USLP | Duurzaam leven | Unilever Nederland | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
 1. Home
 2. Duurzaam Leven
 3. Het Unilever Sustainable Living Plan

Het Unilever Sustainable Living Plan

Bedrijven moeten groeien, maar niet ten koste van de mens en de planeet. Daarom zijn we bezig de manier waarop wij zakendoen te veranderen en willen we dat de manier waarop de wereld zaken doet, ook verandert.

We willen meebouwen aan een wereld waarin iedereen een goed leven heeft, binnen de natuurlijke grenzen van de planeet. Door als bedrijf onze middelen in te zetten om zaken aan te pakken als gezondheid en hygiëne, gendergelijkheid, klimaatverandering en afval van plastic verpakkingsmateriaal, komt dat zowel op de korte als lange termijn ten goede van onze belanghebbenden en de maatschappij.

Het Unilever Sustainable Living Plan (USPL) is onze blauwdruk voor het realiseren van onze Visie: ons bedrijf laten groeien en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

Het USLP is in 2010 van start gegaan en is voor ons bedrijf, onze mensen en onze klanten een toegevoegde waarde. Het zorgt voor duurzame groei via merken met een doel, vermindering van bedrijfskosten, beperking van risico's, het helpt ons vertrouwen te creëren en om langdurige waarde te genereren voor onze verschillende belanghebbenden.

We hebben echter niet alle antwoorden en de grootste uitdagingen ter wereld kunnen niet door één bedrijf alleen aangepakt worden. Om een stelselmatige verandering te bewerkstelligen, is samenwerking nodig. Daarom leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN als onderdeel van onze USLP.

Ons USLP bevat drie grote doelstellingen en beloften die worden onderbouwd door negen toezeggingen, gekoppeld aan doelen die onze prestaties op maatschappelijk, economisch en milieugebied omvatten in de hele waardeketen. Het bevat ambitieuze doelen, bijvoorbeeld voor de manier waarop mensen onze producten gebruiken en hoe we onze grondstoffen betrekken.

Elk jaar publiceren we een uitgebreid online verslag van onze vooruitgang met betrekking tot deze doelen in ons Sustainable Living-rapport. Lees hier een samenvatting van onze vooruitgang. Meer informatie vindt u op de Reporting Hub op Unilever.com

Het Unilever Sustainable Living Plan

Het Unilever Sustainable Living Plan (USPL) is onze blauwdruk voor het realiseren van onze visie: ons bedrijf laten groeien, en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten. In het Plan hebben we ambitieuze doelen opgenomen, zoals hoe wij grondstoffen betrekken en hoe consumenten onze merken gebruiken.

We hebben drie grote doelen

Verbeteren van gezondheid
en welzijn
van meer dan

1 miljard mensen

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

UN Sustainable Development Goals logo

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN


Tegen 2020 helpen we meer dan een miljard mensen om actie te ondernemen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit zal helpen met het terugdringen van het aantal gevallen van levensbedreigende ziekten, zoals diarree.

601 miljoen mensen bereikt tegen eind 2017

 • Diarree en ademhalingsaandoeningen terugdringen door handen wassen

 • Het leveren van veilig drinkwater

 • Verbeteren van toegang tot sanitaire voorzieningen

 • Mondgezondheid verbeteren

 • Verbeteren van eigenwaarde

 • Help de genezing van de huid te verbeteren

Lees meer over gezondheid en hygiëne

Wij zullen blijven werken aan de verbetering van de smaak en voedingswaarde van al onze producten. Het merendeel van onze producten voldoet aan normen die zijn gebaseerd op nationale voedingsaanbevelingen of overtreft deze zelfs. Onze toezegging gaat nog verder: tegen 2020 zullen wij het deel van ons portfolio verdubbelen dat voldoet aan de hoogste voedingskundige normen, gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Dit zal honderden miljoenen mensen helpen een gezonder voedingspatroon te realiseren.

39%† van ons portfolio gemeten naar volume voldeed aan de hoogste voedingskundige normen in 2017

 • Het zoutgehalte verlagen
Verzadigd vet:
 • De hoeveelheid verzadigd vet verlagen

 • Het gehalte essentiële vetzuren verhogen

 • De hoeveelheid verzadigd vet verlagen in meer producten
 • Transvetten verwijderen
 • Het suikergehalte verlagen
Het aantal calorieën beperken:
 • In kinderijsjes
 • In andere ijsproducten
 • Informeren over gezond eten
Lees meer over het verbeteren van voeding

Onze
milieu-
impact

halveren

Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.*

UN Sustainable Development Goals logo

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

De levenscyclus van onze producten:

De levenscyclus van onze producten: Tegen 2030 de impact van broeikasgassen (BKG) afkomstig van onze producten binnen de totale levenscyclus halveren.

