Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen

Naast het direct creëren van welvaart en het scheppen van banen, ondersteunt - en vertrouwt - ons bedrijf op de miljoenen mensen die onze producten betrekken, maken en verkopen.

Het hebben van een positieve impact op hun levens is een van de grootste kansen om onze positieve sociale impact te verbreden en verdiepen én om de duurzaamheid van ons bedrijf op lange termijn te versterken.

Ons bereik, onze schaal en kansen

Buiten de fabrieken en locaties waar we onze producten maken, is er een netwerk van miljoenen mensen die bijdragen aan ons succes en die hun voordeel doen met hun relatie met Unilever. Of het kleinschalige producenten zijn van wie we indirect, via onze leveranciers, ingrediënten betrekken of kleinschalige winkeliers die onze producten verkopen aan nieuwe en bestaande consumenten - we geloven dat het vergroten van hun capaciteiten en kansen, hen en hun gemeenschappen kan versterken op manieren die bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Tegelijkertijd is een inclusieve aanpak voor deze netwerken, zakelijk slim. Het helpt ons met het verzekeren van essentiële aanvoer, vergroot de markten voor onze producten en vergroot de veerkrachtigheid van ons bedrijfsmodel in een onzekere wereld.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op de levens van 5,5 miljoen mensen door de levensstandaard van kleinschalige boeren te verhogen, de inkomens van kleinschalige winkeliers te verbeteren en de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen te vergroten.

Onze strategie


We streven ernaar bij te dragen aan economisch welzijn via het creëren van welvaart, het scheppen van banen, het verbeteren van vaardigheden en toegang tot markten - een deugdzame cyclus van groei gekoppeld aan ons bedrijf. Daarnaast dragen wij bij aan een aantal Sustainable Development Goals van de VN zoals: Doel 1 - Geen armoede, 2 - Geen honger, 8 - Goede werkgelegenheid en economische groei, 9 - Innovatie en goede infrastructuur en 10 - Ongelijkheid verminderen.

We weten dat werken met specifieke delen van onze leveranciers- en distributienetwerken kansen creëert om levens te verbeteren op verschillende manieren, waaronder het promoten van duurzame landbouwpraktijken, versterken van vrouwen, bevorderen van mensenrechten en eerlijkheid op de werkplek en het verbeteren van gezondheid en voeding.

Vaak hebben we de meeste impact als we samenwerken met partners, waaronder voor het focussen op de transformationele kwesties die nodig zijn om veranderingen te bewerkstelligen in de systemen waarin kleinschalige boeren en kleinschalige winkeliers werkzaam zijn.

Inclusive business pillar
Verbeteren van de levens van kleinschalige boeren

Volgens de Wereldbank is het ondersteunen van kleinschalige boeren de effectiefste manier om economische ontwikkeling te stimuleren en armoede te verminderen.

We hebben programma's ingericht die op verschillende manieren een positieve impact hebben op de levens van kleinschalige boeren, maar het verbeteren van landbouwpraktijken is nog steeds de kern van onze aanpak. Dit versterkt de band tussen het succes van ons bedrijf en het economische en sociale welzijn van kleinschalige boeren en hun gemeenschappen. Onze 'Enhancing Lives'-strategie voor kleinschalige boeren promoot:

 • het leveren van rechtvaardige en betrouwbare markttoegang door onze waardeketens transparant te maken en langdurige samenwerkingen te realiseren
 • interventies die kleinschalige boeren en hun gemeenschappen helpen met het verbeteren van landbouwkundige praktijken, zakelijke capaciteiten en levensvaardigheden
 • economische positie van vrouwen verbeteren en veranderende landbouwdynamieken ondersteunen om hun positie en welzijn te verbeteren
 • jonge landbouwondernemers helpen om lokale waardeketens aantrekkelijker te maken voor toekomstige generaties.

“De meeste mensen die in extreme armoede leven, zijn vaak de mensen die leven op kleine boerderijen. Het ondersteunen van kleinschalige boeren om hun opbrengsten en daarmee hun inkomen te verbeteren, kan de veerkracht van deze kleinschalige boerengemeenschappen vergroten, waardoor ze economisch sterker en stabieler worden en wat hen helpt met het veiligstellen van een betrouwbare waardeketen voor de toekomst.”

Paul Polman, Unilever CEO.

Inclusieve distributiemodellen

Onze distributienetwerken zijn een cruciaal onderdeel van onze waardeketen, waarmee we onze producten naar onze consumenten brengen. Ze geven ons een belangrijke kans om levens te verbeteren en economische groei te stimuleren, omdat ze veel kleinschalige distributeurs en retailers betrekken, waaronder jonge ondernemers.

We versterken kleine winkeliers en jonge ondernemers met training, banen en ondernemerschapsmogelijkheden. Zij worden vervolgens ambassadeurs voor Unilever en onze merken over de hele wereld en zij helpen ons met het bereiken van onze consumenten via nieuwe routes naar de markt.

Voortgang

In 2016 hebben we ongeveer 650.000 kleinschalige boeren en 1,5 miljoen kleinschalige winkeliers toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van landbouwpraktijken en het vergroten van inkomens.Ж Φ

Ж Ongeveer 300.000 vrouwen hebben in 2016 gebruik gemaakt van initiatieven van zowel de pilaren Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen.
Φ Gemeten 1 oktober - 30 september.

Toekomstige uitdagingen

Al hebben we goede vooruitgang geboekt met het verbeteren van de landbouwkundige praktijken van veel van onze kleinschalige boeren via certificeringsprogramma's, de uitdaging is om bewijs te leveren dat de impact verder strekt dan alleen de landbouwkundige praktijken, in gebieden zoals gezondheid en voeding.

We moeten ook onze interventie uitbreiden om kleinschalige boeren direct te ondersteunen in andere grondstoffen, vooral palmolie. Het vernieuwde beleid voor het betrekken van duurzame palmolie bevestigt onze toewijding aan het creëren van een meer inclusieve toeleveringsketen voor kleinschalige producenten en we zeggen toe met de industrie te zullen samenwerken om dit te realiseren.

Transformationele verandering - Ontdek hoe we transformationele verandering stimuleren door ontbossing te stoppen, de positie van de vrouw te versterken, duurzame landbouw en kleinschalige boeren te ondersteunen en water, sanitatie en hygiëne te verbeteren.


Uitbreiden voor meer over Inclusief ondernemen

Doelen en prestaties

Als deel van de pilaar Inclusief ondernemen van ons Unilever Sustainable Living Plan hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd om positieve impact te hebben in de levens van 5,5 miljoen mensen.

Inclusief ondernemen
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op de levens van 5,5 miljoen mensen door de levensstandaard van kleinschalige boeren te verhogen, de inkomens van kleinschalige winkeliers te verbeteren en de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen te vergroten.

Onze prestaties

In 2016 hebben we ongeveer 650.000 kleinschalige boeren en 1,5 miljoen kleinschalige retailers toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van landbouwpraktijken en het vergroten van inkomens. Ж Φ

Ons perspectief

In 2016 hebben we ongeveer 1,5 kleinschalige boeren en 1,5 miljoen kleinschalige winkeliers toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun inkomens, vooral via Perfect Store in India, Indonesië, Pakistan, De Filipijnen, Thailand, Turkije en Vietnam. Er zijn strengere maatregelen geïntroduceerd voor winkels om te voldoen aan deze initiatieven, waardoor dit cijfer lager is dan de 1,8 miljoen in 2015.

We rapporteren niet alle initiatieven van kleinschalige winkeliers vanwege gegevensbeschikbaarheid en kwaliteitsissues. Zo is Perfect Store aanwezig op meer dan 50 markten, maar we rapporteren momenteel alleen over zeven van de grootste markten en die bestaan uit ongeveer 80% van de kleinschalige winkeliers wereldwijd. We onderzoeken manieren om deze rapportage-uitdagingen het hoofd te bieden.

Door onze toezegging grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw - met name cacao, thee, vanille en groente - versterken we de positie van kleinschalige boeren en we boeken goede vooruitgang naar ons doel van 2020. Door samen te werken met onze leveranciers en partners hebben we ongeveer 650.000 kleinschalige boeren in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun landbouwmethodes te verbeteren.

Ж Ongeveer 300.000 vrouwen hebben in 2016 gebruik gemaakt van initiatieven van de pilaren Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen.

Φ Gemeten 1 oktober - 30 september.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het hele Sustainable Living Plan van Unilever.

De levensstandaard van kleine boeren verbeteren

Het is ons doel om ten minste 500.000 kleinschalige boeren op te nemen in ons toeleveringsnetwerk. Wij zullen hen helpen hun landbouwmethodes te verbeteren, waardoor zij beter kunnen concurreren. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van hun bestaan verbeteren.

In 2016 hebben we ongeveer 650.000 kleinschalige boeren toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van landbouwpraktijken.


Ons perspectief

Behalve dat we 650.000 kleinschalige boeren in staat hebben gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethodes, hebben we ook de voetafdruk van onze kleinschalige boeren en ondersteunende programma's in kaart gebracht. Met inzicht in onze voetafdruk kunnen we beter vaststellen wat de landbouwgrondstoffen zijn die we van hen betrekken en waar we de hoogste volumes betrekken - en dus waar we de grootste impact kunnen hebben.

We geloven in de kracht van samenwerkingsverbanden voor het realiseren van systematische verandering. We staan altijd open voor het bouwen van strategische allianties om onze sociale en milieu-impact te schalen, vooral voor kleinschalige boeren.

In 2016 zijn een aantal interessante nieuwe samenwerkingsverbanden en programma's ontstaan. Bijvoorbeeld, samen met Oxfam en de Ford Foundation via het Enhancing Livelihoods Fund (ELF) ondersteunen wij gezamenlijk gefinancierde projecten om de levensstandaard te verhogen van kleine boeren, arbeiders en de gemeenschappen waarin zij leven. Zoals het versterken van de vetiver-toeleveringsketen in Haïti en de augurkenindustrie in India.

Inkomens van kleinschalige winkeliers verbeteren

We zullen voor 5 miljoen kleinschalige winkeliers in ons distributienetwerk inkomens genereren en verbeteren.

We blijven kleine, onafhankelijke winkeliers opnemen in ons verkoopnetwerk, ook al zijn de algehele prestaties afgenomen.


Ons perspectief

Ongeveer 1,5 miljoen kleinschalige winkeliers in ons distributienetwerk nemen deel aan ons initiatief Perfect Store, dat zich richt op het verhogen van hun verkopen. Het aantal kleinschalige winkeliers is gedaald van 1,8 miljoen in 2015, omdat het aantal winkels dat hun voordeel kan doen met ons Perfect Store-initiatief in India herzien is. 

We bieden deze winkeliers de kans hun zaak te laten groeien en brengen onze hoogwaardige merkartikelen naar vooral plattelandsmarkten. Voortbouwend op ons programma Perfect Store groeit ons initiatief Perfect Village nog steeds, vanuit een holistische benadering van de gemeenschap, waarbij wordt samengewerkt met consumenten en kleine winkeliers om gezondheid, hygiëne en voeding in het dorp te verbeteren.

We blijven ons Shakti-programma uitbreiden buiten India op andere ontwikkelings- en opkomende markten.

Participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen vergroten

We zullen de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen vergroten.

We zullen jonge mensen trainen en hen in staat stellen wereldwijd mee te doen in de landbouwsector en in de distributiekanalen van onze merken naar de markt.

We blijven jonge mensen helpen via onze landbouwtoeleveringsketen en distributiekanalen.


Ons perspectief

Een aantal van onze samenwerkingen is opgesteld om jonge ondernemers te ondersteunen. Zo hebben we in Ghana een pilotproject uitgevoerd om de financiële en sociale basiskennis van jonge mensen in de cacaoproducerende industrie aan te pakken. In Egypte hebben we een micro-distributienetwerk van verkopers gecreëerd met de naam Safeer en velen van hen waren voorheen werkeloos. En in Bangladesh draait ons initiatief voor plattelandsambassadeurs 'Pollydut' nu al meer dan tien jaar. Het helpt jonge, werkeloze mensen weer aan de slag te gaan door de verkoop van onze merken in plattelandsgemeentes.

Terug naar top