Levensstandaard verhogen door partnerships overal in de waardeketen

Onze partnerships zijn erop gericht de positie van vrouwen te versterken en de levensstandaard van kleinschalige boeren te verhogen als onderdeel van Unilevers bredere doel: duurzaam leven tot gemeengoed maken.

Vrouw met theebladeren in India

Unilever heeft zichzelf geen gering doel gesteld: tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien. Om dit te bereiken, willen we transformationele verandering teweegbrengen. Daarmee bedoelen we een fundamentele verandering van hele systemen die nodig is om echt een verschil te maken, zowel ten aanzien van de levensstandaard van mensen overal ter wereld als van onze kansen om als bedrijf duurzaam te groeien.

Ons bedrijf bevindt zich in een unieke positie. Van onze toeleveranciers, onder wie de miljoenen kleinschalige landbouwers en boeren die onze ingrediënten telen, via het netwerk van ondernemers en retailers die onze producten verkopen, tot aan de miljarden consumenten die ze gebruiken: de omvang van onze waardeketen, zowel in de breedte als in de diepte, biedt ons echte kansen om een verschil te maken.

We weten dat we onze doelen niet alleen kunnen bereiken. Daarom werken we samen in partnerships met een breed scala aan publieke, niet-gouvernementele en private belanghebbenden. Binnen deze partnerships benutten we onze omvang, expertise en ons bereik om veranderingen tot stand te brengen op belangrijke gebieden: de positie van vijf miljoen vrouwen overal in onze waardeketen versterken en de levensstandaard van 800.000 kleinschalige boeren verhogen, onze inzet om inclusieve distributiemodellen op te zetten, en onze bijdragen aan onderwijs.

De positie van vrouwen overal in onze waardeketen versterken

Knorr-verkoper in een dorp

Vrouwen een betere positie geven is cruciaal als we een eind willen maken aan armoede en als we wereldwijde ontwikkeling willen versnellen.

We bevinden ons in de unieke positie dat we een verschil kunnen maken. Vrouwen spelen een essentiële rol in onze waardeketen – als boeren, distributeurs en leveranciers, als medewerkers, leidinggevenden en managers – en als onze klanten, van wie meer dan 70% vrouw is.

Onze wereldwijde partnerships zijn erop gericht een transformationeel verschil te maken voor vrouwen en hun gezinnen wereldwijd, overal in de waardeketen, en ons te helpen onze doelen te bereiken en tegelijk onze toeleveringsketen veilig te stellen, aan onze merken te bouwen en ons bedrijf te laten groeien. Binnen ons strategisch partnership met UN Women bijvoorbeeld, voeren we programma’s uit ‘in het veld’, pleiten we voor beleidswijzigingen en organiseren we krachtige campagnes om bewustwording te vergroten en de betrokkenheid van consumenten te stimuleren.

In 2014 namen we deel aan de UN Women-campagne HeForShe, die erop is gericht een miljard mannen achter zich te krijgen die hun steun uitspreken voor versterking van de positie van vrouwen en gendergelijkheid overal ter wereld. Als voorvechter van HeForShe IMPACT 10x10x10 hebben we tien regeringen, tien universiteiten en negen andere bedrijven bij elkaar gebracht om met ideeën te komen om genderongelijkheid aan te pakken.

De levensstandaard verhogen van duizenden kleinschalige boeren

Ons bedrijf raakt de levens van miljoenen mensen in landbouwgemeenschappen, zowel via onze merken en producten als via onze toeleveringsketen. Het is ons doel de levensstandaard te verhogen van meer dan 800.000 kleinschalige boeren in onze toeleveringsketen door middel van partnerships die zich richten op de thema’s voeding, vrouwen, WASH (water, sanitaire voorzieningen en hygiëne) en financiën, en door landbouwondernemers en duurzame landbouw een impuls te geven.

Deze benadering is holistisch van aard en stelt ons in staat programma's te ontwikkelen die overal ter wereld kunnen worden ingezet, aangepast aan verschillende landen en gewassen. Samenwerken met onze kleinschalige boeren is zowel vanuit zakelijk als moreel oogpunt een goede zaak: het stimuleert de economische ontwikkeling en helpt ons onze doelen te bereiken op het gebied van duurzaamheid en winstgevende groei.

Onderdeel van onze strategie is samenwerking met diverse partners om te komen tot een impact die verdergaat dan onze continue inzet om landbouwmethoden te verbeteren. We werken samen met veel partners op dit gebied, waaronder Oxfam, Acumen, Clinton Giustra Enterprise Partnership, de Ford Foundation, het International Fund for Agricultural Development (IFAD), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), PSI, de Rainforest Alliance, en nationale en lokale overheidsinstanties.

Zo werken we met de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) om de gezondheid en voeding van kleinschalige boeren en hun gezinnen te verbeteren, met speciaal aandacht voor vrouwen en jonge kinderen. Dit partnership is gericht op verbetering van de voeding en gezondheid van 2,5 miljoen mensen in plattelandsgemeenschappen.

Inclusieve distributiemodellen

Moeder leest over gezondheid

Onze distributienetwerken zijn een cruciaal onderdeel van onze waardeketen: ze brengen onze producten bij de consument. Ze bieden ons een belangrijke kans de levensstandaard van mensen te verhogen en economische groei te stimuleren, omdat er veel kleinschalige distributeurs en retailers bij betrokken zijn, onder wie ook jonge ondernemers.

We streven ernaar economische participatie te verbreden door de inkomens te verbeteren van vijf miljoen kleinschalige retailers in ons distributienetwerk. Partnerships zijn essentieel om dit te bereiken. In veel gevallen richten we ons specifiek op vrouwen, omdat we weten dat het versterken van de positie van vrouwen vaak extra voordelen met zich meebrengt, zowel voor de gemeenschap als geheel als voor mensen individueel.

Een heel goed voorbeeld hiervan is het Shakti-programma, waarmee we vrouwen op het platteland van India opleiden tot verkopers. We streven ernaar voort te bouwen op het succes van dit model via partnerships in andere landen.

In Nigeria hebben we de Shakti-formule uitgebreid door het verkoopmodel te combineren met programma's voor consumentengedragsverandering. Voorbeelden hiervan zijn de Lifebuoy-campagne om mensen te stimuleren hun handen te wassen op belangrijke momenten van de dag voor een betere hygiëne, en Knorr, dat mensen stimuleert voedzaam te koken. Dit is een initiatief van het 'Amsterdam Initiative against malnutrition (AIM)', met steun van de Nederlandse regering en in partnership met GAIN, PSI, BOP Innovation Center en lokale Nigeriaanse partners.

Een voorbeeld is ons partnership 'Transform'. Het is het eerste initiatief dat wordt gelanceerd sinds Unilever en DFID [Department for International Development, Verenigd Koninkrijk] in 2014 afspraken te gaan samenwerken om hulp te bieden aan de armen in de wereld – het eerste partnership in zijn soort tussen een grote internationale onderneming en DFID. Het Clinton Giustra Enterprise Partnership is partner in 'Transform' en draagt bij in de vorm van expertise op het gebied van het laatste traject in de distributie, om zo te zorgen dat er een goede verbinding is met de bedrijven in het veld. 

Gezamenlijk worden nieuwe, innovatieve distributiemodellen ontwikkeld die vrouwen in Nigeria helpen hun basisvaardigheden op het gebied van boekhouding en verkoop te verbeteren door onze merken en andere dagelijkse producten te verkopen.

Een andere aanpak om tot een inclusief bedrijfsmodel te komen, is Sunlight Villages, een partnership tussen Unilever, PSI en de lokale PSI-organisatie Society for Family Health (SFH). We werken samen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren van bevolkingsgroepen op het platteland van Nigeria.

Het doel van het project is de gezondheid en het welzijn te verbeteren van gemeenschappen op het platteland en tegelijkertijd mogelijkheden te creëren om de markt te ontwikkelen voor zogenaamde 'good for you'-producten. SFH zal wijzen op de voordelen voor de gezondheid, en dit zal worden gecombineerd met communicatie gericht op gedragsverandering ten aanzien van voeding, hygiëne en mondverzorging via onze merken Knorr, Blueband, Lifebuoy en Pepsodent. Via rechtstreekse interactie met gezinnen komt deze boodschap bij meer dan 600.000 moeders in de vruchtbare leeftijd aan.

Levens veranderen door onderwijs

Een goede opleiding kan helpen de levens van mensen totaal te veranderen in zowel economisch als academisch opzicht, door armoede terug te dringen, inkomens te vergroten en de basis te leggen voor economische groei. 

Wij zijn betrokken bij partnerships om te helpen onderwijs te bieden van een kwaliteit die te veel kinderen moeten missen: op dit moment gaan 58 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school, terwijl naar schatting 130 miljoen kinderen het tot groep 6 zullen brengen, maar er niet in zullen slagen te leren lezen, rekenen en sociaal vaardig te zijn op het basisniveau dat ze nodig hebben om zich ten volle te ontplooien.

Ons wasmiddelenmerk onder de noemer ‘Dirt is Good’ werkt samen met UNICEF om kinderen toegang te geven tot goed onderwijs via het Learning for Tomorrow Initiative. We helpen 10 miljoen kinderen in Brazilië, India en Vietnam toegang te krijgen tot onderwijsmogelijkheden, door steun te geven aan nieuwe infrastructuur waarmee het aantal kinderen kan worden achterhaald dat niet naar school gaat, en door docenten op te leiden, onderwijsnormen te verbeteren, en campagnes op te zetten om de vraag naar goed onderwijs te stimuleren.

Belangrijke feiten en uitdagingen

 • Naar verwachting zal de wereldbevolking tegen 2050 zijn gegroeid tot 9 miljard1.
 • 805 miljoen mensen lijden nog steeds honger (1 op de 9 mensen).2
 • Landbouwopbrengsten kunnen toenemen met 20-30% en de landbouwproductie in ontwikkelingslanden met 2,5-4% als vrouwelijke boeren de beschikking krijgen over dezelfde middelen als mannen, waardoor 100-150 miljoen minder mensen honger hoeven te lijden3.
 • 85% van alle boeren ter wereld zijn kleinschalige boeren en zij produceren 70% van al het voedsel ter wereld4.
 • Vrouwen produceren 50% van al het voedsel in de wereld, maar ze bezitten slechts 1% van alle eigendommen in de wereld5.
 • Terwijl vrouwen 66% van al het werk in de wereld doen, verdienen ze slechts 10% van het inkomen en vertegenwoordigen zij 70% van de mensen die in armoede leven6.
 • 58 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen geen onderwijs7.
 • 443 miljoen schooldagen gaan elk jaar verloren door gebrek aan veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne8.

Onze wereldwijde partnerships in actie

 • 5 miljoen: het aantal vrouwen van wie we de positie willen helpen versterken tegen 2020
 • 800.000: kleinschalige boeren van wie we de levensstandaard willen verhogen.
 • 10 miljoen: de kinderen in Brazilië, India en Vietnam die we helpen toegang te krijgen tot onderwijsmogelijkheden.
 • Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.
Terug naar top