Doorgaan naar Inhoud

Mensenrechten: Hoe generen we een positief en blijvend effect

Gepubliceerd:

Lees hier hoe we ons inzetten voor de acht belangrijkste mensenrechten binnen onze toeleveringsketen

Cocoa farmers in Ghana

In ons eerste Human Rights Report (PDF 4.53 MB) dat we in 2015 hebben gepubliceerd, hebben we de acht meest belangrijke kwesties inzake mensenrechten voor Unilever vastgesteld, namelijk die mensenrechten die, als ze geschonden worden door toedoen van onze activiteiten of zakelijke relaties, zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de houders van die rechten.

De acht belangrijke kwesties zijn discriminatie; eerlijke verloning; dwangarbeid; vrijheid van vereniging; intimidatie; gezondheid en veiligheid; landrechten; en werktijden.

Op deze Dag van de Mensenrechten, de dag waarop 70 jaar geleden de Universele Verklaring van de Rechten van De Mens werd vastgelegd, doen onze senior managers in een aantal korte video’s verslag van de voortgang die we hebben geboekt.

1. Discriminatie: mensen helpen hun potentieel ten volle te ontplooien

We willen dat iedereen werkzaam is in een omgeving waar diversiteit wordt gestimuleerd en waar geen discriminatie of victimisatie plaats vindt.

2. Eerlijke verloning: nakomen van onze toezegging dat we een werkgever zijn die een leefbaar loon betaalt

We hebben een internationaal kader opgesteld voor eerlijke verloning en hebben startsalarissen vergeleken met externe indicatoren voor eerlijke verloning. In Ons Verantwoord Inkoopbeleid wordt ook van onze leveranciers verwacht dat ze overgaan op een aanpak gericht op het betalen van een leefbaar loon.

3. Dwangarbeid: het vaststellen van arbeidsnormen

We hanteren een zero-tolerantiebeleid met betrekking tot dwangarbeid en mensenhandel waarbij mensen middels werving, huisvesting of vervoer in een situatie belanden waarin ze door middel van geweld, bedrog of intimidatie worden uitgebuit en tegen hun wil worden gedwongen om te werken.

4. Vrijheid van vereniging: samenwerken om de arbeidsvoorwaarden te behouden en te verbeteren

Vrijheid van vereniging geeft het recht om lid te worden van iedere gewenste vakbond of van een ander orgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigd, en om collectieve onderhandelingen te voeren.

5. Intimidatie: het beëindigen van op gender gebaseerd geweld, het creëren van veilige ruimten voor vrouwen

Intimidatie komt in veel verschillende vormen voor – verbaal of fysiek, eenmalig of stelselmatig. Het is een vorm van discriminatie en wordt niet getolereerd binnen onze organisatie. Dit hebben we vastgelegd in onze Gedragscode en in andere beleidslijnen. Daarnaast hebben we UN Women geholpen bij het opstellen van Internationaal veiligheidskader voor vrouwen in agrarische gebieden

6. Gezondheid en veiligheid: we werken toe naar ‘Vision Zero’

Op al onze locaties zijn veiligheidscomités opgericht en we bieden middelen en trainingen aan om onze medewerkers te leren hoe ze zich veilig moeten gedragen.

7. Landrechten: We houden rekening met de rechten van vrouwen om land te mogen bezitten

We hebben een nieuw International Beleid inzake Landrechten opgesteld, waarin uitgangspunten en gedegen onderzoek zijn opgenomen.

8. Werktijden: buitensporig lange werktijden aanpakken samen met onze leveranciers

Het bestrijden van buitensporig lange werktijden is een belangrijk vereiste in ons Verantwoord Inkoopbeleid.

We hebben voortgang geboekt, maar er is nog veel meer te doen

“Aangezien onze waardeketen enorm en zeer veelzijdig is, is er nog behoorlijk werk aan de winkel”, erkent Marcela Manubens, Global VP, Integrated Social Sustainability.

“Het is onze ambitie om het stimuleren van mensenrechten te verankeren in elke functie, iedere rol en binnen iedere hoek van onze organisatie”, voegt Marc Engel, Chief Supply Chain Officer toe.

“Door de belangrijkste kwesties inzake mensenrechten aan te pakken binnen onze waardeketen, bouwen we aan een organisatie die veerkrachtiger is. We blijven ons op moreel en zakelijk gebied inzetten om fundamenteel positieve veranderingen teweeg te brengen”, zegt hij.

Terug naar boven