Doorgaan naar Inhoud

Unilever start pilot met LNG

Gepubliceerd:

Minder CO₂-uitstoot, minder fijnstof en stiller transport. Sinds kort rijden dagelijks twee vrachtwagens op de Nassaukade die dit beloven.

Truck front of the Unilever building

Unilever brengt haar recente voornemen om nog duurzamer te opereren in de praktijk met een pilot met vrachtwagens op vloeibaar aardgas (LNG).

Logistiek richt vizier op vloeibaar aardgas

Wat is het verhaal achter de nieuwe trucks?

Mark Rickhoff, Logistics Transformation & Innovation Manager, vertelt. "Vanuit het Sustainable Living Plan hebben we de ambitie om de CO₂-uitstoot tussen 2010 en 2020 te verlagen met 40% voor ons wereldwijde logistieke netwerk. Binnen Unilever European Logistics zijn er de laatste jaren al veel initiatieven geweest om onze CO₂-uitstoot te verminderen, maar om onze doelstelling te halen, moeten we toch een stap extra zetten. Daarom kijken we in ons team naar alternatieve brandstoffen en nieuwe voertuigtechnologieën.

De vrachtwagens die nu bij het Unilever-kantoor op de Nassaukade in Rotterdam komen, rijden op LNG, een alternatieve brandstof voor diesel. In de toekomst willen we meer in gaan zetten op LNG voor zwaarder wegtransport. Op dit moment zijn we met een pilot gestart: de nieuwe vrachtwagens rijden dagelijks als een shuttle van de fabriek aan de Nassaukade naar het distributiecentrum in Veghel. Voor ons de perfecte gelegenheid om dit te testen bij hoge kilometrages.”

Oproep aan de industrie

Paul de Jong, Logistics Transformation & Innovation Director bij Unilever, licht toe: “Hoewel gebruik van LNG als brandstof op zich een haalbare kaart is, ontbreekt het langs de Europese wegen nog aan een voldoende groot netwerk van LNG-tankstations. Daarom zijn we vanuit Unilever een uniek samenwerkingsproject gestart. Het European Logistics-team heeft een door Unilever aangestuurd consortium opgericht – onder de naam Connect2LNG – met als doel vijf LNG-tankstations te bouwen in Frankrijk en Duitsland, waar het gebrek aan infrastructuur het grootst is.”

”Binnen Connect2LNG werken we samen met partners uit de hele waardeketen, waaronder logistiek dienstverleners, infrabedrijven en producenten,” aldus Mark Rickhoff. “Hiermee zetten we een stap op weg naar een totale hervorming van het wegtransport in Europa, met als uiteindelijk toekomstdoel: duurzaam vervoer.” De Europese Commissie heeft € 9 miljoen beschikbaar gesteld, 50% van de financiering die nodig was om het Connect2LNG-project van de grond te krijgen. Dat geeft de bevestiging dat een netwerk van LNG-tankstations voorziet in een belangrijke internationale logistieke behoefte.

Mark: “We willen een doorbraak realiseren op het gebruik van LNG voor zwaarder internationaal wegtransport. Met het consortium zetten we een netwerkcorridor op in Europa waarbinnen we tankstations kunnen realiseren om Noordwest- en Zuid-Europa met elkaar te verbinden. We willen met het consortium een commitment voor de langere termijn afgeven, zodat de verschillende partijen kunnen investeren in de trucks en de tankstations. Het project behelst 5 tankstations die in Frankrijk en Duitsland komen en minimaal 125 trucks die een jaar lang gemonitord gaan worden op dagelijks gebruik van LNG.”

Een toekomst met bio-LNG

Op onze weg naar een schonere toekomst is LNG een overgangsbrandstof. Het zal nog wel even duren voor we vrachtwagens over lange afstanden kunnen laten rijden op elektriciteit of waterstof. Op de middellange termijn echter, vormen biobrandstoffen of bio-LNG een meer realistische en schonere optie voor ons wagenpark. Daar zullen we vrijwel zeker naar kijken nu het wegtransport zich opmaakt voor een koolstofarme toekomst, vooral omdat bio-LNG in vergelijking met diesel 70 tot 80% minder CO₂ uitstoot.

Wat is LNG?

LNG staat voor liquefied natural gas. Het is vloeibaar gemaakt aardgas. Door het af te koelen naar -162 graden Celsius verhoog je de energiedichtheid 600 keer. Hierdoor is LNG de eerste alternatieve brandstof die geschikt is voor zwaarder wegtransport. Er is genoeg ‘energie’ aanwezig in een tank om een acceptabele afstand te kunnen overbruggen (700-1400 km).

Waarom is LNG beter dan diesel?

LNG heeft 11,5% minder CO₂-uitstoot dan diesel. Daarnaast is de uitstoot van stikstofoxide (NOx), dat smog veroorzaakt, 35% lager. Wat het nóg interessanter maakt, is het feit dat LNG zorgt voor 95% minder uitstoot van fijnstof en tot wel 50% minder geluid dan een dieseltruck.

Is LNG het beste duurzame alternatief?

In de basis zijn er op dit moment drie alternatieven voor diesel: gas, elektrisch en waterstof. LNG is op dit moment het enige echte alternatief voor diesel op de langere afstanden. Waterstof staat nog in de kinderschoenen en is echt voor de lange termijn. Elektrisch is al wat verder, maar kan alleen ingezet worden op korte afstanden, bijvoorbeeld voor stadsdistributie.

LNG is gemaakt van fossiele brandstof, terwijl hernieuwbare energie de toekomst is. Hoe zit dat?

We zien LNG als een transitiebrandstof op weg naar biogas. Biogas ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van vergisting van organisch materiaal. Dit kan je weer vloeibaar maken en vervolgens als transportbrandstof inzetten. Op het moment dat we biogas gaan gebruiken, spreken we over een CO₂-reductie van 70 tot 80% ten opzichte van diesel.

Waarom is een LNG-pilot nodig en kunnen niet alle vrachtwagens gelijk over?

Er zijn nog onvoldoende LNG-tankstations in Europa. Dat is het grootste probleem. De infrastructuur begint nu langzaam op gang te komen in Nederland, de UK en Spanje, maar in de rest van Europa is dat nog heel beperkt. De visie vanuit de Europese Commissie is dat er in de toekomst minimaal om de 400 km een LNG-tankstation moet zijn.

Terug naar boven