Inclusief ondernemen | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland

Het Unilever Sustainable Living Plan

Inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen

Miljoenen mensen helpen bij de inkoop voor en de vervaardiging en de verkoop van onze producten. We willen hen helpen nog meer van hun potentieel te benutten, zodat ze zichzelf, hun gemeenschap en ons bedrijf kunnen ondersteunen.

Het leggen van verbindingen, het opheffen van belemmeringen

Achter al onze producten zit een verhaal: het verhaal van de mensen die deze producten mogelijk maken. De mensen in onze fabrieken en op onze locaties die onze merken produceren, zijn van cruciaal belang. Maar buiten ons bedrijf bestaat een netwerk van nog eens miljoenen mensen: van de kleine boeren in onze uitgebreide toeleveringsketen tot aan de detailhandelaren en ondernemers die onze merken aanbieden aan nieuwe en bestaande consumenten.

Over de hele wereld vertrouwen we op en ondersteunen we de mensen die aan ons succes bijdragen. We voelen ons al sterk met hun verbonden en willen deze band graag nog sterker maken. We willen de mensen in onze toeleveringsketen helpen groeien en bloeien door de belemmering waarmee zij tegenaan lopen, op te heffen.

Het potentieel benutten van miljoenen mensen

We zijn ervan overtuigd dat we met behulp van technologie, training, een verbeterde toegang tot de markten en betere werkwijzen miljoenen mensen kunnen helpen hun potentieel beter te benutten en al doende kunnen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, waaronder Geen armoede (SDG1) en Goede werkgelegenheid en economische groei (SDG 8).

Het meer inclusief maken van onze organisatie is ook vanuit zakelijk oogpunt zinvol. Het helpt ons de continuïteit van onze grondstoffen garanderen, het vergroot de markten voor onze producten en vergroot de veerkrachtigheid van ons bedrijfsmodel in een onzekere wereld.

Onze strategie


We streven ernaar bij te dragen aan het economisch welzijn door het creëren van welvaart, het scheppen van banen, het verbeteren van vaardigheden en het bieden van toegang tot markten. Op deze manier creëren we een continue groeicyclus waardoor onze bedrijvigheid gestimuleerd wordt. Die groeicyclus komt tegelijkertijd ten goede aan ons bedrijf.

We willen onze aanpak holistisch maken en integreren in ons bedrijf, omdat we inzien dat sociale, ecologische en commerciële vooruitgang allemaal met elkaar verbonden zijn. Zo weten we dat kleinschalige boeren vaak geen toegang hebben tot markten, financiële ondersteuning, informatie en training. Ook kunnen zij worden belemmerd door een slechte voeding, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en gezondheidsproblemen, die onder andere veroorzaakt worden door gebrekkige sanitaire voorzieningen.

Onze programma's en samenwerkingsverbanden die zijn gericht op het helpen van kleinschalige boeren omvatten elementen uit ons gehele Unilever Sustainable Living Plan, zoals het bevorderen van duurzame landbouwproductie, het versterken van de positie van vrouwen, het bevorderen van mensenrechten, eerlijkheid op de werkvloer, het verbeteren van gezondheid en hygiëne en voeding.

Onze samenwerking met kleinschalige winkeliers en ondernemers in ons distributienetwerk is op vergelijkbare wijze gericht op het vergroten van hun capaciteiten en het aanpakken van de belemmeringen waar ze momenteel tegen aan lopen, zoals beperkte marktinformatie, toegang tot krediet en een gebrek aan financiële management - en zakelijke vaardigheden. Door deze groeibelemmerende zaken aan te pakken, creëren we andere manieren waarop we een positieve sociale impact kunnen hebben, zoals het verbeteren van gelijke kansen voor vrouwen in onze waardeketen.

Inclusive business pillar
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op de levens van 5,5 miljoen mensen door de levensstandaard van kleinschalige boeren te verhogen, de inkomens van kleinschalige winkeliers te verbeteren en de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen te vergroten.

Voortgang

In 2017 hebben we ongeveer 716.000† kleinschalige boeren en 1,6 miljoen kleinschalige detailhandelaren toegang verschaft tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethoden of het vergroten van hun inkomens.Ж Φ

Onafhankelijk vastgesteld door PwC. .

Ж  In 2017 hebben ongeveer 370.000 vrouwen gebruik gemaakt van initiatieven die georganiseerd werden onder de pijlers Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen.

Φ  Gemeten van 1 oktober - 30 september.

Toekomstige uitdagingen

Hoewel we middels certificeringsprogramma’s flinke vooruitgang hebben geboekt met het verbeteren van de landbouwmethoden van veel van onze kleinschalige boeren, blijft het een uitdaging om te bewijzen dat de impact verder strekt dan de landbouwmethoden, maar dat het ook positieve gevolgen heeft op de gezondheid en de voeding. Zowel de gezondheid als de voeding kan nl. een belemmering vormen voor het realiseren van betere levensomstandigheden. Deze problemen vergen een holistische en systematische aanpak. Daarom werken we met een groot aantal partners samen om de systemen en de infrastructuur waarbinnen kleinschalige boeren actief zijn, te verbeteren.

Het is daarnaast onze ambitie om de inkomens van de kleine winkeliers te verhogen met behulp van onze programma's als Shakti en Kabisig Summits. We beschikken over aanwijzingen dat onze verkoop door dergelijke initiatieven toeneemt, maar er moet nog meer gebeuren om de impact op de inkomens van kleine winkeliers te kunnen kwantificeren. Het is ons doel om deze informatie vast te leggen als onderdeel van ons nieuwe leerplatform voor kleinschalige winkeliers.


Uitvouwen voor meer over inclusief ondernemen

Doelen en prestaties

Als deel van de pijler Inclusief ondernemen van ons Unilever Sustainable Living Plan hebben we onszelf ambitieuze doelstellingen gesteld met het oog op het creëren van positieve impact in de levens van 5,5 miljoen mensen.

Inclusief ondernemen
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op de levens van 5,5 miljoen mensen door de levensstandaard van kleinschalige boeren te verhogen, de inkomens van kleinschalige winkeliers te verbeteren en de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen te vergroten.

Onze prestaties

In 2017 hebben we ongeveer 716.000 kleinschalige boeren en 1,6 miljoen kleinschalige detailhandelaren toegang verschaft tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethoden en het vergroten van hun inkomens.Ж Φ

Ons perspectief

We hebben ongeveer 1,6 kleinschalige winkeliers uit ons distributienetwerk toegang verschaft tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun inkomens, vooral via Perfect Store, Kabisig Summits in de Filipijnen, en Shakti in India en Nigeria. Wegens gebrek aan gegevens en slechte kwaliteit van de gegevens die wel beschikbaar zijn, hebben we de informatie over alle initiatieven met betrekking tot kleinschalige winkeliers niet meegenomen in onze rapportages.

Door onze toezegging grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw - met name cacao, thee, vanille en groente - versterken we de positie van kleinschalige boeren en we zijn goed op weg om ons doel van 2020 te behalen. Door samen te werken met onze leveranciers en partners hebben we ongeveer 716.000 kleinschalige boeren in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun landbouwmethodes te verbeteren.

Kansen op de arbeidsmarkt vergroten in de Benelux
 • In september 2015 zijn Randstad Participatie, onze buitendienstpartner Hamilton Bright en Unilever Nederland een pilot gestart waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan in de buitendienst van Unilever hebben gekregen. Gedurende acht maanden gingen twaalf mensen, zogenoemde Store Supporters, aan de slag in een commerciële functie op de winkelvloer. Wegens een succesvolle pilot is dit project in de afgelopen jaren voorgezet. Begin 2018 zijn er nog 7 mensen actief in het Store Support programma en in april 2018 worden 3 nieuwe werkzoekenden aangenomen.
 • De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Unilever Nederland werken samen in het Rotterdam Perfect City Project en I am Walls project Den Haag om (jeugd)werkloosheid terug te dringen en ondernemerschap onder werkzoekenden te stimuleren. Jonge werklozen kunnen tijdens het project zes maanden aan de slag in een commerciële functie, zoals mobiele ijsverkoper. Ook krijgen ze trainingen aan de I am Walls Academy en toegang tot een netwerk van bedrijven, waardoor ze na afloop aanzienlijk meer kans hebben op een baan. In totaal zijn er al 30 werkzoekenden aan de slag gegaan, verdeeld over Amsterdam en Den Haag. Het doel is om in 2018 hier 20 geslaagde cases aan toe te voegen.
Partnerships
 • Heart for Kids is een onafhankelijke stichting, opgericht door jonge Unilever-managers, die geld inzamelt voor Stichting Jarige Job. Voor ruim 61.000 Nederlandse kinderen is een verjaardag vieren niet vanzelfsprekend. Jarige Job helpt deze kinderen en gezinnen door de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Geen geld, maar een verjaardagsbox t.w.v. € 35,- wordt gedoneerd, met o.a. slingers, ballonnen en traktaties. Begin 2018 doneerde Heart for Kids een bus aan Jarige Job waardoor maar liefst 45% meer verjaardagsboxen konden worden bezorgd in Nederland. Op deze manier hebben ruim 45.000 kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven een echte verjaardag.
 • Love who you love! Ben & Jerry’s draagt deze speciale editie van (h)eerlijk ijs, choco-visjes en swirls – voorheen bekend als Phish Food – op aan verliefde mensen in alle smaken. Al meer dan 30 jaar zet Ben & Jerry’s zich in voor een wereld waarin iedereen gelijk is, ongeacht wie ze liefhebben. Een deel van de opbrengst van deze pint gaat daarom naar het COC, naar projecten om jongeren aan te sporen trots op zichzelf te zijn, en te houden van wie ze houden; Love comes in all flavours!
 • Jongeren zijn de toekomst en het is belangrijk dat ze kunnen meebeslissen over hun toekomst. Maar van alle stemgerechtigden stemmen jongeren het minst. Ben & Jerry's voerde in de aanloop naar de landelijke verkiezingen van 2017 in samenwerking met de Nationale Jeugdraad en IZI Solutions campagne zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. Ze lanceerden een toolkit voor docenten, een “ik beloof” tool en een campagne om de stembus fysiek dichterbij de jongeren te brengen. Want democratie werkt alleen als iedereen meedoet.

† Onafhankelijk vastgesteld door PwC. .

Ж In 2017 hebben ongeveer 370.000 vrouwen gebruik gemaakt van initiatieven die georganiseerd werden onder de pijlers Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen

Φ Gemeten van 1 oktober - 30 september.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het Sustainable Living Plan van Unilever.

De levensstandaard van kleinschalige boeren verbeteren

Het is ons doel om ten minste 500.000 kleinschalige boeren te betrekken in ons toeleveringsnetwerk. Wij zullen hen helpen hun landbouwmethodes te verbeteren, waardoor zij beter kunnen concurreren. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van hun bestaan verbeteren.

In 2017 hebben we ongeveer 716.000 kleinschalige boeren toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethoden.


Ons Perspectief

We gaan door met het uitrollen van programma's die zich richten op verbetering van de landbouwmethodes van kleinschalige boeren. Nieuwe initiatieven waarover dit jaar gerapporteerd werd, zijn onder andere het Black Soy Bean Bango Initiatief in Indonesië en de certificering voor kleinschalige theeboeren in Sri Lanka.

Middels onze programma’s proberen we kleinschalige boeren te helpen hun opbrengsten te verbeteren en de kwaliteit en consistentie van hun gewassen te verhogen. Zo kunnen zij hun inkomens verhogen en verschaffen zij ons tegelijkertijd de zichtbaarheid en veerkracht die we nodig hebben om een werkelijk duurzame toeleveringsketen te realiseren.

Het verbeteren van de opbrengsten en de kwaliteit is slechts een deel van het verhaal. Kleinschalige boeren hebben vaak geen toegang tot markten, financiële ondersteuning, informatie en training. Zonder toegang tot deze middelen kunnen zij maar beperkt groeien, waardoor zij mogelijke kansen met betrekking tot de opbrengsten en de kwaliteit, mislopen. Ook andere factoren kunnen belemmerend werken. Voorbeelden hiervan zijn een slechte voeding, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door gebrekkige sanitaire voorzieningen. We werken met een groot aantal partners, zoals de Global Alliance of Improved Nutrition, samen om deze problemen aan te pakken en de groeikansen van kleinschalige boeren te vergroten.

Connect leggen met kleinschalige boeren om levensstandaarden te verbeteren

Inkomens van kleinschalige winkeliers verbeteren

We zullen inkomens genereren en verbeteren voor 5 miljoen kleinschalige winkeliers in ons distributienetwerk genereren.

We hebben ongeveer 1,6 miljoen kleinschalige winkeliers uit ons distributienetwerk toegang gegeven tot initiativen als Perfect Store, Shakti en Kabisig Summits.


Ons perspectief

Het aantal kleinschalige winkeliers dat toegang heeft tot initiatieven is in 2017 licht gestegen tot 1,6 miljoen, voornamelijk dankzij de verdere uitrol van onze Kabisig Summits op de Filipijnen en het Shakti programma in India en Nigeria.

We hebben onze aanpak verder ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk kleinschalige winkeliers toegang kunnen geven tot onze training, en dit niet enkel de deelnemers van ons Perfect Store initiatief.

We verwachten dat de voortgang met betrekking tot dit doel vanaf volgend jaar een versnelling zal doormaken, aangezien we dan alle trainingsmodules in een volledig geïntegreerd en gecertificeerd opleidingsplatform voor kleinschalige winkeliers zullen samenvoegen. Het zal het aantal kleinschalige winkeliers bijhouden dat aan de trainingen deelneemt. Zo zijn er trainingen op het gebied van financiële kennis en een basistraining gericht op hygiëne, sanitaire voorzieningen en voeding om beter aan de behoeften van hun klanten te kunnen voldoen en om de levensstandaarden van hun families te kunnen verbeteren.

Kleinschalige winkeliers in staat stellen om te groeien

De participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen vergroten

We zullen de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen vergroten.

We zullen jonge mensen trainen, zodat ze wereldwijd deel kunnen nemen in de landbouwsector en in de distributiekanalen die onze merken naar de markt brengen.

We blijven jonge mensen helpen via onze landbouwtoeleveringsketen en distributiekanalen.


Ons perspectief

Sinds 2014 proberen we meer jonge ondernemers in onze waardeketen te krijgen, voornamelijk via onze programma's voor inclusief ondernemen in ontwikkelende en opkomende markten.

Een voorbeeld hiervan is Safeer, een initiatief voor kleinschalige winkeliers in Egypte. Het richt zich op het werven en opleiden van jonge mensen, zodat ze kunnen bijdragen aan de distributie van Unilever producten in de 1000 belangrijkste dorpen in Egypte, iets dat te duur zou zijn om door het Unilever verkoopteam te laten doen. Op een soortgelijke manier heeft Unilever Bangladesh een initiatief opgezet om werkloze jongeren te werven om ons te helpen bij de verkoop van onze merken in plattelandsgebieden in Bangladesh waar we zelf geen bereik hebben.

Onze programma's voor kleinschalige boeren bieden ook steun aan jongeren, zoals diegenen die vanille kweken in Madagaskar. In samenwerking met Symrise, Save the Children en het federale ontwikkelingsbureau GIZ zetten we ons in om de intergenerationele overdracht van armoede te doorbreken met scholing en landbouwonderwijs. Via onze programma's werken we eraan kleinschalige boeren te helpen om hun opbrengsten te verbeteren en de kwaliteit en consistentie van hun gewassen te verhogen.

Het helpen van jonge ondernemers
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE