Doorgaan naar Inhoud

Unilever committeert zich aan 100% recyclebare plastic verpakkingen in 2025

Gepubliceerd:

In 2025 zullen we alleen nog plastic verpakkingen gebruiken die volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Daarnaast willen we de FMCG-sector stimuleren om de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

Recycling bank

De omvang van de uitdaging

Volgens de Ellen MacArthur Foundation (EMF) recyclen we slechts 14% van de wereldwijd gebruikte plastic verpakkingen. 40% belandt op afvalstortplaatsen en een derde komt terecht in kwetsbare ecosystemen. Volgens schattingen zal in 2050 meer plastic dan vis in onze oceanen te vinden zijn.

Plastic verpakkingen behandelen als waardevolle grondstof waar we efficiënt en effectief mee om moeten gaan, is essentieel om Global Goal 12 (Verantwoorde consumptie en productie) te behalen. Op die manier realiseren we een verschuiving van het 'wieg-tot-graf'-model naar een volledig circulair consumptiemodel.

Een brede aanpak

Om de wereldwijde stroom van plastic verpakkingsmaterialen te helpen veranderen, hebben we ons als doel gesteld ervoor te zorgen dat in 2025 al onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.

Ook zullen we ons lidmaatschap van de EMF nogmaals met drie jaar verlengen en steunen we hun initiatief 'de Nieuwe Plasticeconomie'. Tegen 2020 publiceren we, als onderdeel van 'de Nieuwe Plasticeconomie', de plastic materialen die gebruikt worden in onze verpakkingen. Zo willen we de creatie van een plasticprotocol voor de industrie versterken.

Unilever heeft zich al eerder gecommitteerd aan het verminderen van het gewicht van gebruikte verpakkingen met een derde tegen 2020. Daarnaast willen we in 2025 het gehalte van gerecycled plastic in verpakkingen verhogen naar ten minste 25%.

Als onderdeel van dit nieuwe commitment, zal Unilever ervoor zorgen dat het in 2025 technisch mogelijk is om al onze plastic verpakkingen te hergebruiken of te recyclen én dat er voorbeelden zijn die aantonen dat het voor plasticverwerkingsbedrijven commercieel haalbaar is het materiaal te recyclen.

Als sector moeten we meer doen

“Onze plastic verpakkingen spelen een belangrijke rol bij het aantrekkelijk, veilig en plezierig maken van onze producten voor consumenten”, zegt Paul Polman, CEO van Unilever. “Het is duidelijk dat als we willen blijven profiteren van dit veelzijdige materiaal, we als sector veel meer moeten doen om ervoor te zorgen dat er na gebruik verantwoordelijk en efficiënt mee omgegaan wordt.

“Om de uitdaging van plastic afval in de oceanen aan te pakken moet er aan systematische oplossingen gewerkt worden. Om te beginnen oplossingen die ervoor zorgen dat plastic niet in onze waterwegen terechtkomt. Daarom hopen we dat deze toezeggingen de industrie aanmoedigt om collectieve vooruitgang te boeken richting volledig recyclebaar en gerecycled plastic verpakkingen.”

“Ook moeten we met overheden en andere belanghebbenden samenwerken om de ontwikkeling te ondersteunen en de inzameling en verwerkingsinfrastructuur op te schalen die belangrijk is voor de overgang naar een circulaire economie. Uiteindelijk willen we dat alle plastic verpakkingen in de industrie volledig circulair zijn”, zegt hij.

Ellen MacArthur vertelt: “Door zich aan ambitieuze circulaire economie doelstellingen voor plastic verpakkingen te verbinden, draagt Unilever bij aan een concrete verandering van het systeem en geeft een sterk signaal af naar de gehele industrie. De combinatie van stroomopwaartse maatregelen voor productontwerp en strategieën voor materiaalgebruik resulteert in een systeembrede aanpak die nodig is om ‘de Nieuwe Plasticeconomie’ te realiseren.”

Architect en leider op het gebied van circulaire economie William McDonough voegt hieraan toe: “De optimalisatie van verpakkingen en plastic is zo actueel en belangrijk dat alle betrokken personen, gemeenschappen en bedrijven – leveranciers, producenten, retailers, klanten en consumenten – nu kunnen werken aan een gezamenlijk doel met gemeenschappelijke belangen. Samen kunnen zij gunstige waarde voor komende generaties creëren.”

Terug naar boven