De impact verminderen van rampen en noodsituaties

We streven ernaar de impact van rampen en noodsituaties – op gemeenschappen en ons eigen bedrijf – te verminderen via partnerships gericht op goede voorbereiding, hulp en herstel. Unilever helpt al jaren bij rampen en humanitaire crises overal ter wereld, met een combinatie van expertise, productdonaties, financiële steun en bijdragen van medewerkers.

59 miljoen: ontheemde mensen tegen eind 2014 door politieke en sociale instabiliteit 1

19 miljoen: ontheemde mensen in 2014 door natuurrampen 2

Unilever helpt al jaren bij rampen en humanitaire crises overal ter wereld, met een combinatie van expertise, productdonaties, financiële steun en bijdragen van medewerkers.

Tegenwoordig komen natuurrampen vijf keer zo vaak voor als in de jaren 70. De intensiteit van overstromingen, aardbevingen en stormen neemt toe en daarmee ook de negatieve gevolgen voor onze planeet en de mensen die er leven. Klimaatverandering vormt een reële bedreiging en ook de politieke en sociale instabiliteit wordt steeds groter. Het resultaat: miljoenen mensen overal ter wereld zien hun zekerheid, welzijn en veiligheid in gevaar komen.

Deze crises hebben ook directe gevolgen voor Unilever: ze zorgen voor verstoring en instabiliteit in onze toeleveringsketen, onze logistieke netwerken en bij klanten. En gezien de impact van klimaatverandering zullen de kosten van rampen alleen maar toenemen.

Als een bedrijf dat zich inzet voor duurzame groei, willen we ontwrichting van onze activiteiten tot een minimum beperken en tegelijk hulp bieden in tijden van mondiale crises. Bedrijven kunnen nu eenmaal niet hun ogen sluiten voor de wereld waarin ze actief zijn. Wij bieden hulp in de vorm van expertise op het gebied van programma's voor gedragsverandering en op het gebied van management van de toeleveringsketen, productdonaties, financiële steun, en bijdragen van onze ruim 170.000 medewerkers wereldwijd.

Samen met partners richten we ons op het bieden van steun op drie vlakken: goede voorbereiding, hulp en herstel.

Zorgen dat gemeenschappen, netwerken en toeleveringsketens goed voorbereid zijn

In dit kader concentreren we ons op inzicht krijgen in welke locaties het grootste risico lopen, investeren in veerkracht, zorgen voor samenwerking tussen sectoren en bescherming van onze toeleveringsketens.

Zeker stellen dat er netwerken zijn die de verschillende sectoren met elkaar verbinden is cruciaal, zowel voor de voorbereiding op rampen en noodsituaties, als voor de reactie erop. De publieke, private en ngo-sectoren moeten blijven samenwerken om te zorgen dat reacties op noodsituaties beter worden gecoördineerd.

Unilevers CEO Paul Polman zet zich hiervoor in als vertegenwoordiger van de private sector in de International Oversight Group (IOG). Deze groep is ingesteld door het Institute of Medicine met als doel een wereldwijd kader te creëren voor hulpverlening bij noodsituaties. Ook stimuleren we een dialoog tussen bedrijven over de rol die de private sector kan spelen bij hulpverlening ingeval van rampen en noodsituaties.

Na een dialoog binnen de private sector die wij in 2015 samen met de World Bank in Davos hebben georganiseerd, heeft het World Economic Forum in samenwerking met de Boston Consulting Group een rapport uitgebracht met de titel Managing the Risk & Impact of Future Epidemics: Options for Public-Private Cooperation. Onderwerp van dit rapport is hoe de private sector zijn mogelijkheden nog beter kan inzetten ter voorbereiding op of tijdens toekomstige uitbraken of epidemieën.

Als bedrijf investeren we in gebieden die een grote kans lopen door rampen te worden getroffen. Dit omvat ook landen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, zoals de Filipijnen, waar we met UNICEF hebben samengewerkt om gemeenschappen voor te lichten over het belang van goede gewoontes op het gebied van WASH (water, sanitaire voorzieningen en hygiëne) om de verspreiding van ziekten in de nasleep van een ramp te voorkomen. 

We hebben ook samengewerkt met Save the Children in Myanmar om te helpen bij de voorbereiding op rampen, zodat snel en effectief kan worden gereageerd. We hebben ervoor gezorgd dat 3.000 pakketten met huishoudelijke en hygiënische producten klaarliggen. Deze pakketten worden uitgedeeld als zich een ramp voordoet, en zijn voldoende voor 18.000 mensen.

Snel hulp bieden bij noodsituaties

©Chris de Bode/Save the Children

Als zich een ramp of noodsituatie voordoet, kan een snelle reactie een cruciaal verschil maken voor getroffen gemeenschappen. Onze bijdragen aan hulp bij rampen omvatten het opzetten van programma’s voor gedragsverandering, expertise op het gebied van management van de toeleveringsketen, het beschikbaar stellen van productdonaties, financiële steun, en bijdragen van medewerkers; deze laatste worden verdubbeld door Unilever.

We hebben een toolkit ontwikkeld waarmee onze internationale en nationale kantoren zich in nauwe samenwerking met onze partners een beeld kunnen vormen van de hulpmiddelen die nodig zijn en deze vervolgens in kaart kunnen brengen en afzetten tegen wat wij als bedrijf kunnen bieden. Zo kunnen we snel en efficiënt reageren in tijden van crisis.

In augustus 2014 bijvoorbeeld, toen de ebolacrisis uitbrak, hebben we op regionaal niveau hulp geboden door onze expertise te delen en door donaties in natura, en hebben we op mondiaal niveau samengewerkt met partners zoals het Department for International Development (DFID) van het Verenigd Koninkrijk, UNICEF, Save the Children en Population Services International (PSI). Onderdeel van onze hulp was de verspreiding van 2,4 miljoen stukken Lifebuoy-zeep en 75.000 pakken wasmiddel in Nigeria en Liberia.

We hebben ook een workshop georganiseerd om onze expertise op het gebied van grootschalige campagnes voor gedragsverandering te delen met het DFID, in een poging het DFID te helpen programma’s voor gedragsverandering te lanceren in de getroffen gebieden, met als doel het tempo waarin de besmetting zich verspreidde drastisch te verlagen. Daarnaast hebben we wereldwijd, samen met verschillende van onze mondiale partners, een beroep gedaan op onze medewerkers om te doneren en deze bijdragen verdubbeld.

Herstel: wederopbouw van gemeenschappen, economieën en waardeketens

Schoolkinderen in een vluchtelingenkamp

Als mensen worden getroffen door een ramp of noodsituatie, zijn de gevolgen vaak veel langer voelbaar dan de crisis waarmee het allemaal begon. Leefomstandigheden, gemeenschappen en economieën, allemaal kunnen ze hard worden getroffen. 

Daarom ondersteunen wij de wederopbouw van duurzame waardeketens door middel van een reeks herstelprogramma's die op de lange termijn een positieve invloed op de gezondheid hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld het werk gesteund van Save the Children ten behoeve van Syrische vluchtelingen, ook in Jordanië. Op dit moment heeft Save the Children meer dan 976.000 mensen bereikt in Libanon, Jordanië, Irak, Egypte en Syrië, onder wie 648.000 kinderen.

Met steun van het Global Partnerships-team en de bijdragen van medewerkers helpt Unilever Save the Children om faciliteiten te runnen zoals kleuterscholen, activiteitencentra en gemeenschapscentra in Jordanië. Dit zijn veilige, gastvrije plekken waar kinderen en hun ouders bijeen kunnen komen en weer een beetje het gevoel van een normaal leven kunnen krijgen.

1 Bron: Mondiale trends: Gedwongen ontheemding in 2014. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2015

2 Bron: Internal Displacement Monitoring Centre, 2015

Terug naar top