Samen naar duurzame groei | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Samen naar duurzame groei

Juni 2015 – Unilever is ruim vier jaar op weg met haar Sustainable Living Plan. Op 4 juni presenteerde Unilever Benelux haar voortgangsverslag.

Unilever logo

Opschalen voor meer impact

Op donderdag 4 juni presenteerde Unilever Benelux haar voortgang ten aanzien van de doelstellingen in het Unilever Sustainable Living Plan. De resultaten laten zien dat duurzaamheid daadwerkelijk leidt tot groei en de relatie met medewerkers, partners en consumenten versterkt. Daarnaast is een krachtige – en duurzame – samenwerking met stakeholders essentieel om het Plan te laten slagen.

Krachten bundelen met de Hartstichting

Tijdens de presentatie werd uitbreiding van de samenwerking tussen de Hartstichting en Unilever Nederland aangekondigd. Zij gaan de komende drie jaar hun krachten bundelen om mensen te inspireren gezonder te leven en zo de kans op ziektes te verlagen.

Besparing in de keten

In de Benelux werd op diverse gebieden resultaat geboekt. Zo verlaagden we het afgelopen jaar in onze fabrieken de CO2-uitstoot per ton productie met 10% ten opzichte van 2013 en met 46% ten opzichte van ons basisniveau van 2008. In de logistieke keten verlaagden we in 2014 onze CO2-uitstoot met 5% per ton omzet. Sinds de lancering van compressed deosprays in de Benelux in het derde kwartaal vorig jaar werd 16.821 kg aluminium bespaard, gelijk aan 1,3 miljoen frisdrankblikjes.

Daarnaast zien we ook in onze supply chain veelbelovende vooruitgang. Wereldwijd wordt nu 55% van onze landbouwgrondstoffen betrokken uit duurzame landbouw, al meer dan de helft van onze doelstelling van 100% voor 2020. In Nederland bevatten alle Bertolli-pastasauzen in zak en Knorr Basis voor Pastasaus duurzaam geteelde tomaten. Eind 2015 zullen de 13 belangrijkste groenten en kruiden van Knorr duurzaam worden geteeld.

Zie voor meer informatie over onze voortgang in de Benelux in 2014 en begin 2015 het Voortgangsverslag 2014 PDF( 7MB ) .

Wat waren de grootste uitdagingen waarmee u te maken kreeg?

“De grootste uitdaging bij dit soort projecten is het starten met een zogenaamde ‘greenfield site’, dat wil zeggen met kleine boeren op een gebied waar je nog geen ervaring hebt, zoals we hebben gedaan met gedroogde groenten in Tanzania en Azerbeidzjan. Dat betekent niet dat het onmogelijk is – de richtlijnen geven een aantal waardevolle wenken – maar je moet een businesscase creëren voor de lange termijn.”

Wat heeft u persoonlijk opgestoken van het project?

“Het was fascinerend om te werken binnen twee organisaties met verschillende managementculturen – Oxfam en Unilever. Het project vroeg om een echt diepgaande betrokkenheid bij onze partners. Het managen van verwachtingen aan beide kanten, en laveren tussen de twee verschillende stijlen, was soms heel interessant!”

Hoe heeft Project Sunrise verschillende partners samengebracht?

“Ik denk dat Project Sunrise ons nader tot elkaar heeft gebracht en bij alle betrokkenen het perspectief heeft veranderd. In het verleden hebben mensen misschien gedacht dat wat bereikt kon worden met traditionele programma’s gericht op gemeenschapsontwikkeling niet strookte met de behoeften van de industrie, maar Sunrise heeft aangetoond dat er heel veel mogelijk is als we bereid zijn van elkaar te leren.”

Oxfams kijk op Project Sunrise

Project Sunrise was vooral een samenwerkingsverband tussen Unilever en Oxfam, en daarom vroegen we Oxfam wat zij van het programma geleerd hebben.

David Bright, Hoofd Economic Justice Programming bij Oxfam: “De drie woorden waarmee ik Sunrise zou willen typeren zijn: inspirerend, uitdagend en innovatief. Ik zou het innovatief noemen vanwege het partnerschap zelf – je hebt een multinational en een internationale NGO die samen proberen de problemen op te lossen die zich voordoen als je kleine boeren in de toeleveringsketen wilt opnemen.

Er zijn 500 miljoen kleine boerenbedrijven op de wereld waar mensen in armoede leven. Als we die huishoudens voordelen kunnen bieden, kunnen we heel veel doen aan de armoede. Sunrise is belangrijk, zowel om te laten zien dat wij het kunnen, als om anderen te beïnvloeden door hen te laten zien hoe zij het kunnen doen.”

Download het Final Report: Project Sunrise PDF( 550KB ) , een gezamenlijke uitgave van Unilever en Oxfam.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE