Doorgaan naar Inhoud

Nederlands bedrijfsleven transparanter op belastinggebied

Gepubliceerd:

Nederlandse bedrijven worden transparanter over hun belastingbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling [https://www.vbdo.nl/] (VBDO) bij 76 Nederlandse ondernemingen.

Tablet reporting graphs and data

De winnaar van de vierde Tax Transparency Award is Aegon. Het bedrijf eindigde samen met AMG en Unilever bovenaan in de Tax Transparency Benchmark, die vandaag werd gepresenteerd bij ABP in Amsterdam.

“Wij zien de afgelopen vijf jaar transparantie groeien op dit onderwerp. Toen we voor het eerst vragen stelden op Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders in 2013, had bijna geen bedrijf het over verantwoord belasting betalen. Nu publiceert meer dan driekwart over het belastingbeleid”, aldus Angélique Laskewitz, directeur van VBDO.

De Nederlandse bedrijven scoren gemiddeld 39 procent op de zes ‘Good Tax Principles’ van VBDO en Oikos. Dit is hoger dan de 36 procent van afgelopen jaar.

Hoewel bedrijven transparanter worden, scoren ze getuige het gemiddelde van 39 procent, over het algemeen ondermaats in de benchmark. Dit komt bijvoorbeeld doordat bedrijven onvoldoende zekerheid aan stakeholders geven op belastinggebied. Een enkeling rapporteert dat het een ‘tax in-control’ statement afgeeft en/of een externe partij dit laat valideren. Ook scoren bedrijven slecht op het implementeren van de belastingstrategie en het monitoren en testen van specifieke belastingrisico’s.

Er valt ook iets positiefs te vermelden, twee derde van de onderzochte bedrijven rapporteert dat belasting betalen onderdeel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “VBDO verwacht van bedrijven dat ze belasting betalen als integraal onderdeel zien van het duurzaamheidsbeleid”, meldt Angélique Laskewitz. De Vereniging roept investeerders op de uitslag van de benchmark mee te nemen in engagement gesprekken.

Fiscale afdracht per land

Nederlandse bedrijven rapporteren vrijwel niet volgens ‘country-by-country’ richtlijnen in publieke informatie. Verslaglegging via deze richtlijnen maakt inzichtelijk of de bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de belastingafdracht in het opgegeven land. Bedrijven kunnen op deze manier laten zien dat ze geen agressieve belastingstructuren nastreven of gebruikmaken van zogenoemde ‘tax-havens’.

Aegon winnaar ‘Tax Transparency Award 2018’

Aegon krijgt als eerste bedrijf uit de financiële sector de ‘Tax Transparency Award’ uitgereikt op het Tax Transparency Seminar 2018 bij ABP in Amsterdam. De jury prijst Aegon voor het deels rapporteren van country-by-country informatie. Daarnaast geeft Aegon een gedetailleerde beschrijving van de implementatie en uitvoering van de belastingstrategie. Er wordt door de jury benadrukt dat Aegon op alle zes ‘Good Tax Principles’ hoger scoort dan gemiddeld en daarmee de terechte winnaar is van de ‘Tax Transparency Award 2018’.

Terug naar boven