Samenwerken om de levens van miljoenen te verbeteren

Wereldwijde partnerships vormen een essentieel onderdeel van ons bedrijfsmodel, dat onder meer is gebaseerd op het standpunt dat voor Unilever groei onlosmakelijk is verbonden met ons vermogen een positieve maatschappelijke impact te hebben en onze milieuvoetafdruk te verkleinen.

De doelen die Unilever tegen 2020 wil realiseren:

Partners en programma's

Het MaMoni Integrated Safe Motherhood, Newborn Care and Family Planning Project in Bangladesh. Copyright Shafiqul Alam Kiron/Save the Children

Voor Unilever is groei onlosmakelijk verbonden met ons vermogen een positieve maatschappelijke impact te hebben en onze milieuvoetafdruk te verkleinen.

  • meer dan 1 miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren
  • de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten halveren
  • de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen.

Om deze ambities te verwezenlijken, moeten we een zogenaamde transformationele verandering in gang zetten, oftewel een fundamentele verandering van hele systemen, en dat kunnen we niet alleen. Via wereldwijde partnerships werken we samen met andere stakeholders die ons streven delen, zoals VN-organisaties, niet-gouvernementele organisaties, sociale investeerders, stichtingen en overheidsorganisaties.

Deze partnerships maken gebruik van de breedte en de schaalgrootte van ons bedrijf om een verschil te maken op manieren die systemisch en duurzaam zijn, en die aansluiten bij het Unilever Sustainable Living Plan. Ze hebben als doel de levens te verbeteren van mensen overal in onze waardeketen: van de miljoenen kleinschalige landbouwers en boeren die de gewassen voor onze ingrediënten telen, via het netwerk van ondernemers en retailers die onze producten verkopen, tot aan de miljarden consumenten die ze gebruiken.

Onze partnerships zijn erop gericht een positieve impact te hebben, niet alleen op gezondheid en welzijn, voeding en voedselzekerheid, maar ook op bestrijding van ontbossing, duurzame landbouw, versterking van de positie van vrouwen, inclusief ondernemen, en hulp bij rampen en in noodsituaties. Daarnaast geven ze een impuls aan Unilevers duurzame groei door vertrouwen op te bouwen, risico's te verkleinen of kosten te verlagen. Sinds 2012 hebben we wereldwijd een positieve impact gehad op de levens van meer dan 30 miljoen mensen.

Terug naar top