Geen afval meer naar vuilstort | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Geen afval meer naar vuilstort

Februari 2015 – Unilever heeft een belangrijke doelstelling op het gebied van duurzaamheid behaald: wij sturen geen niet-gevaarlijk afval van onze wereldwijde fabrieken meer naar de vuilstort.

Unilever logo

Primeur

Op deze schaal hebben we hiermee een primeur: meer dan 240 fabrieken in 67 landen hebben nu de afvoer van restafval naar de vuilstort volledig tot nul teruggebracht.

Deze mijlpaal werd bekend op hetzelfde moment dat aan Unilever een Gold Class-onderscheiding werd toegekend door RobecoSAM in hun Sustainability Yearbook 2015 voor onze uitstekende prestaties op het gebied van duurzaamheid, gebaseerd op onze leidende positie in de Food Products Industry in de Dow Jones Sustainability Index 2014.

De doelstelling afval voor de vuilstort tot nul terug te brengen vormt een essentieel onderdeel van Unilevers ambitie om duurzaam te groeien.

Restafval benutten

Het verminderen van afval aan de bron blijft prioriteit nummer één, waarbij we samen met onze projectpartners ook werken aan innovatieve oplossingen voor eventueel restafval. In Ivoorkust wordt afval bijvoorbeeld omgezet in goedkope bouwmaterialen; in India wordt organisch afval gecomposteerd en verstrekt aan lokale gemeenschappen voor de groenteteelt en in China wordt afval van Hefei, onze grootste fabriek in Azië, gebruikt bij het maken van bakstenen en bestrating.

Wat levert het op?

Door afval uit te bannen heeft Unilever meer dan € 200 miljoen aan kosten bespaard en honderden banen kunnen creëren. Zo heeft ons lokale team in Egypte een programma geïntroduceerd waarin werknemers met een handicap extra inkomen kunnen verwerven door afvalmateriaal van onze productielijnen te recyclen.

‘Zero waste mindset’

Sinds 2012 – toen het uitbannen van afval voor de vuilstort als doelstelling werd toegevoegd aan het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) – hebben we ons gericht op het creëren van een ‘zero waste mindset’ om de wereldwijde uitrol te versnellen, beschikbaarheid van hulpbronnen zeker te stellen en de doelstelling ruim op tijd te behalen.

Verminderen, hergebruiken, terugwinnen, recyclen

Om afval voor de vuilstort tot nul terug te brengen hanteert Unilever de volgende benadering: allereerst afval aan de bron verminderen, vervolgens overgebleven niet-gevaarlijke afvalstoffen hergebruiken, terugwinnen en recyclen. Dit heeft ertoe geleid dat elk facet in de fabrieken onder de loep is genomen – van verpakkingsmateriaal van geleverde producten tot voedselafval van personeelsrestaurants.

Onze structuur delen

Pier Luigi Sigismondi, Unilever Chief Supply Chain Officer: “Het bereiken van deze mijlpaal is het resultaat van een enorme mentaliteitsverandering in onze hele organisatie en een goed voorbeeld van Unilever als bedrijf dat duurzame groei nastreeft. Duizenden medewerkers – onze 'zero-makers' – vanuit de gehele onderneming hebben vele echt innovatieve manieren ontwikkeld om afval uit te bannen. Ik ben ontzettend trots op wat wij en onze partners hebben bereikt.

Maar hier mag het niet bij blijven. Onze doelstelling is om een bedrijf zonder afval te worden en te werken aan een waardeketen zonder afval, door onze leveranciers en klanten te stimuleren met ons mee te doen in deze missie. Wij zijn ook bezig een ‘open-source’-benadering te ontwikkelen en onze nul-afvalstructuur en ervaringen te delen met andere organisaties om verandering een impuls te geven en te bouwen aan een duurzamere toekomst.”

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE