Duurzame landbouw begint bij de grond | Nieuws & Media | Unilever Nederland

'Duurzame landbouw begint bij de grond'

In het Brabantse Hilvarenbeek ligt het lommerrijke landgoed Gorp & Roovert. Een enorm natuurgebied, waarvan al in 1920 400 hectare ontgonnen werd als landbouwgrond.

Op die grond worden vandaag de dag nog steeds gewassen geteeld. Op duurzame wijze, met respect voor mens, dier en natuur. In 2012 kreeg het landgoed van Knorr de erestatus Voorbeeld Boerderij (Landmark Farm): een boerenbedrijf dat uitzonderlijk goed presteert binnen de strenge richtlijnen die Knorr hanteert voor duurzame landbouw.

Simon de Brouwer over duurzaam boeren

Farmer Simon Brouwer holding carrots
Specialisten voor verwerking

Simon levert zijn groenten niet rechtstreeks aan Knorr. Het verwerken gebeurt door Ardo, een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Zij leveren de groenten vervolgens aan Knorr. 'We hebben een heel nauwe samenwerking met Ardo: zij geven aan hoeveel ze van een bepaalde groente willen hebben en op welk tijdstip', aldus Simon. Ook Ardo heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Fotografie: Remko Kraaijeveld

Simon de Brouwer (47) is de algemeen bedrijfsleider van deze Voorbeeld Boerderij. Met een team van negen mensen is hij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat vol passie in de weer met het verbouwen van een keur aan gewassen, waaronder mais en gras als voer voor de aanwezige koeien en daarnaast suikerbieten, aardappelen, granen en diverse groentegewassen zoals spinazie, erwten, bonen en was- en schijvenpeen.

Simon en zijn collega's zijn trots op hun boerderij, die ze graag presenteren als inspirerend voorbeeld voor andere mensen. Als we Simon vroeg in de ochtend spreken, heeft hij er al enkele uren in het veld opzitten.

Jullie hebben als Knorr Voorbeeld Boerderij duurzaamheid hoog in het vaandel staan, waarin uit zich dat?

Man holding carrots in his hand Knorr landmark sign

‘Duurzame landbouw begint bij de grond. Voor ons betekent dit dat we niet in één jaar de bodem uitputten, maar aan de toekomst denken. De schijvenpenen (grote wortelen, red.) die we voor Knorr verbouwen, worden op hetzelfde perceel maar één keer in de tien jaar gezaaid. In de andere jaren laten we daar minderbelastende gewassen groeien.

Samen met de smalle stroken gras die om veel van onze velden zijn aangelegd, zorgt dat ervoor dat onze bodem gezond en vruchtbaar blijft, met een grote biodiversiteit en zoveel mogelijk organische stof. En gezonde grond zorgt niet alleen voor betere groenten, maar houdt ook ziektes buiten de deur.’

Mensen halen 'duurzaam' en 'biologisch' weleens door elkaar...

‘Klopt, maar duurzame landbouw is eigenlijk breder dan biologisch. Biologische landbouw richt zich met name op milieumaatregelen rond de boerderij, zoals het niet gebruiken van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Binnen duurzame landbouw zoeken wij voortdurend de balans tussen de milieu-, economische en sociale aspecten. Eigenlijk gaat duurzame landbouw heel simpel over met zo min mogelijk input – energie, water, bestrijdingsmiddelen, kunstmest – zoveel mogelijk gewas per hectare produceren, nu en in de toekomst.

Duurzaam is voor ons ook: zuinig zijn op onze bodem, onze gewassen en daarmee op onze planeet. Maar ook een maximale opbrengst per hectare realiseren en aandacht voor de werkomstandigheden. Op al die aspecten proberen we ons voortdurend te verbeteren, waarbij we de balans en de situatie van het moment (zoals het weer) in acht nemen. Dat doen we onder andere met een zeer uitgekiende bemesting en waterhuishouding.’

Zijn jullie als Knorr Voorbeeld Boerderij altijd bezig te kijken of het nog beter en duurzamer kan?

‘Zeker! Dat zit 'm vooral in nieuwe technieken, zoals het gebruik van gps voor heel precies zaaien. Ook zullen we dankzij die techniek in de toekomst steeds effectiever kunnen bemesten, spuiten en irrigeren. Wie weet wordt het ooit mogelijk om per plant precies de juiste hoeveelheid water en mest te geven: niets te veel, niets te weinig. Duurzamer kán bijna niet!’

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE