Voeding verbeteren | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland

Het Unilever Sustainable Living Plan

Voeding verbeteren

Voeding verbeteren

We hebben een visie gebaseerd op duurzame voeding: voeding en frisdranken die lekker smaken, waar je je goed bij voelt en die voedzaam zijn.

Voedsel is essentieel voor het leven

Voedsel voedt ons elke dag. Niet alleen houdt het ons leven in stand, het geeft plezier, brengt mensen samen en is een belangrijk ingrediënt in elke cultuur. Een leven zonder heerlijk en gezond voedsel zou eenvoudigweg niet hetzelfde zijn, en veel mensen zijn net zo gepassioneerd door eten en drinken als wij.

Unilever heeft een lange geschiedenis van hoogwaardige voedingsproducten. Onze merken als Knorr, Hellmann's, Lipton en Blue Band leveren al meer dan 100 jaar goede voedingsmiddelen met een geweldige smaak. Al meer dan een decennium werken we eraan om onze producten – zoals Ben & Jerry's, Wall's, Brooke Bond en Flora – nog gezonder te maken door er meer gezonde ingrediënten in te stoppen en de voedingsstoffen waarover men zich zorgen maakt als suiker, zout en verzadigde vetten, te verminderen. We gebruiken daarnaast de macht van onze merken om mensen zelf verantwoorde keuzes te laten maken.

Alles wat we doen, wordt onderschreven door bewezen wetenschappelijke onderzoeken, die gericht zijn op de mensen die onze producten gebruiken. We willen onze producten aantrekkelijk maken voor mensen die gezond eten, maar zichzelf ook wel eens willen verwennen. Ons streven is ervoor te zorgen dat onze producten, zoals onze kinderijsjes, duidelijk voorzien zijn van een etiket met voedingsinformatie, beschikbaar zijn in verantwoorde porties en op een verantwoorde manier op de markt worden gebracht. En we blijven educatie en gedragsverandering ondersteunen door middel van onze voedingsprogramma's.

Het voedselsysteem in de wereld faalt

De manier waarop vandaag de dag overal ter wereld voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd is niet duurzaam. Van overexploitatie en klimaatverandering tot verspilling en slechte voedingsgewoonten, het voedselsysteem moet worden hersteld. Halverwege deze eeuw zullen de boerderijen nog eens 1,5 miljard mensen extra moeten voeden.1 Vandaag de dag gaat één op de negen personen, zo'n 800 miljoen mensen, elke avond met honger naar bed.2 Terwijl een derde van het voedsel nooit wordt gegeten. Dat staat gelijk aan de totale oogst per jaar in Sub-Sahara-Afrika en kost de wereldeconomie $ 750 miljard en 3,3 miljard ton aan broeikasgassen, om nog maar te zwijgen over het aantal levens.

Zoals door de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN erkend wordt, ligt de verantwoordelijkheid voor de totstandbrenging van verandering bij veel verschillende partijen. Overheden moeten meer met elkaar samenwerken. Boeren en producenten moeten efficiënter worden en duurzame methoden toepassen. Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol bij de normalisering van duurzame en gezonde voeding en dranken, en het bieden van meer keuzemogelijkheden aan de consumenten.

Voeding is van wezenlijk belang voor het behalen van de SDG's, met name Een wereld zonder honger (SDG2). Het Global Nutrition Report 2017 stelt dat als we voedselgerelateerde problemen als ondervoeding, zwaarlijvigheid, duurzame landbouw en voedselverspilling, niet aanpakken, het onmogelijk zal zijn om veel van de SDG's, zoals Geen armoede (SDG1), Gelijkheid van mannen en vrouwen (SDG5) en de Aanpak van klimaatverandering (SDG13) te behalen. Het is duidelijk waarom bedrijven in actie moeten komen: voor elke £ 1 die aan voeding besteed wordt, levert ten minste £ 16 aan economische voordelen op.

Toen onze voormalig CEO, Paul Polman, zich in september 2017 in New York aansloot bij de wereldleiders voor de Algemene Vergadering van de VN, onderschreef hij de rol van het bedrijfsleven bij de totstandkoming van de noodzakelijke transformatie van het voedselsysteem.

Naast dat het onze morele plicht is om de uitdagingen met betrekking tot het voedselsysteem aan te pakken, bieden ze ook een enorme zakelijke kans. Het bereiken van voedselzekerheid kan tegen 2030 80 miljoen banen opleveren en 14 belangrijke zakelijke kansen ontsluiten ter waarde van $ 2,3 biljoen per jaar."

Paul Polman

Onze strategie inzake duurzame voeding

Om het falende wereldvoedselsysteem te repareren, hanteren we een visie gebaseerd op duurzame voeding: voedsel en dranken die lekker smaken, waar je je goed bij voelt en die voedzaam zijn. De visie omtrent duurzame voeding rijkt van boer tot bord en richt zich op het produceren van toegankelijk, betaalbaar en voedzaam eten en drinken, met respect voor de ecosystemen, en op een dusdanige wijze dat de levensstandaarden van de voedselproducenten er op vooruit gaan en de gezondheid en het welzijn van degenen die onze producten gebruiken, er door verbeterd wordt. Lees hier meer over duurzame voeding.

We blijven streven naar het behalen van de hoogste voedingskundige normen

Een van de belangrijkste speerpunten van duurzame voeding is om het werk te continueren dat we in 2003 gestart zijn als onderdeel van het baanbrekende Nutrition Enhancement Progamme, een programma dat we in 2010 geformaliseerd hebben als onderdeel van het Unilever Sustainable Living Plan (USLP).

We hanteren een alomvattende aanpak bij het verwezenlijken van onze USLP voedingsdoelen, die zich richten op het verminderen van zorgwekkende voedingsstoffen, zoals suiker, zout en verzadigd vet. We evalueren voortdurend elk merk en elk product (incl. joint ventures) dat via elk soort kanaal en in elk land verkocht wordt. We vergelijken ze met onze hoogste voedingsnormen (Highest Nutritional Standards - HNS), die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dit betekent dat al onze consumenten gebaat zijn bij de vooruitgang die we boeken omtrent onze voedingsdoelen. Dat is ook de reden waarom we onze vooruitgang meten op basis van een volume (% verkoopvolumes) in plaats van op een SKU (Stock Keeping Unit). Dit geeft een betere schatting van wat mensen daadwerkelijk eten. De vaststelling van onze doelen op basis van volumes moedigt ons aan om de verkoop te vergroten van producten die voldoen aan onze HNS.

Bij overnames in de voedings- en drankenindustrie houden we rekening met voedselfactoren, duurzaamheid en ethische criteria . Zo sloot de overname van Sir Kensington’s, door haar missie en producten, perfect aan bij onze strategie. Het heerlijke voedsel van Sir Kensington's is een genot voor consumenten, heeft minder impact op het milieu en bevordert voedzaam koken.

Geboekte voortgang met betrekking tot de hoogste voedingsnormen

Tegen 2020 zal ten minste 60% van ons portfolio aan onze HNS voldoen. 39% van het volumeprocent3 voldoet reeds aan deze normen, en we zijn op koers voor het behalen van dit ambitieuze doel. We zijn al een heel eind op weg met het aanpassen van de samenstelling van producten in al onze categorieën en we hebben flinke vorderingen gemaakt met het verminderen van zout, verzadigd vet, calorieën en suiker.

In 2017 was het zoutgehalte van 63% van onze voedselproducten (volumepercentage) in lijn met de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen hoeveelheid van 5 g zout per dag. 80% van ons wereldwijde assortiment zachte spreads gemaakt van plantaardige oliën4 bevatte niet meer dan 33% verzadigd vet en ten minste 67% goede verzadigde vetten. Wereldwijd bevat 90% van ons verpakte ijs nu maximaal 250 kilocalorieën per portie. En sinds 2010 gebruiken we 15% minder suiker in onze gezoete theedranken.

We delen onze vorderingen en aanpak voortdurend met voedings- en volksgezondheidsexperts, zodat zij met consumenten kunnen praten over de voordelen van onze producten. En onze aanpak krijgt extern erkenning: we stonden als 'top performer' geclassificeerd in de 2016 Global Access to Nutrition Index (ATNI), een onafhankelijke ranglijst van de voedingsprogramma's van de grootste producenten van voeding en dranken ter wereld. En in India waren we nummer twee in de India Spotlight Index in 2016.

Een leidende rol in de hervorming van het voedselsysteem

We weten dat als we duurzame voeding voor iedereen mogelijk willen maken, we moeten samenwerken met anderen in de voedselindustrie en aanverwante industrieën – NGO's, regeringen, landbouwers, leveranciers en vooral consumenten – om een verandering in de relatie tussen productie en consumptie van voedsel en dranken te bewerkstelligen. We kunnen enkel een nieuw voedselsysteem opbouwen dat de gezondheid van mens en planeet ondersteunt als we het beeld dat mensen hebben van voedsel en dranken, veranderen.

De kern van onze pijler gericht op duurzame voeding wordt gevormd door onze samenwerkingen met tal van organisaties, waarmee we al een aantal jaren de hervorming van het voedselsysteem mogelijk proberen te maken. Zo hebben we als onderdeel van de New Vision for Agriculture van het World Economic Forum (WEF) gepleit voor duurzame landbouw die bijdraagt aan voedselzekerheid, milieuduurzaamheid en economische kansen. We hebben via het WEF op wereldniveau samengewerkt met de G7 en G20.

Om te helpen bij de ontwikkeling van op wetenschap gebaseerde doelen, technische oplossingen en nationaal en wereldwijd beleid, is Paul Polman voorzitter van de Food and Land Use coalitie (FOLU). Deze coalitie brengt meer dan 30 organisaties uit de academische wereld, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en van de overheid bijeen om nieuwe modellen te creëren met betrekking tot duurzame voeding. Modellen die zowel rekening houden met de mens als met de planeet.

Unilever speelt een vooraanstaande rol in de Food Reform for Sustainability and Health coalitie (FReSH). Deze coalitie werd opgericht door het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en de EAT Foundation om de ambitie van het FOLU te ondersteunen door middel van de ontwikkeling van bedrijfsoplossingen in de voedselwaardeketen. In dit kader is een directeur van de Chief Sustainability Office van Unilever voor één jaar bij het WBCSD gedetacheerd om leiding aan dit initiatief te geven.

We werken ook nauw samen met de SDG2 Advocacy Hub, een coalitie van op voeding gerichte ngo's en bedrijven, om onze merken, consumenteninformatie en expertise op het gebied van gedragsverandering te gebruiken om het publieke bewustzijn te vergroten en te pleiten voor hervorming van het voedselsysteem.

Bijdragen aan wetenschappelijke vooruitgang

We dragen bij aan de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van voedselzekerheid en duurzame voedingspatronen. In 2017 hebben we bijvoorbeeld samen met het Sackler Institute for Nutrition Science een workshop over duurzame voeding gehouden. Onder de deelnemers bevonden zich onder meer experts op het gebied van voedselsystemen, milieukunde, nutritionele en voedingswetenschap, afvalbeheer, marketing en consumentengedrag. We hebben tijdens de workshop een aantal kwesties besproken, waaronder het vaststellen van maatstaven voor het meten van de milieueffecten van productie, hoe men vraag naar duurzaam, betaalbaar en gezond voedsel kan creëren, en de behoefte om middels onderzoek meer inhoud te geven aan duurzame voedingsstrategieën.

Wetenschappelijk inzicht is voortdurend in ontwikkeling. Daarom werken we samen met prominente onderzoekspartners, zoals het Nederlandse Top Institute Food and Nutrition en de Amerikaanse Harvard School of Public Health. Daarnaast onderzoeken we de diverse drijfveren voor gedragsverandering, bijvoorbeeld met het International Union of Nutrition Sciences.1 Als we onderzoek doen, zorgen we ervoor dat we de hoogste integriteitsnormen toepassen. Ook delen we onze kennis via wetenschappelijke conferenties en intercollegiaal getoetste publicaties (PDF | 366KB).

We gebruiken onze kennis om een toonaangevende rol te spelen in sectorale, zelfregulerende initiatieven gericht op het stimuleren van betere producten, betere eetgewoonten en betere levens. We nemen deel in handelsverenigingen, zoals de International Food & Beverage Alliance (IFBA), Consumer Goods Forum (CGF), FoodDrinkEurope (FDE), Better Business Bureau (BBB) in Noord-Amerika en Food Industry Asia (FIA). En we ondersteunen brede coalities en samenwerkingsverbanden, zoals Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), , Scaling Up Nutrition (SUN) en het World Food Programme (WFP).

Toekomstige uitdagingen

"Het wereldvoedselsysteem moet herzien worden. Met de 8,5 miljard monden die we tegen 2030 moeten voeden, is het nu tijd voor actie." Nitin Paranjpe, President Foods & Refreshment, Unilever

Het Global Nutrition Report 2017 laat zien dat de vooruitgang die geboekt wordt door overheden, gezondheidsorganen en de industrie niet snel genoeg gaat om het tweeledige probleem van slechte voedingsgewoonten tegen te gaan, nl. overvoeding en ondervoeding. Hiervoor moet een brede groep belanghebbenden collectief in actie komen om mensen te helpen met het veranderen van hun eetgewoonten. Daarnaast zien we dat binnen de voedingsindustrie steeds meer regels worden ingevoerd om een verandering te stimuleren en om snellere actie te kunnen ondernemen tegen zorgwekkende voedingsstoffen.

We hebben een programma vastgesteld om zout, verzadigd vet, suiker en calorieën in veel producten te verminderen. We zullen ervoor zorgen dat deze producten blijven voldoen aan de smaak- en kwaliteitsverwachtingen van mensen, omdat het geen nut heeft gezond voedsel te produceren dat niet door de consument wordt gekozen.

We intensiveren ons werk met betrekking tot de verrijking van de voeding met micronutriënten, bijvoorbeeld door in Nigeria en Kenia bouillonblokjes met ijzer te verrijken. Dit zal ervoor zorgen dat onze producten meer mensen bereiken, ook diegenen die zich in lagere inkomensgroepen bevinden. Verder richten we ons met onze merken meer op digitale promotie van gezonde recepten. We gebruiken daarbij consistente normen die de nadruk leggen op de belangrijkste voedingsstoffen en gezonde ingrediënten.

Hoewel we weten dat er nog veel moet gebeuren en we hierin onze verantwoordelijkheid zullen nemen, zijn we tevreden met de erkenning van onze werkzaamheden en zullen we onze inspanningen voor duurzame voeding voortzetten.

1 FAO (p.5) http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf

2 UN Global Food Insecurity Report 2014

3 Voor het meten van onze vorderingen op het gebied van voeding, hanteren we een rapportageperiode die loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Zie onze Hoogste voedingsnormen (PDF | 144KB)

4 Voor alle andere producten in ons spreadsassortiment, inclusief onze melanges, streven we naar het laagst mogelijke gehalte aan verzadigd vet zonder de productkwaliteit en de verwachtingen van de consument en de klant in het geding te brengen.


Uitvouwen voor meer over voeding en gezondheid

Doelen en prestaties

Onze ambitieuze doelstellingen op het gebied van voeding hebben het potentieel om honderden miljoenen mensen te laten genieten van goede voeding en een beter eetpatroon.

Voeding verbeteren
Onze toezegging

Wij zullen blijven werken aan de verbetering van de smaak en voedingswaarde van al onze producten. Het merendeel van onze producten voldoet aan of overtreft zelfs de normen die zijn gebaseerd op nationale voedingsaanbevelingen. Onze toezegging gaat nog verder: gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen zullen we tegen 2020 het deel van ons portfolio dat voldoet aan onze hoogste voedingsnormen (HNS), verdubbelen. Dit zal honderden miljoenen mensen helpen een gezonder voedingspatroon te realiseren.

Onze prestaties

39%† van het volumepercentage van ons portfolio voldeed aan de hoogste voedingskundige normen in 2017 op basis van wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen

Ons perspectief

Het voldoen aan onze HNS, zijnde een strengere aanpak door Unilever op basis van nationale voedingsaanbevelingen, is een belangrijk streven. Het betreft hier de herformulering van onze producten, zodat we smakelijke voeding en dranken produceren waar consumenten van genieten, maar ook onze ambitieuze doelen kunnen behalen.

Het merendeel van ons portfolio voldoet al aan de normen die gebaseerd zijn op nationale voedingsaanbevelingen. We liggen op koers wat betreft onze strengere toezegging voor 2020. Dit betekent dat 60% van het volumenpercentage van ons assortiment voedingsmiddelen en dranken in alle landen zal voldoen aan de HNS (ten opzichte van een basisniveau van 30%). Tegen 2017 voldeed 39% aan deze normen.1 Dat is vergelijkbaar met meer dan de helft van de porties die we verkopen.

We zijn al een heel eind op weg met het aanpassen van de samenstelling van producten in al onze categorieën en we hebben het zout, suiker en verzadigd vet al flink verminderd, terwijl we als onderdeel van onze duurzame voedingsstrategie daarnaast ook gezond voeding produceren. We delen onze vorderingen en aanpak voortdurend met voedings- en volksgezondheidsexperts, zodat zij ook met consumenten over de voordelen van onze producten kunnen praten.

Onze aanpak krijgt extern erkenning: we staan als 'top performer' geclassificeerd in de 2016 Global Access to Nutrition Index (ATNI), een onafhankelijke ranglijst van de voedingsprogramma's van de grootste producenten van voeding en dranken ter wereld. En in India waren we nummer twee in de India Spotlight Index in 2016.

We werken hard om deze verbeteringen te realiseren voor de miljoenen mensen die dagelijks gebruikmaken van onze voedingsmiddelen en dranken. Bekijk een samenvatting van onze prestaties in 2017 afgezet tegen onze wereldwijde voedingsdoelen in onze toplanden. We stellen doorlopend onze prestaties vast met betrekking tot de pijlers en doelen van ons Unilever Sustainable Living Plan; de meest recente vaststelling van onze voedingspijler is in 2017 uitgevoerd door PwC (PDF | 607KB). Zie Onafhankelijke vaststelling voor onze aanpak op het gebied van vaststelling.

Update in de Benelux
Bekijk een overzicht van de voortgang in de Benelux (PDF | 2MB) ten opzichte van onze wereldwijde doelen
Partnerships
 • Bij Unilever zijn meerdere initiatieven opgezet rond het stimuleren van plantaardig eten, om zo iedereen in staat te stellen hun voetafdruk te verkleinen. Unilever zette, na het aangekondigde partnership met de Europese Vegetarische Unie, een volgende belangrijke stap door zich aan te sluiten bij de Green Protein Alliance (GPA). Binnen de GPA werken partijen samen om de eiwittransitie – consumptie van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten – te versnellen. Het concrete doel is dat voor 2025 ons dagelijkse voedingspatroon uit ten minste 50% plantaardige eiwitten bevat, versus 35% op dit moment.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC.

1 Voor het meten van onze vorderingen op het gebied van voeding, hanteren we een rapportageperiode die loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Zie onze Hoogste voedingsnormen.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het Sustainable Living Plan van Unilever.

Het zoutgehalte verlagen

Onze eerste mijlpaal behaalden we eind 2010 door het zoutgehalte naar 6 g per dag terug te brengen. Hiervoor waren verlagingen tot 25% nodig. In 2010 hebben we aangegeven dat het onze ambitie is het zoutgehalte met nog eens gemiddeld 15-20% terug te brengen om de doelstelling van 5 g zout per dag te halen. In 2013 hebben we onze toezegging nader toegelicht.


 • Tegen 2020 zal 75% van onze voedingsmiddelen voldoen aan zoutgehaltes die een zoutinname van 5 g per dag mogelijk maken.

63% van ons assortiment voedingsproducten voldeed in 2017 aan de doelstelling van 5 g.


Ons perspectief

We liggen op schema met onze doelstelling voor 2020. Onze Food and Refreshment categorie en Food Solutions, ons professioneel catering bedrijf, zullen de zoutreductieplannen blijven implementeren, maar ook smaakvolle producten blijven produceren. Acceptatie door de consument is een doorslaggevende factor bij zoutreductie. Lekkere producten zullen het meeste invloed blijven hebben, omdat we weten dat consumenten smaak niet opofferen voor gezondheid. Angezien de huidige zoutinname van mensen de aanbevolen niveaus ver overschrijdt, zullen we ook blijven samenwerken met overheden, gezondheidsinstanties en professionals in de gezondheidszorg, zodat we gezamenlijk kunnen inspelen op de impulsen en belemmeringen die mensen ervaren wanneer ze overstappen op gezondere gewoontes.

Update in de Benelux

 • In de Benelux hebben we het zoutgehalte in onze producten al aanzienlijk verlaagd. We werken hard aan verdere verlaging, om ervoor te zorgen dat voor 2020, 75% van ons wereldwijde Foods-assortiment voldoet aan zoutgehaltes die een zoutinname van maximaal 5 g per dag mogelijk maken, zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
 • Van ons Foods-portfolio in de Benelux, gemeten naar volume, voldeed in 2017 65% aan de doelstelling van 5 g zout per dag.

Voorbeelden:

 • Bij Unilever Food Solutions Benelux hebben we de Knorr Espagnole saus gereduceerd in zout met 19%.
 • Zowel de Unilever Food Solutions Knorr 123 bouillon poeder en Knorr 123 pasta bouillon zijn in zout gereduceerd met respectievelijk 14% en 11% in de Benelux.
 • De zoutgehaltes van de nieuwe Knorr Essentials sauzen en bouillons van Unilever Food Solutions in de Benelux zijn in lijn met de aanbevelingen van de WHO.
 • Bij Unox hebben we mooie stappen gemaakt op zoutreductie. De Knaks, Hotdogs, Bockworsten en Frankfurters zijn gemiddeld 7% in zout verlaagd. In de Unox smac en schouderham is het zoutgehalte met 8% verlaagd en de Unox rookworst is met 13% in zout verlaagd.
 • In 2017 lanceerde Knorr in Nederland drie nieuwe droge soepen: Italiaanse tomatensoep, Bospaddenstoelensoep en Minestronesoep. Deze nieuwe varianten zijn rijk aan groenten en zijn alle drie in lijn met de 5 g zoutdoelstelling van het WHO.
Meer smaak, minder zout

De hoeveelheid verzadigde vet verlagen

Wij streven ernaar de vetsamenstelling van onze producten te verbeteren door de hoeveelheid verzadigd vet zoveel mogelijk te verlagen en de hoeveelheid essentiële vetten te verhogen.


 • Tegen 2012 bevatten onze toonaangevende spreads minder dan 33% van de totale hoeveelheid vet, aan verzadigd vet.
92

Tegen 2012 bevatte 92% van het volumepercentage van onze toonaangevende spreads minder dan 33% van de totale hoeveelheid vet, aan verzadigd vet.


 • Een dagelijkse portie levert ten minste 15% van de essentiële vetzuren die worden aanbevolen volgens internationale voedingsrichtlijnen.
92

Tegen 2012 leverde 92% van het volumepercentage van onze toonaangevende spreads ten minste 15% van de essentiële vetzuren die worden aanbevolen volgens internationale voedingsrichtlijnen.


We willen de vetkwaliteit van al onze zachte spreads gemaakt van plantaardige oliën en die worden verkocht in kuipjes, verder verbeteren. In 2013 hebben we onze toezegging uitgebreid.


 • Tegen 2017 zal 90% van ons volledige wereldwijde assortiment zachte spreads gemaakt met plantaardige oliën1 niet meer dan 33% verzadigd vet bevatten en ten minste 67% goed, onverzadigd vet.

In tropische gebieden waar geen gekoelde distributie is, wordt de maximale hoeveelheid verzadigd vet gesteld op 38%, aangezien er een iets hoger gehalte aan verzadigd vet nodig is om de stabiliteit van de spreads te handhaven.

80

80% van ons wereldwijde assortiment zachte spreads gemaakt met plantaardige oliën1 bevatte in 2017 niet meer dan 33% verzadigd vet en ten minste 67% goede verzadigde vetten.


Ons perspectief

Het aandeel van ons wereldwijde portfolio van zachte spreads gemaakt met plantaardige oliën, dat voldeed aan ons doel, is licht gestegen van 79% in 2016 naar 80% in 2017. Dit is 10% minder dan onze doelstelling, wat betekent dat we ons doel niet bereikt hebben. De vraag naar onze spreads met minder verzadigd vet nam minder toe dan we hadden verwacht.

Hoewel onze spreads met weinig verzadigd vet de consument nog steeds aanspreken, concurreren veel van onze producten met minder verzadigd vet met producten met een hoger gehalte aan verzadigd vet, zoals boter dat een andere smaak en textuur heeft. Sommige van onze nieuw geformuleerde producten bevatten nu inderdaad meer verzadigd vet dan we ons zelf ten doel hadden gesteld, om tegemoet te komen aan de smaak en culinaire prestaties waar consumenten om vraagt. Dit was een moeilijke beslissing, maar onze groentespreads zijn in vergelijking met boter nog steeds de gezondere optie op de markt.

We zijn ervan overtuigd dat onze inspanningen een zinvolle bijdrage hebben geleverd aan het verminderen van verzadigd vet in de voeding van mensen. Zo hebben we bijvoorbeeld vastgesteld dat het bevorderen van het bewustzijn omtrent hartgezondheid meer effect heeft als die promotie samen met gezondheidsinstanties en professionals uit de gezondheidszorg wordt gedaan. We hebben er vertrouwen in dat de nieuwe eigenaar van onze Spreads activiteiten zal voortbouwen op deze wetenschap.

1 Voor alle andere producten in ons spreadsassortiment, inclusief onze melanges, streven we naar het laagst mogelijke gehalte aan verzadigd vet zonder de productkwaliteit en de verwachtingen van de consument en de klant in het geding te brengen.

Goede vetten en plantaardige olie

Transvetten verwijderen

Tegen 2012 zullen wij alle transvetten afkomstig van gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie, uit al onze producten hebben verwijderd.

In 2012 bevatte 100% van het volumepercentage van ons assortiment geen transvetten die afkomstig waren van gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie.1


Ons perspectief

Tegen 2012 hadden we onze doelstelling gehaald om transvetten afkomstig uit gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie, wereldwijd uit onze producten te verwijderen. We controleren onze producten regelmatig om er zeker van te zijn dat we hieraan blijven voldoen. Als er producten worden gevonden met transvetten uit gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie, wordt de samenstelling van deze producten herzien.

Update in de Benelux

 • 100% van het Benelux-portfolio, gemeten naar volume, bevat geen transvetten afkomstig van gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie.

1 We hebben onze definitie en aanpak van de verwijdering van transvetten uit gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie gepubliceerd. Zie Melnikov S & Zevenbergen H. 'Implementation of removing trans fatty acids originating from partially hydrogenated vegetable oils'. New Food 2012; 5: 44-46. Deze aanpak richt zich op de belangrijkste ingrediënten in onze recepten en houdt geen rekening met de sporen van transvetten uit gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige olie die kunnen worden aangetroffen in sommige smaakstoffen of emulgatoren.

Goede vetten en plantaardige olie

Het suikergehalte verlagen

Vóór 2010 hadden wij het suikergehalte in onze kant-en-klare theeproducten al verlaagd. Tegen 2020 willen we het suikergehalte in kant-en-klare theeproducten met nog eens 25% verlagen. In 2014 hebben we deze doelstelling uitgebreid naar onze ijsthee in poedervorm en theeproducten met melk.1

15% minder suiker in alle gezoete dranken op theebasis in 2017 t.o.v. 2010.


Ons perspectief

We liggen op koers met betrekking tot onze doelstelling voor 2020. In 2017 hebben we vooruitgang geboekt en het suikergehalte in veel bestaande producten verlaagd en in veel markten nieuwe producten gelanceerd met minder suiker. Dit heeft geleid tot een 2,8% suikerverlaging in 2017 t.o.v. 2016. We gaan door met het verlagen van het suikergehalte in ons assortiment dranken op theebasis, en met het aanbieden van dranken en innovaties met minder suiker, en zorgen er tevens voor dat de smaak die consumenten lekker vinden, behouden blijft.

Update in de Benelux

 • Sinds 2010 werd het suikergehalte in al onze drinkklare theeproducten in de Benelux, gemeten naar volume, met meer dan 37% verlaagd.
 • We verlaagden het suikergehalte in Lipton Ice Tea Sparkling met 40% naar minder dan 5 g per 100 ml, in zowel België als Nederland. Lipton Ice Tea Sparkling heeft nu 45% minder suiker dan de meest gedronken frisdranken in Nederland en België. Hiermee is sinds begin 2017 het hele Lipton Ice Tea portfolio laag in calorieën met maximaal 20 kcal per 100 ml.
 • Deze suikerverlaging – van 8 g naar 4,5 g per 100 ml – is het resultaat van een jarenlange productontwikkeling gericht op het verlagen van het suikergehalte in het hele assortiment van Lipton Ice Tea in Nederland en België, mét behoud van de geliefde smaak. In 2012 verlaagde Lipton Ice Tea ook al het suikergehalte in Lipton Green en in 2015 het suikergehalte in de andere niet-koolzuurhoudende ice tea’s.
 • Ook de receptuur van Pure Leaf is vanaf begin 2017 verbeterd. Alle Pure Leaf-varianten bevatten nu 3 gram suiker per 100 ml, waar deze voorheen 4,5 gram suiker per 100 ml bevatte. Deze laagcalorische drank, met 97% verse getrokken zwarte thee, past in een verantwoord voedingspatroon.
 • In de vernieuwde Calvé Pindakaas Light zijn de toegevoegde suikers uit glucosestroop vervangen door vezels. Calvé Pindakaas Light bevat 30% minder vet en is nu verkrijgbaar zonder toegevoegde suikers.

1 Onze doelstelling ten aanzien van suikerreductie geldt voor alle kant- en-klare theeproducten, ijsthee met melk in poedervorm, vloeibare concentraten, retail en foodservice en alle nieuwe gezoete producten voor de totale periode van 2010 tot 2020.

Minder suiker, minder calorieën

Het aantal calorieën beperken

 • Tegen 2014 bevat 100% van onze kinderijsjes maximaal 110 kilocalorieën of minder per portie. In 2012 voldoet 60% aan dit niveau.

In 2014 bevatte 100% van onze kinderijsjes 110 kilocalorieën of minder per portie. Dit is een doel dat elk jaar gehandhaafd wordt, zo ook in 2017.2


 • Tegen 2015 bevat 80% van onze verpakte ijsproducten niet meer dan 250 kilocalorieën per portie.1

91% van het volumepercentage van ons verpakte ijs bevatte 250 kilocalorieën of minder per portie in 2015. Dit doel is in stand gehouden. In 2017 voldeed 90% van het volumepercentage aan dit doel.2


Ons perspectief

We hebben de doelstelling voor onze kinderijsjes in 2014 behaald: 100% van onze kinderijsjes bevat 110 kilocalorieën of minder per portie. Dit is een doel dat elk jaar gehandhaafd is, zo ook in 2017. We waren een van de eerste bedrijven wereldwijd dat ervoor zorgde dat al onze kinderijsjes voedingskundig verantwoord zijn. We blijven streven naar 100% naleving.

We hebben de doelstellingen voor ons verpakt ijs in 2015 en 2016 behaald: 91% van het volumepercentage van ons verpakte ijs bevat 250 kilocalorieën of minder per portie. Dit oversteeg onze doelstelling van 80%. In 2017 bevatte 90% van ons verpakte ijs niet meer dan 250 calorieën (berekend op basis van 94% van de wereldwijde ijsverkoop).

Het verkoopvolume van goed vullende producten (die meer dan 250 calorieën bevatten) is ten opzichte van voorgaande jaren in 2017 toegenomen. Als gevolg hiervan is het nalevingspercentage enigszins afgenomen tot 90%, aangezien het totale verkoopvolume van producten met minder dan 250 calorieën per portie niet evenredig gegroeid is. Onze prestaties zijn echter nog steeds hoger dan onze doelstelling van 80%. We handhaven onze verantwoorde aanpak voor wat betreft onze ijsactiviteiten, en streven er naar, daar waar mogelijk, producten te vervaardigen die minder dan 250 calorieën per portie bevatten en streven naar minstens 80% naleving op elke markt.

1 Een portie wordt gedefinieerd als: een voorverpakte eenpersoonsportie van een ijsproduct, bedoeld om in één keer geconsumeerd te worden, of 100 ml indien verkocht in een verpakking die is bedoeld voor gespreide consumptie, zoals een bak.

2 Onze doelstelling voor kinderijs is aan het einde van het vierde kwartaal van 2014 geëvalueerd. Voor wat betreft ons verpakt ijs werd er van Q4 2015 tot Q3 2016 een vooruitgang gemeten. Met het oog op transparantie, blijven we de voortgang meten op basis van onze doelen.

Minder suiker, minder calorieën

Informeren over gezond eten

We streven naar duidelijke, simpele etikettering op onze producten, zodat consumenten betere keuzes kunnen maken voor een evenwichtig voedingspatroon. Onze producten in Europa en Noord-Amerika vermelden volledige voedingsinformatie.


 • Tegen 2015 zal dit het geval zijn voor al onze producten wereldwijd. We vermelden tevens de energiewaarde per portie op de voorkant van de verpakking, plus acht belangrijke voedingsstoffen en het percentage van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (Guideline Daily Amounts (GDA) voor vijf voedingsstoffen op de achterkant van de verpakking.

In onze doelen wordt rekening gehouden met plaatselijke of regionale industriële afspraken en de wetgeving binnen elke markt.

86

In 2015 had 86% van ons assortiment een etiket op de verpakking voorzien van de volledige voedingsinformatie, conform onze toezegging. In 2017 is dit gegroeid naar tot 94%.1 We werken samen met de desbetreffende autoriteiten om een positief klimaat voor etikettering te creëren en de etikettering van onze producten verder aan te passen, zodat consumenten gezondere producten kunnen kiezen.


Ons perspectief

We hebben onze doelstelling in 2015 niet behaald, maar blijven ons desondanks inzetten de voedingsinformatie op onze producten te verbeteren. In 2017 voldeed 94%2 van ons assortiment aan onze toezegging. Naast de geboden voedingsinformatie op de verpakking, bieden we ook informatie via de digitale platforms van onze merken en klantenservice.

Onze doelstelling is ambitieus en bestrijkt al onze merken en markten. We hebben een mondiaal bestuursmodel ingericht met uitgebreide monitoring om de voedingswaarde-etikettering per product te controleren. Ondanks dat we echter onze etiketteringstoezegging blijven stimuleren in onze totale voedings- en drankenportfolio, moeten we onze doelstelling nog waarmaken.

Terwijl verschillende landen bezig zijn met de ontwikkeling van een etiketteringsysteem op de voorkant van de verpakking, blijven wij samenwerken met overheden, ngo’s en andere relevante openbare belanghebbenden. Samen werken we aan wereldwijd uniforme en transparante etiketteringsystemen, die de consumenten aanzetten een gezonde keuze te maken.

Update in de Benelux

 • Al onze producten in de Benelux verstrekken volledige voedingskundige informatie, volgens het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en het Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen. Op de etiketten is voedingsinformatie in tabelvorm te vinden voor energie, vetten (waarvan verzadigde), koolhydraten (waarvan suikers), eiwitten en zout.
 • Unilever heeft een educatief hulpmiddel ontwikkeld dat gezondheidsprofessionals in Nederland kunnen gebruiken in gesprekken met cliënten: de Vette Koffer. Met deze koffer kunnen gezondheidsprofessionals de meest gebruikte smeer- en bereidingsvetten, evenals de hoeveelheid vitamines, visualiseren. Sinds 2014 zijn ruim 600 diëtisten, praktijkondersteuners en andere gezondheidsprofessionals in het bezit van een Vette Koffer.
 • We gaan door met de vermelding van het ‘groentelabel’ op de verpakking van Unox-soepen, om consumenten te wijzen op de hoeveelheid groenten in soep.
 • Vanaf maart 2017 is op elke variant Knorr Wereldgerechten en maaltijdmixen een recept te vinden voor ‘een dagje zonder vlees’. Ook is op iedere verpakking duidelijk aangegeven welke duurzaam geteelde ingrediënten zijn gebruikt om te voorzien in de toenemende behoefte aan ‘eerlijke en duurzame’ voeding.

1 Een portie wordt gedefinieerd als: een voorverpakte eenpersoonsportie van een ijsproduct, bedoeld om in één keer geconsumeerd te worden, of 100 ml indien verkocht in een verpakking die is bedoeld voor gespreide consumptie, zoals een bak.

2 Deze cijfers zijn op basis van het volume van onze Food and Refreshment-categorieën (inclusief de onderdelen van Pepsi Lipton waar Unilever verantwoordelijk is voor de marketing en distributie) van 1 april 2017 tot 30 juni 2017. Ze omvatten tevens de verkoopvolumes van de producten van Unilever Food Solutions, maar niet de producten waarvan de marketing via andere samenwerkingsverbanden verloopt of via de eigen merken van distributeurs.

Voedingswaarde-etikettering
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE