Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Waterverbruik

Waterverbruik verminderen

De toenemende waterschaarste vormt een enorme bedreiging voor onze toekomstige groei, maar biedt ook een zakelijke kans om beter te voorzien in de behoeften van mensen.

Wereldwijd leven 2,8 miljard mensen in waterschaarse gebieden. Naar schatting zal dit aantal tegen 2030 aanzienlijk oplopen en de Water Resources Group schat dat in 2030 niet voldaan kan worden aan 25% van de totale waterbehoefte. De watervraag van consumenten is sinds 1950 verdubbeld. Deze zal naar verwachting tegen 2030 nog eens verdubbelen. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor voedselzekerheid, gezondheid en leefomstandigheden.

De watercomponent van ons Unilever Sustainable Living Plan draagt bij aan een aantal van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN: Doel 6 - Schoon water en sanitaire voorzieningen, 8 - Goede werkgelegenheid en economische groei, 9 - Innovatie en goede infrastructuur, 12 - Verantwoord gebruik van hulpbronnen, 13 - Klimaatmaatregelen en 17 - Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling.

Wij zetten onze expertise en middelen specifiek in voor de ontwikkeling van producten, apparaten en diensten die onze consumenten in landen met waterschaarste kunnen voorzien van het water dat ze nodig hebben voor huishoudelijk gebruik. We werken samen met leveranciers om het waterverbruik voor het telen van onze gewassen in deze landen te verminderen. Ook brengen we het waterverbruik in onze fabrieken wereldwijd omlaag.

Onze strategie

We hebben een holistische aanpak als het gaat om waterschaarste om ons bedrijf succesvol te laten zijn in een wereld waarin water schaars is.

Water use and water centre

We accelereren productinnovatie om te voldoen aan de behoeften van consumenten in regio's met waterschaarste, en blijven het waterverbruik in landbouw en onze eigen productie verminderen.

De businesscase

Als we onze ogen sluiten voor deze nieuwe realiteit, zal dat consequenties hebben voor ons bedrijf. Onze verschillende productcategorieën consumeren meer dan 90% van het water dat in huishoudens wordt gebruikt - van de afwas tot het wassen van haar, lichaam en kleding. Het resultaat is dat consumenten in ontwikkelingslanden waar waterschaarste heerst, continu moeten afwegen aan welke van deze taken zij hun kleine waterrantsoen toekennen. Dit beperkt de groei van onze producten.

Onze aanpak

Duurzaam ontwikkelingsdoel 6, Schoon water en sanitaire voorzieningen, heeft als doel het, 'zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen' tegen 2030. Echter, vandaag de dag hebben miljarden mensen slechte toegang tot water vanwege onvoldoende hoeveelheid en kwaliteit.

Gebrek aan water in huishoudens is vooral een sociaal probleem. En het treft vrouwen in ontwikkelingslanden het meest. Zijn veelal de 'watermanagers' van het huishouden: zij verzamelen het water, slaan het op en verdelen het door de dag heen. Dit is een tijdrovende taak die hun kans op werk vermoeilijkt en hun gezondheid en veiligheid, alsmede het welzijn van hun gezinnen in gevaar brengt.

Waterschaarste in huishoudens is een groot probleem in snelgroeiende steden in ontwikkelingslanden, waar infrastructuur niet in lijn loopt met de groei van de bevolking en het inkomen. De gevolgen voor lagere en middeninkomensgroepen in steden wordt nog al eens vergeten door overheden, ngo's en bedrijven.

In 2010 hebben we ons het ambitieuze doel gesteld om tegen 2020 het waterverbruik te halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten, omdat het water dat consumenten nodig hebben als zijn douchen, een bad nemen of zich wassen met onze producten, het merendeel uitmaakt van onze watervoetafdruk. Echter, we hebben het watergebruik van consumenten sinds 2010 slechts met 7% weten te verminderen.

Gedurende de afgelopen zes jaar hebben we een hoop geleerd over de behoefte van mensen die te maken hebben met waterschaarste en we hebben onze interne strategie aangescherpt om hieraan te voldoen. We accelereren onze inzet om waterslimme producten te ontwikkelen die voldoen aan consumentbehoeften, zoals producten waarmee mensen zichzelf en hun wasgoed goed kunnen wassen ondanks waterhoeveelheid en -kwaliteit, en onze waterzuiveraars van Pureit. We blijven baanbrekende ideeën ontwikkelen in ons Fundamental Solutions-programma om problemen met waterhoeveelheid en -toegankelijkheid op te lossen, zoals de landering van ons Suvidha Hygiene Centre (PDF | 2MB) en Sunlight Water Centres.

Onze focus

We focussen ons op gebieden waar we dankzij onze portfolio en schaal de grootste impact hebben en die de beste kansen bieden voor ons bedrijf.

Merkinnovatie

 • Ontwikkeling van innovatieve producten waarmee mensen zich kunnen aanpassen aan een wereld met waterschaarste.
 • Opbouwen van onze waterzuiveringsbedrijven Pureit en Qinyuan.

Toeleveringsketen

 • Ondersteunen van landbouwleveranciers bij betere irrigatietechnieken en -apparatuur, wat oogst vergroot.
 • Proactief water- en klimaatrisico's in kaart brengen en managen in de toeleveringsketen.

Fabrieken

 • Continu verbeteren van waterefficiëntie en recycling in onze fabrieken.

Belangenbehartiging

 • Samenwerken met overheden, gelijkgestemde bedrijven en de burgermaatschappij om bredere uitdagingen op het gebied van toegang tot water, sanitatie en hygiëne aan te pakken.
Onze toezegging

Tegen 2020 het waterverbruik halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten1.

1 Onze milieudoelstellingen worden weergegeven ten opzichte van een basisniveau van 2010 en worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product. We rapporteren ten aanzien van onze vijf waterverbruikende subcategorieën (textielwas, haarverzorging, mondverzorging, huidreiniging en huishoudelijke reiniging) in zeven landen met waterschaarste: China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten.

Voortgang

In 2016 was onze waterimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid gedaald met ongeveer 7% in vergelijking met 2010. Echter, we hebben aanzienlijke verminderen gerealiseerd in het water dat wordt gebruikt in productie, waar onze fabrieken 19 miljoen minder kubieke meter water hebben gebruikt in 2016 dan in 2008. Dit komt neer op een reductie van ongeveer 38% per ton productie.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Toekomstige uitdagingen

Investeringen in infrastructuur, overheidsreguleringen en actie in de privésector zijn allemaal essentieel voor blijvende oplossingen. Waterprijzen, watermeting, efficiënte huishoudelijke apparaten en waterbesparende producten zijn allemaal nodig om een systematische verandering te creëren die urgent nodig is voor duurzaam watergebruik.

Echter, in sommige landen zal het een tijd duren voor overheden de kwaliteit en kwantiteit van de watertoevoer verhogen. Er is dus een directe behoefte aan nieuwe producten die water zoveel effectiever gebruiken in het huishouden en die goed werken met water van lage kwaliteit. Onze uitdaging is het accelereren van de innovatiepijplijn om te voldoen aan de behoeften van consumenten.

Door onze belangenbehartiging promoten we beleid en marktgebaseerde oplossingen waardoor mensen beter toegang hebben tot water, sanitatie en hygiëne.

Transformationele verandering - Ontdek hoe we transformationele verandering stimuleren door ontbossing te stoppen, de positie van de vrouw te versterken, duurzame landbouw en kleinschalige boeren te ondersteunen en water, sanitatie en hygiëne te verbeteren.


Uitbreiden voor meer over waterverbruik verminderen

Doelen en prestaties

Onze ambitieuze doelstelling is het waterverbruik te halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten in landen met waterschaarste.1


Waterverbruik
Onze toezegging

Tegen 2020 het waterverbruik halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten.1

Onze prestaties

In 2016 is onze waterimpact per consumentengebruikseenheid sinds 2010 afgenomen met circa 7%.

Ons perspectief

We hebben aanzienlijke reducties gerealiseerd in het water dat wordt gebruikt in productie. Echter, onze grootste impact komt van water dat wordt gebruik door consumenten als zij zich douchen, wassen of schoonmaken met onze producten. In 2016 was water voor consumentengebruik van onze producten afgenomen met ongeveer 7% ten opzichte van 2010.

We blijven vooruitgang boeken in de ontwikkeling en introductie van producten die minder water vereisen. Onze gepatenteerde Sapphire-technologie die we gebruiken in onze Sunlight 2-in-1 Handwashing Laundry (wasmiddel voor handwas) en onze RIN detergent bar (wasmiddelblok) gebruiken beide tot de helft van het spoelwater, waardoor het wasproces voor consumenten in regio's met waterschaarste eenvoudiger en sneller wordt. Deze innovatie heeft bijgedragen aan een vergroot marktaandeel in Zuid-Afrika van Sunlight, onderdeel van ons wereldwijde merk Surf.

In 2016 openden we ons Suvidha Hygiene Centre in India. Het centrum ligt in een van de grootste sloppenwijken van Mumbai en geeft meer dan 1500 mensen toegang tot water-, sanitatie- en hygiëneservices (zoals wasfaciliteiten en veilig drinkwater), waarvoor men per gebruik betaalt. Het centrum hanteert principes van de circulaire economie voor het verminderen van watergebruik.

Schoon water wordt gebruikt om te douchen, handen te wassen en voor de was. Het afvalwater hiervan wordt gebruikt om toiletten door te spoelen. Dit bedrijfsmodel is een kans om nieuwe markten, investeringen en innovatie te openen, terwijl wordt voldaan aan de behoeften van consumenten en er wordt bijgedragen aan de Global Goals, vooral Doel 6 voor de levering van schoon water en sanitatie.

We hebben onze Sunlight Water Centres in Nigeria ook opgeschaald, met tien nieuwe centra die aan het einde van 2016 de deuren openden.

In 2016 werkte ons merk Dove samen met het Amerikaanse bedrijf Delta Faucet Company om consumentgedrag te veranderen tijdens het douchen en meer waterefficiency te promoten met de douchekop Delta Hydrafall™.

Gedurende de afgelopen zes jaar hebben we meer geleerd over de behoeften van mensen die te maken hebben met waterschaarste, dus verscherpen we onze interne strategie om hieraan te kunnen voldoen. We accelereren onze inzet om waterslimme producten te ontwikkelen die voldoen aan consumentbehoeften, zoals producten waarmee mensen zichzelf en hun wasgoed goed kunnen wassen ondanks waterhoeveelheid en -kwaliteit.

1 Onze milieudoelstellingen worden weergegeven ten opzichte van een basisniveau van 2010 en worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product. We rapporteren ten aanzien van onze vijf waterverbruikende subcategorieën (textielwas, haarverzorging, mondverzorging, huidreiniging en huishoudelijke reiniging) in zeven landen met waterschaarste: China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten.

2 Zie Onze metrics voor meer details


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het hele Sustainable Living Plan van Unilever.

Wateronttrekking door verminderen van onze productievestigingen

 • Tegen 2020 zal de wateronttrekking door ons wereldwijde netwerk van fabrieken zich op of onder het niveau van 2008 bevinden, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

Dit vertegenwoordigt een vermindering van ongeveer 40% per ton productie.

Ten opzichte van een basisniveau in 1995 betekent dit een reductie van 78% per ton productie en een absolute reductie van 65%.

Wij zullen ons met name concentreren op fabrieken in gebieden met waterschaarste.

18,7 miljoen kubieke meter water minder onttrokken in 2016 dan in 2008 (een reductie van 37% per ton productie).

Vergeleken met 1995 vormt dit een absolute vermindering van 77%.


 • In alle nieuw gebouwde fabrieken streven we ernaar de onttrekking van water met de helft te verminderen ten opzichte van de fabrieken in ons basisniveau van 2008.

In 2016 zijn in Ethiopië, Turkije, de Filipijnen en Oekraïne nieuwe fabrieken gestart met de productie. Zodra deze volledig operationeel zijn, streeft elk van deze fabrieken ernaar de helft minder water te onttrekken voor de fabrieksactiviteiten dan de fabrieken in een representatief basisniveau van 2008.


Ons perspectief

Sinds 1995 hebben we de totale hoeveelheid water die we onttrekken voor productie met meer dan driekwart omlaag gebracht.

In 2016 hebben we een reductie gerealiseerd van 37% per ton productie in vergelijking met 2008. We hebben dit bereikt ondanks een toename in het productievolume sinds 2008. De reductie is vergelijkbaar met ongeveer 2,5 liter water voor elke persoon op deze planeet.

Onze vooruitgang is mede het gevolg van continue verbeteringsinitiatieven binnen alle vestigingen om het waterverbruik te verlagen, en water te hergebruiken en te recyclen. We doen dit door een combinatie van technieken die weinig of niets kosten, gedrag en een kapitaalinvesteringsprogramma speciaal gericht op water.

Naast onze langetermijndoelstelling om de totale hoeveelheid water die we onttrekken te verminderen, hebben we onszelf ook uitdagende jaardoelen gesteld die ons op koers moeten houden om de doelstellingen voor 2020 te realiseren.

Waterverbruik tijdens het wasproces terugdringen

We zullen de hoeveelheid water die nodig is voor het wasproces omlaag brengen door:


 • 50 miljoen huishoudens in landen met waterschaarste tegen 2020 te voorzien van wasmiddelen die uitstekend presteren, maar minder water gebruiken.

In 2016 werden One Rinse-producten gebruikt bij 4,9 miljard wasbeurten in iets meer dan 59 miljoen huishoudens wereldwijd.


Ons perspectief

Comfort One Rinse bleef marktleider in een aantal markten. In 2015 was het merk bijvoorbeeld goed voor 43% van de wasverzachtermarkt in Vietnam en steeg het marktaandeel in Indonesië tot meer dan een kwart. We zullen One Rinse-wasproducten dus blijven aanbieden in landen waar sprake is van waterschaarste.

We hebben nog veel meer plannen voor waterbesparende innovaties voor de toekomst. Dit geeft ons het vertrouwen dat we ook de komende jaren voortgang zullen boeken.

Waterverbruik in de landbouw verminderen

 • Wij gaan uitgebreide plannen ontwikkelen met onze leveranciers en partners om ervoor te zorgen dat minder water nodig is voor het telen van onze gewassen in landen met waterschaarste.

We blijven boeren helpen met het implementeren van druppelirrigatie.


Ons perspectief

We verzamelen al sinds 2011 irrigatiegegevens van onze leveranciers als onderdeel van onze Sustainable Agriculture Code. Onze derde analyse in 2015 van gegevens verzameld via dit systeem toont aan dat de hoeveelheid irrigatiewater per ton verbouwd gewas gestaag afneemt.

Druppelirrigatie is een cruciale uitvinding om watergebruik in de landbouw te verminderen. We helpen boeren in India, Chili, Griekenland, Tanzania en Kenia met het uitbreiden van druppelirrigatie voor veel verschillende gewassen, en in het bijzonder tomaten, augurken en thee.

Tomaten is een van onze meest water-intensieve gewassen. Met de schaal van de verkoop van onze Amerikaanse pastasauzen in 2014, is het volume tomaten dat we onttrekken in Californië gedaald. Als gevolg is de bijdrage van tomaten aan onze algehele watervoetafdruk, ook gedaald.

Vooruitkijkend willen we de manier waarop we kijken naar water in de landbouw verbreden en het koppelen aan onze aanpak voor Climate Smart Agriculture (klimaatslimme landbouw).

Terug naar top