Doorgaan naar Inhoud

Sustainable Development Goals kunnen de wereldwijde economie een boost geven

Gepubliceerd:

De Business & Sustainable Development Commission maakte 16 januari bekend dat duurzame bedrijfsmodellen tegen 2030 jaarlijks kunnen zorgen voor economische groei. Deze groei staat gelijk aan minstens 12 biljoen USD en 380 miljoen banen.

Business and Sustainable Development Commission

Private sector: een betrouwbare partner

Alleen als de Sustainable Development Goals een centrale plaats krijgen in de wereldwijde, economische strategie, dan kunnen we gezamenlijk zorgen voor groei en productiviteit, met een boost in duurzame infrastructuur als drijvende kracht. Hiervoor zijn wel grote veranderingen nodig binnen de ondernemings- en investeringssector. Echt leiderschap is nodig zodat de private sector als betrouwbare partner wordt gezien en samen met overheden en maatschappelijke partners de economie kan gaan herstellen.

In ‘Better Business, Better World’ beschrijft de Business & Sustainable Development Commission dat het aantal mensen dat in armoede leeft de laatste decennia met honderden miljoenen is afgenomen.

Tegelijkertijd is er ook sprake van ongelijke groei, geen werkzekerheid, een verhoging van het aantal schulden én zijn de milieurisico’s toegenomen. Deze trends roepen in veel landen weerstand op tegen de mondialisering. Hierbij worden zakelijke en financiële belangen als factoren gezien die duurzame economische groei ondermijnen.

De Business & Sustainable Development Commission heeft het afgelopen jaar onderzocht hoe het bedrijfsleven een duurzame economie tot stand kan brengen die helpt de Sustainable Development Goals te realiseren. ‘Better Business, Better World’ laat zien hoe dit kan.

“De global goals (sdg’s) bieden een uitweg in een tijd waarin ons economisch model de grenzen van onze planeet verlegt en veel mensen het geloof in een goede toekomst zijn verloren”

Paul Polman, CEO van Unilever

Markthotspots

De Commission is van mening dat de Sustainable Development Goals als groeistrategie kan dienen voor het bedrijfsleven en niet alleen kansen in de markt kan creëren, maar ook kan zorgen voor een duurzame en inclusieve wereld.

Het rapport laat 60 duurzame en inclusieve ‘markthotspots’ zien in vier belangrijke economische gebieden; energie, steden, voedsel en landbouw, gezondheid en welzijn. Gezamenlijk kunnen deze hotspots minstens 12 biljoen USD creëren, dat is meer dan 10% van het huidige BBP. Deze hotspots zouden de volgende 10 tot 15 jaar twee- tot driemaal sneller kunnen groeien dan het gemiddelde BBP.

‘Elke dag die voorbijgaat, is weer een verloren kans’

Naast de creatie van 12 biljoen USD wijzen voorzichtige analyses op een mogelijke extra waarde creatie van 8 biljoen USD in de bredere economie als bedrijven de Sustainable Development Goals integreren. Het rapport laat ook zien dat de totale waarde van de nieuwe mogelijkheden met bijna 40% toeneemt indien de kostprijs van externe factoren (negatieve impact van bedrijfsactiviteiten zoals CO2-uitstoot en vervuiling) in rekening wordt gebracht.

“In een tijd waarin ons economisch model de grenzen van onze planeet verlegt en veel mensen een toekomst zonder hoop hebben, bieden de Sustainable Development Goals ons een uitweg”, zegt Paul Polman, CEO van Unilever en medeoprichter van de Business & Sustainable Development Commission. “Velen worden zich nu bewust van de enorme mogelijkheden die voor het grijpen liggen voor bedrijven die bereid zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Elke dag die voorbijgaat, is weer een verloren kans om in actie te komen. Wij moeten samen actie ondernemen om een eerlijke en welvarende wereld te creëren voor iedereen.”

Een ‘nieuw sociaal contract’

De mogelijkheden zijn veelbelovend, maar de Business & Sustainable Development Commission geeft aan dat er aan twee belangrijke voorwaarden moet worden voldaan om deze nieuwe markten te ontwikkelen. Ten eerste zal innovatieve financiering van zowel particuliere als publieke bronnen nodig zijn om de 2,4 biljoen USD vrij te maken die jaarlijks nodig zijn om de Sustainable Development Goals te realiseren.

Tegelijkertijd zegt de Commission dat een 'nieuw sociaal contract' tussen de ondernemingen, de overheid en de maatschappij de rol van het bedrijfsleven in een nieuwe, eerlijkere economie zal moeten bepalen. Het rapport adviseert dat organisaties het vertrouwen herstellen door degelijke banen te creëren, werknemers een eerlijk loon te geven, lokale investeringen te doen en een eerlijk bedrag aan belastingen te betalen.

Hoe nu verder?

In 2017 zal de Business & Sustainable Development Commission met ondernemingen samenwerken om hun bedrijfsbeleid nog meer op de Sustainable Development Goals af te stemmen. Dit doen zij bijvoorbeeld door aankomende leiders te coachen met het oog op duurzame ontwikkeling en stappenplannen per sector uit te werken. Daarnaast houden zij ranglijsten bij om de prestaties van bedrijven ten opzichte van de Sustainable Development Goals te meten en zetten zij zich in voor ondersteunende maatregelen gericht op het financieren van een duurzame infrastructuur.

Terug naar boven