Toggle Zoeken

Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Kansen voor vrouwen

Kansen voor vrouwen

Unilever bevindt zich in een goede positie om vrouwen overal ter wereld te versterken: meer dan 70% van onze consumenten is vrouw en zij spelen een essentiële rol in onze waardeketen. We contracteren ook vrouwen als boeren, distributeurs, en fabrieks- en kantoormedewerkers.

Het zijn vaak vrouwen die veranderingen binnen het gezin op gang brengen en wereldwijd wordt erkend dat de versterking van de economische positie van vrouwen een sneeuwbaleffect heeft op gezinnen, gemeenschappen en economieën.1.

De versterking van de positie van vrouwen is erkend voor de nieuwe Sustainable Development Agenda en Sustainable Development Goals (ook wel de Global Goals genoemd) voor 2030 van de VN. Unilever heeft een belangrijke rol gespeeld in het opnemen van een doel dat specifiek is gericht op het versterken van de positie van vrouwen. Dat is Doel 5 geworden: het realiseren van gelijke kansen voor man en vrouw en het versterken van de positie van alle vrouwen en meisjes.

Via het Unilever Sustainable Living Plan hebben onze activiteiten ook impact op een aantal van de andere doelen, zoals Doel 1 - Geen armoede, 2 - Geen honger, 4 Hoogwaardig onderwijs, - 8 Goede werkgelegenheid en economische groei, 9 - Innovatie en goede infrastructuur, 10 - Ongelijkheid verminderen en 17 - Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling

Het aanpakken van barrières die gendergelijkheid belemmeren, is niet alleen het juiste om te doen. Het is ook cruciaal voor onze toekomstige groei. We beschouwen het respect voor en de bevordering van vrouwenrechten en de verbetering van economische inclusie van vrouwen als een prioriteit van ons bedrijf. Door de formele en actieve deelname van vrouwen aan de economie te bevorderen, willen we levens, gezinnen, gemeenschappen en economieën transformeren. In ruil daarvoor krijgen wij de kans onze markten, merken en activiteiten te laten groeien.

1 Source: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth

Onze strategie

Wij geloven dat het versterken van de positie van vrouwen de sleutel is tot menselijke ontwikkeling en economische groei, en dat het creëren van kansen voor vrouwen in onze hele waardeketen, essentieel is voor de groei van ons bedrijf.

Shakthi-handelaar die Unilever-producten verkoopt in India

Creëren van kansen en verwijderen van barrières

Onze waardeketen verbindt ons met miljarden vrouwen - van onze medewerkers op de werkvloer tot de vrouwen in onze uitgebreide toeleveringsketen en de functie Consumentenontwikkeling via de consumenten van onze merken en de grotere gemeenschap via belangenbehartiging. Uit onderzoek blijkt dat aan de basis van hardnekkige genderongelijkheid, schadelijke sociale normen en stereotypen liggen over vrouwen en mannen. Het omvormen hiervan zodat ze meer ondersteunend worden, zal een krachtige stimulans zijn om gendergelijkheid te bereiken en de positie van vrouwen te versterken. 

In maart 2017 publiceerden we een rapport over hoe we vrouwen ondersteunen in onze hele waardeketen. Het omschreef ook onze ambitie om schadelijke sociale normen en stereotypen in ons bedrijf en de gemeenschap als geheel aan te pakken.

We stellen ons een wereld voor waarin elke vrouw het soort leven kan creëren dat ze wenst te leven, niet gehinderd door beperkende normen en stereotypen, en waarin ze dezelfde kansen kan nastreven als mannen, zonder angst voor vooroordelen en oordelen. In onze visie zouden mannen ook vrij moeten zijn van de beperkingen van sociale normen en stereotypen. Wij geloven dat meehelpen aan het creëren van een dergelijke wereld, geweldige voordelen heeft voor zowel de maatschappij als voor Unilever.

Hoe het versterken van vrouwen de wereld kan veranderen

Als meer vrouwen onderdeel uitmaken van de economische cyclus heeft dit positieve impact op groei en de vooruitgang van families en gemeenschappen. Dit wordt ook wel het sneeuwbaleffect genoemd1. Vrouwen doen 60% van al het werk wereldwijd en verdienen maar 10% van het inkomen wereldwijd. Ze besteden echter wel 90% van hun inkomen aan hun gezin2.

Wij ondersteunen het Sustainable Development Goal 5 van de VN, dat streeft naar het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes. Het bereiken daarvan is niet alleen een doel op zichzelf: het versterken van vrouwen is essentieel voor het bereiken van de Sustainable Development Goals van de VN.

De sleutel tot groei

Het versterken van vrouwen speelt een cruciale rol in het creëren van bloeiende economieën waarin ons bedrijf kan groeien. Wereldwijd zijn vrouwen verantwoordelijk voor 64% van consumentenuitgaven en ze zijn de snelst groeiende groep van consumenten3. Het realiseren van groter vertrouwen in onze merken onder onze grootste consumentengroep is van cruciaal belang - meer dan 70% van onze consumenten is vrouw.

We hebben ook de mogelijkheid om voort te bouwen op de cruciale rol die vrouwen spelen in onze toeleveringsketen, bedrijfsvoering en distributienetwerk. Unilever koopt in bij steeds meer kleinschalige boeren, waarvan een groot deel vrouw is. En ongeveer 46% van onze managers is vrouw. Het versterken van vrouwen in onze waardeketen maakt onze toekomst veiliger, terwijl we vaardigheden en capaciteiten verankeren die innovatie kan stimuleren, de band met onze consumenten kan verbeteren en bij kan dragen aan ons succes op de markt.

Onze strategie

We willen vrouwen versterken in onze hele waardeketen, van onze toeleveringsketen tot de werkplek, tot de consumenten en de hele maatschappij.

Om dit te bereiken, zullen we:

 • een organisatie bouwen met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met een focus op het management
 • veiligheid voor vrouwen promoten in de gemeenschappen waar wij werken
 • toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden vergroten
 • de kansen voor vrouwen in onze waardeketen uitbreiden
 • samenwerken met anderen om verouderde gendernormen en stereotypen uit te dagen

Onze aanpak herkent het feit dat op veel plaatsen en binnen vele beroepsgroepen vrouwen meer rechten en kansen krijgen dan voorheen, maar dat er nog steeds hardnekkige hiaten en uitdagingen zijn als het gaat om het realiseren van gelijkheid, zoals discriminatie, gebrek aan toegang tot banen en kansen voor bevordering, ongelijke beloning, gezondheids- en veiligheidsproblemen en mensenhandel. Wij willen deze obstakels slechten via initiatieven van Unilever, samenwerkingsverbanden, intellectueel leiderschap en belangenbehartiging.

Het creëren van kansen voor vrouwen is een prioriteit van ons bedrijf en voorbeelden van ons werk zijn opgenomen in ons Sustainable Living Rapport, zoals Eerlijkheid op de werkvloer, Inclusief ondernemen en Water. Het bereiken van de systematische veranderingen die de positie van vrouwen en meisjes zullen versterken, is ook een centraal thema in onze samenwerkingen, zoals met de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) en het Sustainable Trade Initiative (IDH).

Dit heeft als doel het verbeteren van de gezondheid en voeding van 2,5 miljoen mensen in kleinschalige gemeenschappen in onze uitgebreide toeleveringsketen, met een bijzondere focus op vrouwelijke boeren, zwangere vrouwen en kinderen middels ons Seeds of Prosperity-programma.

Het adresseren van verouderde normen en stereotypen

Verouderde, discriminerende culturele normen en genderstereotypen blijven een hardnekkige belemmering waar we barrières willen doorbreken in de maatschappij als geheel en in ons werk. Continue en onbehulpzame genderstereotypen in reclames hebben enorme invloed op hoe vrouwen worden gezien. 

In juni 2016 lanceerden we onze baanbrekende toezegging: Un-stereotyping Gender in Advertising (Geen genderstereotypen in reclames) en we werken samen met onze marketing- en creatieve bureaus om progressievere en positieve portretten van vrouwen neer te zetten in onze reclame-uitingen en communicatie. Merken zoals Dove, Axe, Knorr, Dirt is Good en Sunsilk zijn toonaangevend in onze campagne.

In navolging van de publicatie van ons rapport over Kansen voor vrouwen: Schadelijke sociale normen en genderstereotypen uitdagen om het potentieel van vrouwen te openen, zijn we ook van plan om hard te werken aan een mentaliteitsverandering op de werkvloer en in de toeleveringsketen als het gaat om stereotypen.

Samenwerken

We blijven werken aan initiatieven - zowel bedrijfstakoverkoepelend als met meerdere belanghebbenden in de industrie, zoals de World Economic Forum, New Vision for Agriculture en de VN Global Compact.

We werken samen met het High-Level Panel van de secretaris generaal van de VN over Women’s Economic Empowerment, en doen mee aan werkgroepen die zich focussen op het aan de kaak stellen van negatieve normen en veranderende bedrijfscultuur. We zijn ondersteunen daarnaast het System Initiative on Gender, Education, and Work van het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) dat leiders beter inzicht wil geven in de huidige staat van genderpariteit en dat mechanismen ontwikkelt om een einde te maken aan genderongelijkheid.

In 2015 ondertekenden we de Girl Declaration, en in 2013 onderschreven we de Women’s Empowerment Principles - een samenwerking tussen de VN Global Compact en VN Women.

We zijn een van de tien oprichtende leden van de VN Women’s Private Sector Leadership Advisory Council dat vrouwenrechten en empowerment bevordert. Dit initiatief werd gelanceerd in juni 2014.

In 2014 committeerden wij ons aan de VN Women’s HeForShe-beweging, dat zich ten doel stelt om tegen 2030 gendergelijkheid te realiseren en een toezegging dat 1 miljard mannen wereldwijd de vrouwenbeweging ondersteunen. In 2015 ondersteunden we het IMPACT 10x10x10-initiatief dat samenwerkt met beslissers in overheden, bedrijven en universiteiten om veranderingen 'top-down' door te voeren en onze CEO Paul Polman werd uitgeroepen tot een IMPACT Champion.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken door kansen voor vrouwen binnen onze activiteiten te verruimen, veiligheid te bevorderen, vaardigheden te helpen vergroten en mogelijkheden in onze waardeketen uit te breiden.

Voortgang

We hebben het genderevenwicht in ons bedrijf verbeterd, met 46% vrouwelijke managers in 2016 van 38% in 2010.

In samenwerking met anderen hadden we tegen 2016 920.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun veiligheid te vergroten, hun vaardigheden te ontwikkelen of hun mogelijkheden uit te breiden. Dit is inclusief 72.000 micro-ondernemers in ons Shakti-programma in India en ongeveer 800.000 vrouwen op kleinschalige theeplantages in Kenia en India.

Ons rapport, Opportunities for Women: Challenging harmful social norms and gender stereotypes to unlock women’s potential (PDF | 7MB) (PDF | 7MB) (gepubliceerd in maart 2017), laat zien hoe Unilever genderevenwicht ondersteunt in onze waardeketen door verouderde, discriminerende culturele normen en stereotypen in ons hele bedrijf en de maatschappij als geheel, uit te dagen.

Toekomstige uitdagingen

Het aanpakken van schadelijke sociale normen en genderstereotypen vereist collectieve actie van overheden, de burgermaatschappij en bedrijven. Bewijs en gegevensverzameling is cruciaal om dieper inzicht te krijgen in die schadelijke normen en in succesvolle aanpakken die meer ondersteunende normen zullen helpen ontwikkelen.

Ons Stereotype-initiatief laat nu al zien hoe we onze invloed kunnen gebruiken om veranderingen te realiseren in de perceptie van consumenten via onze reclame-uitingen. We moeten nu blijven werken met anderen om de hele industrie zover te krijgen dat ook zij gaan werken aan een versnelde maatschappelijke verandering.

1 Bron: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth

2 Bron: http://www.vanguardngr.com/2015/08/women-must-be-empowered-economically-maureen-ochem/

3 WEF: World Economic Forum, 2016. The Global Gender Gap Report 2016

Transformationele verandering - Ontdek hoe we transformationele verandering stimuleren door ontbossing te stoppen, de positie van de vrouw te versterken, duurzame landbouw en kleinschalige boeren te ondersteunen en water, sanitatie en hygiëne te verbeteren.


Uitbreiden voor meer over Kansen voor vrouwen

Doelen en prestaties

We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld om de positie van 5 miljoen vrouwen te versterken door middel van een hele reeks initiatieven.


Kansen voor vrouwen
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken door kansen voor vrouwen binnen onze activiteiten te verruimen, veiligheid te bevorderen, vaardigheden te helpen vergroten en mogelijkheden in onze retailactiviteiten uit te breiden.

Onze prestaties

We hebben het genderevenwicht in ons bedrijf verbeterd, met 46% vrouwelijke managers in 2016. In samenwerking met anderen hadden we tegen 2016 920.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun veiligheid te vergroten, hun vaardigheden te ontwikkelen of hun mogelijkheden uit te breiden.Ж

Ons perspectief

Onze aanpak om de positie van vrouwen te versterken is gebaseerd op de driepoot: rechten, vaardigheden en kansen. Vrouwenrechten moeten worden gerespecteerd en vrouwen moeten de vaardigheden en kansen krijgen om te kunnen slagen.

Landbouwopbrengsten vergroten en onze grondstoftoevoer zeker stellen, is beter haalbaar als vrouwen eerlijke en gelijkwaardige toegang hebben tot vaardigheden en kansen. Het versterken van de economische positie van vrouwen zorgt voor ingrijpende veranderingen waardoor gezinnen boven de armoedegrens kunnen uitstijgen.

Het versterken van de positie van vrouwen betekent een grote kans om als bedrijf te groeien, maar hiervoor is ook nodig dat totale systemen veranderen, gestimuleerd door zowel onze eigen activiteiten en initiatieven, als door een dialoog aan te gaan met belangrijke stakeholders op wereldwijd en nationaal niveau. We gaan door met het ontwikkelen van beleid en werkwijzen op dit gebied. De inzichten en perspectieven die we verwerven via anderen zijn daarbij cruciaal voor ons begrip van problemen en prioriteiten met betrekking tot vrouwen.

Ж Ongeveer 300.000 vrouwen hebben in 2016 gebruik gemaakt van initiatieven van de pilaren Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het hele Sustainable Living Plan van Unilever.

Een organisatie bouwen met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met een focus op het management

We zullen bouwen aan een organisatie met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met een focus op het management.

In 2016 bestond 54% van Unilevers management uit mannen en 46% uit vrouwen.


Ons perspectief

Sinds 2009 werken we er hard aan om in onze organisatie een evenwicht te creëren tussen mannen en vrouwen. We hebben duidelijk uitgesproken dat het onze ambitie is dat 50% van onze managementfuncties tegen 2020 wordt bekleed door vrouwen.

We blijven vooruitgang boeken, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Aan het einde van 2016 was 46% van onze totale management vrouw. Op de meest senior functies zijn de ratio's niet zo hoog: van onze top 100 executives was in 2016 22% vrouw, en 43% (zes van de 14) in de Raad van Bestuur was vrouw, in vergelijking met 50% in 2015.

Onze initiatieven hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van het aantal vrouwen dat we aannemen en het aantal vrouwen dat doorstroomt naar een hogere functie. Dit tempo moeten we vasthouden om ervoor te zorgen dat we tegen 2020 ons doel bereiken.

Veiligheid voor vrouwen stimuleren in gemeenschappen waar wij actief zijn

We willen veiligheid voor vrouwen promoten in de gemeenschappen waar wij werken.

Tegen 2016 stelden we ongeveer 7000 vrouwen in staat deel te nemen aan initiatieven die zijn gericht op het verbeteren van hun veiligheid.


Ons perspectief

In 2014 hebben we een nieuwe doelstelling gericht op veiligheid geïntroduceerd na ons onderzoek in Kenia, waaruit bleek dat veiligheid een belangrijk probleem is voor vrouwen in de gemeenschappen waar wij actief zijn.

We blijven ons inzetten om onze werknemers en de gemeenschap in het algemeen hierbij te betrekken door bewustwording te vergroten, voorlichting te geven over seksuele intimidatie en door aangescherpte klachtenmechanismen.

Onze aanpak blijft onveranderd systematisch en inclusief, en we blijven zij aan zij werken met de gemeenschappen waar we actief zijn. We hebben nog niet alle antwoorden, dus blijven we samenwerken met partners om bewustwording te vergroten, meer informatie te geven over wat seksuele intimidatie inhoudt, en meisjes meer kansen te bieden om deel te nemen aan sociale activiteiten.

We werken met UN Women om een wereldwijd preventiekader voor geweld te creëren en de implementatie van mensenrechten te bevorderen in onze theewaardeketen in Kenia en op andere plaatsen. Het programma heeft als doel het toepassen van het wereldwijde kader op de toeleveringsketen van Unilever en om uit te breiden in de bredere thee-industrie en andere gebruiksproducten naar verloop van tijd.

Toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden vergroten

We zullen binnen onze totale waardeketen de toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden vergroten.

In 2016 hebben we ongeveer 836.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het ontwikkelen van hun vaardigheden.


Ons perspectief

Ons doel is essentieel om deelname van vrouwen aan de economie te vergroten.

Toegang krijgen tot training is een van de belangrijkste factoren die deelname van vrouwen aan training in de weg staat. Daarom zijn onze trainingen zo ingericht dat vrouwen worden aangemoedigd deel te nemen aan de totale training op gelijkwaardig niveau. We doen dit bijvoorbeeld door de trainingen te organiseren op geschikte tijden en op toegankelijke locaties. We werken ook samen met partners, waardoor we meer vrouwen kunnen bereiken en wederzijds leren wordt gestimuleerd.

Wanneer we mensen in staat stellen deel te nemen aan training en ontwikkeling van vaardigheden hanteren we een holistische aanpak, waarbij we waar mogelijk ook vervolgtrainingen aanbieden. Zo ontwikkelen we een landbouwtraining voor gezinnen van kleinschalige boeren die wordt aangevuld met een training over voeding, om een gevarieerder eetpatroon te bevorderen. Ook zijn we van plan een financiële training te lanceren voor kleinschalige boeren, op plekken waar we eerder al andere soorten training hebben gegeven.

Kansen in onze waardeketen uitbreiden

 • We zullen de kansen voor vrouwen in onze waardeketen uitbreiden.

In 2016 hebben we ongeveer 77.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het ontwikkelen van hun kansen in onze waardeketen.


 • Wij zullen het aantal ondernemers dat wij aantrekken, trainen en werk geven binnen ons Shakti-programma uitbreiden van 45.000 in 2010 naar 75.000 in 2015.
93

93% - Eind 2015 verkochten 70.000 Shakti-micro-ondernemers onze producten in India.

We voeren vergelijkbare programma’s uit in Bangladesh, Sri Lanka en Vietnam, die we ook willen uitbreiden.

(Deze doelstelling is nu onderdeel van het bredere doel ‘Kansen uitbreiden’ zoals hierboven genoemd.)


Ons perspectief

Vanaf 2016 maken onze ambities ten aanzien van ons Shakti-programma deel uit van onze bredere doelstelling om tegen 2020 de kansen voor vrouwen in onze waardeketen te vergroten. Hoewel we goed op koers liggen om dit nieuwe, grotere doel te halen, lopen we iets achter op ons oorspronkelijke doel speciaal gericht op Shakti: tegen 2015 hadden we 70.000 vrouwen bereikt in plaats van de geplande 75.000. In 2016 waren ongeveer 72.000 vrouwen actief in het initiatief.

Ons Shakti-programma in India is een win-wininitiatief dat als katalysator werkt op de welvaart op het platteland en tegelijkertijd voordelen oplevert voor onze activiteiten: Shakti geeft vrouwen de middelen om onze producten te distribueren in meer dan 162.000 dorpen, waardoor ze meer dan 4 miljoen huishoudens op het platteland bereiken.

Shakti is ons model geworden om consumenten te bereiken met een laag inkomen, die wonen op het platteland in zich ontwikkelende en opkomende markten. We gebruiken dit model ook, na aanpassing, in verschillende markten in Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Zo werden eind 2016 in Nigeria meer dan 1300 vrouwen getraind om onze producten te verkopen, als onderdeel van ons Gbemiga-initiatief.

Terug naar top