Doorgaan naar Inhoud

Wat de wereld nodig heeft: Female power

Gepubliceerd:

In september 2015 hebben wereldleiders zich uitgesproken voor de Global Goals en hebben zij zeventien doelen opgesteld om duurzame ontwikkeling te stimuleren.

17 Global Goals of Unilever

Zij willen onder andere extreme armoede aanpakken, een einde maken aan ongelijkheid, onrecht bestrijden en klimaatverandering tegengaan.

Global Goal 5 richt zich met name op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes; daardoor is vrouwen empowerment een doel op zich geworden. Maar vrouwen spelen een cruciale rol bij het realiseren van alle Global Goals, als doel én als deel van de oplossing.

Vrouwen en meisjes worden vaak harder getroffen dan mannen en jongens door armoede, klimaatverandering, voedselonzekerheid, gebrek aan gezondheidszorg en wereldwijde economische crises. Klik op de ikonen om te zien welke impact elk van de doelen heeft op vrouwen. Voor acht van de doelen – die prioriteit hebben voor Unilever, omdat zij daaraan via haar activiteiten het meest kan bijdragen – laten we met voorbeelden zien hoe Unilever vrouwen in staat stelt de versnellende factor te worden voor een duurzamere toekomst.

1. Geen armoede

Impact op vrouwen:

Iedere dag leveren vrouwen een grote bijdrage aan de maatschappij. Of ze nu met hun salaris bijdragen aan het huishouden, als ondernemer banen creëren, of zorgen voor hun gezin of voor ouderen. Overal ter wereld zorgt genderongelijkheid ervoor dat vrouwen arm zijn en blijven, en worden hun de basisrechten en kansen ontzegd die ze nodig hebben voor hun welzijn. Er kan alleen een eind komen aan armoede als er een eind komt aan discriminatie op grond van geslacht.

bron: UN Women

2. Geen honger

Impact op vrouwen:

Tot 90 procent van de maaltijden in huishoudens overal ter wereld wordt bereid door vrouwen[1]. Toch zijn vrouwen en meisjes vaak de eersten die minder eten wanneer zich moeilijke tijden aandienen. Een eind maken aan honger betekent dat er voor alle vrouwen genoeg voedsel is (kwantiteit), met de noodzakelijke voedingsstoffen (kwaliteit). Hoewel vrouwen een belangrijke rol spelen in de landbouwproductie, blijft hun bijdrage aan voedselzekerheid beperkt doordat ze niet in dezelfde mate als mannen toegang hebben tot land en andere productiemiddelen. Als er een eind komt aan genderdiscriminatie, kunnen vrouwen bijdragen aan een grotere voedselzekerheid in de wereld.

(bron: UN Women)

[1]World Health Organization and United Nations Children’s Fund (2010), Update: Progress on Sanitation and Drinking Water, p. 8–9.


Zelf het goede voorbeeld geven:

Wereldwijd lijden twee miljard mensen aan een tekort aan micronutriënten zoals vitamines en mineralen. Dit treft vooral vrouwen in Centraal- en West-Afrika. Met behulp van de nieuwe maatschappelijke missie van Knorr wil het merk de voedingswaarde van het dagelijks eten vergroten en de levensstandaard van vrouwen en boeren verhogen.

Zo is in Nigeria het programma Green Food Steps van start gegaan met als doel mensen ertoe te bewegen voedzaam te koken. Via dit programma wil Knorr de gezondheid van duizenden vrouwen en jonge meisjes verbeteren door voedzaam koken betaalbaar, eenvoudig en aantrekkelijk te maken.

3. Goede gezondheid & welzijn

Impact op vrouwen:

Het is een fundamenteel recht van iedereen om zo gezond mogelijk te zijn. Dat recht wordt echter ondermijnd door discriminatie op grond van geslacht. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen vatbaarder zijn voor ziektes, terwijl ze minder kans hebben op de nodige zorg, bijvoorbeeld omdat die zorg niet betaalbaar is of omdat sociale gebruiken hen verplichten in huis te blijven.

(bron: UN Women)

4. Goed onderwijs

Impact op vrouwen:

Onderwijs stelt mensen in staat hun welzijn te vergroten en op een breder vlak levert het maatschappelijke en economische voordelen op. Hoewel het wereldwijd in alle ontwikkelingsgebieden (bijna) zover is dat evenveel jongens als meisjes naar de basisschool gaan, is die kloof in veel landen aanzienlijk groter in het middelbaar en hoger onderwijs.

Zo’n 50 procent van de economische groei in OECD-landen in de afgelopen 50 jaar is het gevolg van beter onderwijs. Ongeveer de helft daarvan is te danken aan het grotere aantal vrouwen in het hoger onderwijs en aan het feit dat vrouwen nu ongeveer even lang naar school gaan als mannen.

(bron: UN Women)

5. Gendergelijkheid

Impact op vrouwen:

Er is geen effectievere manier om ontwikkeling te bevorderen dan empowerment van vrouwen, aldus voormalig VN secretaris-generaal Kofi Annan. Stimuleren dat vrouwen formeel en actief deelnemen aan de economie, zowel in ontwikkelde als zich ontwikkelende landen, heeft een positieve invloed op levens, gezinnen, gemeenschappen en economieën. Zonder gendergelijkheid kunnen de Global Goals van de VN niet worden gerealiseerd. Empowerment van vrouwen is een zakelijke prioriteit.

(bron: UN Women)

Bekijk hier de videowens van Chahrazad


Zelf het goede voorbeeld geven:

Unilever wil tegen 2020 de positie versterken van vijf miljoen vrouwen in haar eigen activiteiten, distributieketen en in de gemeenschappen waar zij actief is.

Unilevers vier strategische doelen voor empowerment van vrouwen zijn:

  • Bouwen aan een organisatie met 50% vrouwen en 50% mannen in managementfuncties.
  • Veiligheid bevorderen van vrouwen in de gemeenschappen waar Unilever actief is.
  • Zorgen voor betere toegang tot training, voor meer kennis en vaardigheden op het gebied van zakendoen, financiën, landbouwkunde, voeding, sanitatie, hygiëne en andere zaken.

Economische kansen in waardeketens vergroten; met een kans op een baan of als ondernemer, krijgen vrouwen er nieuwe inkomstenbronnen bij en creëert Unilever sterkere distributieketens, distributienetwerken en markten.

6. Schoon water en sanitair

Impact op vrouwen:

Water drinken houdt mensen in leven, maar alleen als het veilig en betaalbaar is. Ontoereikende watervoorzieningen zijn voor vrouwen een extra last. Naar schatting besteden vrouwen en meisjes elke dag 200 miljoen uur aan het halen van water voor henzelf en hun gezinnen, vooral in gebieden met waterschaarste. Meisjes die water halen in plaats van naar school te gaan, lopen onderwijs mis waardoor de vicieuze cirkel van armoede blijft bestaan.

(bron: UN Women)

Zelf het goede voorbeeld geven:

Sunlight, Unilevers vloeibare handwasmiddel, spant zich in om oplossingen te ontwikkelen die vrouwen helpen meer tijd over te houden en hun leven ten goede te veranderen, met name in gebieden met waterschaarste. In partnership met o.a. Oxfam heeft Unilever in Nigeria twee Sunlight Water Centra geopend aan de rand van een stad, waardoor men daar nu toegang heeft tot veilig drinkwater.

7. Betaalbare en duurzame energie

Impact op vrouwen:

Duurzame energie geeft ontwikkeling een impuls: van het licht dat een kind in staat stelt haar huiswerk te doen tot de straatverlichting waardoor vrouwen ’s avonds veilig naar huis kunnen. In huishoudens zijn het vaak de vrouwen die zich bezighouden met energie. Wanneer er geen moderne energiebronnen beschikbaar zijn, zijn zij elke dag uren bezig met het verzamelen van brandstof voor het koken en voor verwarming. Ze hebben vaak een slechte gezondheid doordat de lucht in huis vervuild is, bijvoorbeeld door een heel primitief kooktoestel dat enorm walmt, omdat er hout of mest van dieren in wordt verbrand.

