Gezondheid en hygiëne | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
 1. Home
 2. ...
 3. Het Unilever Sustainable Living Plan
 4. Gezondheid en hygiëne

Het Unilever Sustainable Living Plan

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Gebrek aan veilig drinkwater en slechte sanitaire en hygiënische omstandigheden zorgen voor miljoenen sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden, vooral onder kinderen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat met de aanpak van deze nauw met elkaar verweven problemen ten minste 9% van de ziektes wereldwijd en 6% van alle sterfgevallen kan worden voorkomen.1 Het is bewezen dat mensen gezonder en gelukkiger zijn, en gemeenschappen productiever, als zij toegang hebben tot betere sanitaire voorzieningen, schoon drinkwater en elementaire hygiëneniveaus. Dit is essentieel om mensen uit de armoede te halen.

Onze gezondheids- en hygiënemerken - Lifebuoy, Domestos, Signal, Pureit en Vaseline - hebben als doel de gezondheid te verbeteren door betere hygiëne. Onze producten voor dagelijks gebruik, zoals zeep, toiletreinigers en tandpasta, en onze innovatieve waterzuiveraars, kunnen helpen ziektes te voorkomen en de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Dit draagt uiteindelijk ook bij aan het redden van levens.

Maar gezondheid is meer dan hygiëne. Wereldwijd hebben veel mensen een gebrek aan zelfvertrouwen en zijn onzeker over hun lichaam. Dit kan een weerslag hebben op hun persoonlijke levens en carrières. Via Dove, ons meest vooraanstaande merk voor schoonheid en persoonlijke verzorging, helpen we vrouwen en meisjes om zich goed te voelen in hun eigen lichaam en zo hun eigenwaarde te vergroten.

De gezondheids- en hygiënepijler van ons Unilever Sustainable Living Plan (USLP) draagt met name bij aan twee van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN: Een goede gezondheid en welzijn (SDG3); en schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG 6).

1 Wereldgezondheidsorganisatie: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/levels_trends_child_mortality_2013/en/

Onze strategie

Ons doel is om tegen 2020 meer dan een miljard mensen te helpen om actie te ondernemen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

Aanpakken van gezondheid en hygiëne is zakelijk gezien verstandig

Het aanpakken van sociale uitdagingen is goed voor de maatschappij en ook voor het bedrijf. Veel van onze programma’s zijn gericht op het direct stimuleren van groei - onze programma's voor het verbeteren van mondzorg, handen wassen en sanitaire voorzieningen zijn daar sterke voorbeelden van. Als meer mensen hun tanden poetsen, regelmatig zeep gebruiken en toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, neemt hun gebruik van tandpasta, zeep en toiletreiniger ook toe. Domestos helpt mensen met toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen, wat de marktontwikkeling voor ons bedrijf stimuleert.

We voeren veel van onze initiatieven gericht op gezondheid en hygiëne uit via de merken in onze Beauty & Personal Care divisie. Dit is de grootste productdivisie in ons bedrijf met een omzet van € 20,7 miljard in 2017. Deze divisie is verantwoordelijk voor 39% van onze omzet en 46% van ons bedrijfsresultaat. Merken als Dove, Signal and Lifebuoy zijn ondergebracht in deze divisie. Lifebuoy is het beste merk te wereld voor antibacteriële zeep. Het wordt in meer dan 60 landen verkocht en groeide in 2017 met 6%.

Onze Home Care divisie heeft in 2017 een omzet gegenereerd van € 10,6 miljard - dat is 20% van onze omzet. Deze divisie omvat onze waterzuiveringsmerken Pureit en Qinyuan, en Domestos, ons toonaangevende merk voor toilethygiëne dat sterk vertegenwoordigd is in opkomende markten. Domestos helpt mensen met toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen en stimuleert marktontwikkeling voor ons bedrijf. Domestos groeide in 2017 met 10%.

Onze aanpak

Het bieden van kwalitatieve en betaalbare producten is slechts onderdeel van de oplossing om de gezondheid via hygiëne te verbeteren. Met producten alleen redden we het niet. Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het aansporen van mensen om gezonde gewoonten aan te nemen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen wel weten dat ze twee keer per dag hun tanden moeten poetsen en hun handen moeten wassen met water en zeep na een toiletbezoek en vóór ze gaan eten, maar vaak doen ze dat niet.

Als een van de wereldwijd toonaangevende producenten van consumentengoederen die mensen dagelijks worden gebruikt door mensen, begrijpen wij de triggers, hindernissen en motiverende factoren die duurzame veranderingen in gedrag genereren. Onze aanpak wordt ondersteund door ons gedragsveranderingsmodel, de Vijf instrumenten voor veranderingen (PDF | 4MB). Als deze vijf samenhangende principes consistent worden toegepast, is de kans op blijvende gedragsverandering aanzienlijk groter. We gebruiken deze kennis, samen met onze expertise in marketing en grootschalige campagnes om blijvende veranderingen te stimuleren in dagelijks gedrag.

Innovatie

We gebruiken onze expertise om innovatieve producten te ontwikkelen die meer mensen kunnen helpen een gezonder leven te leiden. De Mickey Mouse handzeep van Lifebuoy bijvoorbeeld, die zonder aanraking begint te schuimen en die in 2017 in China op de markt is gebracht, maakt het voor kinderen leuk om hun handen goed te wassen.

Onze waterzuiveraars zorgen niet alleen voor water dat veilig en makkelijk is om te gebruiken, maar ook voor water dat lekker smaakt. We hebben ze aantrekkelijker gemaakt door onze communicatie te focussen op de absolute veiligheid van het product en hebben modellen geïntroduceerd die specifieke problemen aanpakken, zoals het verwijderen van volledig opgeloste zouten (TDS) uit drinkwater. En modellen waarbij het verwijderen van overblijfselen van pesticiden, die regelmatig werden gevonden bij het wassen van bladgroenten, drastisch is verbeterd. Ons nieuwe model, gebaseerd op het principe waarbij betaald wordt voor gebruik, PayGo, zal veilige en betaalbare toegang tot water nog eenvoudiger maken voor mensen.

Belangenbehartiging en partnerschappen

Met het aannemen van Resolution 64/292, erkende de Algemene Vergadering van de VN in juli 2017 expliciet het grondrecht op water en sanitaire voorzieningen. De VN erkende dat veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen essentieel zijn om ten volle van het leven en alle mensenrechten te kunnen genieten. Unilever respecteert deze rechten door te verzekeren dat we onze bedrijfsvoering dusdanig voeren dat we voldoen aan het grondrecht op water, zoals omschreven in het VN beleid omtrent het recht tot water. We hebben ook de World Business Council for Sustainable Development WASH Pledge ondertekend om er zeker van dat onze werknemers in alle onze productiefaciliteiten en op al onze plantages en werkplekken toegang hebben tot 'Water, Sanitatie en Hygiëne' (WASH).

Staatshoofden van over de hele wereld kwamen in september 2015 bijeen in New York om de 2030 Agenda for Sustainable Development, aan te nemen, wat resulteerde in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). SDG 6 richt zich puur op drinkwater en sanitaire voorzieningen, en heeft als doel 'te zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen'. We hebben ons samen met anderen ingezet om er voor te zorgen dat hygiëne wordt opgenomen als belangrijk onderdeel van de SDG en verheugden ons over het feit dat meetindicatoren waren toegevoegd voor de toegang tot handwasfaciliteiten met zeep.

Middels onze merken en programma's voor gedragsverandering en door de handen ineen te slaan met anderen met betrekking tot de organisatie van evenementen als de Algemene Vergadering van de VN, regionale Water-, Sanitatie en Hygiëneconferenties en de Wereld Toilet Dag samen met onze partners, dragen we bij aan het behalen van SDG 6. Samenwerking met organisaties die onze ambities delen om gezondheid te verbeteren door betere hygiëne, is de sleutel tot het bereiken van impact op grote schaal. We werken op veel manieren samen met onze partners, onder andere via: gezamenlijke belangenbehartigingsprogramma's om problemen aan de kaak te stellen, het opschalen van bestaande programma's en het initiëren van nieuwe initiatieven, en het verkrijgen van extra financiering om de impact van onze gezamenlijke investering te vergroten.

Bedrijven bevinden zich in een goede positie om met overheden, de burgermaatschappij en ontwikkelingsbureaus samen te werken om zo transformationele en duurzame veranderingen op schaal te realiseren. Of het nou komt door het inzicht in onze consumenten, kennis van gedragsverandering, de ontwikkeling van innovatieve producten, ons vermogen om grootschalige programma's te leveren of het bieden van financiering, we brengen een ruim aanbod van hulpbronnen en kennis mee die onze samenwerkingen kan versterken. En kunnen we de gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren terwijl ons bedrijf tegelijkertijd groeit.

Het katalyseren van geïnteresseerde groepen om samen tot een gezamenlijk doel te komen, is iets dat we bijzonder nuttig hebben gevonden. De Toilet Board Coalition is een voorbeeld waar Unilever een medeoprichter van was: een wereldwijde, zakelijk aangestuurde alliantie van bedrijven, investeerders, sanitair experts en non-profitorganisaties, die duurzame en schaalbare oplossingen wil ontwikkelen voor de sanitaire crisis.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit helpt met het terugdringen van het aantal gevallen van levensbedreigende ziektes, zoals diarree; een van de grootste doodsoorzaken bij kinderen onder de vijf.

Voortgang

We zijn nu zeven jaar bezig met ons Unilever Sustainable Living Plan en we hebben geleerd dat het mogelijk is om mensen op grote schaal te bereiken. Tegen het eind van 2017 waren we erin geslaagd zo'n 601 miljoen mensen te bereiken: meer dan 426 miljoen mensen met Lifebuoy, meer dan 10 miljoen met beter toegang tot een toilet1, bijna 78 miljoen met onze tandpastamerken, 29 miljoen via de Dove programma’s gericht op eigenwaarde, 2,6 miljoen via het Vaseline's Healing Project, en meer dan 55 miljoen met veilig drinkwater van Pureit. Pureit leverde eveneens 96 miljard liter veilig drinkwater.

We hebben via onze wereldwijde samenwerking met UNICEF een voortdurende bijdrage geleverd aan de verbetering van sanitaire voorzieningen, zijn in samenwerking met Population Services International (PSI) het programma Creating Sustainable Sanitation Markets gestart, en hebben initiatieven gericht op sanitatie op scholen geïntroduceerd.

Toekomstige uitdagingen

Lifebuoy leidt 's werelds meest omvangrijke handenwasprogramma. Om onze doelstelling van 1 miljard te halen, zoeken we naar manieren om effectieve veranderingen te realiseren in de manieren van handenwassen tegen nog lagere kosten. Momenteel telt Lifebuoy alleen die mensen die worden bereikt via lokale programma's. We hebben echter lang gedacht dat al onze marketinginspanningen bijdragen aan het veranderen van de manieren van handenwassen, inclusief grootschalige tv-reclames.

Om dit te testen hebben we een onderzoek gedaan in India (onze grootste markt) om de effectiviteit van specifieke tv-reclames te beoordelen aan de hand van dezelfde methodiek die we gebruiken voor de beoordeling van onze lokale programma's. Uit het onderzoek bleek dat er een significante toename was in het aantal keren dat mensen hun handen wassen met zeep nadat ze de reclames hadden bekeken. Dit resultaat toont aan dat massamedia gezondheidsgerelateerd gedrag op grote schaal positief kunnen beïnvloeden en bevorderen. Dit biedt ons de mogelijkheid om met behulp van ons Lifebuoy merk nog eens miljoenen mensen te bereiken en wellicht ons doel om 1 miljard mensen te bereiken tegen 2020 een stap dichterbij te brengen.

Als volgende stap zijn we bezig met het publiceren van vergelijkende onderzoeken en streven we ernaar om naast het bereik van onze lokale programma’s ook het bereik van tv in onze gezondheids- en welzijnscijfers voor 2018 op te nemen.

De onmiddellijke prioriteit voor onze waterzuiveraars ligt bij het versterken en uitbreiden van de activiteiten op bestaande markten. Met de aankoop van het Chinese waterzuiveringsbedrijf Qinyuan in 2014 hebben we onze capaciteiten nog verder uitgebreid. Om nog groter te kunnen worden, hebben we echter betere distributie- en aftersalesservices nodig. Verder moeten we succesvolle samenwerkingsverbanden aangaan met microfinanciëringsorganisaties om waterzuiveraars betaalbaarder te maken voor consumenten met een laag inkomen.

Schone en veilige toiletten op scholen zijn belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en in het bijzonder voor de schoolgang van meisjes, omdat een slechte toegang tot sanitaire voorzieningen een van de belangrijkste redenen is waarom meisjes niet meer naar school gaan als hun menstruatie begonnen is. Maar als we willen dat toiletten op langere termijn structureel gebruikt blijven worden, is er een fundamentele gedragsverandering nodig.

Daarom ondersteunen we initiatieven die gedragsveranderingen stimuleren op een aantal verschillende manieren, waaronder onze voortdurende steun van het sanitatieprogramma van UNICEF. Verder ondersteunen we het gebruik en het onderhoud van toiletten in scholen door gedragsveranderende interventies, om ervoor te zorgen dat schooltoiletten schoon en in goede staat zijn, zodat ze op lange tijd gebruikt kunnen blijven worden.

1 De resultaten die Unicef rapporteert zijn conform haar eigen methodiek en bevatten het aantal mensen dat in de periode 2012-2016 bereikt is middels directe en indirecte initiatieven.


Uitvouwen voor meer over gezondheid en hygiëne
Gezondheid en hygiëne
Onze toezegging

In 2020 helpen we meer dan een miljard mensen om actie te ondernemen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit zal helpen met het terugdringen van het aantal gevallen van levensbedreigende ziekten, zoals diarree.

Onze prestaties

Tegen het eind van 2017 slaagden we erin met onze programma's voor handenwassen, sanitatie, mondverzorging, eigenwaarde en veilig drinkwater zo'n 601 miljoen mensen te bereiken: meer dan 426 miljoen mensen met Lifebuoy, meer dan 10 miljoen met beter toegang tot een toilet*, bijna 78 miljoen met onze tandpastamerken, 29 miljoen via de Dove programma’s gericht op eigenwaarde, 2,6 miljoen via het Vaseline's Healing Project, en 55 miljoen met veilig drinkwater van Pureit. Tegen het einde van 2017 leverde Pureit eveneens 96 miljard liter veilig drinkwater.

Ons perspectief

We liggen op koers om onze toezegging voor 2020 te bereiken. Tegen het einde van 2017 hadden we al 601 miljoen mensen bereikt, dat is een stijging ten opzichte van de 538 miljoen die we in 2016 bereikten. In 2017 alleen al bereikte Lifebuoy meer dan 476 miljoen mensen.

Onze tandpastamerken Signal en Pepsodent hebben hun doel om 50 miljoen mensen te bereiken in 2020 al bereikt, en slaagden er in 2017 in bijna 78 miljoen mensen te bereiken met de Brush Day & Night campagnes.**

Dove behaalde zijn doel voor 2015 een jaar eerder en bereikte in 2015 al bijna 20 miljoen. In 2016 hebben we ons doel daarom uitgebreid en willen we nog eens 20 miljoen jonge mensen bereiken - het is nu onze ambitie om tegen 2020 een totaal van 40 miljoen jonge mensen te helpen zich zekerder te voelen over hun lichaam en hun eigenwaarde te verbeteren.

In 2014 hebben we een nieuw doel voor sanitatie geïntroduceerd, waarbij Domestos samenwerkt met UNICEF om te helpen bij het opschalen van initiatieven gericht op de verbetering van sanitaire voorzieningen. In de periode 2012-2016 hebben we ervoor gezorgd dat 10 miljoen mensen een betere toegang hadden tot een toilet.*

En in 2017 hebben we een nieuw doel geïntroduceerd: met behulp van ons Vaseline Healing Project streven we ernaar om tegen 2020 de huid van 5 miljoen mensen te helpen genezen. Tegen 2017 hebben we met ons Vaseline Healing Project 2,6 miljoen mensen bereikt. Een resultaat waarmee we goed op weg zijn om ons doel te behalen om tegen 2020 de huid van 5 miljoen mensen te helpen genezen.

** De resultaten die Unicef rapporteert zijn conform haar eigen methodiek en bevatten het aantal mensen dat in de periode 2012-2016 bereikt is middels directe en indirecte initiatieven.

** Zie Onze metrics voor de definitie van 'bereiken'.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke controle voor meer details over ons controleprogramma in het hele Sustainable Living Plan van Unilever.

Terugdringen van het aantal gevallen van diarree en het aantal gevallen met luchtwegaandoeningen middels het wassen van handen.

 • Tegen 2020 wil ons merk Lifebuoy het hygiënegedrag van 1 miljard consumenten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika veranderen door het promoten van de voordelen van het wassen van handen op belangrijke momenten.

In 2015 hebben we dit doel verschoven van 2015 naar 2020.

Sinds 2010 hebben we meer dan 426 miljoen mensen bereikt.

In 2015 hebben we het doel dat we wilden behalen in 2015 verlegd naar 2020.


Ons perspectief

Onze grootste uitdaging is om onze programma’s zo kosten effectief mogelijk uit te breiden. Sinds 2010 hebben wij grote vorderingen geboekt. We hebben meer dan 426 miljoen mensen bereikt en modellen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de kosten per bereikte persoon meer dan gehalveerd worden.

Echter, onze huidige programma's zijn gebaseerd op rechtstreeks contact met mensen. Hoewel we al grote vorderingen hebben gemaakt bij het verlagen van de kosten per contact zonder in te boeten aan effectiviteit, proberen we continue nieuwe manieren te vinden om de kosten verder te optimaliseren en het bereik ieder jaar te vergroten. We blijven onderzoeken hoe partners en nieuwe technologie kunnen helpen met het efficiënter en effectiever realiseren van gedragsverandering. Bijvoorbeeld door nieuwe kanalen te gebruiken en ons te richten op belangrijke momenten.

Terwijl onze programma's zich richten op het bereiken van kinderen en hun moeders in lokale gemeenschappen, hebben we lang gedacht dat al onze marketinginspanningen bijdragen aan het veranderen van de manieren van handenwassen, inclusief grootschalige tv-reclames. Om dit te testen hebben we een onderzoek gedaan in India (onze grootste markt) om de effectiviteit van specifieke tv-reclames te beoordelen. Hierbij hebben we dezelfde methodiek gebruikt als voor de beoordeling van onze lokale programma's.

Uit het onderzoek bleek dat er een significante toename was in het aantal keren dat mensen hun handen wassen met zeep nadat zij de reclames hadden bekeken. Dit resultaat toont aan dat massamedia op grote schaal gezondheidsgerelateerd gedrag positief kunnen beïnvloeden en bevorderen. Dit biedt ons de mogelijkheid om met behulp van ons Lifebuoy merk nog eens miljoenen mensen te bereiken en wellicht ons doel om 1 miljard mensen te bereiken tegen 2020 een stap dichterbij te brengen. Als volgende stap zijn we bezig met het publiceren van vergelijkende onderzoeken en streven we ernaar om naast het bereik van onze lokale programma’s ook het bereik van tv in onze gezondheids- en welzijnscijfers voor 2018 op te nemen

Gezonde handenwasgewoonten voor het leven

Voorzien in veilig drinkwater

Met ons assortiment waterzuiveraars willen we tegen 2020 voorzien in 150 miljard liter veilig drinkwater.1

Tegen het einde van 2017 leverde Pureit 96 miljard liter veilig drinkwater. Alleen al in 2017 leverde Pureit meer dan 11 miljard liter.


Ons perspectief

Ons assortiment waterzuiveraars is nu al in 12 landen beschikbaar: Bangladesh, Brazilië, China, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Mexico, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Sri Lanka. De gehele bevolking in deze markten samen vertegenwoordigt de helft van de wereldbevolking. In de periode 2005-2017 hebben we 96 miljard liter veilig drinkwater geleverd, met meer dan 11 miljard liter in 2017.

In 2014 hebben we onze activiteiten in China uitgebreid met de overname van de Qinyuan Group, het grootste waterzuiveringsbedrijf van China.2 Waterzuivering is een groeiende mondiale categorie voor ons bedrijf dat ten grondslag ligt aan een omzetgroei van 7,7% in 2017.

We blijven ons productassortiment verder verbeteren om consumenten met verschillende inkomensniveaus en in verschillende markten aan te spreken. Het meest betaalbare model kost ongeveer € 20 in India (INR 1.500), met terugkerende kosten van net iets meer dan één eurocent voor iets meer dan drie liter veilig drinkwater. Deze kosten zijn lager dan de kosten voor het koken van water en het is aanzienlijk goedkoper dan het kopen van flessen water.

1 We hebben onze doelstelling in 2014 aangepast om ons te richten op wat het belangrijkst is voor de gezondheid: voortdurend kunnen beschikken over veilig drinkwater. De nieuwe meetmethode stelt ons in staat de voortdurende consumptie van veilig drinkwater vast te leggen (in liters). Dit is een betere methode voor het berekenen van de blijvende impact op de gezondheid dan de eenmalige metingen. Het verbetert onze oude meetmethode waarbij de verkoopcijfers van waterzuiveraars werden vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal personen per huishouden om uit te rekenen hoeveel mensen gemiddeld per apparaat werden bereikt. In de periode 2005-2013 hebben 55 miljoen mensen Pureit gebruikt.

2 Qinyuan is nog niet meegenomen in onze berekening van het aantal geleverde liters veilig drinkwater

Het leveren van veilig drinkwater

Verbeterde toegang tot sanitaire voorzieningen

Tegen 2020 willen we ervoor zorgen dat 25 miljoen mensen betere toegang hebben tot een toilet door de voordelen van het gebruik van schone toiletten te promoten en door toiletten toegankelijk te maken.

In de periode 2012-2016 hebben we ervoor gezorgd dat meer dan 10 miljoen mensen een betere toegang tot een toilet hadden.*


Ons perspectief

Toen we deze doelstelling in 2014 toevoegden aan het Unilever Sustainable Living Plan, waren we het eerste bedrijf dat zich inzette voor betere sanitaire voorzieningen op deze schaal. In de periode 2012-2016 heeft de samenwerking van Domestos met UNICEF ervoor gezorgd dat meer dan 10 miljoen mensen een betere toegang hadden tot een toilet.*

Sanitatie is een van de meest complexe ontwikkelingsaspecten. We werken samen met partners om versneld en op grotere schaal kwalitatief hoogstaande sanitatieprogramma’s te implementeren. In 2017, hebben we onze wereldwijde samenwerking met UNICEF voortgezet en hebben we initiatieven gericht op sanitatie op scholen geïntroduceerd. In 2016 hebben we ons baanbrekende Suvidha Centre geopend in India: een duurzaam gemeenschapscentrum waar meer dan 1500 mensen uit huishoudens met lage inkomens toegang hebben tot toiletten, handenwasfaciliteiten, douches, wasmachines en veilig drinkwater. Zij betalen daar bedragen voor die lager zijn dan de marktprijs.

*De resultaten die Unicef rapporteert zijn conform haar eigen methodiek en bevatten het aantal mensen dat in de periode 2012-2016 bereikt is middels directe en indirecte initiatieven.

Toiletten voor een betere toekomst

Verbeteren van de mondgezondheid

Wij zetten onze tandpasta- en tandenborstelmerken en onze programma's ter verbetering van mondgezondheid in om kinderen en hun ouders te stimuleren zowel 's ochtends als 's avonds te poetsen. Het doel is om tegen 2020 50 miljoen mensen te bereiken.

We hebben ons doel eerder behaald en al meer dan 50 miljoen mensen bereikt. Tegen 2017 is het totaal aantal mensen bereikt al bijna gegroeid tot 78 miljoen mensen. In 2017 bereikten we net iets minder dan 3 miljoen mensen.


Ons perspectief

De missie van Signal/Pepsodent is om de mondgezondheid te verbeteren door gezinnen te stimuleren zowel 's ochtends als 's avonds te poetsen met fluoridetandpasta.

Onderzoek toont aan dat goede poetsgewoonten het beste in de kindertijd kunnen worden aangeleerd. We richten ons daarom op het bijbrengen van goede gewoonten aan jonge kinderen en stimuleren ouders het goede voorbeeld te geven. Het is bewezen dat onze Brush Day & Night campagne, een leuk en interessant schoolprogramma, de poetsfrequentie met 25% heeft doen toenemen. Deze Brush Day & Night materialen zijn beschikbaar op de website van het merk, zodat iedereen kinderen goede poetsgewoonten voor het leven aan kan leren!

Onze aanpak is ook goed voor het bedrijf. In 2017 is dit Sustainable Living merk wereldwijd met 4% gegroeid.

Mondgezondheid verbeteren

Verbeteren van het zelfvertrouwen

Met ons merk Dove helpen wij miljoenen jonge mensen om zekerder te worden over hun eigen lichaam en om meer zelfvertrouwen te krijgen door middel van voorlichtingsprogramma's. • Wij streefden ernaar tegen 2015 15 miljoen jonge mensen te hebben geholpen. Tegen 2015 hadden we echter al bijna 20 miljoen bereikt en in 2016 hebben we daarom ons doel aangepast en bepaald dat we nog eens 20 miljoen jonge mensen wilden helpen tegen 2020.

In de periode 2004-2015 hielpen we 19,5 miljoen jonge mensen. Tegen 2016 waren dat er 23 miljoen. Dit cijfer groeide naar 29 miljoen in 2017. Wij zijn dus goed op weg om ons doel om 40 miljoen jonge mensen te helpen, te behalen.


Ons perspectief

We behaalden ons doel voor 2015 een jaar eerder en bereikten al bijna 20 miljoen in 2015. In 2016 hebben we ons doel daarom uitgebreid en bepaald dat we nog eens 20 miljoen jonge mensen wilden bereiken - het is nu onze ambitie om tegen 2020 een totaal van 40 miljoen te helpen.

In 2017 hebben we het bereik en de kwaliteit van het Dove Self-Esteem Project nog verder uitgebreid door de ontwikkeling van kosteneffectieve implementatiestrategieën die nog meer impact hebben. Dove heeft zijn 60ste verjaardag gevierd door zijn gelofte aan vrouwen overal ter wereld te vernieuwen met de Dove Real Beauty Pledge.

Naast ons studieprogramma werken we ook samen met de World Association of Girl Guides and Girl Scouts om nog meer jonge vrouwen te bereiken met onze boodschap. Ons Free Being Me programma heeft sinds 2013 meer dan 4 miljoen meisjes in meer dan 125 landen bereikt. Ons streven is om 6,5 meisjes te bereiken in 2020. In 2017 hebben we een nieuw badgeprogramma ontwikkeld, genaamd Action on Body Confidence. Het doel van het programma is om meisjes meer voor zichzelf op durven te laten komen, waardoor ze levens kunnen veranderen in kleinere gemeenschappen en zelfs nog meer meisjes kunnen bereiken.

Dove is een van onze snelst groeiende merken op het gebied van schoonheid en persoonlijke verzorging, en maakte in 2017 een groei door van 6%.

Update in de Benelux

Het Dove Self-Esteem project helpt het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten. Via educatieve programma’s bereikte Dove in 2017 ruim 28.000 jongeren in Nederland.

Het opbouwen van zelfverzekerdheid en eigenwaarde

Huid helpen te verbeteren

Door middel van ons Vaseline Healing Project streven we ernaar de huid van 5 miljoen mensen te helpen genezen in 2020.

Tegen 2017 hebben we met ons Vaseline Healing Project 2,6 miljoen mensen bereikt, waarmee we goed op weg zijn om tegen 2020 de huid van 5 miljoen mensen te helpen genezen.

Nieuw doel 2017


Ons perspectief

Tegen het einde van 2017 hebben we met ons Vaseline® Healing Project 2,6 miljoen mensen bereikt. Dit project heeft sinds 2015 veel mensen die midden in rampgebieden en noodsituaties leven, geholpen bij de genezing van hun huid.

Het Vaseline® Healing Project wordt uitgevoerd in samenwerking met de internationale hulporganisatie Direct Relief. Sinds 2015 hebben we 3,3 miljoen potten en flessen Vaseline®-gel gedoneerd en voorzien in deskundige huidverzorging en training van lokale gezondheidswerkers. Het Vaseline Healing Project zet zich in voor het trainen van lokale gezondheidswerkers. In 2017 hebben we 563 werknemers in de primaire gezondheidszorg getraind in dermatologie, zodat ze in India, Zuid-Afrika en Mexico kunnen helpen bij de diagnostisering en behandeling van huidziekten.

Gebieden met een langdurige behoefte, zoals Jordanië, bieden we ondersteuning via huidverzorgingsmissies en productdonaties. In 2017 hebben we een voltijds dermatologisch team opgezet dat ervoor zorgt dat mensen met huidproblemen het hele jaar door behandeling kunnen worden in drie vluchtelingenkampen.

We zijn goed op weg om onze doelstelling voor 2020 te behalen en de huid te genezen van zo'n 5 miljoen mensen.

Klaar om in te springen op rampen en noodsituaties
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE