Verbeteren van voeding | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
Voeding verbeteren

Verbeteren van voeding

Het is ons doel om producten te leveren die goed smaken, waar mensen een goed gevoel van krijgen enen die een positieve bijdrage leveren aan de wereld van vandaag .

Zonder voedsel kun je niet leven

We hebben elke dag voedsel nodig. Het houdt ons niet alleen in leven, we hebben er ook plezier van, het brengt mensen samen en het is een belangrijk ingrediënt binnen elke cultuur. Een leven zonder heerlijk en gezond eten zou niet hetzelfde zijn – en veel mensen zijn net zo gepassioneerd met eten en drinken bezig als wij.

De manier waarop we vandaag de dag voedsel produceren en consumeren is echter niet duurzaam. Halverwege deze eeuw zal de planeet nog eens 1,5 miljard mensen moeten voeden. In het Global Nutrition Report 2018 staat dat de wereldwijde dubbele last van ondervoeding nu al onaanvaardbaar hoog is en dat het tempo waarmee voortgang geboekt wordt onacceptabel laag is.

In het rapport wordt echter ook geconstateerd dat we nog nooit zo veel mogelijkheden hebben gehad om het mondiale voedselprobleem op te lossen nu de Decade of Action on Nutrition van de VN en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDGs) ons stimuleren om in actie te komen.

Zoals de SDGs al aangeven, zijn we allemaal verantwoordelijk voor het teweegbrengen van een verandering. Overheden moeten meer samen gaan werken. Boeren en producenten moeten efficiënter worden en duurzamere werkwijzen gaan hanteren. En de levensmiddelenindustrie is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat duurzaam en voedzaam voedsel en duurzame en voedzame dranken de norm worden. Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat er een groter assortiment van deze duurzame en voedzame producten beschikbaar wordt.

Voeding is essentieel voor het behalen van de SDGs. Als we de problemen die met voeding te maken hebben, niet aanpakken, zal het onmogelijk worden om de doelen van veel van de SDGs te behalen. Dit geldt met name voor Geen Honger (SDG 2) en Gezondheid en Welzijn (SDG 3), maar ook voor Geen Armoede (SDG 1), Gendergelijkheid (SDG 5) en Klimaatactie (SDG 13). Deze SDGs hangen allemaal samen met de productie en consumptie van voedsel.

Onze strategie

Hellmanns Mayonnaise

We zijn ons als een van ‘s werelds grootste fabrikanten van consumentengoederen bewust van de enorme impact die we kunnen maken middels onze omvang en ons bereik. We doen dit met behulp van onze bekende wereldmerken, zoals Knorr, Hellmann’s, Wall’s en Lipton, die al een lange staat van dienst hebben wat betreft het produceren van kwalitatieve en voedzame voedingsmiddelen en dranken. Onze lokale merken, zoals Bango en Robertsons en de overnames door B Corp van bedrijven als Pukka Herbs, Sir Kensington’s en Mãe Terra dragen ook bij aan onze missie. Recente overnames zoals de Health Food Drinks divisie van GlaxoSmithKline, waaronder haar iconische merk Horlicks, in India en andere Aziatische markten, en De Vegetarische Slager en Graze dienen ter verdere versterking van ons portfolio gericht op belangrijke strategische gebieden als gezondheid en welzijn.

We streven ernaar om samen te werken met overheden, ngo’s en andere bedrijven, zodat we op één lijn liggen wat betreft de SDG’s en ons samen in kunnen zetten om wereldwijd de honger uit te bannen en gezondheid en welzijn te stimuleren. Er zijn duidelijke economische redenen om in actie te komen. Onderzoek toont aan dat voor elke $1 die wordt uitgegeven aan voeding, er minstens $16 wordt terugverdiend aan economische voordelen.

Verantwoorde, lekkere producten & stimuleren van gezondere voedingspatronen

We zijn al meer dan tien jaar bezig om, als onderdeel van het Unilever Sustainable Living Plan, de voedingskwaliteit van onze producten te verbeteren. In het hoofdstuk Verantwoord en Lekker beschrijven we welke maatregelen we nemen om te voldoen aan onze hoogste voedingsnormen en hoe we onze producten zo gezond mogelijk maken. We doen dit door de hoeveelheid ongezonde voedingsstoffen, zoals zout en suiker, en het aantal calorieën te verminderen. We hebben de transvetten afkomstig van gedeeltelijk geharde plantaardige olie, verwijderd, voegen belangrijke microvoedingsstoffen toe en vergroten ons aanbod plantaardige producten.

Verder vind je meer informatie over hoe wij gezonde voeding promoten door het bereik en de kracht van onze merken in te zetten, zodat mensen de mogelijkheid hebben om gezonde voedingsmiddelen en dranken te kiezen en gezondere leefgewoontes aan te nemen.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze producten voorzien zijn van etiketten waarop voedingsinformatie duidelijk staat weergegeven, zodat mensen doordachte keuzes kunnen maken , dat onze producten beschikbaar zijn in geschikte porties en dat we ze op een verantwoorde manier vermarkten. We blijven ervoor zorgen dat we een grote verscheidenheid aan producten aanbieden, zowel in een hoge als in een betaalbare prijsklasse, zelfs op de meest afgelegen plekken ter wereld. Om onze missie waar te kunnen maken, werken we samen met andere partijen.

Alles wat we doen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek gestaafd met bewijsmateriaal dat zich richt op de mensen die onze producten gebruiken. We dragen bij aan de actuele wetenschappelijke kennis over voeding, waarbij een hoge mate van objectiviteit en integriteit wordt gehandhaafd. . We delen onze bevindingen tijdens wetenschappelijke congressen en in publicaties getoetst door vakgenoten. Daarnaast werken we samen met vooraanstaande onderzoekspartners zoals de WUR (Wageningen University & Research) en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri & Food om ervoor te zorgen dat we de voortdurend veranderende wetenschappelijke inzichten op de voet volgen.

Toekomstige uitdagingen

We blijven ons richten op het terugbrengen van het gebruik van ongezonde voedingsstoffen zonder af te doen aan de smaak en de kwaliteit die mensen verwachten van onze voedingsproducten en dranken. Dit is belangrijk, omdat eetgewoontes enkel kunnen worden beïnvloed als mensen de producten kopen. We hebben ons lesje wel geleerd toen we de hoeveelheid vet in een aantal van onze voedingsproducten wilden verlagen. Doordat maar een beperkt aantal mensen de margarineproducten met weinig verzadigde vetten verkoos boven de minder gezonde alternatieven als boter, zijn we er niet in geslaagd onze doelen te bereiken.

We zien echter dat steeds meer consumenten kiezen voor gezonde voedingsproducten. In de toekomst gaan we nog meer belangrijke microvoedingstoffen aanbieden via onze voedingsproducten. Enerzijds omdat ze ervan nature al in zitten en anderzijds door ze toe te voegen. We streven ernaar om tegen 2022 200 miljard porties te hebben geleverd die belangrijke microvoedingsstoffen bevatten, bijvoorbeeld door in Nigeria en Kenya ijzer toe te voegen aan de bouillonblokjes van Knorr/Royco. En we gaan ervoor zorgen dat onze producten goedkoper en beter toegankelijk zijn, zodat we meer mensen kunnen bereiken, ook de mensen in de lagere inkomensgroepen. We richten ons daarnaast meer op de digitale promotie van voedzame recepten voor onze merken, waarbij we steeds dezelfde basisregels hanteren waarin de nadruk wordt gelegd op belangrijke voedingsstoffen en gezonde ingrediënten.

In het Global Nutrition Report 2018 wordt benadrukt dat een grote verscheidenheid aan betrokken partijen gezamenlijk in actie moet komen. Daarnaast zien we de strengere regulering van de voedingsindustrie als een middel om een verandering teweeg te brengen en strengere eisen te stellen aan het gebruik van ongezonde voedingsmiddelen. We blijven samenwerken met partners om ervoor te zorgen dat onze producten nog verantwoorder en lekkerder worden en om mensen te stimuleren gezonder te eten. Hoewel we weten dat er nog veel werk zal moeten worden verzet, zijn we vastberaden ons steentje bij te dragen.


Uitklappen voor meer informatie over het verbeteren van voeding
Verbeteren van voeding
Onze toezegging

We blijven ons inzetten om de smaak en de voedingskwaliteit van al onze producten te verbeteren. De meerderheid van onze producten voldoet aan, of is zelfs beter dan, de maatstaven die zijn gebaseerd op nationale voedingsadviezen. Ons toezegging gaat nog verder: tegen 2020 zullen we het deel van onze portefeuille dat, op basis van internationaal erkende voedingsrichtlijnen, voldoet aan de hoogste voedingsnormen, verdubbelen. Hiermee helpen we honderden miljoenen mensen gezonder te eten.

Onze prestatie

In 2018 voldeed 48% van ons assortiment (qua omvang) aan de hoogste voedingsnormen op basis van internationaal erkende voedingsrichtlijnen.

Ons perspectief

Voldoen aan de hoogste voedingsnormen – de maatstaven binnen Unilever zijn gebaseerd op internationaal erkende voedingsadviezen – is een belangrijke toezegging. Om smaakvolle voedingsproducten en dranken te kunnen maken die mensen lekker vinden, moeten we de samenstelling van onze producten aanpassen – minder suiker, zout, verzadigd vet en calorieën. We zijn hard bezig de samenstelling van onze producten te verbeteren voor de miljoenen mensen die onze producten dagelijks nuttigen.

We liggen op koers wat betreft onze toezegging voor 2020, wat betekent dat 60% van onze totale portefeuille aan voedingsproducten en dranken qua omvang en in alle landen voldoet aan onze hoogste voedingsnormen. Tegen 2018 voldeed 48% aan deze normen. Een stijging dus van 9% ten opzichte van 2017.1 Als we onze spreads divisie, die in 2018 werd verkocht, niet meenemen in de berekening, dan voldeed 50% van onze portefeuille aan deze normen.

Het feit dat we zo’n grote vooruitgang hebben geboekt in de naleving van de hoogste voedingsnormen, komt doordat we de samenstelling van meerdere producten hebben aangepast naar aanleiding van de vraag van de consument naar gezondere producten die minder suiker, zout en verzadigd vet bevatten. We hebben met name onze inspanningen opgevoerd om de hoeveelheid suiker in ijsthee terug te brengen en het is ons gelukt om de hoeveelheid zout in onze dressings en hartige voedingsproducten aanzienlijk te verminderen.

We controleren continue of we nog op schema liggen wat betreft de pijlers en doelstellingen van ons Unilever Sustainability Plan. De laatste controle van onze voedingspijler is in 2017 uitgevoerd door PWC . Ga voor meer informatie over de manier waarop wij de voortgang van onze doelstellingen controleren naar Onafhankelijke controle.

1 Voor het meten van onze vorderingen op het gebied van voeding hanteren we een rapportageperiode die loopt van 1 oktober tot 30 september. Zie onze Hoogste voedingsnormen


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke controle voor meer informatie over ons controleprogramma voor het hele Unilever Sustainable Living Plan.

Informeren over gezonde voeding

Wij streven ernaar onze producten te voorzien van duidelijke, eenvoudige labels om zo mensen te helpen bij hun keuze voor een gezond en evenwichtig voedingspatroon. Onze producten in Europa en Noord-Amerika zijn voorzien van een label waarop alle voedingsstoffen staan vermeld.


 • Tegen 2015 zal dit voor al onze producten wereldwijd gelden. We zullen de hoeveelheid energie per portie op de voorkant van de verpakking en acht belangrijke voedingsstoffen en het percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vijf voedingsstoffen op de achterkant van de verpakking vermelden.

Bij het vaststellen van onze doelstellingen zullen we rekening houden met de lokale en regionale branche-afspraken en met de wetgeving in iedere markt.

86

In 2015 voldeed 86% van onze voedingsproducten aan de voedingswaarde-etikettering zoals was beloofd. In 2018 was dit percentage gestegen tot 95%. 1 We werken samen met de betreffende instanties om het pad te effenen voor duidelijke etikettering, om onze producten nog gezonder te maken en mensen te helpen gezondere producten te kiezen.


Ons perspectief

We hebben onze doelstelling in 2015 niet behaald, maar blijven ons wel inzetten voor het verbeteren van de voedingswaarde-etikettering op onze producten. In 2018 voldeed 2 95% van de producten in onze portefeuille volledig aan onze toezegging.

Onze doelstelling is ambitieus. We willen dat al onze merken en markten aan onze doelstelling voldoen. We hebben een wereldwijd beheermodel en uitgebreide controleactiviteiten opgesteld om de voedingswaarde- etikettering per product te controleren. Hoewel we voortdurend bezig zijn de voedingswaarde-etikettering toe te passen op alle voedingsproducten en dranken in onze portefeuille, hebben we onze doelstelling nog niet helemaal behaald.

Aangezien een aantal landen de voedingswaarde-etikettering liever op de voorkant van de verpakking plaatst, blijven we samenwerken met overheden, ngo’s en andere relevante betrokkenen op het gebied van volksgezondheid om een internationaal uniform en transparant etiketteringssysteem te ontwikkelen dat consumenten aanzet tot het maken van een gezonde keuze.

1 Onder een portie wordt verstaan: een voorverpakt eenpersoonsportie van een ijsproduct dat in één keer wordt geconsumeerd, of 100 ml indien verkocht in een verpakking bedoeld voor meerdere consumptiemomenten, zoals een bak.

2 Deze cijfers zijn gebaseerd op 96% van het wereldwijde verkoopvolume van onze divisie Foods & Refreshments, inclusief de onderdelen van Pepsi Lipton waar Unilever verantwoordelijk is voor de marketing en distributie, tussen 1 april 2018 en 30 juni 2018. Ze omvatten tevens de verkoopvolumes van de producten van Unilever Food Solutions. Producten waarvoor de marketing wordt gedaan door andere joint ventures, de eigen merken van de distributeurs en de spreads divisie die in juli 2018 is verkocht, zijn niet meegenomen in deze cijfers.

Weloverwogen keuzes

Minder calorieën

 • Tegen 2014 zal 100% van onze kinderijsjes 110 kilocalorieën of minder per portie bevatten. 62% zal tegen 2012 voldoen aan dit niveau.
 • Tegen 2015 zal 80% van onze verpakte ijsproducten niet meer dan 250 kilocalorieën per portie bevatten.1

 • In 2015 bevatte 91% van onze verpakte ijsproducten (qua volume) 250 kilocalorieën of minder per portie. Deze prestatie werd gehandhaafd. In 2018 bevatte 92% van onze verpakte ijsproducten 250 kilocalorieën of minder per portie.2

In 2015 bevatte 91% van onze verpakte ijsproducten (qua volume) 250 kilocalorieën of minder per portie. Deze prestatie werd gehandhaafd. In 2018 bevatte 92% van onze verpakte ijsproducten 250 kilocalorieën of minder per portie.2


Ons perspectief

In 2015 bevatte 100% van onze kinderijsjes 110 kilocalorieën of minder per portie. Hiermee was onze doelstelling behaald. Sindsdien is deze prestaties elk jaar gehandhaafd, ook in 2018. We zijn een van de eerste bedrijven ter wereld die ervoor heeft gezorgd dat haar kinderijsjes een verantwoorde voedingswaarde hebben. Strikte naleving van deze doelstelling blijft belangrijk.

We voeren deze verantwoorde aanpak verder door in ons ijsbedrijf. In 2018 is het aantal ijsjes in onze portefeuille dat niet meer dan 250 kilocalorieën bevat vergeleken met vorig jaar toegenomen. In 2018 bevatte 92% van onze voorverpakte ijsjes niet meer dan 250 kilocalorieën (berekening op basis van 95% van het verkoopvolume van ijsjes wereldwijd).

1 Onder een portie wordt verstaan: een voorverpakt eenpersoonsportie van een ijsproduct dat in één keer wordt geconsumeerd, of 100 ml indien verkocht in een verpakking bedoeld voor meerdere consumptiemomenten, zoals een bak. .

2 De doelstelling die we vast hebben gesteld voor kinderijsjes werd eind Q4 2014 geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat we met onze verpakte ijsjes vooruitgang hebben geboekt van Q4 2015 tot Q3 2016. We blijven de voortgang ten opzichte van onze transparantiedoelstellingen meten.

Minder suiker, minder calorieën

De hoeveelheid zout verminderen

Onze eerste mijlpaal was het verlagen van het zoutgehalte naar 6g per dag aan het eind van 2010. Hiervoor moest het zoutgehalte met meer dan 25% terug gebracht worden. In 2010 verklaarden we dat het ons doel was om het zoutgehalte nog verder terug te brengen naar gemiddeld 15-20% om het doel dat gesteld was op niet meer dan 5g per dag, te behalen. In 2013 hebben we deze toezegging toegelicht.


 • Tegen 2020 zal 75% van ons voedingsmiddelenportfolio voldoen aan de hoeveelheid zout die nodig is om opnames van 5g per dag mogelijk te maken.

In 2018 voldeed 66% van onze Foods portefeuille aan het doel van 5g zout per dag.


Ons perspectief

We liggen op koers wat betreft ons doel voor 2020. We blijven het plan volgen om het zoutgehalte verder terug te brengen. Dit plan is overeengekomen tussen ons professionele foodservice bedrijf voor de detailhandel en de Food Solutions divisie. Een overmatige inname van zout vormt een van de belangrijkste risico’s voor de volksgezondheid. Daarom moeten we onze samenwerking met relevante betrokken partijen, zoals overheden, gezondheidsinstanties en professionals in de zorg, voortzetten om de belangrijkste factoren aan te pakken die mensen belemmeren om gezonder te gaan leven.

Meer smaak, minder zout

Verminderen van het gehalte verzadigd vet

We streven ernaar de vetsamenstelling van onze producten te verbeteren door het gehalte aan verzadigd vet zo veel mogelijk te verlagen en het gehalte aan onverzadigd vet te verhogen.


 • Tegen 2012 zal het totale vetgehalte van onze belangrijkste margarineproducten voor minder dan 33% uit verzadigd vet bestaan.
92

Tegen 2012 bestond het totale vetgehalte van 92% van onze belangrijkste margarineproducten qua volume voor minder dan 33% uit verzadigd vet.


 • Een dagelijkse portie bevat ten minste 15% van de aanbevolen essentiële vetzuren. .
92

Tegen 2012 leverde 92% van onze belangrijkste margarineproducten ten minste 15% van de aanbevolen essentiële vetzuren. .


We willen de kwaliteit van het vet in al onze zachte, plantaardige margarineproducten die verkocht worden in kuipjes, verder verbeteren.


 • Tegen 2017 bevat 90% van al onze zachte, plantaardige margarineproducten wereldwijd 1 niet meer dan 33% verzadigd vet en ten minste 67% gezonde onverzadigde vetten.

In tropische gebieden, waar producten niet gekoeld vervoerd worden, zal het maximale vetgehalte op 38% worden ingesteld, aangezien een iets hoger gehalte verzadigd vet nodig is om de kwaliteit van de margarineproducten te kunnen waarborgen.

80

Tegen 2017 bevatte 80% van al onze zachte, plantaardige margarineproducten niet meer dan 33% verzadigd vet en ten minste 67% gezonde onverzadigde vetten.


Ons perspectief

We houden de resultaten van deze doelstelling niet meer bij, aangezien we onze spreads divisie in juli 2018 hebben verkocht. Aan het eind van 2017 bedroeg het percentage van al onze zachte, plantaardige margarineproducten wereldwijd die voor de verkoopdatum aan deze doelstelling voldeden, 80%. Dit was 10% minder dan we voor ogen hadden.

1 We streven naar het laagst mogelijk gehalte aan verzadigd vet in al onze andere margarineproducten, waaronder de mélanges, zonder af te doen aan de productprestatie en de verwachtingen van de consument en de klant.

Het aanbieden van gezonde vetten

Het verminderen van suiker

Voor 2010 hadden we het suikergehalte in onze ice tea producten al verlaagd. Tegen 2020 willen we het suikergehalte in onze ice tea producten met nog eens 25% verlagen. In 2014 hebben we deze doelstelling uitgebreid en onze ice tea producten in poedervorm en melktheeproducten ook in de doelstelling opgenomen. 1

Tegen 2018 hadden we het suikergehalte in al onze gezoete ice tea dranken met 20% verlaagd (ten opzichte van 2010).


Ons perspectief

We liggen op koers wat onze doelstellingen voor 2020 betreft. In 2018 hebben we aanzienlijke vorderingen gemaakt door het suikergehalte in veel van onze bestaande producten te verlagen en door op veel markten nieuwe producten te introduceren die een lager suikergehalte bevatten. Dit resulteerde in 2018 in een suikergehalte dat 6% lager was dan in 2017. Hierdoor hebben we sinds 2010 het suikergehalte met 20% kunnen verminderen in al onze gezoete ice tea dranken. We blijven het suikergehalte in al onze ice tea dranken verminderen en bieden dranken en innovaties aan die een lager suikergehalte bevatten, maar tegerlijkertijd de smaak behouden waar consumenten zo van houden.

1 Ons doel om het suikergehalte te verlagen geldt voor alle ice tea dranken, ice tea poeders, melktheeproducten, limonadesiropen, service - en foodservice producten en alle nieuwe formules waar in de periode tussen 2010 en 2020 zoetstoffen aan zijn/worden toegevoegd.

Minder suiker, minder calorieën

Verwijderen van transvetten

Tegen 2012 zullen we alle transvetten afkomstig uit gedeeltelijk geharde plantaardige olie uit onze producten hebben verwijderd.

Tegen 2012 bevatte geen van onze producten (qua omvang) nog transvetten die afkomstig zijn van gedeeltelijk geharde plantaardige olie. 1


Ons perspectief

Tegen 2012 hebben we onze doelstelling behaald om de transvetten die afkomstig zijn van gedeeltelijk geharde plantaardige olie te verwijderen uit al onze producten wereldwijd. We controleren onze producten regelmatig om ons ervan te verzekeren dat we nog steeds aan deze doelstelling voldoen. Als we producten vinden waarin nog steeds transvetten voorkomen afkomstig van gedeeltelijk geharde plantaardige olie, dan veranderen we de samenstelling van deze producten. Kijk voor meer informatie over onze aanpak naar .

1 We hebben onze definitie van transvetten afkomstig van gedeeltelijk geharde plantaardige olie en onze aanpak om deze transvetten te verwijderen, gepubliceerd. Zie: Melnikov S en Zevenbergen H. “Implementation of removing trans fatty acids originating from partially hydrogenated vegetable oils'. New Food 2012; 5: 44-46. Met deze aanpak richten wij ons op de belangrijkste ingrediënten in onze recepten. Wij kijken niet naar sporen van transvetten afkomstig van gedeeltelijk geharde plantaardige olie die gevonden zouden kunnen worden in sommige smaken of emulgatoren.

Aanbieden van gezonde vetten
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE