Doorgaan naar Inhoud

Empowerment van vrouwen: topprioriteit

Gepubliceerd:

Vijf miljoen vrouwen een sterkere positie geven tegen 2020. Deze ambitie geldt voor vrouwen binnen Unilever én voor vrouwen in gemeenschappen waar zij zaken doet.

Emma Watson posing for HeFor She Campaign

De focus ligt daarbij op ‘rechten’, ‘vaardigheden om succesvol te zijn’ en ‘kansen’. Wat betekent dat concreet? Meer vrouwen in managementposities en succesvol zijn in de huidige markt, maar ook vrouwen sms’en wanneer er water bij de waterpomp beschikbaar is en 6.000 vrouwen helpen hun veiligheid te verbeteren.

Indian woman with phone

Waarom is het zo belangrijk?

Empowerment van vrouwen is een cruciale factor ivoor de ontwikkeling van mensen en voor economische groei, en essentieel om armoede uit te bannen. Vrouwen bepalen 65% van de consumentenuitgaven en wereldwijd zijn zij op dit moment de snelst groeiende groep consumenten. Ze zijn goed voor 77% van Unilevers verkopen, 100% van de groei, meer dan 40% van het management en 30% van de kleinschalige boeren in haar distributieketen.

Volgens het McKinsey Global Institute zou een zogenaamd ‘full potential’-scenario, waarbij vrouwen en mannen een gelijkwaardige positie hebben op de arbeidsmarkt, tot wel $ 28 biljoen toevoegen aan het jaarlijkse wereldwijde BBP. Dat is evenveel als het gecombineerde BBP van de twee grootste economieën in de wereld: die van de VS en China. Kortom, empowerment van vrouwen is niet alleen de juiste stap. Het is ook een essentiële stap om duurzaam te groeien.

Hoe gaan we dat bereiken?

Om tegen 2020 de positie van vijf miljoen vrouwen te versterken, richt Unilever zich op vier punten:

  1. Bouwen aan een organisatie met een genderevenwicht

In 2015 bestond 45% van Unilevers management uit vrouwen. Unilever bouwt aan een organisatie met 50% vrouwen en 50% mannen in managementfuncties. Zo is het management een meer representatieve afspiegeling van haar consumenten. Daarnaast draagt genderevenwicht bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschapsstijlen die een succesvol bedrijf nodig heeft in de huidige markt.

  1. Veiligheid bevorderen van vrouwen in de gemeenschappen waar Unilever actief is

Wanneer vrouwen niet worden bedreigd door geweld en discriminatie, zijn ze vanzelfsprekend productiever. In 2015 werden ongeveer 6.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven die zijn gericht op het verbeteren van hun veiligheid. Unilever werkt hiertoe samen met de gemeenschappen waar zij actief is. Om meer stappen te zetten op dit gebied is samenwerking met partners belangrijk om bewustwording te vergroten, meer informatie te geven over seksuele intimidatie en meisjes meer kansen te bieden om deel te nemen aan sociale activiteiten.

  1. Toegang vergroten tot training en vaardigheden

Beperkt – of geen – toegang krijgen tot training is een van de belangrijkste factoren die vrouwen belemmert vaardigheden te ontwikkelen. Daarom zijn Unilevers trainingen zo ingericht dat vrouwen worden gestimuleerd deel te nemen aan een volledige training op gelijkwaardig niveau. In samenwerking met anderen had Unilever tegen 2015 730.000 vrouwen op kleinschalige theeplantages in Kenia en India in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun vaardigheden te ontwikkelen.

  1. Mogelijkheden in Unilevers waardeketen uitbreiden

Met kansen op een baan of om ondernemer te worden, krijgen vrouwen er nieuwe inkomstenbronnen bij en creëert Unilever sterkere distributieketens, distributienetwerken en markten.

