Doorgaan naar Inhoud

Unilever voertuigen volledig elektrisch in 2030

Gepubliceerd:

Unilever is het eerste FMCG-bedrijf dat zich aansluit bij het wereldwijde EV100-initiatief van The Climate Group. Dit initiatief streeft ernaar toekomstgerichte bedrijven samen te brengen, die zich inzetten voor een versnelde overgang op elektrische voertuigen en ervoor willen zorgen dat elektrisch transport de nieuwe standaard is in 2030.

Green electric car

We geven een sterk signaal af aan de markt

Het EV-initiatief is het enige initiatief dat wereldwijd bedrijven stimuleert om toezeggingen te doen met betrekking tot elektrisch transport, waarbij leden hun grote diesel en benzine vloten verruilen voor elektrische, hybride of waterstofvoertuigen en voorzien in oplaadinfrastructuur voor deze voertuigen.

Unilever is, samen met Baidu, Deutsche Post DHL Group, Heathrow Airport, HP Inc., IKEA Group, LeasePlan, METRO AG, PG&E en Vattenfall, een van de tien oprichters.

Samen zullen de EV100-leden een krachtig signaal aan de markt afgeven over de enorme behoefte aan elektrische voertuigen (EVs) in 2030 of zelfs al eerder, ruim voor de huidige prognoses met betrekking tot de wereldwijde toepassing van elektrische voertuigen. Door nu al strikte deadlines vast te stellen voor de toekomstige overgang op EVs, helpen we de massale uitrol te bevorderen, de kosten te verminderen en zorgen we ervoor dat elektrische auto’s eerder betaalbaar worden voor iedereen.

De wereldwijde transportsector heeft in sterk toenemende mate impact op de klimaatverandering, doordat bedrijven over een aanzienlijk deel van alle geregistreerde wegvoertuigen beschikken. EV100 zal een beroep doen op de CEO’s binnen deze sector om de overgang naar elektrische voertuigen te versnellen.

Onze inspanningen en voortgang

In het kader van EV100, streven we ernaar om elektrische voertuigen op een gefaseerde wijze te integreren in de vloten waar we direct controle op uit kunnen oefenen, namelijk onze eigen en de geleasede vloten. We streven ernaar dat deze vloten 25% EV/hybride zijn in 2020, 50% in 2025 en 100% in 2030.

We beschikken over een vloot van circa 13.300 bedrijfsauto’s. Op korte termijn is ons doel ervoor te zorgen dat medewerkers van Unilever die gebruik maken van een bedrijfsauto, de beschikking krijgen over een hybride auto – een auto waarbij de traditionele brandstof gecombineerd wordt met een elektrische motor – of een volledig elektrische auto. Dit wordt wereldwijd doorgevoerd op het moment dat de contracten met leveranciers hernieuwd moeten worden.

Daarnaast kiezen we ervoor om samen te werken met autoverhuur- en taxibedrijven die elektrische auto’s verhuren of gebruiken. Verder trachten we kortingen te bedingen bij autoleasemaatschappijen voor medewerkers die een elektrische auto willen leasen voor privé gebruik. En we werken momenteel aan plannen voor de installatie van oplaadpunten bij de gebouwen van Unilever.

We zijn ook bezig onze voertuigen CO2-neutraler te maken. Vorig jaar hebben we het eerste Beleid inzake de Wereldwijde Vloot geïntroduceerd voor auto’s die gebruikt worden voor werk en auto’s die onderdeel uitmaken van een verloning. Voor auto’s die gebruikt worden voor werk, werd in het beleid een emissieplafond van 120 vastgesteld en 140 voor auto’s die onderdeel uitmaken van een verloning.

Verlagen van de uitstoot is goed voor milieu én bedrijf

De overgang naar elektrisch transport is zowel zinvol voor het milieu als voor het bedrijf. De toezegging ondersteunt de doelstellingen van ons Sustainable Living Plan om de milieuvoetafdruk van ons bedrijf te halveren. Het helpt ons ook geld te besparen – met het oog op de kosten voor brandstof versus de kosten voor elektriciteit welke lager zijn – en onze activiteiten klaar te maken voor de toekomst.

Onze Global Fleet Services Manager Lee Warner legt uit: “Door de CO2-uitstoot van onze voertuigen te verminderen, dragen we bij aan een gezondere, schonere en duurzamere omgeving. De technologische ontwikkelingen op het gebied van elektrische voertuigen volgen elkaar snel op. Denk aan een steeds hoger kilometerbereik en in de toekomst zelfs volledig zelfrijdende elektrische voertuigen.”

EV100 sluit aan bij de groeiende lijst initiatieven en programma’s met betrekking tot klimaatmaatregelen die wij ondersteunen.

Onze ambitieuze doelstelling is dat in 2030 al onze activiteiten CO2-positief zijn. Dit houdt in dat 100% van onze energie dan afkomstig zal zijn uit hernieuwbare bronnen. Wij dragen bij aan de productie van meer hernieuwbare energie dan we voor onze eigen activiteiten nodig hebben en stellen het overschot ter beschikking aan de markten en gemeenschappen waarin we actief zijn.

We hebben goede vooruitgang geboekt met de vermindering van de milieuvoetafdruk van onze kantoren. Door bijvoorbeeld het nieuwe werken, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologieën zoals cloud computing, Video Presence en Skype for Business, hoeven we minder te reizen en verminderen we dus onze CO2-voetafdruk.

Het nieuwe werken houdt ook in dat medewerkers meer controle hebben over wanneer, waar en hoe ze werken. Dit helpt het welzijn van de medewerker te verbeteren. Eigen onderzoek toont zelfs aan dat het helpt bij het aantrekken en behouden van de beste talenten, waardoor we onze productiviteit kunnen vergroten.

Terug naar boven