in onze verpakkingen boeken we goede vooruitgang.

In 2019 stelden we als doel de hoeveelheid nieuw plastic in onze verpakkingen te reduceren en tegen 2025 meer plastic te verzamelen dan dat we produceren.

Grondstoffen uit duurzame landbouw

Sinds 2010 hebben we de hoeveelheid landbouwgrondstoffen uit duurzame landbouw, verhoogd van 14% naar 62%, en 88% van onze 12 belangrijke gewassen komen uit duurzame landbouw.

We hebben goede vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet.

Gezondheid en hygiëne

We hebben meer dan 1,3 miljard mensen geholpen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren sinds 2010. Dit overstijgt ons oorspronkelijke doel van 1 miljard. Maar daar stoppen we niet.

We blijven werken aan het verbeteren van levens.

Voedzaam koken

Tien jaar geleden stelden we ons als doel om dat deel van ons portfolio dat voldoet aan de hoogste voedingskundige normen, te verdubbelen tot 60%. In 2019 hadden we 56% bereikt en we liggen op schema om ons doel te bereiken aan het einde van 2020.

Minder suiker, zout, verzadigd vet en calorieën - maar nog steeds lekker eten.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE