Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Groeien voor de toekomst: het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw is nooit eerder zo belangrijk geweest.

Op grote schaal overgaan op duurzame landbouw is cruciaal als we meer dan 9 miljard mensen willen voeden zonder de natuurlijke hulpbronnen van de planeet uit te putten.

Duurzame landbouwmethoden kunnen de opbrengsten aanzienlijk vergroten, de effecten van klimaatverandering beperken en economische en sociale voordelen bieden voor boeren, hun gezinnen en de omliggende gemeenschappen. Wij geloven dat duurzame landbouw een cruciale rol zal spelen in het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, vooral die voor het uitroeien van honger en armoede. 

Onze activiteiten op het gebied van betrekken van grondstoffen is van invloed op een aantal van de Global Goals, zoals Doel 4 - Hoogwaardig onderwijs, 8 - Goede werkgelegenheid en economische groei, 13 - Klimaatmaatregelen, 15 - Duurzaam landgebruik en 17 - Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling.

Het omvormen van bossen tot landbouwplantages is een van de grootste veroorzakers van ontbossing. Door gebruik te maken van onze omvang en door als pleitbezorger op te treden, geven we transformationele verandering een impuls, terwijl we tegelijkertijd inclusieve toeleveringsketens creëren voor kleinschalige boeren. Deze laatsten produceren ongeveer 80% van al het voedsel ter wereld dat wordt geconsumeerd in markten van Zuid-Azië tot Sub-Saharaans Afrika.

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw helpt onze aanvoer veilig te stellen en verkleint risico’s en schommelingen in onze grondstoffenketens. Het biedt ook kansen voor innovatie: door te focussen op de behoeften van mensen op het gebied van duurzaam leven en op de voorkeuren van consumenten, bouwen we sterkere merken. Duurzame landbouwmethoden kunnen ook de kwaliteit verbeteren van onze producten, zoals onze sauzen, soepen, dressings of ijsproducten.

Onze strategie

Het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw kan ons helpen met het ondersteunen van klimaatmaatregelen en het verbeteren van de levensstandaard van mensen, terwijl we kwaliteit verbeteren, onze toeleveringsketens versterken en consumenten merken geven waarop ze kunnen vertrouwen.

Palmolieboer - Sustainable Sourcing

De landbouwsector is van vitaal belang - voor de wereld en voor ons bedrijf. Tegen 2050 moet de voedingsproductie wereldwijd verdubbeld zijn om een wereldbevolking van meer dan 9 miljard te kunnen voeden en veel van de grondstoffen die we gebruiken, zijn afkomstig van boerderijen of bossen.

Duurzame landbouw ligt aan het hart van onze aanpak voor de klimaats- en ontwikkelingsuitdaging: we geloven dat duurzame landbouwpraktijken de manier zijn om te voldoen aan de Global Goals voor het uitroeien van honger en armoede terwijl we onze aanvoer van ingrediënten veerkrachtiger maken. Duurzame landbouwmethoden kunnen de opbrengsten aanzienlijk vergroten, de effecten van klimaatverandering beperken en economische en sociale voordelen bieden voor boeren, hun gezinnen en de omliggende gemeenschappen.

We ontwikkelen ook traceerbaarheid in onze toeleveringsketen via de Sustainable Agriculture Code. Weten waar onze grondstoffen vandaan komen, maakt het mogelijk om samen met andere verantwoorde normen op te stellen en een positieve impact te maken op de levens van de mensen wier werk in onze toeleveringsketen zo belangrijk is voor ons succes.

We zijn eraan gecommitteerd om 100% van onze landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw helpt onze aanvoer veilig te stellen en verkleint risico’s en schommelingen in onze grondstoffenketens. Het biedt ook kansen voor innovatie: door te focussen op de behoeften van mensen op het gebied van duurzaam leven en op de voorkeuren van consumenten, bouwen we sterkere merken.

Hoe betrekken we onze grondstoffen op duurzame wijze?

Tot 2,5 miljard consumenten gebruiken onze producten elke dag. We hebben zo'n 7 miljoen ton landbouwgrondstoffen nodig om deze producten te maken en miljoenen mensen spelen een cruciale rol in het leveren hiervan. Onze visie is dat de toeleveringsketens die deze landbouwgrondstoffen leveren, een belangrijke rol spelen in Unilevers doel om duurzaam leven gemeengoed te maken.

Door samen te werken met anderen, willen we alle belangrijke grondstoffen waar we van afhankelijk zijn, vooral palmolie, soja, papier en karton en thee, duurzaam worden geproduceerd voor de wereldwijde consumentenmarkt.

We willen systematische veranderingen doorvoeren, door:

 • op duurzame wijze betrekken van grondstoffen op basis van de hoogste normen van ons leveranciersnetwerk
 • verandering bewerkstelligen door continu verbeteringsbeleid met leveranciers
 • bewustzijn rondom het duurzaam betrekken van grondstoffen creëren bij onze consumenten
 • een leidende rol spelen in de transformatie van landbouwsectoren die relevant zijn voor ons bedrijf
 • een duurzame thee- en palmolie-industrie ontwikkelen
 • biodiversiteit beschermen.

Samenwerken met anderen is cruciaal om onze ambitie te bereiken om duurzame landbouw algemeen te maken. Hiervoor moeten we samenwerken met leveranciers, boeren, ngo's en lokale overheden, maar ook met andere bedrijven in onze sector.

Onze aanpak

Al meer dan 15 jaar pionieren we verschillende programma's en initiatieven die zijn ontworpen om de hoogste normen van het op duurzame wijze betrekken van grondstoffen stimuleren binnen ons bedrijf en onze toeleveringsketen, en we evolueren en ontwikkelen deze in de bredere industrie en initiatieven met meerdere belanghebbende waar ze nu bestaan. Deze programma's en beleid, waaronder ons Sustainable Agriculture Programme en Unilever Sustainable Agriculture Code, onze Responsible Sourcing Policy (RSP) en meest recent de Code for Responsible Extraction (CORE), liggen aan het hart van onze aanpak.

Onze standaarden behalen

In landbouw wordt ons programma aangestuurd door onze Unilever Sustainable Agriculture Code (SAC), waar al onze leveranciers aan moeten voldoen. Leveranciers voldoen aan onze Code middels een zelfbeoordeling of door externe certificering die voldoet aan onze eigen standaarden of deze overschrijdt. Het Rainforest Alliance Certified™-keurmerk bijvoorbeeld garandeert dat producten afkomstig zijn van boerderijen waar wordt gewerkt volgens duidelijk vastgestelde duurzaamheidscriteria.

In 2017 hebben we ons Responsible Sourcing Policy nieuw leven ingeblazen. Het is een update van onze 2014 RSP en vervangt onze voorgaande Supplier Code. Ons bedrijf is afhankelijk van de integriteit, kracht en duurzaamheid van duizenden partners in onze toeleveringsketen en ons nieuwe beleid garandeert dat we samen met onze partners werken naar een langdurige en succesvolle toekomst voor alle partijen. 

De continue verbeteringen die worden doorgevoerd voor ons RSP is ontworpen om leveranciers te helpen om toekomstige vooruitgang te boeken in het verantwoordelijk beheren van hun bedrijf. Dit omvat onder andere standaarden voor leveranciers voor het promoten van fundamentele mensenrechten.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.

Voortgang

51% van de landbouwgrondstoffen werd eind 2016 betrokken uit duurzame landbouw (2015: 60%). Dit is inclusief 48% als fysieke duurzame bronnen (2015: 39%) en 3% in de vorm van certificaten die voornamelijk worden gebruik in soja en suiker (2015: 3%).

2016, we zijn gestopt met het kopen van GreenPalm-certificaten (2015: 18%).

In 2016 hebben we ons Palm Oil Policy nieuw leven ingeblazen en ons doel om in 2020 100% fysiek gecertificeerde palmolie te kopen, naar voren gebracht naar 2019. We zijn ook gestopt met het kopen van GreenPalm-certificaten, dat verantwoordelijk was voor 18% van onze duurzaam betrokken landbouwgrondstoffen in 2015. Dit heeft een tijdelijke dip veroorzaakt in onze prestaties, van 60% in 2015 naar 51% in 2016. 

Als we door waren gegaan met het kopen van GreenPalm-certificaten op hetzelfde niveau, zou onze prestatie voor duurzaam betrekken in 2016 66% zijn geweest. In plaats daarvan hebben we onze aankoop van fysieke landbouwgrondstoffen verhoogd van 39% in 2015 naar 48% in 2016 en is het aantal gekochte certificaten voor soja en suiker hetzelfde gebleven (3% in 2015 and 2016).

Toekomstige uitdagingen

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw blijft een ambitieus doel. We weten dat we niet al onze doelen voor 2020 zullen behalen, tenzij anderen met ons meegaan om systematische veranderingen te bewerkstelligen. Daarom spelen wij een actieve rol in industriële samenwerkingen, zoals Field to Market en het Sustainable Agriculture Initiative (SAI)-platform. Daarnaast werken we nauw samen met anderen om industriestandaards te ontwikkelen van vaststelling en certificering, vooral waar het gaat om arbeidsrechten en arbeidsvoorwaarden.

We weten ook dat verificatie en certificatie op zich geen oplossingen garanderen. Om van Sustainable Living een gemeenplaats te maken, moeten we de waarde van het duurzaam betrekken van grondstoffen communiceren aan onze consumenten. Daarmee beïnvloeden we hun koopgedrag om duurzame producten te kopen en stimuleren we groei voor ons bedrijf.

Transformationele verandering - Ontdek hoe we transformationele verandering stimuleren door ontbossing te stoppen, de positie van de vrouw te versterken, duurzame landbouw en kleinschalige boeren te ondersteunen en water, sanitatie en hygiëne te verbeteren.


Uitbreiden voor meer over Duurzame landbouw

Doelen en prestaties

We hebben doelstellingen bepaald voor een aantal van onze landbouwgrondstoffen.


Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw. 10% tegen 2010; 30% tegen 2012; 50% tegen 2015; 100% tegen 2020.

Onze prestaties

51% van de landbouwgrondstoffen werd eind 2016 betrokken uit duurzame landbouw (2015: 60%). Dit is inclusief 48% als fysieke duurzame bronnen (2015: 39%) en 3% in de vorm van certificaten die voornamelijk worden gebruik in soja en suiker (2015: 3%).

In 2016 zijn we gestopt met het kopen van GreenPalm-certificaten (2015: 18%).*

*In 2016, als we door waren gegaan met het kopen van GreenPalm-certificaten op hetzelfde niveau, zou onze prestatie voor duurzaam betrekken in 2016 66% zijn geweest.

Ons perspectief

Veel van onze grondstoffen zijn afkomstig van boerderijen en plantages. Onze keuzes ten aanzien van de leveranciers van onze grondstoffen, en hoe we met deze partijen werken, kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor wereldwijde hulpbronnen en klimaatverandering. Ze hebben ook een bredere maatschappelijke invloed op de ontwikkeling van mensen, omdat ze de levensomstandigheden van velen beïnvloeden.

Door grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw kunnen we schaarse bronnen beschermen. We willen ervoor zorgen dat op een verantwoorde manier wordt omgegaan met ontbossing, het gebruik van land, maatschappelijke kwesties en problemen binnen een gemeenschap. Voor ons bedrijf betekent het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw dat we aanvoerzekerheid veiligstellen en marktschommelingen verminderen.

We zijn eraan gecommitteerd om al onze landbouwgrondstoffen op duurzame wijze te betrekken. Door samen te werken met anderen, willen we alle belangrijke grondstoffen waar we van afhankelijk zijn, vooral palmolie, soja, papier en karton en thee, duurzaam worden geproduceerd voor de wereldwijde consumentenmarkt.

In 2016 hebben we ons Palm Oil Policy nieuw leven ingeblazen en ons doel om in 2020 100% fysiek gecertificeerde palmolie te kopen, naar voren gebracht naar 2019.

We zijn ook gestopt met het kopen van GreenPalm-certificaten, dat verantwoordelijk was voor 18% van onze duurzaam betrokken landbouwgrondstoffen in 2015. Echter, ons doel om tegen 2019 100% van onze palmolie duurzaam te betrekken van fysiek gecertificeerde bronnen is nog steeds op koers met in 2016 36% van onze palmvolumes die al fysiek gecertificeerd was (dat vertegenwoordigt 9% van alle landbouwgrondstoffen).

We hebben als doel om de $ 50 miljoen die over vijf jaar zou zijn uitgegeven aan GreenPalm-certificaten te investeren in place-based-samenwerkingen. Dit is om de beschikbaarheid van gecertificeerde duurzame palmolie te vergroten en direct betrekken van kleinschalige boeren op te schalen.

Palmolie heeft een tijdelijke dip veroorzaakt in onze prestaties op het gebied van duurzaam betrokken landbouwgrondstoffen, van 60% in 2015 naar 51% in 2016. Als we door waren gegaan met het kopen van GreenPalm-certificaten op hetzelfde niveau, zou onze prestatie voor duurzaam betrekken in 2016 66% zijn geweest. In plaats daarvan hebben we onze aankoop van fysieke landbouwgrondstoffen verhoogd van 39% in 2015 naar 48% in 2016 en is het aantal gekochte certificaten voor soja en suiker hetzelfde gebleven (3% in 2015 and 2016).


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het hele Sustainable Living Plan van Unilever.

Duurzame palmolie

Tegen 2019 zullen wij alle palmolie duurzaam betrekken uit fysiek gecertificeerde bronnen.

(Doel herzien in 2016)

Eind 2016 werd 36% van de palmolie betrokken uit fysiek gecertificeerde bronnen via een combinatie van ‘Mass Balance’-leveringen en GreenPalm-certificaten.


Ons perspectief

In 2016 hebben we ons Palm Oil Policy nieuw leven ingeblazen en ons doel om in 2020 100% fysiek gecertificeerde palmolie te kopen, naar voren gebracht naar 2019. We zijn op koers om dit ambitieuzere doel te halen.

Om onze toezegging aan ons Palm Oil Policy te onderstrepen en om ons te richten op onze doelstelling voor 2019 rapporteren we niet meer over ons doel van 2015.

We hebben besloten geen GreenPalm-certificaten meer te kopen. Zij waren verantwoordelijk voor 18% van onze duurzaam betrokken landbouwgrondstoffen in 2015; het behalen van 36% duurzame palmolie in 2016 vertegenwoordigt 9% van al onze landbouwgrondstoffen.

We hebben als doel om de $ 50 miljoen die over vijf jaar zou zijn uitgegeven aan GreenPalm-certificaten te investeren in place-based-samenwerkingen. Dit is om de beschikbaarheid van gecertificeerde duurzame palmolie te vergroten en direct betrekken van kleinschalige boeren op te schalen.

Duurzaam papier en karton

Tegen 2015 zal 75% van het papier en karton voor ons verpakkingsmateriaal worden betrokken uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen of worden vervaardigd van gerecycled materiaal. Tegen 2020 zal dit 100% zijn.

Eind 2016 was 99% van ons papier en karton afkomstig uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen of vervaardigd van gerecycled materiaal. In 2015 was dat 98%.


Ons perspectief

In 2016 was 59% van ons totale volume (van duurzaam beheerde bossen of gerecycled materiaal) voorzien van een keurmerk van een derde partij en afkomstig van een volledig gecontroleerde handelsketen. De overige 40% was afkomstig van gerecycled materiaal.

Het is echter nog een uitdaging voor onze leveranciers om verifieerbaar bewijs te leveren dat de samenstelling van niet-gecertificeerde producten onderbouwt en dit moeten we aanpakken. Daartoe zullen we tegen 2019 de aankoop van gecertificeerde, gerecyclede producten steeds verder opvoeren en gerecyclede vezels betrekken van leveranciers met een certificering van een derde partij.

Onze leveranciers vragen om gerecyclede materialen te certificeren is een geruststelling voor het bedrijf en, net zo belangrijk, het helpt met het ondersteunen van een markt voor gerecyclede materialen. In 2016 behaalden we 62% - in 2015 was dat 56%.

Duurzame soja

Tegen 2014 zullen wij alle sojabonen betrekken uit duurzame landbouw en tegen 2020 alle sojaolie.

Eind 2014 werd 100% van alle sojabonen betrokken uit duurzame landbouw.

Eind 2016 werd 65% van alle sojaolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

We hebben in 2014 ons doel behaald om 100% van onze sojabonen te betrekken uit duurzame landbouw (door fysieke aankoop van RTRS-gecertificeerde bonen voor ons merk AdeS, weergegeven ten opzichte van een basisniveau voor alleen onze AdeS-sojabonen).

In 2016 was 65% van onze sojaolie afkomstig van duurzame bronnen. Dit is inclusief door Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) gecertificeerde sojaolie, in 2016 gekochte RTRS-certificaten en zelf-gecontroleerde sojaolie in de Verenigde Staten.

Ons duurzame sojaprogramma in de VS is gegroeid van slechts 44.000 hectare voor productie in 2013, naar maar liefst 675.000 hectare in 2016. Deze boerderijen leveren nu 80% van de duurzame sojaolie dat wordt gebruikt door ons Amerikaanse merk Hellman's.

Duurzame thee

 • Het is ons doel tegen 2015 de thee voor alle Lipton-theezakjes te betrekken van Rainforest Alliance Certified™-plantages.

Eind 2015 wordt 100% van de theemelanges in onze Lipton-theezakjes betrokken van Rainforest Alliance Certified™-bronnen.


 • Tegen 2020 zal 100% van de thee van Unilever, inclusief losse thee, worden betrokken uit duurzame landbouw.

In zijn totaliteit werd in 2016 75% van de thee voor al onze merken betrokken uit duurzame landbouw: 68% was Rainforest Alliance Certified™ en 7% was trustea Verified.


Ons perspectief

Wij kopen ongeveer 10% van alle zwarte thee ter wereld en in 2007 waren we het eerste grote theebedrijf dat toezegde thee op grote schaal te betrekken uit duurzame landbouw. Eind 2015 werd 100% van de theemelanges in onze Lipton-theezakjes betrokken uit duurzame landbouw. Tegen 2016 was 75% van al onze thee afkomstig van gecertificeerde duurzame bronnen en liggen we goed op schema om onze doelstelling voor 2020 te halen.

Via de Farmer Field Schools hebben we een samenwerking opgezet met de Kenya Tea Development Agency (KTDA) en The Sustainable Trade Initiative (IDH), waarmee rond 86.000 boeren, inclusief 42.000 vrouwen, toegang krijgen tot initiatieven die zijn gericht op het verbeteren van hun landbouwpraktijken. Farmer Field Schools helpt met het delen van best-practices in de landbouw, het vergroten van opbrengst, het verbeteren van kwaliteit én van gezondheid en voeding. In 2016 hebben we de volledige verantwoordelijkheid van de Farmer Field Schools aan de KTDA overgedragen.

Duurzame fruit en groente

 • Tegen 2015 zullen wij 100% van ons fruit betrekken uit duurzame landbouw.
67

Eind 2015 werd 67% van het fruit duurzaam ingekocht. Dat was 85% aan het einde van 2016.


 • Tegen 2012 zullen wij 50% van onze 13 belangrijkste groenten en kruiden betrekken uit duurzame landbouw, en tegen 2015 zal dit 100% zijn. Dit komt neer op meer dan 80% van ons wereldwijde volume aan groenten en kruiden.
92

Eind 2015 werd 92% van onze 13 belangrijkste groenten en kruiden betrokken uit duurzame landbouw, van 59% in 2012. In 2016 behaalden we 95%.


Ons perspectief

In 2012 kochten wij ons eerste duurzame fruit in. We hebben minder snel voortgang geboekt dan we wilden en we liepen tegen een paar tegenslagen aan op weg naar ons doel voor 2015. Voor onze 13 belangrijkste groenten hebben we onze tussentijdse doelstelling van 50% in 2012 overtroffen (59% behaald), maar ons portfolio groente en fruit is een complex geheel van producten met een erg groot en gevarieerd leveranciersbestand.

Die complexiteit van de toeleveringsketen maakte het moeilijk het doel van 100% in 2015 te halen voor het totale pakket. Echter, tegen 2016 was 85% van ons fruit en 95% van onze 13 belangrijkste groenten en fruit duurzaam betrokken.

Toch blijven we streven naar 100% en werken we samen met collega-bedrijven in de branche om de totale breedte van onze leveranciersbestand af te dekken.

Duurzame cacao

Tegen 2015 zullen wij de cacao voor ons Magnum-ijs betrekken uit duurzame landbouw. Alle overige cacao zal tegen 2020 worden betrokken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 werd 98% van de cacao voor Magnum betrokken uit duurzame landbouw, gecertificeerd door Rainforest Alliance. In 2016 was dat 98%.

In totaal wordt 64% van alle cacao betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

Magnum is ons grootste ijsmerk; het wordt verkocht in 52 landen die allemaal op twee na cacao inkopen die is gecertificeerd door Rainforest Alliance™. De uitdaging blijft het betrekken van Rainforest Alliance Certified™-cacao voor Venezuela en Israël en daar waar de beschikbaarheid van bonen beperkt is. We zijn op zoek naar een alternatieve oplossing voor de laatste 2%.

We blijven op koers om tegen 2020 alle cacao te betrekken uit duurzame landbouw, en gingen van 60% in 2015 naar 64% in 2016.

Duurzame suiker

Tegen 2020 zullen wij alle suiker betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2016 werd 62% van onze suiker betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

We controleren suikerbiet aan de hand van onze Sustainable Agriculture Code en maken gebruik van Bonsucro-certificering voor suikerriet. In 2016 kochten we zelf-gecontroleerde en fysiek gecertificeerde suiker (suikerbiet en -riet, 35%) en dekten we een deel van onze suikervraag met Bonsucro-credits (27%).

In Europa was onze leverancier Nordzucker de eerste die de Farm Sustainability Assessment voltooide. Deze beoordeling, ontwikkeld door het SAI Platform is een gemeenschappelijke code voor de branche en word door veel bedrijven in onze branche als toonaangevend erkend. En met de suiker van Nordzucker die al voldoet aan onze eigen Sustainable Agriculture Code-standaarden, verwelkomen we de transitie naar SAI als een stap in de richting van het normaliseren van duurzaamheid.

Voor rietsuiker gaan we door met onze tweeledige strategie om meer fysieke capaciteit op de grond te creëren en tegelijkertijd credits te blijven aankopen. Via het Bonsucro-platform, een non-profitorganisatie met meerdere belanghebbenden die duurzame suikerriet promoten, werken we in Noord- en Zuid-Amerika en Azië om deze gezamenlijke aanpak toe te passen.

Duurzame zonnebloemolie

Tegen 2020 zullen wij alle zonnebloemolie betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2016 werd 53% van onze zonnebloemolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

We hebben goede vooruitgang geboekt met het betrekken van onze zonnebloemolie uit duurzame landbouw. We hebben ons volume vergroot van 45% in 2015 naar 53% in 2016 door met onze partners Cargill en ADM onze werkwijzen uit te rollen.

In 2016 ontvingen we onze eerste volumes zonnebloemolie uit Turkije en Argentinië via leveranciers die naar onze Sustainable Agriculture Code zijn overgestapt.

Duurzame raapzaadolie

Tegen 2020 zullen wij alle raapzaadolie uit duurzame bronnen betrekken.

Eind 2016 werd 80% van onze raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

We maken gestage vooruitgang met raapzaadolie. In 2016 werd het overgrote deel van ons volume aan Europese raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw. Hieronder valt ook de olie voor onze Duitse Rama-spreads en voor de mayonaise van Hellmann's in het Verenigd Koninkrijk, evenals de olie voor ons hele Flora-assortiment in het Verenigd Koninkrijk . Het grootste deel van de olievolumes wordt lokaal aangekocht bij telers dicht bij onze productiefaciliteiten.

We blijven werken met onze leveranciers en andere partners, waaronder een gezamenlijke aanpak met onze Canadese partner Bunge, waar in 2016 meer dan 170 boeren zich hebben aangemeld voor het Sustainable Agriculture Code-programma, waardoor het totaal nu 278 is. In nauwe samenwerking met onze landbouwadviseurs, Control Union, hebben deze boeren de transitie van hun praktijken naar onze eisen eerder gehaald dan gepland was.

Duurzame zuivel en veeteelt

Tegen 2020 zullen wij alle zuivel betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2016 werd 70% van onze zuivel betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

We hebben goede voortgang geboekt, van 59% in 2015 naar 70% in 2016. Meer van onze leveranciers en boeren hebben de status van duurzame zuivel bereikt in landen over de hele wereld, zoals de VS, Ecuador, Europa en Nieuw-Zeeland.

In Turkije zijn we aan het onderzoeken of de uitstoot van broeikasgassen geassocieerd met melk verminderd kan worden, waarbij we kijken naar technieken die het comfort, de gezondheid en levensduur van koeien kunnen verbeteren. In India is onze pilot samen met World Animal Protection, Nestlé en leveranciers nog in volle gang waarbij we kleinschalige boeren trainen in dierenwelzijn en goede voeding.

We blijven ons inspannen om industriesectoren de overstap te laten maken naar het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw. Daarbij hebben we voortgebouwd op ons succes in Australië en Ierland, waar sinds respectievelijk 2013 en 2015 de zuivelsector werkt volgens programma’s die gelijkwaardig zijn aan onze Sustainable Agriculture Code (SAC).

Fairtrade Ben & Jerry's

Alle ijssmaken van Ben & Jerry’s zullen het Fairtrade-keurmerk dragen tegen 2013.

77

77% van de ijssmaken van Ben & Jerry’s draagt het Fairtrade-keurmerk in 2013. In 2014 was dit 100%.


Ons perspectief

Ben & Jerry’s-ijsjes waren in 2005 de eerste waarin Fairtrade-ingrediënten werd gebruikt. Tegen het einde van 2011 verkregen we het Fairtrade-keurmerk voor al onze producten die in Europa worden geproduceerd en gedistribueerd.

In 2012 merkten we dat we, vanwege problemen rond kwaliteit en beschikbaarheid, niet alle Fairtrade-gecertificeerde ingrediënten konden inkopen die we nodig hadden om wereldwijd over te gaan. Daarom hebben we onze doelstelling herzien. Het oorspronkelijke 'alle ingrediënten’ Fairtrade-gecertificeerd werd veranderd in 'alle smaken’ Fairtrade-gecertificeerd.

We stelden vast dat als we Fairtrade-ingrediënten gebruikten voor de vijf belangrijkste grondstoffen in al onze basismixen en voor onze ‘chunks’ en ‘swirls’, en de correcte Fairtrade-afwijkingsprocedures volgden, al onze ijssmaken tegen 2013 in aanmerking zouden komen voor het Fairtrade-keurmerk. We realiseerden 77% in 2013.

In 2013 hebben we ook besloten alleen niet-genetisch gemodificeerde ingrediënten in te kopen. Omdat dit ons omschakelingsprogramma nog complexer maakte, hebben we onze plannen uitgesteld, en behaalden we in 2014 het Fairtrade-keurmerk voor al onze smaken.

Vrije-uitloopeieren

Wij streven ernaar over te stappen op 100% vrije-uitloopeieren voor al onze producten,* waaronder ijs van Ben & Jerry’s en de mayonaises van Hellmann's, Amora en Calvé.

53% van de eieren waren vrije-uitloopeieren tegen eind 2016.


Ons perspectief

Ons onderzoek toont aan dat consumenten een voorkeur hebben voor producten die gemaakt zijn met vrije-uitloopeieren. We gebruiken eieren in mayonaises, dressings, sauzen en ijs. De omstandigheden waaronder eieren worden geproduceerd zijn echter over de hele wereld zeer divers. Wij nemen dierenwelzijn zeer serieus zowel vanuit sociale als ethische overwegingen.

In West-Europa worden de producten van Hellmann's, Amora en Calvé al sinds 2009 gemaakt met 100% vrije-uitloopeieren, en toen we de omschakeling van onze toeleveringsketen in Oost-Europa hadden voltooid, konden voor al onze Europese producten tegen 2014 vrije-uitloopeieren worden gebruikt.

In het ijs van Ben & Jerry's wordt sinds 2004 in Europa alleen maar vrije-uitloopeieren gebruikt; aan het eind van 2011, waren allle eieren die werden gebruikt in de ijsmix van Ben & Jerry’s wereldwijd ook vrije-uitloopeieren.

We boeken nog steeds goede voortgang met ons leveranciersbestand in Noord-Amerika, waarbij tegen het einde van 2016 meer dan 60% van de benodigde eieren uit vrije-uitloopeieren bestond.

Duurzame inkoop van kantoorbenodigdheden

Tegen 2013 zullen wij alle papieren kantoorbenodigdheden voor onze 21 belangrijkste landen betrekken uit gecertificeerde duurzame bossen of gerecyclede bronnen.

Tegen eind 2013 kwam 100% van alle papieren kantoorbenodigdheden uit gecertificeerde duurzame bossen of gerecyclede bronnen.


Ons perspectief

Onze toezegging omvat papieren kantoorbenodigdheden, zoals printpapier, notitieblokken en enveloppen. Door papier te gebruiken uit duurzame en gerecyclede bronnen, vermijden we het gebruik van hout uit niet-duurzame bronnen, wat bijdraagt aan ons streven een eind te maken aan ontbossing.

We behaalden ons doel in 2013, toen 100% van onze papieren kantoorbenodigdheden voor onze 21 belangrijkste landen uit gecertificeerde, duurzame bossen of van gerecyclede bronnen kwam. Al onze leveranciers ondertekenen een nalevingscertificaat, en wij controleren naleving via kwartaalrapportage. Waar nodig zijn we overgestapt van niet-duurzame producten op duurzame producten.

Vervolgens hebben we onze ambitie uitgebreid van de 21 belangrijkste landen naar alle andere landen in Europa en Latijns-Amerika, met als doel 100% naleving tegen het einde van 2015, wat we hebben bereikt.

Al rapporteren we niet meer op dit doel omdat we het in 2013 hebben behaald, maar we blijven het gebruik van duurzaam papier in ons hele bedrijf stimuleren.

Terug naar top