Onze broeikasgasimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* gestegen met circa 9%

Onze productie:

Tegen 2020 zal de CO2-uitstoot van de energie die gebruikt wordt in onze fabrieken op of onder het niveau van 2008 liggen, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

-47% minder CO2 uit energie per ton productie sinds 2008

CO2-positief worden qua productie:
 • Alle energie betrekken uit hernieuwbare bronnen

 • Netstroom betrekken uit hernieuwbare bronnen

 • Steenkool uit de energiemix verwijderen

 • Energie-overschotten beschikbaar stellen aan gemeenschappen

 • Nieuwe fabrieken

BKG als gevolg van het wassen van kleding verminderen:
 • Herformulering
 • BKG als gevolg van transport verminderen

 • BKG als gevolg van het vriesproces verminderen
 • Energieverbruik in onze kantoren terugdringen
 • Zakenreizen terugdringen
Lees meer over broeikasgassen

Het gebruik van onze producten:

Tegen 2020 het waterverbruik halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten.+

Onze waterimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* gedaald met ongeveer 2%

Onze productie:

Tegen 2020 zal ons wereldwijde netwerk van fabrieken vergeleken met 2008 evenveel of minder water onttrekken, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

-39% minder water onttrokken per ton productie sinds 2008

Waterverbruik in ons productieproces verminderen:
 • Nieuwe fabrieken

Waterverbruik tijdens het wasproces verminderen:
 • Producten die minder water verbruiken

 • Waterverbruik in de landbouw verminderen

Lees meer over waterverbruik

Onze producten:

Tegen 2020 de hoeveelheid afval halveren die gepaard gaat met de verwijdering van onze producten.

Onze afvalimpact per consumentengebruikseenheid is sinds 2010* met ongeveer 29% afgenomen

Onze productie:

Tegen 2020 zal de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort op of onder de niveaus van 2008 liggen, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

-98% minder afval per ton productie sinds 2008

Afval uit onze productie verminderen:
 • Geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort
 • Nieuwe fabrieken
 • Herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar plastic verpakkingsmateriaal

 • Verpakkingsmateriaal verminderen

Verpakking recyclen:
 • Recycling- en herwinningspercentages verhogen

 • Gebruik van gerecycled materiaal verhogen

 • Afval door sachets aanpakken

 • Pvc elimineren

Kantoorafval terugdringen:
 • Recyclen, hergebruiken, herwinnen

 • Papierverbruik verminderen

 • Papier uitbannen uit onze processen

Lees meer over afval en verpakkingsmateriaal

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.

56% van de landbouwgrondstoffen eind 2017 betrokken uit duurzame landbouw

 • Duurzame palmolie

 • Papier en karton

 • Sojabonen en sojaolie

 • Thee

 • Fruit

 • Groenten

 • Cacao

 • Suiker

 • Zonnebloemolie

 • Raapzaadolie

 • Zuivel

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Vrije-uitloopeieren

 • Duurzame inkoop van kantoorbenodigdheden uitbreiden

Lees hier meer over grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

De levensstandaard
van

miljoenen mensen verhogen

Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.

UN Sustainable Development Goals logo

We leveren een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN


Tegen 2020 zullen wij de mensenrechten bevorderen binnen onze eigen activiteiten en in onze uitgebreide toeleveringsketen.

55% van onze inkoopuitgaven vindt plaats via leveranciers die voldoen aan de verplichte vereisten van onze Responsible Sourcing Policy.

We hebben mensenrechten nog dieper verankerd, met een focus op 8 belangrijke kwesties in ons mensenrechtenverslag.

Ons totale Recordable Frequency Rate voor veiligheid is verbeterd tot 0,89 per miljoen gewerkte uren

 • De VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten implementeren

 • 100% van onze inkoopuitgaven doen in overeenstemming met ons Responsible Sourcing Policy

 • Een kader opstellen voor eerlijke beloning

 • Gezondheid, voeding en welzijn van onze medewerkers verbeteren

 • Letsel en ongevallen op de werkvloer terugdringen

Lees meer over eerlijkheid op de werkvloer

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken.

1.259.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven die zijn gericht op het verbeteren van hun veiligheid, ontwikkelen van hun vaardigheden of vergroten van hun kansen*

 • Een organisatie bouwen met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met een focus op het management

 • Veiligheid voor vrouwen stimuleren in gemeenschappen waar we actief zijn

 • Toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden vergroten

 • Ontwikkelen van kansen in onze waardeketen van winkeliers

Lees meer over kansen voor vrouwen

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op het leven van 5,5 miljoen mensen.

716.000† kleinschalige boeren en 1,6 miljoen winkeliers toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van landbouwpraktijken of op het verhogen van de omzet*

 • De levensstandaard van kleine boeren verbeteren

 • Inkomens van kleinschalige winkeliers verbeteren

 • Participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen vergroten

Lees meer over inclusief ondernemen
Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

 Onafhankelijk vastgesteld door PwC
* Onze milieudoelstellingen worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product.
+ In zeven landen met waterschaarste die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen.
• In 2017 namen ca. 370.000 vrouwen deel aan initiatieven van zowel ons Kansen voor Vrouwen programma als het programma gericht op Inclusief Ondernemen.

Over onze strategie

Vrouw die water haalt in een Sunlight-watercentrum

Onze visie is: ons bedrijf laten groeien en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

Duurzaamheid verankeren

Boeren verbouwen duurzame tomaten voor Knorr

De integratie van duurzaamheid in onze strategie, merken en innovaties helpt ons bij de groei van het bedrijf.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE