Project Sunrise verbetert inkomens én toeleveringsketen | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Project Sunrise verbetert inkomens én toeleveringsketen

Maart 2015 – In 2010 startten Unilever en Oxfam een samenwerking om een duurzame distributieketen te ontwikkelen die kleine boeren voordelen biedt en onze toeleveringsketen versterkt.

Pilotproject om de opbrengst van kleine boerenbedrijfjes te verbeteren

Het samenwerkingsverband, Project Sunrise, bestudeerde pilotprojecten voor de productie van gedroogde groenten, thee, tomaten en zwarte sojabonen in landen als Tanzania, Kenia, Azerbeidzjan, India en Indonesië.

Sunrise heeft niet alleen de deelnemende kleine boeren voordelen gebracht, het heeft ook geleid tot nieuwe richtlijnen voor onze toeleveringsketen. Deze richtlijnen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat investeringen ter verbetering van de opbrengst van kleine boerenbedrijven ten goede komen aan alle betrokkenen. De nieuwe richtlijnen maken nu deel uit van ons inkoopproces.

We spraken over Project Sunrise met Jan Kees Vis, Global Director Sustainable Sourcing Development.

Wat heeft Project Sunrise de afgelopen vier jaar opgeleverd en wat zijn de voordelen voor onze toeleveringsketen?

“Project Sunrise heeft ons waardevolle lessen geleerd over de manieren waarop we de relatie met kleine boeren kunnen verbeteren, zowel in hun voordeel als in het onze. Door een methode te ontwikkelen om in partnerschap samen te werken met een NGO, is het ons gelukt de opbrengsten van kleine boeren te vergroten, hun levensstandaard te verhogen en tegelijkertijd onze toeleveringsketen te versterken.

In het verleden werden onze programma’s met kleine boeren gewoonlijk gerund door onze lokale werkmaatschappij. Veel van deze programma’s waren zeer succesvol, maar nooit eerder hebben we een centraal kader en een centraal aanspreekpunt gehad binnen Unilever. Nu, door Sunrise, hebben we nieuwe richtlijnen en enorm veel ervaring om uit te putten. Dit moet ons helpen het geweldige potentieel te ontsluiten dat kleine boeren vormen, of zij nu al deel uitmaken van onze toeleveringsketen of nog moeten toetreden.”

Hoe past dit in het Unilever Sustainable Living Plan?

“Ons werk heeft betrekking op twee aspecten van het Plan – het verbeteren van de levensstandaard en duurzame inkoop van landbouwgrondstoffen. Overal waar we kunnen, implementeren we zogenaamde ‘inclusieve’ bedrijfsmodellen, die niet alleen economisch voordeel opleveren voor de kleine boeren onder onze toeleveranciers, maar die daarnaast gericht zijn op onderwerpen als vrouwenemancipatie en eerlijke behandeling op het werk.

Daarnaast helpen we kleine boeren om hun landbouwactiviteiten duurzamer te maken, meestal door samen te werken met deskundige adviseurs. We fungeren als ‘kennismakelaar’ op het gebied van duurzame werkmethoden. Dit kan aanzienlijke voordelen opleveren voor ons als bedrijf. Het ontwikkelen van effectieve modellen voor samenwerking met kleine boeren – die in de toekomst nog belangrijker zullen worden als leveranciers van grondstoffen –betekent dat we onze investeringen kunnen managen en beter verzekerd zullen zijn van grondstoffentoevoer.”

Wat waren de grootste uitdagingen waarmee u te maken kreeg?

“De grootste uitdaging bij dit soort projecten is het starten met een zogenaamde ‘greenfield site’, dat wil zeggen met kleine boeren op een gebied waar je nog geen ervaring hebt, zoals we hebben gedaan met gedroogde groenten in Tanzania en Azerbeidzjan. Dat betekent niet dat het onmogelijk is – de richtlijnen geven een aantal waardevolle wenken – maar je moet een businesscase creëren voor de lange termijn.”

Wat heeft u persoonlijk opgestoken van het project?

“Het was fascinerend om te werken binnen twee organisaties met verschillende managementculturen – Oxfam en Unilever. Het project vroeg om een echt diepgaande betrokkenheid bij onze partners. Het managen van verwachtingen aan beide kanten, en laveren tussen de twee verschillende stijlen, was soms heel interessant!”

Hoe heeft Project Sunrise verschillende partners samengebracht?

“Ik denk dat Project Sunrise ons nader tot elkaar heeft gebracht en bij alle betrokkenen het perspectief heeft veranderd. In het verleden hebben mensen misschien gedacht dat wat bereikt kon worden met traditionele programma’s gericht op gemeenschapsontwikkeling niet strookte met de behoeften van de industrie, maar Sunrise heeft aangetoond dat er heel veel mogelijk is als we bereid zijn van elkaar te leren.”

Oxfams kijk op Project Sunrise

Project Sunrise was vooral een samenwerkingsverband tussen Unilever en Oxfam, en daarom vroegen we Oxfam wat zij van het programma geleerd hebben.

David Bright, Hoofd Economic Justice Programming bij Oxfam: “De drie woorden waarmee ik Sunrise zou willen typeren zijn: inspirerend, uitdagend en innovatief. Ik zou het innovatief noemen vanwege het partnerschap zelf – je hebt een multinational en een internationale NGO die samen proberen de problemen op te lossen die zich voordoen als je kleine boeren in de toeleveringsketen wilt opnemen.

Er zijn 500 miljoen kleine boerenbedrijven op de wereld waar mensen in armoede leven. Als we die huishoudens voordelen kunnen bieden, kunnen we heel veel doen aan de armoede. Sunrise is belangrijk, zowel om te laten zien dat wij het kunnen, als om anderen te beïnvloeden door hen te laten zien hoe zij het kunnen doen.”

Download het Final Report: Project Sunrise PDF ( 550KB ) , een gezamenlijke uitgave van Unilever en Oxfam.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE