Unilever en WNF gaan consumentengedrag groener maken | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Unilever en WNF gaan consumentengedrag groener maken

Unilever Nederland en WNF gaan zich gedurende drie jaar samen inzetten om consumenten te stimuleren tot milieuvriendelijker wassen en douchen.

Unilever Nederland en WNF willen met hun samenwerking een bijdrage leveren aan een aanzienlijke verlaging van het energiegebruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het verwarmen van water.

Een van de doelstellingen van het Unilever Sustainable Living Plan dat Unilever in november 2010 lanceerde, is halvering van de milieu-impact. Hierbij staat Unilever voor verschillende uitdagingen: producten maken die consumenten helpen hun milieu-impact te verlagen en consumenten overtuigen dat zij door duurzamere producten te kopen echt een verschil kunnen maken. De grootste milieuwinst kan echter worden behaald wanneer consumenten hun gewoonten zouden aanpassen, bijvoorbeeld bij het wassen en het douchen.

Uitdaging

Frank Weijers, Chairman Unilever Benelux: “De manier waarop mensen douchen en wassen is niet makkelijk te veranderen. Iets afleren is nou eenmaal een stuk lastiger dan iets aanleren. Als je naar de hele keten kijkt, dan zie je dat meer dan 85% van de milieu-impact van wassen en douchen in de zogenaamde consumentengebruiksfase ligt. 

Het bereiken van een echte gedragsverandering onder consumenten in Nederland is wat mij betreft dan ook een van de grootste uitdagingen waar we voor staan om onze milieudoelstelling voor 2020 te halen. Ik ben heel blij dat het Wereld Natuur Fonds deze uitdaging samen met ons aangaat en ben er zeker van dat we gezamenlijk tot creatieve en effectieve oplossingen met betrekking tot watergebruik en CO2-uitstoot zullen komen”.

Johan van de Gronden, directeur van het WNF: “Klimaatverandering door ons energieverbruik heeft dramatische gevolgen voor de natuur. Als we niets doen, dreigt deze eeuw een derde van alle planten- en diersoorten uit te sterven. Bij problemen van dergelijke omvang hebben consumenten soms het gevoel dat hun gedrag er niet zoveel toe doet. Wij willen samen met Unilever consumenten ervan overtuigen dat hun keuzes juist cruciaal zijn om onze natuurlijke rijkdommen te beschermen. Het is voor ons een uitdaging om samen met een vooruitstrevend concern als Unilever een succesvolle campagne te ontwikkelen.’’

Logische vervolgstap

Unilever en WNF werken al lang samen aan het verduurzamen van productieketens. Zo stonden zij aan de wieg van het MSC-keurmerk voor duurzaam gevangen vis en zijn ze medeoprichter van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Daarnaast zijn Unilever en WNF actief in de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Een gezamenlijke campagne om consumenten aan te sporen tot duurzamer gedrag is een logische vervolgstap in de samenwerking.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE