Doorgaan naar Inhoud

Wat zijn ‘op wetenschap gebaseerde doelen’ en gebruiken we ze?

Gepubliceerd:

Thomas, Lingard, Global Director, Climate & Environment, over hoe Unilever zich houdt aan het Akkoord van Parijs.

Ben and Jerry's climate action

Met de huidige cijfers over de uitstoot van kunstmatige broeikasgassen zullen de gemiddelde temperaturen wereldwijd tegen het einde van deze eeuw met 4-6°C zijn gestegen. Zelfs als de beloftes die in 2015 zijn gedaan tijdens de Klimaatconferentie van Parijs worden nagekomen, zullen de gemiddelde oppervlaktetemperaturen nog steeds met meer dan 3 graden stijgen. Dit zal onvoorspelbare en oncontroleerbare gevolgen voor de klimaatverandering zal hebben.

Daarom stellen honderden bedrijven – waaronder Unilever – op wetenschap gebaseerde doelen om de catastrofale gevolgen, die mogelijk veroorzaakt worden door de opwarming van de aarde, te voorkomen.

We spraken met Thomas Lingard, Global Director, Climate & Environment bij Unilever om erachter te komen wat op wetenschap gebaseerde doelen zijn, hoe we er gebruik van maken en waarom ze een positief effect hebben op het bedrijfsleven en het milieu.

Wat zijn op wetenschap gebaseerde doelen?

Wetenschappelijk gefundeerde doelen zijn doelen met betrekking tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, die worden vastgesteld op basis van onafhankelijk wetenschappelijk klimaatonderzoek.

Deze transparante doelen zorgen ervoor dat de uitstoot van bedrijven voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 werd gesloten toen 195 landen zich inspanden om de ergste gevolgen van de catastrofale klimaatverandering te voorkomen door de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging deze eeuw te beperken tot ver onder de twee graden Celsius. Zij kwamen ook overeen te blijven streven naar een beperking van de temperatuurstijging tot maximaal 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau.

Natuurlijk vinden de activiteiten van bedrijven, en dus hun uitstoot, in deze landen plaats. Door op bedrijfsniveau ambitieuze doelen te stellen, kunnen regeringen laten zien wat écht mogelijk is en laten bedrijven duidelijk zien dat ze willen samenwerken met regeringen om dit ambitieuze, maar noodzakelijke doel te behalen.

In welk opzicht verschillen op wetenschap gebaseerde doelen van andere duurzame doelen die een bedrijf na kan streven?

Wetenschappelijk gefundeerde doelen richten zich puur en alleen op de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. De doelen zijn gebaseerd op de huidige klimaatwetenschap en op de verwachtingen met betrekking tot het zogenaamde ‘uitstootbudget’- de toegestane uitstoot waarbij de klimaatverandering binnen de grenzen blijft die gesteld zijn in het Klimaatakkoord van Parijs.

Dit betekent dat de doelen worden geleid door de wetenschap. Het gaat erom dat we doen wat noodzakelijk is, niet wat gemakkelijk is of ons goed uitkomt.

Wat zijn de voordelen van op wetenschap gebaseerde doelen – voor het milieu en het bedrijfsleven?

Middels wetenschappelijk gefundeerde doelen worden consistente doelen voor de lange termijn gesteld. Middels deze doelen wordt voorkomen dat door een verandering in management of van zakelijke belangen, de ambities van een bedrijf met betrekking tot klimaatverandering aan de kant worden geschoven.

Er zijn ook voordelen voor bedrijven. Door het stellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen kunnen bedrijven hun concurrentiepositie op krachtige wijze versterken in de overgang naar een koolstofarme economie, door ervoor te zorgen dat ze niet worden blootgesteld aan de toenemende druk vanuit de regelgeving betreffende de CO2-prijzen die naar verwachting zullen stijgen. Op wetenschap gebaseerde doelen zorgen er ook voor dat de interne duurzaamheidsdoelen transparant zijn en meer geloofwaardig worden bevonden.

Bike in flood

4–6°CDe temperatuur zal tegen 2100 wereldwijd met 4–6°C stijgen als we niet in actie komen (gebaseerd op huidige cijfers)

Welke wetenschappelijk gefundeerde doelen heeft Unilever vastgesteld?

We hebben het doel vastgesteld om onze Scope 1 en Scope 2 emissies (uitstoot veroorzaakt door onze directe activiteiten, zoals productie- en kantooractiviteiten, en ons energieverbruik) tegen 2030 met 100% te verminderen in vergelijking met onze cijfers van 2015.

Daarnaast hebben we het doel vastgesteld om tegen 2030 het broeikaseffect van onze producten gedurende hun levenscyclus – waaronder Scope 3 emissies (van leveranciers en consumenten) - te halveren in vergelijking met onze cijfers van 2010.

Hoe heeft het vaststellen van deze doelen geleid tot Unilever’s bredere duurzaamheidsstrategie?

De op wetenschap gebaseerde doelen vormen de basis en dienen bij Unilever als uitgangspunt voor alle strategieën met betrekking tot het klimaat. Onze algemene doelen gelden voor al onze merken. Daarnaast hebben sommige merken hun eigen individuele wetenschappelijk gefundeerde doelen gesteld die verder reiken dan onze overkoepelende doelen, zoals Ben & Jerry’s, Seventh Generation en Pukka.

Naast wetenschappelijk gefundeerde doelen, heeft Unilever ook een koolstofvriendelijk doel gesteld, wat onder andere inhoudt dat tegen 2030 we in al onze activiteiten gebruik maken van 100% duurzame energie en dat we een voorstander zijn van de productie van meer duurzame energie dan we verbruiken, zodat we het overschot beschikbaar kunnen stellen aan de gemeenschappen waarin we actief zijn.

En als lid van The B Team, een wereldwijde coalitie gericht op een duurzamere manier van zakendoen – hebben we toegezegd tegen 2050 onze netto CO2-uitstoot terug te brengen naar nul – een doel dat als gouden standaard wordt beschouwd binnen de gemeenschap van bedrijven die op wetenschap gebaseerde doelen hebben gesteld.

Veel bedrijven stellen nu hun eigen wetenschappelijk gefundeerde doelen vast. Welk effect hoopt u dat dit heeft?

Bijna 500 bedrijven hebben toegezegd wetenschappelijk gefundeerde doelen met betrekking tot klimaatverandering vast te stellen.

Het grote aantal bedrijven dat heeft toegezegd wetenschappelijk gefundeerde doelen vast te zullen stellen, zal een golfbeweging aan klimaatmaatregelen opleveren. Deze doelen zijn ambitieus, maar als ieder bedrijf zulke doelen zou stellen, zouden we er vertrouwen in hebben dat we op koers liggen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Ice caps

488Bedrijven nemen op wetenschap gebaseerde klimaatmaatregelen

Welke verandering wilt u het liefst zien op dit gebied in de komende vijf jaar?

Het stellen van doelen is goed, maar uiteindelijk is het belangrijker dat we actie ondernemen. Ik hoop dat nog meer bedrijven wetenschappelijk gefundeerde doelen gaan stellen en dat dat weer zal leiden tot meer maatregelen tegen klimaatverandering.

Hoe kunnen lezers helpen de klimaatverandering aan te pakken?

Er is veel dat we kunnen doen om het verschil te maken.

  1. Eet minder vlees en meer groenten. Een vleesrijk dieet is heel koolstofintensief, omdat er veel land en meststof nodig is om voedsel voor dieren te verbouwen. Een flexitarisch of vegetarisch dieet is over het algemeen ook veel gezonder.
  2. Koop energie van duurzame bronnen. Als je de mogelijkheid hebt om je energieleverancier zelf te kiezen, stap dan over op een daadwerkelijk groen tarief, bij voorkeur van een leverancier die actief investeert in de ontwikkeling van nieuwe duurzame energiemiddelen.
  3. Reis op een meer verantwoorde manier. Ga op een agile manier werken, maak geen onnodige reizen. Overweeg eerder minder vaak, maar langer op vakantie te gaan dan vele korte reisjes per vliegtuig te maken.
  4. Schrijf over dit probleem naar de politici die zijn gekozen tijdens de verkiezingen en vraag welke maatregelen zij nemen. Vraag tijdens verkiezingstijd aan de kandidaten van jouw partij wat zij gaan doen om de klimaatmaatregelen sneller ten uitvoer te brengen als ze worden gekozen. Als politici denken dat het ons niets kan schelen, zullen ze niet snel tot actie overgaan.
  5. Vertel je vrienden over dit probleem en vraag ze ook te helpen. Neem contact op met belangengroepen die zich inzetten voor het klimaat en vraag hoe je hen kunt helpen.

Bicycle photo taken by Tinto Alencherry, Senior Research Executive, R&D Unilever Bangalore Ice photo taken by Mauricio Jimenez, Hispanic Foods Brand Manager, Unilever USA

Terug naar boven