Doorgaan naar Inhoud

Vijf feiten over onze duurzame groei

Gepubliceerd:

In ons laatste verslag kunt u lezen dat we een groei realiseren waar we trot op mogen zijn en tegelijkertijd een aantal uitdagende duurzaamheidsproblemen aanpakken. Hieronder een kort verslag van de voortgang in 2016.

Customer at a Unilever recycling station in Sao Paolo, Brazil

Ons bedrijf groeit, en de laatste resultaten tonen aan dat deze groei duurzaam en winstgevend is.

Jaarlijks brengen wij een rapport uit over de vorderingen bij het verwezenlijken van de doelen die we ons hebben gesteld met het Unilever Sustainable Living Plan (USLP). Het USLP, gelanceerd in 2010, is een wegwijzer voor het realiseren van onze visie: ons bedrijf laten groeien en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

In het samenvattende rapport van onze voortgang in 2016 brengen we verslag uit van de successen die we hebben geboekt en ook van de uitdagingen waar we nog voor staan.

Wij nodigen u uit de samenvatting te lezen. We hebben de vijf belangrijkste punten alvast op een rij gezet.

We zien dat duurzaamheid het groeitempo stimuleert ...

... waaruit blijkt dat onze groei consistent en concurrerend is, en ook winstgevend en duurzaam. Onze sustainable living-merken, die allemaal bijdragen aan één of meer van de doelstellingen van het Unilever Sustainable Living Plan, met producten die duurzaam leven uitdragen of bevorderen, zorgden in 2016 voor ruim 60% van onze groei. Bovendien groeien deze merken ruim 50% sneller dan de overige bedrijfsonderdelen. Inmiddels hebben we 18 sustainable living-merken, waaronder onze zes merken met de hoogste omzet.

We hebben een positieve maatschappelijke impact op miljoenen levens ...

... en we zetten daarvoor elk onderdeel van onze waardeketen in. Zo hebben we ongeveer 920.000 vrouwen geholpen met initiatieven die hun veiligheid verhogen, hun vaardigheden ontwikkelen en hun kansen vergroten. Dit hebben we bereikt door samenwerking binnen de toeleveringsketen en initiatieven met de focus op verkoop en distributie van onze producten. Eind 2016 hebben we 538 miljoen mensen geholpen met het verbeteren van hun gezondheid en hygiëne, en ongeveer 650.000 kleine boeren kregen toegang tot initiatieven waarmee ze hun landbouwmethodes konden optimaliseren dan wel hun inkomens konden verhogen.

We hebben goede vooruitgang geboekt in het terugdringen van de negatieve invloed van onze activiteiten op het milieu, maar daar blijft veel werk aan de winkel...

... omdat het tijd kost om de manier waarop consumenten onze producten gebruiken aan te pakken. Sinds 2008 hebben we de hoeveelheid CO2 uit energie verlaagd met 43% de wateronttrekking met 37%en produceerden we 96 % minder afval per ton productie.

Sinds 2010 is de waterimpact van onze producten gedaald met ongeveer 7%, terwijl de hoeveelheid afval na gebruik door de consument gedaald is met zo’n 28%. Maar het broeikasgaseffect van onze producten binnen hun totale levenscyclus, inclusief gebruik door de consument, stijgt nog steeds en is met 8% omhoog gegaan. Hoe groot de uitdagingen ook zijn, we blijven ons optimaal inzetten voor onze waardeketen aanpak en het streven om bij alle activiteiten klimaatpositief te werk te gaan.

Meer commitment waar nodig...

... zoals in januari 2017, met de aankondiging dat we ervoor gaan zorgen dat al onze plastic verpakkingen in 2025 volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar worden. Verder hebben we onze criteria voor mensenrechten dieper verankerd in ons bedrijf en onze deskundigheid op het gebied van mensenrechten geïntegreerd in onze toeleveringsketen.

Er is nog veel te doen, maar we zijn op de goede weg…

... omdat ons bedrijfsmodel, met het USLP als speerpunt, waarde creëert voor ons, voor onze aandeelhouders en voor miljoenen mensen over de hele wereld. We laten een consistente groei zien, in een hoger tempo dan onze markten, de winstgevendheid en cashflow zijn gestaag verbeterd en we hebben sinds de lancering van het USLP goed rendement geleverd voor onze aandeelhouders.

Meer weten? Ga dan naar Sustainable Living op onze website.

Terug naar boven