Tegen voedselverspilling | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Tegen voedselverspilling

‘Wise up on Waste’ minimaliseert voedselverspilling

Zorgen over te veel verspilling

Unilever logo

De consument van vandaag staat steeds kritischer tegenover voedselverspilling en dat is niet verwonderlijk. Van al het weggegooide voedsel in de VS en Europa volstaat één vierde om ondervoeding volledig uit de wereld te helpen*. Bovendien toont een studie** van het Clean Technology Centre aan dat één ton weggegooid voedsel de restauranthouder ongeveer € 2.000 aan verwerking en belastingen kost. Er is dus veel bij gebaat om voedselverspilling tegen te gaan.

De tweede editie van het World Menu Report, een onderzoek van Unilever Food Solutions naar actuele thema’s in de voedingssector, polste 4.000 consumenten in acht landen over hun mening ten aanzien van voedselverspilling. Van hen gaf 84% aan zich zorgen te maken over de hoeveelheid voedsel die wordt weggegooid in restaurants.

Initiatieven

Unilever Food Solutions, Unilevers internationale foodservicebedrijf, nam eerder al diverse initiatieven om horeca- en instellingschefs te helpen hun afvalstromen te verminderen. Naar schatting telt onze planeet zo’n 17,5 miljoen horeca- en instellingskeukens. Hun collectieve impact is dus enorm. Nauwe samenwerking met alle partners is dan ook essentieel : landbouwers, handelaars, overheden, onderzoekers, instellingen, consumenten én chefs.

Meten is weten

Om chefs te helpen hun afvalstromen beter onder controle te krijgen, ontwikkelde Unilever Food Solutions ‘Wise up on Waste’, een instrument om het afvalbeheer in de professionele keuken in kaart te brengen en te stroomlijnen. Chefs kunnen met behulp van een brochure, een Excel-rekenblad en een folder aan de slag om inzicht te krijgen in hun afvalproductie en hoe zij deze kunnen verminderen en zo geld kunnen besparen. Een pilotproject in Nederland met vier restaurants van grote instellingen leverde al tastbare resultaten op.

Unilever Sustainable Living Plan

De initiatieven van Unilever Food Solutions dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen in het Unilever Sustainable Living Plan, een tienjarige reis op weg naar duurzame groei.Het Planwordtonderbouwd door meer dan 50 commitments en is samen te vatten in drie hoofddoelstellingen voor 2020: 1) meer dan 1 miljard mensen helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren; 2) onze milieuvoetafdruk op productniveau halveren en 3) 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.

https://www.tristramstuart.co.uk/foodwastefacts 16/12/2013

** Less Food Waste More Profit, M. Creedon, D. Cunningham & J. Hogan, Clean Technology Centre, Cork Institute of Technology, 2010

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE