Duurzame bronnen | Duurzaam leven | Unilever Nederland | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
 1. Home
 2. ...
 3. Het Unilever Sustainable Living Plan
 4. Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Het Unilever Sustainable Living Plan

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw is essentieel om de wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd de hulpbronnen van de aarde te respecteren – en essentieel voor een verantwoorde groei van ons bedrijf.

Mensen, de planeet en welvaart: waarom we allemaal duurzame landbouw nodig hebben voor een succesvolle samenleving

Hoe gaat de wereld om met de uitdaging om meer dan 9 miljard mensen te voeden zonder de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit te putten? Hoe behalen we onze doelstellingen om Unilever verantwoord te laten groeien, met een toeleveringsketen die op het vertrouwen van consumenten kan rekenen en nieuwe kansen creëert voor een positieve sociale impact en groei van het bedrijf?

Naar onze mening ligt een groot deel van het antwoord op deze twee vragen in het op grote schaal overgaan op duurzame landbouw – en daarom streven we ernaar onze landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw.

Duurzame landbouwmethoden kunnen de opbrengsten van boeren aanzienlijk vergroten, de effecten van klimaatverandering beperken en boeren, hun gezinnen en de omliggende gemeenschappen kansen bieden om bloeiende gemeenschappen te vormen, zodat zij kunnen bijdragen aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

De voordelen zijn duidelijk. Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw helpt onze aanvoer veilig te stellen en verkleint risico’s en schommelingen in onze grondstoffenketens. Het biedt kansen voor innovatie: door te focussen op de behoeften van mensen op het gebied van duurzaam leven en op de voorkeuren van consumenten, creëren we sterkere merken. Met duurzame landbouwmethoden kunnen we ook de kwaliteit van onze producten verbeteren, zoals onze sauzen, soepen, dressings en ijsproducten.

Onze strategie

Onze producten worden door 2,5 miljard mensen per dag gebruikt. Dat is ongeveer een derde van de mensen op aarde. We hebben zo'n 7 miljoen ton landbouwgrondstoffen nodig om onze producten te maken en miljoenen mensen spelen een cruciale rol bij de levering van deze landbouwgrondstoffen. Het is cruciaal voor Unilevers doel om duurzaam leven gemeengoed te maken dat deze landbouwgrondstoffen duurzaam worden geproduceerd.

Man naast palmolie gewas

De toekomst van groei: de uitdagingen het hoofd bieden en kansen zoeken

Wereldwijde toeleveringsketens zijn complex en de productie van voedsel en andere grondstoffen gaat gepaard met veel problemen, waaronder ontbossing, waterschaarste en arbeidsrechten. Maar door gebruik te maken van onze grootschaligheid, samen te werken met partners en op te treden als pleitbezorger, denken wij dat we grote veranderingen te weeg kunnen brengen in deze wereldwijde systemen en tegelijkertijd de duurzaamheid van onze eigen landbouwgrondstoffen kunnen verbeteren.

Tegelijkertijd zal onze landbouwtoeleveringsketen centraal staan bij het behalen van de sociale ambities van ons Unilever Sustainable Living Plan, omdat deze toeleveringsketen ons in contact brengt met miljoenen mensen in boerengemeenschappen. Door bijvoorbeeld inclusieve toeleveringsketens te creëren voor kleinschalige boeren die ongeveer 80% van alle voeding produceren die wordt geconsumeerd in opkomende markten, van Zuid-Azië tot Sub-Saharaans Afrika. Dit proces verhoogt ons inzicht in onze toeleveringsketens, helpt ons risico's te verminderen en innovatiekansen te vinden. Verder helpt het ons het vertrouwen van consumenten en andere belanghebbenden in stand te houden – vertrouwen dat essentieel is voor een progressief voedselbedrijf dat gelooft in voedsel met een hoge voedingswaarde dat duurzaam is geproduceerd.

Hoe we toewerken naar het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw

Onze benadering bestaat uit vijf hoofdelementen:

 • het op duurzame wijze betrekken van grondstoffen op basis van de hoogste normen van ons leveranciersnetwerk;
 • verandering bewerkstelligen door een continu verbeteringsbeleid met leveranciers;
 • bewustzijn rondom het duurzaam betrekken van grondstoffen creëren bij onze consumenten;
 • een toonaangevende rol spelen in de transformatie van landbouwsectoren die relevant zijn voor ons bedrijf, met name duurzame thee en palmolie;
 • het beschermen van biodiversiteit.

Op alle vlakken draait het om samenwerken met partners om wereldwijde voedselsystemen te transformeren. Hiervoor moeten we samenwerken met leveranciers, boeren, ngo's en lokale overheden, maar ook met andere bedrijven in onze sector. Het werk dat wij verzetten samen met kleinschalige boeren om een positieve sociale impact te realiseren door gebruik te maken van duurzame landbouw, wordt ook beschreven in De levensstandaard verhogen.

Programma's die verandering stimuleren

Sinds begin jaren ‘90 hebben we verschillende programma's en initiatieven geleid die zijn ontworpen om de hoogste normen van het op duurzame wijze betrekken van grondstoffen te stimuleren binnen ons bedrijf en onze toeleveringsketen. We ontwikkelen deze programma's naast branche-initiatieven en initiatieven met meerdere belanghebbenden. Deze programma's en dit beleid, waaronder ons Sustainable Agriculture Programme, onze Unilever Sustainable Agriculture Code (PDF | 2MB) (SAC) en onze Responsible Sourcing Policy (PDF | 9MB) (RSP), staan centraal bij onze aanpak.

Toen we in 2010 ons Unilever Sustainable Living Plan lanceerden, stelden we ons bedrijf een aantal ambitieuze doelen, waaronder het betrekken van 100% van onze landbouwgrondstoffen uit duurzame landbouw. Aangespoord door die doelstellingen hebben we snel vooruitgang geboekt middels deze programma's.

Onze aanpak verder ontwikkelen

In 2016 hebben we onze strategie voor het duurzaam betrekken van grondstoffen grondig geëvalueerd om er zeker van te zijn dat we onze aanpak blijven doorontwikkelen en onze impact blijven maximaliseren. We hebben onszelf lastige vragen gesteld over hoe onze toeleveringsketen de hoeveelheden duurzame gewassen kan leveren die we nodig hebben. En over hoe we onze standaards kunnen verhogen – om risico's te beheersen en onze positieve sociale impact en impact op het milieu te verbeteren terwijl we ons bedrijf laten groeien. We hebben ook gekeken naar veranderende marktdynamieken en hoe het duurzaam betrekken van grondstoffen in verschillende sectoren evolueert.

Uit deze uitgebreide evaluatie kwam naar voren dat wij ons algemene programma voor duurzame betrekking van grondstoffen nog meer moeten versterken en dat wij met name onze Sustainable Agriculture Code (SAC) moeten bijwerken. Door samen te werken met onze leveranciers hebben we veel vooruitgang geboekt. Maar nu is het noodzakelijk dat we onze aanpak aanpassen op basis van de leerpunten van de laatste zes jaar, zodat we de risico's nog meer kunnen verminderen, het vertrouwen in onze toeleveringsketen kunnen verhogen en verandering in de hele branche kunnen bewerkstelligen. In 2018 beginnen we daarom met de certificering van bestaande leveranciers op basis van de nieuwe Sustainable Agriculture Code en stellen we ons ten doel nog 40 leveranciers te certificeren op basis van de SAC 2017 (PDF | 2MB). De bijgewerkte code legt meer nadruk op vijf belangrijke sociale kwesties (geen ontbossing; mensenrechten, waaronder gratis, voorafgaande en geïnformeerde instemming; wettelijke naleving; arbeid door migranten; en klachtenprocessen voor medewerkers).

Uit onze evaluatie is verder gebleken dat hoewel onze strategische richting de juiste is voor ons bedrijf, de maatschappij en het milieu, wij onze doelstelling tegen 2020 niet zullen halen – ondanks de grote vooruitgang die we hebben geboekt. Dit komt gedeeltelijk doordat we te kleinschalig zijn om voldoende verandering te kunnen bewerkstelligen voor alle gewassen. En gedeeltelijk omdat de lengte en complexiteit van sommige toeleveringsketens het erg moeilijk maken om toezicht te houden op de boeren aan het begin van die toeleveringsketens om ons er zo van te verzekeren dat hun praktijken duurzaam zijn.

We moeten onze inspanningen dus richten op de toeleveringsketens waar we de grootste impact kunnen bewerkstelligen. Daarom hebben we prioriteit gegeven aan een aantal gewassen en grondstoffen die niet alleen essentieel zijn voor onze merken, maar waar we ook de meeste impact kunnen bewerkstelligen binnen de betreffende landbouwsectoren. Hieronder vallen palmolie, papier en karton, soja, suiker, thee, zuivel, raapzaad, granen, groenten, cacao, kruidentheeën en vanille.

We blijven ernaar streven onze landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw, maar erkennen dat dit een ambitie voor de langere termijn moet zijn. Verder blijven we verandering stimuleren en de levensstandaard verbeteren in onze branche.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.

Voortgang

56% van onze landbouwgrondstoffen werd eind 2017 betrokken uit duurzame landbouw (2016: 51%). Dit is inclusief meer dan 51% fysieke duurzame bronnen (2016: 48%) en bijna 5% in de vorm van certificaten die voornamelijk worden gebruik in soja en suiker (2016: 3%).

Uit onze strategische beoordeling is gebleken dat we onze doelstelling van 100% betrekking van grondstoffen uit duurzame landbouw tegen 2020 niet zullen halen. We leggen daarom meer nadruk op sociale kwesties terwijl we onze verbeterde Sustainable Agriculture Code 2017 grootschalig introduceren in 2018. Tegelijkertijd zullen we onze inspanningen vanaf 2018 richten op een aantal gewassen en grondstoffen waarmee we de grootste impact kunnen bereiken binnen de betreffende landbouwsectoren.

Verder blijven we verandering stimuleren en de levensstandaard verbeteren in onze branche. Door het geld dat we eerder aan GreenPalm certificaten voor palmolie besteedden een nieuw doel te geven, werden we in 2017 bijvoorbeeld de eerste zakelijke investeerder in &Green Fund, dat zich richt op het verkleinen van risico's bij particuliere investeringen in grootschalige landbouwproductie zonder ontbossingen en dat is opgezet in samenwerking met de Noorse overheid en The Sustainable Trade Initiative (IDH).

Zie Doelen en prestaties voor meer informatie.

Profijt behalen uit ambitie

We hebben bewust een ambitieus doel gesteld: om een nieuwe mindset te creëren en de innovatie te stimuleren die een grote verandering teweeg kan brengen in het behalen van doelstellingen, niet alleen binnen ons eigen bedrijf maar ook binnen verschillende sectoren. /p>

Wij halen al profijt uit deze veranderingen en uit de lessen die we hebben geleerd over het realiseren van een transformatie in een complex systeem als voedsel. Wij wisten bijvoorbeeld dat wij de juiste keuze maakten voor ons bedrijf toen we ons in 2007 als doel stelden om al onze thee duurzaam te betrekken, maar we wisten ook dat er veel sociale en ecologische problemen op ons pad zouden komen. Die problemen moesten worden aangepakt middels de actie die partners op locatie ondernamen om duurzame praktijken te ontwikkelen en de actie die overheden, de industrie en veel andere organisaties ondernamen om de standaards te verhogen. Momenteel wordt 81%† van onze thee betrokken uit duurzame landbouw, met name uit Kenia waar 580.000 boeren die samenwerken met de Kenya Tea Development Agency, het Rainforest Alliance certificaat hebben behaald voor hun boerderijen. En Rainforest Alliance CertifiedTM thee is nu goed voor ongeveer een vijfde van de theeproductie ter wereld.

Toekomstige uitdagingen

Hoewel we veel voortgang hebben geboekt, hebben we altijd erkend dat de noodzakelijke veranderingen om wereldwijde voedselsystemen te transformeren alleen effectief kunnen zijn als er collectief wordt gehandeld. Daarom spelen wij een actieve rol in industriële samenwerkingen, zoals Field to Market en het Sustainable Agriculture Initiative (SAI) platform. Daarnaast werken we nauw samen met anderen om industriestandaards te ontwikkelen voor verificatie en certificering, vooral met betrekking tot arbeidsrechten en arbeidsvoorwaarden. We weten echter dat verificatie en certificatie op zich geen oplossingen garanderen. Om van Sustainable Living een gemeengoed te maken, moeten we de waarde van het duurzaam betrekken van grondstoffen communiceren aan onze consumenten. Dit is al een belangrijke doelstelling bij veel van onze toonaangevende Food and Refreshment merken, zie Duurzame groei. Daarmee beïnvloeden we het koopgedrag van consumenten om duurzame producten te kopen en stimuleren we groei voor ons bedrijf.

Ga voor meer informatie naar Onze benadering van duurzame landbouw..

Onafhankelijk vastgesteld door PwC


Uitvouwen voor meer over duurzame landbouw
Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw: 10% tegen 2010; 30% tegen 2012; 50% tegen 2015; 100% tegen 2020.

Onze prestaties

56% van onze landbouwgrondstoffen werd eind 2017 betrokken uit duurzame landbouw (2016: 51%). Dit is inclusief meer dan 51% aan fysieke duurzame bronnen (2016: 48%) en bijna 5% in de vorm van certificaten die voornamelijk worden gebruikt voor soja en suiker (2016: 3%).

Ons perspectief

Veel van onze grondstoffen zijn afkomstig van boerderijen en plantages. Onze keuzes ten aanzien van de leveranciers van onze grondstoffen en hoe we met deze partijen werken, kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor wereldwijde hulpbronnen en klimaatverandering. Ze hebben ook een bredere maatschappelijke invloed op de ontwikkeling van mensen, omdat ze de levensomstandigheden van velen beïnvloeden.

Door grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw kunnen we schaarse bronnen beschermen. We willen ontbossing tegengaan en op een verantwoorde manier omgaan met het gebruik van land en de maatschappelijke kwesties en problemen binnen een gemeenschap. Voor ons bedrijf betekent het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw dat we onze aanvoer veiligstellen, onze ecologische voetafdruk beheersen en marktschommelingen verminderen.

In 2016-2017 zijn we begonnen met een grondige evaluatie van onze strategie voor het duurzaam betrekken van grondstoffen om er zeker van te zijn dat we onze aanpak verder blijven ontwikkelen en onze impact maximaliseren. Hoewel we veel vooruitgang hebben geboekt, kwam uit deze evaluatie naar voren dat ons algemene programma voor duurzame betrekking van grondstoffen voor verbetering vatbaar is en dat wij met name onze Sustainable Agriculture Code (SAC) moeten bijwerken. In 2018 introduceren we daarom onze Sustainable Agriculture Code 2017 op grote schaal. De bijgewerkte code legt meer nadruk op vijf belangrijke sociale kwesties (geen ontbossing; mensenrechten, waaronder gratis, voorafgaande en geïnformeerde instemming; wettelijke naleving; arbeid door migranten; en klachtenprocessen voor medewerkers).

Uit onze evaluatie is verder gebleken dat hoewel onze strategische richting de juiste is voor ons bedrijf, de maatschappij en het milieu, wij onze doelstelling tegen 2020 niet zullen halen – ondanks de grote vooruitgang die we hebben geboekt. Dit komt gedeeltelijk doordat we te kleinschalig zijn om voldoende verandering te weeg te brengen voor alle gewassen. En gedeeltelijk omdat de lengte en complexiteit van sommige toeleveringsketens het erg moeilijk maken om toezicht te houden op de boeren aan het begin van die toeleveringsketens om ons er zo van te verzekeren dat hun praktijken duurzaam zijn.

We moeten onze inspanningen dus richten op de toeleveringsketens waar we de grootste impact kunnen maken. Daarom hebben we prioriteit gegeven aan een aantal gewassen en grondstoffen die niet alleen essentieel zijn voor onze merken, maar waarmee we ook de meeste impact kunnen bewerkstelligen binnen de betreffende landbouwsectoren. Hieronder vallen palmolie, papier en karton, soja, suiker, thee, zuivel, raapzaad, granen, groenten, cacao, kruidentheeën en vanille.

Zie Onze strategie hierboven voor meer informatie.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke verificatie voor meer details over ons verificatieprogramma in het Sustainable Living Plan van Unilever.

Duurzame palmolie

Tegen 2019 zullen wij alle palmolie duurzaam betrekken uit fysiek gecertificeerde bronnen.

Eind 2017 werd 56% †* van de palmolie betrokken uit fysiek gecertificeerde bronnen middels een combinatie van ‘segregated’ or ‘mass balance’ leveringen.


Ons perspectief

Palmolie is een van de grondstoffen waaraan we prioriteit hebben gegeven. In 2016 hebben we onze Sustainable Palm Oil Sourcing Policy nieuw leven ingeblazen en ons doel om in 2020 100% fysiek gecertificeerde palmolie te kopen, aangepast naar 2019. In 2017 betrokken we 56% uit fysiek gecertificeerde bronnen voor onze kernvolumes* (door RSPO Mass Balance, RSPO Segregated of een vergelijkbare standaard die onafhankelijk wordt geverifieerd door een derde partij).

In 2016 hebben we besloten om te stoppen met het kopen van GreenPalm certificaten. We streven ernaar om de $ 50 miljoen die in vijf jaar tijd aan GreenPalm certificaten zou worden besteed een nieuw doel te geven en te investeren in jurisdictiesamenwerkingsverbanden – om de beschikbaarheid van gecertificeerde duurzame palmolie te vergroten en het direct betrekken van kleinschalige boeren op te schalen. In 2017 hebben we toegezegd om tot $ 25 miljoen te investeren in het &Green Fund, dat zich richt op het verminderen van risico's bij particuliere investeringen in grootschalige landbouwproductie zonder ontbossingen en dat is opgezet in samenwerking met de Noorse overheid en The Sustainable Trade Initiative (IDH).

Independently assured by PwC

* Sinds 2017 brengen we alleen verslag uit over kernvolumes van palmolie. Hieronder vallen niet derivaten van palmvetzuurdestillaten (dit zijn bijproducten van het raffinageproces) en ingrediënten en materialen uit de staart van het proces die zijn verwerkt door derde fabrikanten.

Hervormen van de palmolie-industrie

Duurzaam papier en karton

Tegen 2015 zal 75% van het papier en karton voor ons verpakkingsmateriaal worden betrokken uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen of worden vervaardigd van gerecycled materiaal. Tegen 2020 zal dit 100% zijn.

Eind 2017 was 98% van ons papier en karton afkomstig uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen of vervaardigd van gerecycled materiaal.


Ons perspectief

Papier en karton behoren tot de grondstoffen waaraan we prioriteit hebben gegeven en in 2017 betrokken we 98% op duurzaam wijze.

Hiervan was 79% voorzien van een keurmerk van een derde partij en afkomstig van een volledig gecontroleerde handelsketen om aan te tonen dat het werd betrokken uit duurzaam beheerde bossen of gerecycled materiaal. De overige 19% was afkomstig van gerecycled materiaal.

Het is echter nog een uitdaging voor onze leveranciers om verifieerbaar bewijs te leveren van de samenstelling van niet-gecertificeerde producten in ons gerecycled materiaal. Daarom hebben we ons in 2016 een nieuw doel gesteld om tegen 2019 de aankoop van gecertificeerde, gerecyclede producten steeds verder op te voeren en gerecyclede vezels te betrekken van leveranciers met een certificering van een derde partij.

Het verzoek aan onze leveranciers om gerecyclede materialen te certificeren is een geruststelling voor het bedrijf en, net zo belangrijk, het helpt bij de creatie van een markt voor gerecyclede materialen.

Duurzame betrekking van papier en karton

Duurzame soja

Tegen 2014 zullen wij alle sojabonen betrekken uit duurzame landbouw en tegen 2020 zullen we alle sojaolie betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2014 werd 100% van alle sojabonen betrokken uit duurzame landbouw.

Eind 2017 werd 72% van alle sojaolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

We hebben in 2014 ons doel behaald om 100% van onze sojabonen te betrekken uit duurzame landbouw (door fysieke aankoop van RTRS-gecertificeerde bonen).

Soja is een van de gewassen waaraan we prioriteit hebben gegeven en in 2017 was 72% van onze sojaolie afkomstig van duurzame bronnen. Dit is inclusief sojaolie die gecertificeerd is door Round Table on Responsible Soy (RTRS), in 2017 gekochte RTRS certificaten en zelf-gecontroleerde sojaolie in de Verenigde Staten.

In Iowa in de Verenigde Staten werken we samen met sojaboeren en leveranciers van sojaolie om het gebruik van bodembedekkende gewassen te verhogen als manier om hun grond te beschermen. Van slechts 26 boeren in 2015 is het pilotproject in 2017 uitgegroeid tot ongeveer 170 boeren en zo'n 10.522 hectare grond.

Duurzame soja-, raapzaad- en zonnebloemolie

Duurzame thee

 • Het is ons doel om tegen 2015 de thee voor alle Lipton theezakjes te betrekken van Rainforest Alliance Certified™ plantages.

Sinds 2015 wordt 100% van de theemelanges in onze Lipton theezakjes betrokken van Rainforest Alliance Certified™ bronnen.


 • Tegen 2020 zal 100% van de thee van Unilever, inclusief losse thee, worden betrokken uit duurzame landbouw.

In totaal werd in 2017 81% van de thee voor al onze merken betrokken uit duurzame landbouw: 71% was Rainforest Alliance Certified™ en 10% was trustea Verified.


Ons perspectief

Thee is een van de gewassen waar we prioriteit aan hebben gegeven en we kopen ongeveer 10% van alle zwarte thee ter wereld. In 2007 waren we het eerste grote theebedrijf dat toezegde thee op grote schaal te betrekken uit duurzame landbouw. Eind 2015 werd 100% van de theemelanges in onze Lipton theezakjes betrokken uit duurzame landbouw. Eind 2017 was 81% van al onze thee afkomstig van duurzame bronnen.

In 2017 hebben we ongeveer 40 grote programma's ingezet in onze toeleveringsketen voor thee, met doelstellingen als het verhogen van de inkomsten van theearbeiders en kleinschalige boeren, het verbeteren van de gezondheid, het versterken van de positie van vrouwen, het verbeteren van de sanitaire voorzieningen, het aanpakken van de klimaatverandering en het ondersteunen van biodiversiteit. Waarbij de afzonderlijke programma's vaak meerdere problemen aanpakten. Door middel van veldproeven die het Centre for Agriculture and Biosciences International in opdracht van ons uitvoerde, hebben we van 2015-2017 laten zien dat het mogelijk is om het gebruik van pesticiden te vermijden in Indiase theetuinen door een ecologische vorm van plaagbestrijding toe te passen.

Update in de Benelux

Sinds begin 2018 is in Nederland het keurmerk van de Rainforest Alliance op het volledige assortiment van Lipton Ice Tea te vinden. Dit keurmerk was al zichtbaar op alle warme theeproducten van Lipton. Met deze erkenning zorgt Lipton ervoor dat de gebruikte thee afkomstig is van plantages die worden beheerd met respect voor mens en milieu.

Duurzame thee - toonaangevend in de sector

Duurzaam groenten en fruit

 • Tegen 2015 zullen wij 100% van ons fruit betrekken uit duurzame landbouw.
67

Eind 2015 werd 67% van het fruit duurzaam ingekocht. Eind 2017 was dat 86%.


 • Tegen 2012 zullen wij 50% van onze 13 belangrijkste groenten en kruiden betrekken uit duurzame landbouw, en tegen 2015 zal dit 100% zijn. Dit komt neer op meer dan 80% van ons wereldwijde volume aan groenten en kruiden.
92

Eind 2015 werd 92% van onze 13 belangrijkste groenten en kruiden betrokken uit duurzame landbouw, een flinke stijging ten opzichte van de 59% in 2012. In 2017 was dit 98%.


Ons perspectief

Groente en fruit is een complex range van producten met een erg groot en gevarieerd aantal leveranciers, waardoor het lastig was om het doel van 100% in 2015 te halen voor de totale range. In 2017 werd 86% van ons fruit duurzaam betrokken, maar het is niet een van de gewassen waaraan we prioriteit zullen geven vanaf 2018.

Hoewel groenten een van de gewassen is waar we prioriteit aan geven, blijft het een uitdaging om tegen 2020 van de 98% die behaald is 100% te maken, omdat de volumes voor sommige groenten die we kopen vrij klein zijn (waardoor het lastig is om de markt voor duurzame bronnen te beïnvloeden) of omdat het technisch lastig is om over te gaan op duurzame praktijken.

Update in de Benelux

 • In november 2017 vond in samenwerking met Albert Heijn en de Nationale Postcode Loterij voor het vierde jaar de Doe Maar Lekker Duurzaam campagne plaats. 2,8 miljoen Nederlandse huishoudens ontvingen een cadeaukaart van €12,50, waarmee zij een duurzame maaltijd voor 4 personen konden koken. Ook kregen zij een receptenboekje ter inspiratie en konden zij kiezen uit meer dan 1500 duurzame producten. In 2017 hebben 6,4 miljoen mensen door de Doe Maar lekker Duurzaam campagne ervaren hoe makkelijk en lekker een duurzamere maaltijd is en dat er voor elke portemonnee wat wils is.
 • De Bertolli-pastasauzen in zak bevatten duurzaam geteelde tomaten en zijn voorzien van een speciaal logo dat hierop wijst. Ditzelfde geldt voor de potten van 400 g en 690 g. Hierdoor kon Bertolli met succes deelnemen aan de campagne ‘Doe Maar Lekker Duurzaam’, om consumenten erop te wijzen hoe makkelijk en lekker duurzamer eten is.
 • Vanaf maart 2017 is op elke variant Knorr Wereldgerechten en maaltijdmixen een recept te vinden voor ‘een dagje zonder vlees’. Ook is op iedere verpakking aangegeven welke duurzaam geteelde ingrediënten zijn gebruikt om te voorzien in de toenemende behoefte aan eerlijke en duurzame voeding. Dit is nu nog duidelijker op de website en de verpakking vermeld. Via een QR-code op de achterkant kunnen consumenten bovendien alles ontdekken over het ‘Sustainability Partnership’ van Knorr.
 • De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft als uitgangspunt dat bedrijven individueel niet voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist tot stand komt door een goede samenwerking in de keten en een actief betrokken overheid. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame bodem van de gehele voedselketen te verhogen, met aandacht voor mens dier en milieu. Unilever werkt hieraan mee.

Duurzame fruit & groenten

Duurzame cacao

Tegen 2015 zullen wij de cacao voor ons Magnum ijs betrekken uit duurzame landbouw. Alle overige cacao zal tegen 2020 worden betrokken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 werd 98% van de cacao voor Magnum betrokken uit duurzame landbouw, gecertificeerd door Rainforest Alliance. In 2017 was dat 98%.

In totaal wordt 70% van alle cacao betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

Magnum is ons grootste ijsmerk en wordt verkocht in 52 landen, waarvan alle landen, op drie na, nu Rainforest Alliance Certified™ cacao betrekken. De uitdaging blijft het betrekken van Rainforest Alliance Certified™ cacao voor Brazilië, Venezuela en Israël waar de beschikbaarheid van gecertificeerde bonen beperkt is. Omdat cacao een van de gewassen is waar we prioriteit aan hebben gegeven, zijn we op zoek naar alternatieve oplossingen om de uiteindelijke conversie te behalen.

We blijven op koers om tegen 2020 alle cacao te betrekken uit duurzame landbouw, en gingen van 64% in 2016 naar 70% in 2017.

Duurzame cacao & suiker

Duurzame suiker

Tegen 2020 zullen wij alle suiker betrekken uit duurzame landbouw./p>

Eind 2017 werd 67% van onze suiker betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

We controleren suikerbiet met name aan de hand van onze Sustainable Agriculture Code (SAC) en maken gebruik van Bonsucro-certificering voor suikerriet. In 2017 kochten we zelf-gecontroleerde en fysiek gecertificeerde suiker (suikerbiet en -riet, 37%) en dekten we de rest van onze suikervraag met Bonsucro-credits. Suiker is een van onze belangrijkste gewassen.

In Europa was onze leverancier Nordzucker in 2016 de eerste die de Farm Sustainability Assessment voltooide. Deze beoordeling, ontwikkeld door het SAI Platform, is een gemeenschappelijke code voor de branche en wordt door veel bedrijven in onze branche als toonaangevend erkend. En met de suiker van Nordzucker die al voldoet aan onze eigen SAC-standaarden, verwelkomen we de transitie naar SAI als een stap in de richting van het normaliseren van duurzaamheid.

Voor rietsuiker gaan we door met onze tweeledige strategie om meer fysieke capaciteit op de grond te creëren en tegelijkertijd credits te blijven aankopen. Via het Bonsucro platform, een non-profitorganisatie met meerdere belanghebbenden, die duurzame suikerriet promoot, streven we ernaar om ook in Noord- en Zuid-Amerika en Azië deze aanpak toe te passen.

Duurzame cacao & suiker

Duurzame zonnebloemolie

Tegen 2020 zullen wij alle zonnebloemolie betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2017 werd 45% van onze zonnebloemolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

In de afgelopen jaren hebben we veel vooruitgang geboekt met het betrekken van onze zonnebloemolie uit duurzame landbouw. We hebben ons volume vergroot naar 53% in 2016 door met onze partners Cargill en ADM ons programma te implementeren en onze eerste volumes zonnebloemolie uit Turkije en Argentinië te kopen door gebruik te maken van onze Sustainable Agriculture Code.

Als gevolg van de grondige evaluatie van het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw die we in 2016 gestart zijn, hebben we echter besloten dat we onze inspanningen moeten richten op de toeleveringsketens waar we de grootste impact kunnen hebben. Daarom zullen we ons richten op een aantal gewassen en grondstoffen die niet alleen essentieel zijn voor onze merken, maar waarmee we ook de meeste impact kunnen bewerkstelligen binnen de betreffende landbouwsectoren. Vanaf 2018 zal zonnebloemolie vanuit dit oogpunt dus niet langer een van de belangrijkste gewassen zijn, maar we blijven prioriteit geven aan het betrekken van raapzaad-, soja- en palmolie uit duurzame landbouw.

Duurzame soja-, raapzaad- en zonnebloemolie

Duurzame raapzaadolie

Tegen 2020 zullen wij alle raapzaadolie uit duurzame bronnen betrekken.

Eind 2017 werd 84% van onze raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

Raapzaadolie is een van de gewassen waar we prioriteit aan geven en we blijven gestage vooruitgang boeken. In 2017 werd het overgrote deel van ons volume aan Europese raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw. Hieronder vallen ook de olie voor onze Duitse Rama spreads, voor de mayonaise van Hellmann's en ons hele Flora assortiment in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de olievolumes wordt lokaal aangekocht bij telers dicht bij onze productiefaciliteiten.

We blijven werken met onze leveranciers en andere partners, o.a. aan een gezamenlijke aanpak met onze Canadese partner Bunge, waar in 2017 meer dan 214 boeren waren aangemeld voor het Sustainable Agriculture Code programma. In nauwe samenwerking met onze landbouwadviseurs van Control Union, hebben deze boeren de transitie van hun praktijken naar de vereisten van onze Sustainable Agriculture Code eerder gehaald dan gepland was.

Duurzame soja-, raapzaad- en zonnebloemolie

Duurzame zuivel

Tegen 2020 zullen wij alle zuivel betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2017 werd 74% van onze zuivel betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

Zuivel is een van de ingrediënten waar we prioriteit aan geven en we blijven vooruitgang boeken. In 2017 hebben we 74% duurzaam ingekocht.

Leveranciers en boeren hebben de status van duurzame zuivel bereikt in landen over de hele wereld, zoals de VS, Uruguay, Europa en Nieuw-Zeeland.

In Turkije zijn we aan het onderzoeken of we de uitstoot van broeikasgassen geassocieerd met melk kunnen verminderen, waarbij we kijken naar technieken die het comfort, de gezondheid en levensduur van koeien kunnen verbeteren.

Daarbij hebben we voortgebouwd op ons succes in Australië en Ierland, waar sinds respectievelijk 2013 en 2015 de zuivelsector werkt volgens programma’s die gelijkwaardig zijn aan onze Sustainable Agriculture Code (SAC).

Duurzame zuivel

Fairtrade Ben & Jerry's

Alle ijssmaken van Ben & Jerry’s zullen tegen 2013 het Fairtrade keurmerk dragen.

77

In 2013 droeg 77% van de ijssmaken van Ben & Jerry’s het Fairtrade keurmerk. In 2014 was dit 100%.


Ons perspectief

Ben & Jerry’s ijs was in 2005 het eerste ijs waarin Fairtrade ingrediënten werden gebruikt. Tegen het einde van 2011 verkregen we het Fairtrade keurmerk voor al onze producten die in Europa worden geproduceerd en gedistribueerd.

In 2012 merkten we dat we, vanwege problemen rond kwaliteit en beschikbaarheid, niet alle Fairtrade-gecertificeerde ingrediënten konden inkopen die we nodig hadden om wereldwijd over te gaan op duurzame betrokken ingrediënten. Daarom hebben we onze doelstelling herzien. Het oorspronkelijke 'alle ingrediënten’ Fairtrade-gecertificeerd werd veranderd in 'alle smaken’ Fairtrade-gecertificeerd.

We stelden vast dat als we Fairtrade ingrediënten gebruikten voor de vijf belangrijkste grondstoffen in al onze basismixen en voor onze 'chunks' en 'swirls', en de correcte Fairtrade afwijkingsprocedures volgden, al onze ijssmaken tegen 2013 in aanmerking zouden komen voor het Fairtrade keurmerk. We realiseerden 77% in 2013.

In 2013 hebben we ook besloten alleen niet-genetisch gemodificeerde ingrediënten in te kopen. Omdat dit ons omschakelingsprogramma nog complexer maakte, hebben we onze plannen uitgesteld, en behaalden we in 2014 het Fairtrade keurmerk voor al onze smaken.

Ben and Jerry’s

Vrije-uitloopeieren

Wij streven ernaar over te stappen op 100% vrije-uitloopeieren voor al onze producten,* waaronder ijs van Ben & Jerry’s en de mayonaises van Hellmann's, Amora en Calvé.

* Waar toegestaan door lokale wetgeving.

Eind 2017 wa 61% van de eieren vrije-uitloopeieren.


Ons perspectief

Ons onderzoek toont aan dat consumenten een voorkeur hebben voor producten die gemaakt zijn met vrije-uitloopeieren. We gebruiken eieren in mayonaises, dressings, sauzen en ijs. De omstandigheden waaronder eieren worden geproduceerd lopen echter over de hele wereld sterk uiteen. Wij nemen dierenwelzijn zeer serieus, zowel vanuit sociale als ethische overwegingen en waren een van de eerste bedrijven wereldwijd die met leveranciers van eieren samenwerkten om vrije-uitloopeieren in te kopen.

In West-Europa worden de producten van Hellmann's, Amora en Calvé al sinds 2009 gemaakt met 100% vrije-uitloopeieren, en toen we de omschakeling van onze toeleveringsketen in Oost-Europa hadden voltooid, konden voor al onze Europese producten tegen 2014 vrije-uitloopeieren worden gebruikt.

In het ijs van Ben & Jerry's worden sinds 2004 in Europa alleen maar vrije-uitloopeieren gebruikt; aan het eind van 2011 was 99% van alle eieren die werden gebruikt in de ijsmix van Ben & Jerry’s wereldwijd ook vrije-uitloopeieren.

In 2018 maakten we onze toezegging bekend om tegen 2025 voor de inkoop van al onze eieren over te gaan op vrije-uitloopeieren.

Welzijn van dieren gehouden voor landbouwdoeleinden

Duurzame inkoop van kantoorbenodigdheden

Tegen 2013 zullen wij alle papieren kantoorbenodigdheden voor onze 21 belangrijkste landen betrekken uit gecertificeerde duurzame bossen of gerecyclede bronnen.

Eind 2013 kwam 100% van alle papieren kantoorbenodigdheden uit gecertificeerde duurzame bossen of gerecyclede bronnen.


Ons perspectief

Onze toezegging omvat papieren kantoorbenodigdheden, zoals printpapier, notitieblokken en enveloppen. Door papier te gebruiken uit duurzame en gerecyclede bronnen, vermijden we het gebruik van hout uit niet-duurzame bronnen, wat bijdraagt aan ons streven een eind te maken aan ontbossing.

We behaalden ons doel in 2013, toen 100% van onze papieren kantoorbenodigdheden voor onze 21 belangrijkste landen uit gecertificeerde, duurzame bossen of van gerecyclede bronnen kwam. Al onze leveranciers ondertekenen een nalevingscertificaat, en wij controleren naleving via kwartaalrapportages. Waar nodig zijn we overgestapt van niet-duurzame producten op duurzame producten.

Vervolgens hebben we onze ambitie uitgebreid van de 21 belangrijkste landen naar alle andere landen in Europa en Latijns-Amerika, met als doel 100% naleving tegen het einde van 2015, wat we hebben bereikt.

We rapporteren niet meer op dit doel omdat we het in 2013 hebben behaald, maar we blijven het gebruik van duurzaam papier in ons hele bedrijf stimuleren.

De voetafdruk van onze kantoren verkleinen
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE