Samenwerken met anderen om onze milieu-impact te verkleinen

Partnerships helpen ons te werken aan ons doel om ons bedrijf te laten groeien en tegelijkertijd onze milieu-impact te verkleinen.

Voedselbank in het Verenigd Koninkrijk

Het is Unilevers ambitie de omvang van ons bedrijf te verdubbelen en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk te verkleinen en onze positieve maatschappelijke invloed te vergroten. Dat lukt ons niet alleen. Samenwerken met anderen binnen mondiale partnerships speelt een belangrijke rol om ons als bedrijf te helpen veranderingen op wereldwijde schaal te realiseren.

We hebben op twee gebieden doelgerichte partnerships opgezet: onze aanpak van afval en onze inzet om ontbossing uit te bannen. Partnerships met een aantal voedselbanken helpen ons onze doelen op het gebied van afvalreductie te halen en tegelijkertijd een positief verschil maken in het leven van mensen. Ons partnership met het WWF richt zich op het beschermen van een miljoen bomen in Brazilië en Indonesië.

Samenwerken met voedselbanken en onze ‘nul afval’-ambitie

Unilever is vastbesloten haar hoeveelheid afval tot nul te reduceren. Sinds de lancering van het Unilever Sustainable Living Plan in 2010 is binnen onze toeleveringsketen de hoeveelheid afval voor de vuilstort al aanzienlijk verlaagd. Mondiale partnerships dragen bij aan dit doel door samen te werken met voedselbanken om de hoeveelheid afval in de toeleveringsketen omlaag te brengen, en zo manieren te vinden om een positieve maatschappelijke invloed uit te oefenen en tegelijkertijd het milieu te beschermen.

Dankzij Unilevers uitgebreide merkenportfolio en het grote bereik van onze activiteiten, verkeren we in de unieke positie dat we voedselbanken kunnen helpen door hen te voorzien van essentiële dagelijkse producten, variërend van voedingsmiddelen tot producten voor huishoudelijke of persoonlijke verzorging. Door meer producten te doneren die anders naar de vuilstort zouden gaan, steunen we Unilevers doel om een bedrijf zonder afval te worden.

In november 2015 hebben we de handtekening gezet onder een partnership met het Global FoodBanking Network, een internationale organisatie zonder winstoogmerk die strijdt tegen honger en armoede overal in de wereld. Dit helpt ons onze wereldwijde schaalgrootte verder uit te bouwen en is een aanvulling op andere bestaande partnerships, zoals ons driejarige partnership met de Federation of European Food Banks. Deze samenwerking is gericht op afvalreductie in combinatie met verhoging van de levensstandaard van enkele van de armste mensen in Europa, door overal in Europa meer producten te doneren en door de vrijwillige hulp van Unilever-medewerkers.

We werken ook samen met Oxfam om steun te geven aan de oprichting van nieuwe lokale voedselbanken en de herdistributie van overtollige voedingsmiddelen en andere Unilever-producten in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten ondersteunen we Feeding America, de grootste binnenlandse liefdadigheidsinstelling voor hongerbestrijding, en het nationale netwerk van voedselbanken van deze organisatie.

Ontbossing bestrijden met het Wereld Natuur Fonds

Ontbossing een halt toeroepen heeft een hoge prioriteit in de aanpak van klimaatverandering. Bossen zijn wereldwijd de op een na grootste opslagplaats van koolstof – na oceanen – en ze bieden een thuis aan 80% van de biodiversiteit op aarde. Ons partnership met het WWF is erop gericht mensen bewuster te maken van het belang van bossen voor het leven op aarde en van de zaken die een bedreiging vormen voor onze bossen.

We helpen één miljoen bomen te beschermen in twee van de meest bedreigde gebieden ter wereld, Brazilië en Indonesië, met speciale nadruk op het terugdringen van ontbossing en aantasting van bossen, herstel van bosgebieden, bevordering van duurzaam bosbeheer en vergroting van de hoeveelheid bomen in landbouwgebieden.

Duurzaamheid verbeteren in samenwerking met Rainforest Alliance

In meer dan 10 jaar samenwerking hebben Unilever en Rainforest Alliance ruim 750.000 kleinschalige boeren geholpen bij de transitie naar duurzame werkmethodes.

Wij waren de eerste onderneming die kwam met een reeks programma's voor duurzame landbouw in verschillende regio's en voor verschillende grondstoffen, die de levensstandaard hebben verhoogd in gemeenschappen waar gewassen als thee, cacao, peper en vanille worden geteeld. We werken ook samen om essentiële ingrediënten te certificeren die belangrijk zijn voor onze merken, waaronder thee voor Lipton en PG Tips, vanille en cacao voor onze ijsbranche en peper voor Knorr.

De wereldwijde uitdaging: in cijfers

  • 5% van alle broeikasgassen ter wereld ontstaat door de afbraak van vast afval1
  • 80% van al het afval wereldwijd gaat naar de vuilstort
  • Tot 15% van de uitstoot van broeikasgassen komt voor rekening van ontbossing en ontbossing bedreigt de levensstandaard van 1,6 miljard mensen2
  • 120.000-150.000 vierkante kilometer bosgebied gaat elk jaar verloren, dat is 36 voetbalvelden per minuut3

Unilevers milieudoelstellingen voor 2020 omvatten:

  • Geen afval meer naar de vuilstort
  • Nul netto-ontbossing realiseren met betrekking tot vier grondstoffen: palmolie, soja, papier en pulp, en rundvlees
  • 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

1United Nations Environment Programme, Green Economy Report http://web.unep.org/greeneconomy/resources/green-economy-report

2WWF: Deforestation – Threats https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation

3Deforestation – Threats https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation

Terug naar top