Doelgerichte actie!

Medewerkers uit de fabriek

Er is veel meer voor nodig dan één bedrijf, regering of gemeenschap om de problemen op te lossen die voor ons liggen. We hebben totaal andere vormen van samenwerking en innovatie nodig om in actie te komen en concrete stappen te zetten richting een duurzamere toekomst voor iedereen. Hoe gaan we dit bereiken? Wie spelen daarbij een belangrijke rol? En wat zijn mogelijke barrières? 

Lees het in deze editie van Sustainable Living.

Meer over deze onderwerpen te weten komen
Terug naar top