Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Gebrek aan veilig drinkwater en slechte sanitaire en hygiënische omstandigheden zorgen voor miljoenen sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden, vooral onder kinderen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat met de aanpak van deze nauw met elkaar verweven problemen ten minste 9% van de ziektes wereldwijd en 6% van alle sterfgevallen kan worden voorkomen.1 Het is bewezen dat mensen gezonder en gelukkiger zijn en gemeenschappen productiever als zij toegang hebben tot schoon water, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Een betere toegang tot deze simpele zaken is essentieel om mensen uit de armoede te tillen. De gezondheids- en hygiënecomponent van ons Unilever Sustainable Living Plan draagt bij aan een aantal van de Sustainable Development Goals van de VN: Goal 3 Goede gezondheid en hygiëne, 6 Schoon water en sanitaire voorzieningen, 8 Goede werkgelegenheid en economische groei, 11 Duurzame steden en gemeenschappen, en 17 Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling.

Onze gezondheids- en hygiënemerken Lifebuoy, Domestos, Signal en Pureit richten zich op verbetering van de gezondheid door een betere hygiëne. Onze producten voor dagelijks gebruik, zoals zeep, toiletreinigers en tandpasta, en onze innovatieve waterzuiveraars, kunnen helpen ziektes te voorkomen en de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren, wat uiteindelijk bijdraagt aan het redden van levens.

Betaalbare producten bieden van goede kwaliteit is slechts een deel van de oplossing om gezondheid te verbeteren via hygiëne; mensen moeten ook hun gewoontes veranderen. Met behulp van onze kennis van gewoontes en onze expertise in het opzetten van grootschalige campagnes voor gedragsverandering, stimuleren we blijvende verandering van dagelijkse gewoontes die een verschil maken voor de gezondheid.

1http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/levels_trends_child_mortality_2013/en/

Het aanpakken van gezondheid en hygiëne maakt zaken zinvol

Het aanpakken van sociale uitdagingen is goed voor de maatschappij en het bedrijf. Veel van onze programma's helpen direct met groei - onze programma's voor het verbeteren van mondzorg, handen wassen en sanitaire voorzieningen zijn daar goede voorbeelden van. Als meer mensen hun tanden poetsen, regelmatig zeep gebruiken en toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, tandpasta, zeep en toiletreiniger, neemt consumptie ook toe.

We stimuleren veel van onze gezondheids- en hygiëne-initiatieven via de merken in onze Personal Care-categorie. Dit is de grootste productcategorie in ons bedrijf met in 2016 een omzet van € 20,2 miljard en het is verantwoordelijk voor 38% van de groepsomzet en 48% van ons bedrijfsresultaat. Dit is waar onze merken zoals Dove, Signal and Lifebuoy zijn ondergebracht. Het zeepmerk Lifebuoy is een van onze snelst groeiende merken van 2010-2016 en het is het nummer één zeepmerk dat bacteriën bestrijdt in de wereld.

Onze categorie met huishoudelijke producten heeft in 2016 een omzet gegenereerd van € 10 miljard - dat is 19% van de omzet van onze groep. Deze categorie omvat onze waterzuiveraars Pureit en Qinyuan, en Domestos, ons toonaangevende merk voor toilethygiëne met een sterke aanwezigheid in opkomende markten. Domestos helpt mensen met toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen en stimuleert marktontwikkeling voor ons bedrijf. Met meer en meer mensen die toegang hebben tot een toilet, is er meer potentieel voor hen om toiletschoonmaakmiddelen te kopen. Domestos groeide in 2016 met 9,7%.

Onze aanpak

Mensen toegang geven tot kwalitatieve en betaalbare producten zoals zeep en tandpasta, vertegenwoordigt een cruciaal beginpunt in het verbeteren van goede hygiënische gewoonten. Maar met producten alleen redden we het niet. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen wel weten dat ze twee keer per dag hun tanden moeten poetsen en hun handen moeten wassen met water en zeep na een toiletbezoek en vóór ze gaan eten, maar vaak doen ze dat niet.

Als toonaangevende wereldwijde producent van consumentengoederen die mensen dagelijks gebruiken, begrijpen wij de triggers, hindernissen en motiverende factoren die duurzame veranderingen in gedrag genereren. Onze aanpak wordt ondersteund door ons model van gedragsverandering, Unilever's Five Levers for Change (Vijf hefbomen voor verandering) (PDF | 3MB). Wanneer deze vijf samenhangende principes consistent worden toegepast, is de kans op blijvende gedragsverandering aanzienlijk groter. We gebruiken deze kennis, samen met onze expertise in marketing en grootschalige campagnes om blijvende veranderingen te stimuleren in dagelijks gedrag.

Innovatie

We willen gedragsveranderingen teweeg brengen via innovaties die goede hygiëne stimuleren. Bijvoorbeeld, de van kleur veranderende handzeep van Lifebuoy maakt het voor kinderen leuk om hun handen goed te wassen. En ook in 2016 groeide onze waterzuiveringscategorie: onze zuiveraars bieden niet alleen water dat veilig en handig is in gebruik, het smaakt ook lekker. 

We hebben ze aantrekkelijker gemaakt door superieure veiligheid te communiceren en nieuwe modellen geïntroduceerd die specifieke problemen aanpakken, zoals het verwijderen van totale vaste stoffen (TDS) uit drinkwater. En recentelijk introduceerden we een model dat het verwijderen van overblijfselen van pesticide die regelmatig werden gevonden bij het wassen van bladgroenten, dramatisch verbetert.

Belangenbehartiging en partnerschappen

In juli 2010, met de Resolution 64/292, erkende de Algemene Vergadering van de VN expliciet het mensenrecht tot water en sanitaire voorzieningen. Het erkende dat veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen essentieel zijn voor volledig genot van het leven en alle mensenrechten.

Unilever respecteert deze rechten door te verzekeren dat we ons bedrijf dusdanig uitvoeren dat we voldoen aan het mensenrecht tot water, zoals omschreven in VN-beleid omtrent het recht tot water. We hebben ook de World Business Council for Sustainable Development WASH Pledge ondertekend om er zeker van te zijn dat 'Water, Sanitatie en Hygiëne' (WASH) van kracht zijn op al onze fabrieken, plantages en werkplekken.

Staatshoofden van over de hele wereld kwamen in september 2015 bijeen in New York om het 2030 Agenda for Sustainable Development aan te nemen, wat resulteerde in 17 Wereldwijde Sustainable Development Goals. Unilever speelde een leidende rol in het behartigen en ontwikkelen van de Sustainable Development Goals. Een van deze doelen is het doel voor water en sanitaire voorzieningen (SDG 6). Het heeft als doel het, 'zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen'. 

Unilever heeft samengewerkt met anderen om hygiëne op te nemen als belangrijk onderdeel van het SDG en verwelkomde de opname van meetindicatoren voor de toegang tot handwasfaciliteiten met zeep. Met onze merken, programma's voor gedragsverandering en door de handen ineen te slaan met anderen voor evenementen zoals de Algemene Vergadering van de VN, regionale Water-, sanitatie en hygiëneconferenties, Wereld Toilet Dag en Internationale Vrouwendag, dragen we bij aan het behalen van SDG 6.

Samenwerken met organisaties die onze ambities om gezondheid te verbeteren via betere hygiëne delen, is de sleutel tot het bereiken van impact op schaal. We werken samen met partners op verschillende manieren: aan gezamenlijke belangenbehartigingsprogramma's om problemen aan de kaak te stellen, aan het schalen van bestaande programma's en het initiëren van nieuwe initiatieven, en aan het samenwerken om extra financiering te realiseren die de impact van onze investering zal verhogen. 

We geloven dat bedrijven in een goede positie zijn om te werken met overheden, de burgermaatschappij en ontwikkelingsbureaus om zo transformationele en duurzame veranderingen op schaal te realiseren. 

Via inzicht in onze consumenten, kennis van gedragsverandering, het ontwerpen van innovatieve producten of het bieden van financiering, brengen we een ruim aanbod van hulpbronnen en kennis mee die onze samenwerkingen kan versterken en tegelijkertijd de gezondheid en het welzijn van mensen kan verbeteren, terwijl ons bedrijf groeit.

De Toilet Board Coalition is daar een voorbeeld van: een wereldwijde, zakelijk aangestuurde alliantie van bedrijven, investeerders, sanitair experts en non-profitorganisaties, die duurzame en schaalbare oplossingen wil ontwikkelen voor de sanitaire crisis. Een ander voorbeeld is Transform, een £10 miljoen samenwerkingsverband met de Clinton Giustra Enterprise Partnership en DFID [Department for International Development, Verenigd Koninkrijk] om nieuwe sociale ondernemingen te financieren en ondersteunen met een focus op WASH en energie.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit helpt met het verminderen van levensbedreigende ziektes, zoals diarree; een van de grootste doodsoorzaken voor kinderen onder de vijf.

Voortgang
 • We zijn nu zes jaar onderweg met ons Unilever Sustainable Living Plan en hebben geleerd dat het mogelijk is om mensen op grote schaal te bereiken met boodschappen over hygiëne en veilig drinkwater. Tegen het einde van 2016 hadden we ruim 538 miljoen mensen bereikt: 379 miljoen mensen met Lifebuoy, 6,2 miljoen met beter toegang tot een toilet1, 75 miljoen met onze tandpastamerken, 23 miljoen via het Dove Self-Esteem-Project, en 55 miljoen met veilig drinkwater van Pureit. Pureit leverde daarnaast 85 miljard liter†2 veilig drinkwater.
 • We hebben ons mondiale samenwerkingsverband met UNICEF voortgezet, het Domestos Toilet Academy-programma opgeschaald, en WASH-initiatieven gericht op water, sanitatie en hygiëne uitgerold op scholen.
Toekomstige uitdagingen

Lifebuoy runt 's werelds meest omvangrijke handwasprogramma. En om onze doelstelling van 1 miljard te halen, zoeken we naar manieren om effectieve veranderingen te realiseren in handenwassen voor nog lagere kosten. Hiervoor blijven we evalueren hoe partners en het gebruik van nieuwe technologie kunnen helpen bij het effectiever en efficiënter bewerkstelligen van gedragsveranderingen, bijvoorbeeld door nieuwe kanalen te gebruiken en belangrijke momenten te duiden. We experimenteren met mobiele programma's of programma's waarin we mobiel en persoonlijk contact combineren, zoals op scholen wanneer kinderen leren over hygiënegewoonten of via vroedvrouwen die contact hebben met aanstaande moeders en verzorgers.

Voor onze waterzuiveraars is onze directe prioriteit om de activiteiten op bestaande markten te versterken en uit te breiden. Met de aankoop van het Chinese waterzuiveringsbedrijf Qinyuan in 2014 hebben we onze capaciteiten nog verder uitgebreid. Echter, om schaal te krijgen, hebben we krachtigere distributie en aftersalesservices nodig. We moeten daarnaast succesvolle samenwerkingsverbanden opbouwen met microfinanciëringsorganisaties om waterzuiveraars betaalbaarder te maken voor consumenten met een laag inkomen.

Voor Domestos is het bouwen van toiletten alleen niet genoeg. Als we willen dat individuen en gemeenschappen het kopen van een toilet prioriteren en deze blijven gebruiken, is een fundamentele gedragsverandering nodig. Dus blijven we verschillende initiatieven ondersteunen die gedragsverandering stimuleren, zoals de Domestos Toilet Academies en onze steun aan het sanitaire programma van UNICEF.

Transformationele verandering - Ontdek hoe we transformationele verandering stimuleren door ontbossing te stoppen, de positie van de vrouw te versterken, duurzame landbouw en kleinschalige boeren te ondersteunen en water, sanitatie en hygiëne te verbeteren.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

1 Resultaten worden gerapporteerd door UNICEF in navolging van zijn meetmethode en bevat het aantal bereikte mensen van directe en indirecte initiatieven gedurende 2012-2015.

2 Een aantal verbruiksgoederen ('Germkill Kits') werd gegeven aan distributeurs om te verpakken met de Pureit-apparaten en niet afzonderlijk verkocht als vervanging. Dit heeft geresulteerd in het verdubbelen van het aantal liter veilig water tussen 2011 en 2015 voor deze verbruiksgoederen. Het cumulatieve aantal tot 2015 wordt herzien van 78 miljard liter naar 73 miljard liter.


Uitbreiden voor meer Gezondheid en hygiëne

Doelen en prestaties

We hebben ambitieuze doelen om te voldoen aan de behoeften van mensen voor goede gezondheid en hygiëne.

Gezondheid en hygiëne
Onze toezegging

In 2020 helpen we meer dan een miljard mensen om actie te ondernemen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit zal helpen met het terugdringen van het aantal gevallen van levensbedreigende ziekten zoals diarree.

Onze prestaties

Ongeveer 538 miljoen mensen bereikt aan het einde van 2016 via onze programma's voor handenwassen, sanitatie, mondgezondheid, zelfvertrouwen en veilig drinkwater: 379 miljoen mensen met Lifebuoy, 6,2 miljoen met beter toegang tot een toilet1, 75 miljoen met onze tandpastamerken, 23 miljoen via het Dove Self-Esteem-Project, en 55 miljoen met veilig drinkwater van Pureit. Pureit heeft tegen het einde van 2016, in totaal 85 miljard liter†2 veilig drinkwater geleverd. In 2016 alleen leverde het rond 12 miljard liter.

Ons perspectief

We liggen op koers om onze toezegging voor 2020 te bereiken. Tegen het einde van 2016 hadden we al 538 miljoen mensen bereikt, dat is een stijging ten opzichte van de 482 miljard die we in 2015 bereikten. In 2016 alleen al bereikt Lifebuoy 42 miljoen mensen.

Onze tandpastamerken Signal en Pepsodent hebben hun doelen voor 2020 al behaald en hadden tegen 2016 ruim 75 miljoen mensen bereikt via de Brush Day & Night-campagnes.*

Ook Dove heeft zijn doel voor 2015 een jaar eerder behaald en bereikte tegen 2015 bijna 20 miljoen mensen. In 2016 hebben we ons doel uitgebreid om nog eens 20 miljoen jonge mensen te bereiken - het is nu onze ambitie om tegen 2020, een totaal van 40 miljoen te helpen.

In 2014 hebben we een nieuw doel voor sanitatie geïntroduceerd, waarbij Domestos samenwerkt met UNICEF om te helpen bij het opschalen van initiatieven om sanitaire voorzieningen te verbeteren. Gedurende 2012-2015 hebben we 6,2 miljoen mensen betere toegang gegeven tot een toilet.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC.

1 Resultaten worden gerapporteerd door UNICEF in navolging van zijn meetmethode en bevat het aantal bereikte mensen van directe en indirecte initiatieven gedurende 2012-2015.

2 Een aantal verbruiksgoederen ('Germkill Kits') werd gegeven aan distributeurs om te verpakken met de Pureit-apparaten en niet afzonderlijk verkocht als vervanging. Dit heeft geresulteerd in het verdubbelen van het aantal liter veilig water tussen 2011 en 2015 voor deze verbruiksgoederen. Het cumulatieve aantal tot 2015 wordt herzien van 78 miljard liter naar 73 miljard liter.

* Zie Onze metrics voor de definitie van 'Bereik'.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het Sustainable Living Plan van Unilever.

Diarree en ademhalingsaandoeningen terugdringen door handen wassen

Tegen 2020 wil ons merk Lifebuoy het hygiënegedrag van 1 miljard consumenten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika veranderen door de voordelen van handen wassen op specifieke momenten te promoten.

In 2015 hebben we dit doel verschoven van 2015 naar 2020.

379 miljoen mensen bereikt sinds 2010.


Ons perspectief

Onze grootste uitdaging is het op kosteneffectieve wijze uitbreiden van onze programma's. Sinds 2010 hebben wij grote vorderingen geboekt; we hebben 379 miljoen mensen bereikt en modellen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de kosten per bereikte persoon meer dan gehalveerd worden.

Onze huidige programma's zijn gebaseerd op rechtstreeks contact met de mensen. Hoewel we al grote vorderingen hebben gemaakt bij het verlagen van de kosten per contact zonder in te boeten aan effectiviteit, is het moeilijk om de kosten nog verder te optimaliseren. Dit beperkt onze mogelijkheid om elk jaar nog meer mensen te bereiken. We blijven onderzoeken hoe partners en nieuwe technologie kunnen helpen met het efficiënter en effectiever realiseren van gedragsverandering. Bijvoorbeeld door nieuwe kanalen te gebruiken en belangrijke momenten te targetten.

Bieden van veilig drinkwater

Met ons assortiment waterzuiveraars willen we tegen 2020 voorzien in 150 miljard liter veilig drinkwater.1

Pureit zal tegen het einde van 2016, 85 miljard liter†2 veilig drinkwater hebben geleverd. In 2016 alleen leverde het rond 12 miljard liter.


Ons perspectief

Ons assortiment waterzuiveraars is nu al in 12 landen beschikbaar: Bangladesh, Brazilië, China, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Mexico, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Sri Lanka. De gecombineerde bevolkingen in deze markten vertegenwoordigen de helft van de wereldbevolking. Tussen 2005-2016 hebben we 85 miljard liter†2 veilig drinkwater geleverd, met ongeveer 12 miljard liter in 2016.

In 2014 hebben we onze activiteiten in China uitgebreid met de acquisitie van de Qinyuan Group, het grootste waterzuiveringsbedrijf van China.3 Waterzuivering is een groeiende mondiale categorie voor ons bedrijf, dat in 2016 met 2,8% groeide.

We hebben ons productassortiment verder verbeterd om consumenten op verschillende inkomensniveaus en in verschillende markten aan te spreken en blijven dit doen. Het meest betaalbare model kost ongeveer € 20 in India (INR 1.600), met lopende kosten van slechts één eurocent per twee liter veilig drinkwater. Dit is goedkoper dan wat het kost om water te koken en aanzienlijk goedkoper dan het kopen van flessen water.

1 We hebben onze doelstelling in 2014 aangepast aan wat het belangrijkst is voor de gezondheid: voortdurend kunnen beschikken over veilig drinkwater. De nieuwe meetmethode stelt ons ook in staat de continue consumptie van veilig drinkwater vast te leggen (in liters), wat een betere methode is om de blijvende impact op de gezondheid te berekenen dan eenmalige metingen. Het verbetert onze oude meetmethode waarbij de verkoopcijfers van waterzuiveraars werden vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal personen per huishouden om uit te rekenen hoeveel mensen gemiddeld per apparaat zijn bereikt. In de periode van 2005-2013 hebben 55 miljoen mensen Pureit gebruikt.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC. .

2 Een aantal verbruiksgoederen ('Germkill Kits') werd gegeven aan distributeurs om te verpakken met de Pureit-apparaten en niet afzonderlijk verkocht als vervanging. Dit heeft geresulteerd in het verdubbelen van het aantal liter veilig water tussen 2011 en 2015 voor deze verbruiksgoederen. Het cumulatieve aantal tot 2015 wordt herzien van 78 miljard liter naar 73 miljard liter.

3 Qinyuan is nog niet meegenomen in onze berekening van het aantal geleverde liters veilig drinkwater.

Verbeteren van toegang tot sanitaire voorzieningen

Tegen 2020 willen we ervoor zorgen dat 25 miljoen mensen betere toegang hebben tot een toilet door de voordelen van het gebruik van schone toiletten te promoten en door toiletten toegankelijk te maken.

Gedurende 2012-2015 hebben we 6,2 miljoen mensen betere toegang gegeven tot een toilet.


Ons perspectief

Toen we deze doelstelling in 2014 toevoegden aan het Unilever Sustainable Living Plan, waren we het eerste bedrijf dat zich inzette voor betere sanitaire voorzieningen op deze schaal. Gedurende 2012-2015 heeft het samenwerkingsverband van Domestos met UNICEF 6,2 miljoen mensen betere toegang gegeven tot een toilet.*

Sanitatie is een van de meest complexe ontwikkelingsaspecten. We werken samen met partners om versneld en op grotere schaal kwalitatief hoogstaande sanitatieprogramma’s uit te rollen. In 2016 hebben we ons mondiale samenwerkingsverband met UNICEF voortgezet, het Domestos Toilet Academy-programma opgeschaald, en WASH-initiatieven gericht op water, sanitatie en hygiëne uitgerold op scholen. In India hebben we het Unilever Suvidha Centre geopend: een duurzaam gemeenschapscentrum waar meer dan 1500 mensen uit huishoudens met lage inkomens toegang hebben tot toiletten, handenwasfaciliteiten, wasmachines en veilig drinkwater.

* Resultaten worden gerapporteerd door UNICEF in navolging van zijn meetmethode en bevat het aantal bereikte mensen van directe en indirecte initiatieven gedurende 2012-2015.

Mondgezondheid verbeteren

Wij zetten onze tandpasta- en tandenborstelmerken in bij onze programma's ter verbetering van mondgezondheid, om kinderen en hun ouders te stimuleren zowel ‘s ochtends als 's avonds te poetsen Het doel is om tegen 2020 50 miljoen mensen te bereiken.

We hebben ons doel eerder behaald en meer dan 50 miljoen mensen bereikt. Tegen 2016 is ons totaal gegroeid tot 75 miljoen mensen. In 2016 bereikten we ruim 4 miljoen mensen.


Ons perspectief

De missie van Signal/Pepsodent is om de mondgezondheid te verbeteren, door gezinnen te stimuleren zowel ‘s ochtends als 's avonds te poetsen met fluoridetandpasta. Onderzoek toont aan dat goede poetsgewoonten het beste in de kindertijd kunnen worden aangeleerd. We richten ons daarom op het bijbrengen van goede gewoonten aan jonge kinderen en stimuleren ouders het goede voorbeeld te geven. Deze aanpak blijkt zeer effectief om gewoonten te veranderen en leidt tot groei van de merkwaarde.

In 2016 lanceerden we ons 'Dentist with a Heart'-programma waardoor tandartsen mondgezondheid kunnen geven in ons schoolprogramma met behulp van onze hulpmiddelen. En we maken gebruik van mobiele technologie met de introductie van 'Little Brush Big Brush', een van de eerste campagnes in onze industrie die wordt geleverd met behulp van chatbot-technologie via Facebook Messenger. Het is een 21-dagen durend programma dat geanimeerde verhalen combineert met moderne artificial intelligence-technologie om met een leuke en educatieve ervaring gedragsveranderingen te realiseren binnen gezinnen.

Verbeteren van eigenwaarde

Met ons merk Dove helpen wij door middel van voorlichtingsprogramma's miljoenen jonge mensen om hun zelfvertrouwen te vergroten. • Wij streven ernaar tegen 2015 15 miljoen jonge mensen te hebben geholpen. Tegen 2015 hadden wij echter bijna 20 miljoen bereikt en in 2016 hebben we ons doel uitgebreid om nog eens 20 miljoen jonge mensen te helpen tegen 2020.

In de periode tussen 2004 en 2014 hielpen we 15,8 miljoen jonge mensen. Tegen 2015 waren dat er 19,4 miljoen. Dit cijfer groeide naar 23 miljoen in 2016, waarmee we klaar waren voor een nieuwe uitdaging om 40 miljoen jonge mensen te helpen.


Ons perspectief

We behaalden ons doel voor 2015 een jaar eerder en bereikten bijna 20 miljoen in 2015. In 2016 hebben we ons doel uitgebreid om nog eens 20 miljoen jonge mensen te bereiken - het is nu onze ambitie om tegen 2020, een totaal van 40 miljoen te helpen.

In 2016 hebben we onze invloed en kwaliteit van het Dove Self-Esteem Project nog verder uitgebreid, met de ontwikkeling van kosteneffectieve implementatiestrategieën die nog meer impact hebben. We hebben onze samenwerking met de World Association of Girl Guides and Girl Scouts verlengd tot 2020 en ons formele educatie-onderzoek vergroot door samen te werken met overheden in Frankrijk, het VK en Argentinië om voorlichtingsprogramma over eigenwaarde nog breder aan te bieden op scholen.

Via onze Dove Day 2016 hebben we meer dan 30.000 studenten bereikt terwijl 3000 van onze medewerkers in 37 landen ons hebben geholpen met het geven van Self-Esteem-workshops.

Dove is ons grootste persoonlijke verzorgingsmerk dat ook in 2016 weer groeide.

Terug naar top