Shakti: een distributienetwerk gedragen door vrouwen

Shakti betekent ‘kracht’ of ‘gemachtigd’ en is de naam van Unilevers activiteit in India gericht op huis-aan-huisverkopen. Het is ons grootste initiatief om de financiële positie van vrouwen op het platteland te versterken, ondernemerschap te ontwikkelen, en kansen voor hen te creëren om in hun levensonderhoud te voorzien. Tegen 2015 had Unilever ongeveer 70.000 vrouwen opgeleid.

Er wordt gezorgd voor een basistraining in boekhouden, verkopen, gezondheid en hygiëne, en relevante IT-vaardigheden. Ook krijgen Shakti-ondernemers smartphones met een beknopt softwarepakket, het mini-Enterprise Resource Package (ERP), om hen te helpen hun bedrijf efficiënt te runnen. Door kansen te bieden op een baan of om ondernemer te worden, kunnen vrouwen de controle over hun eigen inkomen vergroten. En doordat zij Unilevers merken afzetten in meer dan 165.000 dorpen, en zo ruim 4 miljoen huishoudens op het platteland bereiken, helpt dat ook om te bouwen aan sterkere distributieketens, distributienetwerken en markten.

Shakti is uitgegroeid tot een model om consumenten te bereiken met lage inkomens op het platteland in opkomende markten. Unilever past dit model nu aan om het te kunnen inzetten in verschillende markten in Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Bekijk wat Shakti in de praktijk betekent.

Mondiale partnerships

Elke dag opnieuw gebruiken twee miljard mensen producten van Unilever. De merken kunnen dus een behoorlijke impact hebben. Om echte verandering mogelijk te maken op weg naar gendergelijkheid zet Unilever het wereldwijde bereik van haar merken en haar partnerships in. Want geen enkele overheid, instelling of onderneming kan dit alleen.

Drie voorbeelden van best-practice:

HeForShe

Unilevers partnership met UN Women, de VN-vrouwenorganisatie, richt zich op het aanpakken van de veiligheid van vrouwen in haar distributieketenen biedt vrouwen economische kansen door maatschappelijke normen te veranderen. In 2014 sloot Unilever zich aan bij de campagne HeForShe van UN Women, een beweging die wil dat één miljard mannen zich gaan inzetten voor de ondersteuning van gendergelijkheid. Unilevers CEO, Paul Polman, is een HeforShe IMPACT Champion.

Levensstandaard verhogen

In 2015 heeft Unilever samen met Oxfam en de Ford Foundation het Enhancing Livelihoods Fund ontwikkeld. Het Fund maakt investeringen mogelijk in innovatieve projecten die leiden tot verbetering van landbouwmethodes en een betere levensstandaard voor gemeenschappen van kleinschalige boeren. Unilever is afhankelijk van een netwerk van duizenden kleinschalige boeren voor veel van haar ingrediënten. Het succes van deze boeren zorgt dan ook voor meer zekerheid over de aanvoer van landbouwgrondstoffen. Het Fund hanteert de voorwaarde dat alle projecten een positieve economische of maatschappelijke impact moeten hebben op vrouwen.

Nextdrop

“Wij willen vrouwen de kans geven zich te laten horen in de samenleving en niet alleen maar huishoudelijk werk te doen,” aldus Barbara Scala van Sunlight. “Samen met de sociale onderneming NextDrop hebben we een gratis sms-service ontwikkeld, waarbij vrouwen in India dagelijks een alert krijgen wanneer er water bij de dorpspomp beschikbaar is. Zo weten ze hoe laat ze kunnen beginnen met lopen en dat ze niet voor niets bij de pomp komen. Daardoor winnen ze tijd voor andere dingen.”

Toekomstige uitdagingen

Versterking van de positie van vrouwen biedt Unilever een grote kans om als bedrijf te groeien. Hiervoor moeten echter wel totale systemen veranderen. Het gaat daarbij enerzijds om Unilevers eigen activiteiten en anderzijds om het aangaan van een dialoog met belangrijke stakeholders, wereldwijd en lokaal. Unilever zal beleid en werkwijzen blijven ontwikkelen op dit gebied. Inzichten en standpunten van anderen zijn in dat verband essentieel om een goed beeld te krijgen van problemen en prioriteiten.

Terug naar boven