(bron: UN Women)

8. Eerlijk werk en economische groei

Impact op vrouwen:

Voor veel mensen begint economisch welzijn bij werk. In een inclusieve economie betekent eerlijk werk een salaris waarvan je kunt leven, veiligheid op de werkplek en bescherming tegen discriminatie. Vrouwen moeten gelijke toegang hebben tot eerlijk werk, productieve hulpbronnen en financiële diensten, evenals een gelijke stem bij beslissingen op het gebied van economie. Wanneer een economie is gericht op het realiseren van rechten voor vrouwen en gendergelijkheid, dan komen de voordelen – zoals een eerlijkere samenleving en een grotere economische dynamiek – ten goede aan iedereen.

(bron: UN Women)

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op vrouwen:

De basis voor economische ontwikkeling is infrastructuur: wegen, bruggen en voorzieningen waardoor bedrijven kunnen functioneren en mensen kunnen beschikken over essentiële diensten. Infrastructuur moet duurzaam zijn in constructie en gebruik. Bij alle elementen van planning, bouw en financiering moet gender een punt van aandacht zijn, zodat vrouwen kunnen beschikken over faciliteiten en diensten die essentieel zijn voor hun behoeften en hun rechten.

(bron: UN Women)

10. Ongelijkheid verminderen

Impact op vrouwen:

De ongelijkheid in en tussen veel landen is toegenomen, zelfs waar de economie in een hoog tempo groeit. Ongelijkheid, veroorzaakt door ingeslepen gewoontes in landen en in de wereldeconomie, is onrechtvaardig en verzwakt de sociale structuur. Vandaag de dag zijn meer vrouwen actief in de beroepsbevolking, de politiek, en leidinggevende functies, waardoor ze stereotypen en sociale taboes doorbreken. Desondanks maakt genderdiscriminatie vrouwen kwetsbaar voor verdergaande vormen van ongelijkheid.

(bron: UN Women)


Zelf het goede voorbeeld geven:

Unilever wil tegen 2020 de positie versterken van vijf miljoen vrouwen in haar eigen activiteiten, distributieketen en in gemeenschappen waar zij actief is.

  • Het aanpakken van genderongelijkheid is niet alleen de juiste stap, het is ook een essentiële stap om inclusieve en duurzame groei te bevorderen. Dat kan niet zonder vrouwen.
  • Door gebruik te maken van haar merken, haar wereldwijde schaalgrootte en vele partnerships wil Unilever de aanzet geven voor gendergelijkheid binnen totale systemen.

Evenwicht tussen mannen en vrouwen in Unilevers personeelsbestand is belangrijk voor de juiste managementvaardigheden en stijlen van leiderschap die innovatie, het contact met klanten en succes in de markt een impuls te geven. In 2015 lag het percentage vrouwelijke managers wereldwijd op 45% (38% in 2010). Aan de top is die groei versneld van 9% in 2010 naar 22% in 2015.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Impact op vrouwen:

Het tempo waarin de wereld verstedelijkt neemt ongekende vormen aan. Voor veel mannen en vrouwen betekent verhuizen naar de stad een kans op een beter leven. Steden zijn echter ook plaatsen van grote ongelijkheid. Nieuwe migranten, onder wie veel vrouwen, kunnen terechtkomen in volgebouwde sloppenwijken, met slecht toegang tot openbaar vervoer of essentiële voorzieningen zoals schoon water. Voor vrouwen nemen deze risico’s nog eens toe door genderdiscriminatie.

(bron: UN Women)

12. Verantwoorde consumptie en productie

Impact op vrouwen:

Door niet-duurzame consumptie en productie hebben we de grens bereikt van wat de wereld kan hebben. Die grens overschrijden betekent riskeren dat bepaalde hulpbronnen voor altijd verloren gaan.

Aan de bovenkant van consumptie en productie zien we vaak een patroon van verspilling. Aan de andere kant vinden we een wereld in nood met mensen die nauwelijks genoeg te eten hebben om te overleven. Een veilige en duurzame toekomst is afhankelijk van het verkleinen van deze extremen. Op het gebied van consumptie én productie moeten vrouwen gelijke toegang krijgen tot middelen zoals land en technologie die hun levensstandaard een impuls kunnen geven.

(bron: UN Women)


Zelf het goede voorbeeld geven:

Een van Unilevers grootste prioriteiten is het bevorderen van de veiligheid van vrouwen in gemeenschappen waar zij actief is, met een focus op haar eigen activiteiten en distributieketen. Wanneer vrouwen niet worden bedreigd door geweld en discriminatie, zijn ze productiever. Focus op de veiligheid van vrouwen zorgt ook voor sterke families en gemeenschappen.

In 2014 heeft Unilever een nieuwe doelstelling ten aanzien van veiligheid geïntroduceerd na onderzoek in Kenia. Zo heeft zij een programma opgezet onder de naam Safety of Women and Girls, met ondersteuning van een lokale deskundige organisatie. Nadruk hierbij ligt op bewustwording, training en voorlichting en het aanscherpen van klachtenmechanismen.

Ten aanzien van discriminatie hanteert Unilever een beleid van ‘zero tolerance’. Daarnaast is samenwerking met lokale gemeenschappen en partners essentieel voor meer impact en het delen van kennis.

Lees hier meer.

13. Klimaatactie

Impact op vrouwen:

Klimaatverandering leidt tot steeds grotere risico’s. Catastrofale stormen verwoesten levens en woningen. Droogten zetten de levensstandaard in plattelandsgebieden onder druk. De stijging van de zeespiegel bedreigt laaggelegen gebieden. De kwetsbaarste mensen lopen het grootste risico bij klimaatverandering; onder hen zijn veel arme vrouwen. Voor hen zijn de gevolgen inmiddels al een dagelijkse realiteit. Een groot aantal besteedt steeds meer tijd aan de zoektocht naar voedsel, brandstof en water, of aan de strijd die ze moeten leveren om gewassen te telen.

(bron: UN Women)


Zelf het goede voorbeeld geven:

Door ingrediënten te betrekken uit duurzame landbouw versterkt Unilever de positie van kleinschalige, vrouwelijke boeren. Samen met leveranciers en partners stellen wij hen in staat deel te nemen aan training en initiatieven om landbouwmethoden te verbeteren en daarmee hun opbrengsten te vergroten.


Voorbeelden hiervan zijn:

Enhancing Livelihoods Fund: een partnership tussen Unilever, Oxfam in Groot-Brittannië, en de Ford Foundation. Het fonds steunt innovatieve modellen die zijn ontwikkeld om landbouwmethoden te verbeteren en een positieve maatschappelijke invloed te hebben, met name wat betreft versterking van de positie van vrouwen

Enhancing Livelihoods Investment Initiative (ELII): samen met Acumen en het Clinton Giustra Enterprise Partnership, een initiatief van de Clinton Foundation, richt Unilever zich op het verbeteren van de inkomens van 300.000 kleinschalige boeren in Afrika, Zuid-Azië, Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, onder wie veel vrouwen.

14. Leven in het water

Impact op vrouwen:

Van de 120 miljoen mensen die wereldwijd in de visserij werken, is 47 procent vrouw [1]. Maar ’s werelds oceanen – die meer dan 70 procent van de aarde bedekken – verkeren in nood. Om zich te wapenen tegen de risico’s daarvan hebben vrouwen minder middelen en alternatieven waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien en minder veerkracht om het verlies van natuurlijke hulpbronnen op te vangen. Het lage percentage vrouwen in de mariene wetenschap moet snel worden gecorrigeerd, zodat alle kansen worden benut voor eerlijke en duurzame oplossingen.

(bron: UN Women)

[1]Food and Agriculture Organization (2013), Good practice policies to eliminate gender inequalities in fish value chains, p. xi.

15. Leven op het land

Impact op vrouwen:

Wereldwijd zijn in een verwoestend hoog tempo bossen gekapt, vaak voor winsten die niet terechtkomen bij de lokale gemeenschappen. Het omhakken van bomen gaat ten koste van CO2-opname en biodiversiteit. Methodes van bodemgebruik hebben geleid tot bodemaantasting en woestijnvorming. Vrouwen lopen een grote kans hierdoor het eerst en het meest te worden geraakt, omdat zij vaak tekorten aan voedsel en brandstof moeten aanvullen. Omdat zij maar beperkt land in eigendom hebben, kunnen zij minder goed inspelen op verlies of beslissingen nemen over grondgebruik, ten gunste van henzelf en het milieu.

(bron: UN Women)


Zelf het goede voorbeeld geven:

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw is erop gericht ervoor te zorgen dat de landbouwmethodes van boeren niet leiden tot ontbossing of andere vormen van milieuschade, maar wél een positieve maatschappelijke impact hebben op plattelandsgemeenschappen. Door onze grondstoffen duurzaam te betrekken, versterkt Unilever de positie van vrouwelijke boeren doordat zij hen toegang biedt tot training en het leren van vaardigheden en doordat zij inclusieve en toekomstbestendige distributieketens creëert.

16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Impact op vrouwen:

Vreedzame en inclusieve samenlevingen handhaven de beginselen van de rechtsstaat en zorgen ervoor dat iedereen gelijke toegang heeft tot het rechtssysteem. Zij beschermen mensen tegen alle vormen van geweld, inclusief genderspecifiek geweld, en bestrijden corruptie en georganiseerde misdaad. Besluitvorming op alle niveaus is inclusief en responsief, en fundamentele vrijheden worden gerespecteerd.

(bron: UN Women)

17. Partnerships ten behoeve van de doelen

Impact op vrouwen:

Het versterken van de positie van vrouwen biedt bedrijven een grote kans om te groeien. Maar het vraagt ook om verandering van totale systemen. Zowel via eigen activiteiten en initiatieven als door een dialoog aan te gaan met belangrijke mondiale en nationale stakeholders kunnen we barrières aanpakken die gendergelijkheid in de weg staan. Daarbij zijn partnerships essentieel om wereldwijd veranderingen te realiseren en kennis te delen.


Zelf het goede voorbeeld geven:

Voor Unilever zijn partnerships essentieel bij haar inspanningen om de positie van vrouwen te versterken, omdat geen enkele overheid, instelling of onderneming dit alleen kan. Unilever bouwt aan veelzijdige partnerships om via haar merken de positie van vrouwen te versterken binnen haar totale waardeketen. Dit omvat ook duurzame grondstoffen, de toeleveringsketen en distributie, evenals hulp om gedragsverandering tot stand te brengen, maatschappelijke normen te veranderen en gelijke kansen te creëren.

  • merken stimuleren gedragsverandering door een verschuiving teweeg te brengen in maatschappelijke normen, zodat vrouwen overal gelijke kansen krijgen. Bijvoorbeeld het partnership van Dove met de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) om meisjes het zelfvertrouwen te geven de onzekerheid over hun uiterlijk te overwinnen en zich ten volle te ontplooien.
  • Door middel van bestaande en nieuwe distributiemodellen versterkt Unilever de positie van vrouwen, waarbij ze bewezen modellen, zoals Shakti, opschaalt voor toepassing in andere landen.

Unilevers partnership met UN Women is gericht op het aanpakken van de veiligheid voor vrouwen binnen haar distributieketen en biedt vrouwen kansen op economisch gebied door maatschappelijke normen te veranderen. In 2014 sloot Unilever zich aan bij de campagne HeForShe van UN Women, een solidariteitsbeweging die wil bereiken dat 1 miljard mannen zich gaan inzetten voor de ondersteuning van gendergelijkheid.

Terug naar boven