Milieu-impact verminderen | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
  1. Home
  2. ...
  3. Wat u belangrijk vindt
  4. Milieu-impact verminderen

Milieu-impact verminderen

Op deze pagina vindt u antwoorden van Unilever op veelgestelde vragen die betrekking hebben op milieu-impact verminderen.

Biobrandstoffen

Wij geloven dat de samenleving zich moet inzetten voor vormen van duurzame hernieuwbare energie die de voedselvoorziening beschermen in plaats van deze aan te tasten.Unilever brengt dit voornemen om nog duurzamer te opereren in de praktijk met een pilot met vrachtwagens op vloeibaar aardgas (LNG).

De productie van ‘eerste generatie’ biobrandstoffen, gemaakt van gewassen of dierlijke bijproducten, neemt sterk toe nu overheidsbeleid vraagt om alternatieven voor fossiele brandstoffen. Wanneer gewassen steeds vaker worden gebruikt voor biobrandstoffen in plaats van voor voeding, kan dit de voedselvoorziening in gevaar brengen, prijzen opdrijven en de biodiversiteit schade toebrengen. Daar komt nog bij dat biobrandstoffen gemaakt van raapzaadolie of ethanol uit zetmeel zelfs kunnen leiden tot meer broeikasgassen dan fossiele brandstoffen.

Wij ondersteunen de overgang op duurzamere biobrandstoffen; 28% van Unilevers energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. We geloven echter wel dat de samenleving zich moet inzetten om duurzame alternatieven te ontwikkelen voor de productie van hernieuwbare energie, waaronder ‘tweede generatie’ biobrandstoffen, gemaakt van materialen als hout, stro en afval, die niet ten koste gaan van de voedselvoorziening. Overstappen op elektrische auto’s is een andere zinvolle optie. Daarnaast dienen overheden na te denken over het bredere effect van hun beleid op het gebied van duurzame energie.

Lees meer over onze ambitieuze toezegging om broeikasgassen te halveren in onze waardeketen.

Bioplastic

We werken samen met leveranciers van bioplastic om duurzame vormen van verpakking te vinden die geen bedreiging vormen voor de voedselvoorziening.

Bioplastic is plantaardig plastic dat grotendeels wordt gemaakt van basisvoedsel, zoals suikerbiet en maiszetmeel. Wij vrezen dat de stijgende vraag naar bioplastic kan leiden tot voedselschaarste of hogere prijzen. Verminderen, hergebruiken en recyclen van verpakkingsafval, inclusief plastic, is een van de voornaamste prioriteiten in het Unilever Sustainable Living Plan.

Wij zijn van mening dat bioplastic minder impact op het milieu zou moeten hebben dan plastic op basis van aardolie, of dat in ieder geval de impact daarmee vergelijkbaar zou moeten zijn. Ook vinden we dat bioplastic geen negatieve invloed mag hebben op recyclingprocessen doordat het traditionele stoffen verontreinigt. 

We werken samen met de bioplastic-industrie om nieuwe technologieën en grondstoffen te onderzoeken die afkomstig zijn uit duurzame landbouw en waarbij rekening is gehouden met maatschappelijke, economische en milieufactoren. We maken ook deel uit van de stuurgroep van Bio Feedstock Alliance, aangestuurd door het Wereld Natuurfonds, dat de duurzame ontwikkeling van bioplastic stimuleert.

Lees meer over ons uiteindelijke doel: een bedrijf zonder afval worden.

Duurzame landbouw

Wij geloven dat duurzame landbouw de beste manier is om ook in de toekomst te voorzien in de wereldwijde behoefte aan voedsel.

De wereldbevolking groeit snel. Zo snel in feite, dat tegen 2030 maar liefst 50% meer voedsel moet worden geproduceerd. Maar klimaatverandering, watertekort en de vraag naar biobrandstoffen zetten ieder voor zich de voedselvoorziening onder druk. Daarom werken we met onze partners in de toeleveringsketen aan het bevorderen van duurzame landbouw.

Als onderdeel van het Unilever Sustainable Living Plan is het ons streven al onze landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame bronnen, zonder dat dit de consument meer kost. We richten ons eerst op onze belangrijkste grondstoffen, zoals palmolie, soja en suiker. Het is onze bedoeling ontbossing een halt toe te roepen om zo te helpen klimaatverandering te bestrijden, die schade toebrengt aan landbouwgemeenschappen. Tegelijkertijd is het ons streven kleinschalige boeren meer kansen te geven – om te helpen genoeg voedsel te produceren en mensen uit de armoede te tillen.

Bekijk de verhalen van Knorr over de weg naar duurzame landbouwingrediënten.

Microplastics

Om te helpen de oceanen te beschermen tegen microplastics gebruiken wij geen plastic microbolletjes als scrubmiddel in Unilever-producten.

Microplastics zijn minuscule stukjes plastic die terecht kunnen komen in de zeeën, wat mogelijk schadelijk kan zijn voor het milieu. De meeste zijn het gevolg van het uit elkaar vallen van grotere stukken plastic in de oceaan, maar sommige kunnen er terechtkomen doordat ze worden gebruikt in consumenten- of industriële producten.

Een voorbeeld van een mogelijke bron van microplastics is het gebruik van plastic microbolletjes als scrubmiddel in sommige gezichts- en lichaamsscrubs. Vroeger gebruikten we plastic bolletjes in een aantal van onze scrubproducten, maar we ontdekten dat we producten konden maken die net zo goed waren zonder deze bolletjes te gebruiken. Daarom zijn we in 2014 gestopt met het gebruik van plastic bolletjes in deze producten. We gebruiken nu alternatieve scrubmiddelen, waardoor consumenten erop kunnen vertrouwen dat zij door gebruik van een face- of bodywash van Unilever niet bijdragen aan de opeenhoping van microplastics in de oceanen van de wereld.

Lees meer over ons uiteindelijke doel: een bedrijf zonder afval worden.

Ontbossing uitbannen

Als onderdeel van ons streven klimaatverandering aan te pakken, zetten we ons in om te helpen een eind te maken aan ontbossing.

Ontbossing levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering: het veroorzaakt tot wel 15% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Meer dan de helft van alle ontbossing in de wereld ontstaat doordat land geschikt wordt gemaakt voor het produceren van slechts vier grondstoffen: palmolie, soja, rundvlees, en papier en pulp. Als afnemers van bijna 3% van alle palmolie in de wereld en 1% van alle soja, ligt hier voor ons een belangrijke rol, maar een eind maken aan ontbossing kunnen we niet alleen.

In 2014 hebben we aangekondigd dat ontbossing een van onze drie prioriteiten zou worden voor transformationele verandering, dat wil zeggen: ingrijpende, fundamentele verandering. Ook hebben toen we toen – als onderdeel van ons Unilever Sustainable Living Plan – toegezegd dat we gaan samenwerken met onze toeleveringsketen, de industrie in breder verband, overheden en het maatschappelijk middenveld om ontbossing totaal uit te bannen uit onze grondstoffenketens en om oplossingen op schaal door te voeren.

Bekijk de drie gebieden waar we een 'transformationele verandering' kunnen én willen realiseren.

Palmolie

Wij spelen een leidende rol bij initiatieven om de palmolie-industrie ingrijpend te veranderen en zo te helpen ontbossing uit te bannen en klimaatverandering te bestrijden.

Wij zijn een van de grootste afnemers van palmolie in de wereld en onze omvang is zowel een uitdaging als een kans. Wij gebruiken dit ingrediënt in producten als ijs, zeep en shampoo. De productie van palmolie is van oudsher gekoppeld aan ontbossing van tropische regenwouden.

Daarom werken we er hard aan de industrie zodanig te veranderen dat palmolieproductie kan doorgaan terwijl tegelijkertijd de bossen worden beschermd, evenals de levensstandaard van de mensen die afhankelijk zijn van deze productie. We zijn dan ook van mening dat overheden, ngo’s en het bedrijfsleven moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de palmolie-industrie de juiste balans vindt tussen doelen op economisch, maatschappelijk en milieugebied. 

Daarom ook hebben we mede het voortouw genomen bij initiatieven om de manier waarop deze industrie werkt te veranderen. We zullen blijven samenwerken met onze stakeholders om ontbossing uit te bannen, veengronden te beschermen en aan te zetten tot een positieve impact voor mensen en lokale gemeenschappen.

Kom meer te weten over onze inspanningen op het gebied van duurzame palmolie.

Uitstoot van broeikasgas tijdens productgebruik door consumenten

Wij werken aan het verminderen van de broeikasgasuitstoot die ontstaat wanneer mensen onze producten gebruiken.

Consumenten gebruiken onze merken twee miljard keer per dag – bijvoorbeeld om de was te doen, te douchen of thee te zetten. Maar apparaten als waterkokers, wasmachines en boilers stoten broeikasgassen uit die bijdragen aan klimaatverandering. Omdat 70% van de broeikasgasuitstoot van onze producten wordt veroorzaakt door het gebruik ervan, werken wij met consumenten, bedrijven, overheden en ngo’s aan het verminderen van de energie die nodig is om onze producten te gebruiken.

In lijn met ons Unilever Sustainable Living Plan is ons voornaamste doel consumenten te helpen op een andere manier met energie om te gaan. Zo ontwikkelen wij wasmiddelen die beter werken bij lagere temperaturen. Op een breder vlak ondersteunen we verbetering van publieksvoorlichting, apparaten die efficiënter met energie omgaan en meettechnieken, en stimuleren wij overheden om snel over te stappen op hernieuwbare energie.

Lees meer over onze ambitieuze toezegging om broeikasgassen te halveren in onze waardeketen.

Verpakkingen en de circulaire economie

We werken eraan om ons verpakkingsmateriaal op een efficiëntere manier te betrekken.

Verpakking helpt producten vers te houden en te beschermen, maar wanneer het op de vuilstort belandt dan is het verloren als grondstof en kan het problemen opleveren voor het milieu. Daarom hebben wij ons verschillende doelen gesteld die erop zijn gericht de milieu-impact van ons verpakkingsmateriaal te verkleinen, als onderdeel van het Unilever Sustainable Living Plan. We streven ernaar het gewicht van verpakkingsmateriaal te verlagen, het beter recyclebaar te maken en meer gerecycled materiaal te gebruiken.

In sommige landen steunen we programma’s die een bredere verantwoordelijkheid leggen bij de producent (de zogenaamde ‘extended producer responsibility’ – EPR’). Hier delen we in de kosten voor het verwerken van verpakkingsafval. Desalniettemin zijn we wel van mening dat er geen uniform model is dat overal kan worden toegepast. In andere landen steunen we initiatieven om recycling te bevorderen. In de opkomende markten, waar we nu de helft van onze producten verkopen, voorzien sommige mensen in hun levensonderhoud door afval te verzamelen van vuilnisbelten. We ondersteunen programma’s die deze mensen helpen deel uit te maken van een veilig, officieel recyclingsysteem.

Lees meer over ons uiteindelijke doel: een bedrijf zonder afval worden.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE