Doorgaan naar Inhoud

Vertrouwen: de sleutel tot voortgang

Gepubliceerd:

Geschreven door Paul Polman

“Vertrouwen is onze belangrijkste value driver.” Onze ceo paul polman schrijft over de waarde en kracht van vertrouwen voor het bedrijfsleven, de maatschappij en onze planeet.

Lady with Palm Oil

About the author

Paul Polman, former Unilever CEO

Paul Polman

Former CEO, Unilever

Paul Polman startte in januari 2009 als CEO van Unilever. Onder zijn leiderschap
heeft het bedrijf een ambitieuze visie om de groei los te koppelen van de totale
milieuvoetafdruk en de positieve maatschappelijke impact te vergroten met het
Unilever Duurzaam Leven Plan.

Het moderne leven drijft op vertrouwen. Een maatschappij kan zonder vertrouwen niet tot bloei komen. Vanuit zakelijk perspectief is vertrouwen onze meest waardevolle asset en de basis van onze welvaart.

Vertrouwen is bovendien de sleutel tot het soort voortgang dat we allemaal wensen: dat klimaatverandering wordt aangepakt, armoede en honger worden bestreden, gendergelijkheid eindelijk werkelijkheid wordt. Deze ambities zijn verwoord in de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s of Sustainable Development Goals in het Engels) en kunnen slechts worden gerealiseerd als mensen samenwerken op nieuwe, sterk collaboratieve manieren. Zulke samenwerking kan alleen tot stand komen op de sterkste fundering van vertrouwen.

Maar vertrouwen staat wereldwijd onder druk. Marktonderzoeken tonen systematisch aan dat het vertrouwen in veel instellingen nooit lager is geweest. En dat is geen verrassing. Waarom zouden mensen vertrouwen hebben in een systeem dat zovelen onder ons in de steek laat?

Wat kan het bedrijfsleven hierin betekenen? Ik geloof dat het de leiding moet nemen in het opbouwen, beschermen en belonen van vertrouwen. Dat is een onmetelijk grote taak en ik denk niet dat Unilever, of welk ander individueel bedrijf dan ook, alle antwoorden heeft. Maar ik denk dat we met erkenning van wat vertrouwen is en waarom het zo belangrijk is, een goed begin kunnen maken.

€100 miljardDe waarde van het vertrouwen en de reputatie van Unilever

Wat bedoelen we met vertrouwen?

Vertrouwen is onze belangrijkste value driver. De huidige marktkapitalisatie van Unilever bedraagt € 130 miljard, maar onze assets zijn slechts € 30 miljard waard. De rest bestaat uit vertrouwen of reputatie, een uitzonderlijk waardevolle asset die is opgebouwd door generaties werknemers bij Unilever met behulp van onze waarden en geweldige producten.

Vanuit zakelijk oogpunt is het logisch dat je je meest waardevolle assets beschermt en voedt. Hoe doen we dat in het geval van vertrouwen?

Het is verleidelijk om je te richten op zaken waarvan bedrijven vaak denken dat ze er directe controle over hebben: producten, service, levering.

En natuurlijk is het van cruciaal belang om al deze zaken te verbeteren. Je bent niet te vertrouwen als je niet kunt leveren wat je belooft. Maar dit is niet voldoende.

Wanneer mensen het hebben over betrouwbaarheid, bedoelen ze zoveel meer: waarden, eerlijkheid, gelijkheid, doelmatigheid. Ze verwachten dat een bedrijf naar buiten kijkt, naar zijn rol in de wereld. Ze denken na over gedrag en ze kijken op de lange termijn om te bepalen of een bedrijf ‘de daad bij het woord voegt’.

“In een wereldwijd klimaat van wantrouwen moeten we twee keer zo hard werken om de reputatie te behouden, die we hebben opgebouwd. En dan moeten we nog harder werken om de kansen aan te grijpen die het gewonnen vertrouwen met zich meebrengt”.

Paul Polman, CEO, Unilever

Vertrouwen winnen, kansen creëren

Unilever heeft zich als bedrijf altijd laten leiden door een doel. In ons Unilever Sustainable Living Plan (USLP) definiëren we onze belofte dat het succes van ons bedrijf voor de lange termijn moet gelden. Het moet duurzaam zijn en niet ten koste gaan van mensen of onze planeet.

Dit heeft enorm bijgedragen aan het feit dat we een grote voorraad vertrouwen hebben opgebouwd. Dat zien we terug in marktonderzoeken naar vertrouwen en reputatie, zoals de jaarlijkse Sustainability Leaders Survey van GlobeScan, waarin we de afgelopen zeven jaar al op de eerste plaats staan.

Maar reputatie heeft de gewoonte te voet te komen en te paard te gaan. In een wereldwijd klimaat van wantrouwen moeten we twee keer zo hard werken om de reputatie te behouden, die we hebben opgebouwd. En dan moeten we nog harder werken om de kansen aan te grijpen die het gewonnen vertrouwen met zich meebrengt.

Het bedrijfsleven veranderen om de wereld te veranderen

Vertrouwen voeden leidt tot directe kansen voor ieder bedrijf. Vertrouwen leidt tot betere relaties met consumenten en leveranciers, een veerkrachtiger bedrijf en meer betrokken werknemers. Recent onderzoek wijst er bijvoorbeeld op dat wanneer mensen geloven dat ze voor een betrouwbare organisatie werken, ze nog meer investeren om de doelstellingen van het bedrijf te overtreffen.

Het gaat ook om de bredere kansen. Als we de triljoenen euro’s aan groei willen realiseren die door de wereldwijde duurzame ontwikkelingsagenda kunnen vrijkomen, moet iedereen – overheden, instellingen, bedrijven en NGO’s – hun collectieve wil en middelen mobiliseren op basis van vertrouwen.

Het bedrijfsleven heeft een goede startpositie en heldere incentives. Volgens de Edelman Trust Barometer, zegt 75% van de mensen dat zij hun eigen bedrijf vertrouwen. Twee derde van de respondenten zegt dat ze willen dat CEO’s de leiding nemen in beleidsveranderingen in plaats van te wachten op de overheid, die in de meeste landen aanzienlijk minder vertrouwen inboezemen dan bedrijven.

75%van de respondenten in de Edelman Trust Barometer zegt dat zij vertrouwen hebben in het bedrijf waar ze voor werken

Transparantie: open met onszelf, open met anderen

Dus hoe kunnen bedrijven bouwen op het vertrouwen van mensen om zowel deze commerciële als deze ontwikkelingsgerichte kansen te creëren? De sleutel ligt in het vasthouden aan de waarden waarop het bedrijf is gebaseerd en die tot één gezamenlijk doel voor de organisatie smeden. Openheid en transparantie, waaronder ook het delen van relevante data, spelen daarnaast een zeer belangrijke rol. We moeten openlijk toegeven dat we niet alle antwoorden hebben. En we moeten beter luisteren en handelen naar het perspectief van andere mensen.

Toen we ons USLP introduceerden in 2010, definieerden we bijvoorbeeld ambitieuze doelstellingen ten aanzien van onze maatschappelijke en milieutechnische impact. We brengen elk jaar een rapport uit over al onze beloften: de voortgang in 2017 wordt hier beschreven.

We hebben enorme voortgang geboekt op veel gebieden, maar we zijn open over het feit dat we minder succesvol zijn geweest op andere gebieden. Door transparant te zijn over wat we hebben geleerd, hopen we anderen te helpen die op dezelfde reis zijn. En we hopen te profiteren van hun perspectief over onze reis. Omdat een van onze grootste lessen inhoudt dat voortgang afhankelijk is van de transformationele verandering die alleen kan worden gerealiseerd door samenwerking, willen we dat onze samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op de sterkst mogelijke fundering: namelijk op vertrouwen.

Het voortouw nemen

Door voor een transparante, open benadering te kiezen, heeft het bedrijfsleven de kans – en de verantwoordelijkheid – het goede voorbeeld te geven.

Vertrouwen opbouwen maakt een individueel bedrijf sterker. En door bij te dragen aan de realisatie van de SDG’s en een eerlijkere maatschappij, hebben we de kans om jaren van afnemend vertrouwen te stuiten en een betere, meer welvarende wereld op te bouwen. Geen enkel bedrijf kan het zich veroorloven deze prijs te negeren.

Terug naar boven